Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Kamerový systém

Mesto Nitra má, okrem iných prívlastkov, i prívlastok mesto mladých, o čom svedčia dve univerzity a väčší počet škôl stredných. Negatívnou stránkou tohto faktu je však zistenie, že časť mládeže je charakteristická novými nežiaducimi formami trestnej a priestupkovej činnosti, či už v oblasti násilnej, mravnostnej, vandalizmu, graffitti, distribúcie či užívania drog.

Dnes už nikto nepochybuje o tom, akou účinnou pomocou pre každú bezpečnostnú zložku je kamerový monitorovací systém. Osvedčil sa na zhotovovanie dôkazových prostriedkov pri zistenej trestnej a priestupkovej činnosti a identifikácie ich páchateľov všetkého druhu a závažnosti, slúži pri zvyšovaní miery objasnenosti násilnej či inej kriminality.
 
 
Mestská polícia Nitra má pripravenú a priebežne aktualizovanú Koncepciu rozvoja bezpečnostného monitorovacieho kamerového systému Mesta Nitry, ktorá vychádza z analýzy štatistík miesta, času, kvantity a typu kriminality či iných sociálno-patologických javov. Po každoročnom zozbieraní a analýzy štatistík priestupkov, trestnej činnosti, spracovania miestnej empirickej znalosti z hliadkovacej činnosti je spracovaný strategický plán rozmiestnenia monitorovacích kamier. Rozpracovaný je i spôsob prenosu signálu, jeho zobrazenie a uchovávanie na útvare MsP Nitra. Na základe tejto štúdie budú zrealizované inštalačné práce, naištalovaný prislúchajúci softvér i hardvér. Kamery budú rozmiestňované na miesta s najväčším kriminogénnym faktorom, na okolie prevádzok a priestorov v meste, pri ktorých sa najčastejšie vyskytoval vandalizmus, znečisťovanie alebo iná protispoločenská činnosť.
 
kamerový_systém_MsP_2020_–_kópia(1)