Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Fázy vývoja závislostí

Pri nelegálnych drogách, rovnako pri alkoholizme, môžeme podľa Göhlerta (2001, s.45) priebeh vzniku závislostí rozdeliť do štyroch štádií.  Novotný (in Ondrejkovič, 1999, s. 165-167) opisuje tieto štádiá závislosti u mladistvých:

 1. štádium – iniciálne štádium (počiatočné), experimentovanie, prvé kontakty s drogou, prijímanie drogových  rituálov,  prijímanie a orientácia na drogovú partiu
 2. štádium – prodromálne štádium (varovné), zaujatie drogou, účelová komunikácia, objavovanie pozitívnych zážitkov v spojitosti s drogou, prijatie novej roly, rozvoj drogového myslenia, rozvoj drogových skúseností
 3. štádium – kruciálne štádium (rozhodné), pravidelné užívanie, prvé abstinenčné syndrómy, zmeny v životnom štýle, množiace sa konflikty s prostredím
 4. štádium – terminálne štádium (konečné), rozvrátenie funkcií, vznik trvalých psychických, somatických a sociálnych následkov, vážne konflikty, seba poškodzujúce konanie, kriminalita

Novotný pripomína, že vznik závislosti na droge je rýchlejší, ak si experimentátor neuvedomí tri spolupôsobiace účinky drogy:

 • euforizujúci – je charakterizovaný príjemným stavom telesnej a duševnej pohody, v organizme sa umelo vytvoria látky, ktoré sú zdrojom eufórie
 • zmocňujúci – myslenie a vôľové zložky sa orientujú iba na obstarávanie, konzumáciu a vyhľadávanie miest kontaktu s drogou. Je to čas najväčšieho sebaklamu, kedy je klient najmenej osloviteľný
 • zhubný – spolu s predchádzajúcimi účinkami pôsobí deštrukčný fenomém drogy, účinok je nepostrehnuteľný, vyradí konzumenta najskôr z rodinného, neskôr zo študentského alebo pracovného prostredia.

Fázy vývoja závislosti:

euforické počiatočné štádium

 • jednoduchší prístup k droge
 • uvoľnenie strachu, úľava, omámenie
 • stúpajúce sebavedomie
 • „rozšírenie vedomia“

kritické návykové štádium

 • slabnutie účinku, zvyšovanie dávky
 • rozpory v škole, zamestnaní
 • zúženie záujmov
 • finančné problémy
 • poruchy sebahodnotenia

štádium závislosti

 • strata kontroly po užití istej dávky
 • horšie výsledky v škole, zamestnaní
 • kriminality a porušovanie noriem
 • zmeny osobnosti, abstinenčné symptómy
 • zdravotné problémy

terminálne štádium osobnostného úpadku

 • znižovanie účinku drogy
 • nedostatok motivácie k čomukoľvek
 • pokles materiálnej úrovne
 • bezdomovský spôsob života
 • opustenosť, celkové spustnutie
 • ťažké telesné ochorenia
 • duševný úpadok

 

 Mgr. Miroslav Duchoň