Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Použitie technického prostriedku na zabránenie odjazdu motorového vozidla

§ 16a
Použitie technického prostriedku na zabránenie odjazdu motorového vozidla
 
(1) Príslušník obecnej polície je oprávnený použiť technický prostriedok na zabránenie odjazdu motorového vozidla, ak
 
   a) motorové vozidlo stojí na mieste, kde je to zakázané dopravnou značkou alebo
      všeobecnou úpravou cestnej premávky a vodič vozidla sa v blízkosti nezdržiava,
 
   b) ide o motorové vozidlo, o ktorom sa zistilo, že sa po ňom pátra.
 
(2) Technický prostriedok na zabránenie odjazdu motorového vozidla z dôvodu podľa odseku 1 písm. a) nemožno použiť, ak ide o vozidlo
 
   a) viditeľne označené ako vozidlo Policajného zboru, Železničnej polície, Vojenskej polície, o
       zbrojených síl Slovenskej republiky, Hasičského a záchranného zboru a colnej správy,
 
   b) určené na poskytovanie zdravotníckych služieb, vozidlo prepravujúce osobu s ťažkým
       zdravotným postihnutím,
 
   c) osoby požívajúcej výsady a imunitu podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy,
      ktorou je Slovenská republika viazaná.
 
(3) Použitie technického prostriedku podľa odseku 1 písm. b) je príslušník obecnej polície povinný bezodkladne oznámiť na najbližší útvar Policajného zboru.

 

(4) Technický prostriedok na zabránenie odjazdu motorového vozidla musí byť viditeľne označený názvom útvaru obecnej polície a musí byť na ňom uvedený spôsob vyrozumenia útvaru obecnej polície alebo príslušníka obecnej polície, ktorý je oprávnený použitý technický prostriedok na zabránenie odjazdu motorového vozidla odstrániť.