Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Delenie drog

V súvislosti s delením drog Ondrejkovič a kol. (2000, 159 s.), rovnako Göhlert a Kühn (2001, s.50-79) konštatujú kategórie: 

a) podľa zákona:

 • legálne drogy – v našej kultúre sociálne akceptované, ktorých konzumácia alebo držanie nie je sankciovateľné platnými právnymi normami
 • nelegálne drogy – v našej kultúre cudzie, samotné užitie týchto látok nie je trestné, ale ich prechovávanie, držanie, výroba, predaj alebo šírenie v  akomkoľvek množstve je v rozpore s platnými právnymi normami, predovšetkým s kategóriou zákonov „lex specialis“.

b) podľa výroby :

 • prírodné drogy (tabak, marihuana) a 
 • syntetické drogy (heroín, extáza)

c) podľa najvýraznejšieho účinku: podľa tohto kritéria odborníci Göhlert a Kühn, tiež Ondrejkovič a Novotný (2000, s. 165-168) delia omamné látky na:

1) Drogy s prevažne sedatívnym účinkom (sedatíva)

 • Alkohol
 • Barbituráty
 • Trankvilizéry
 • Ihalačné prostriedky

2) Drogy s prevažne povzbudzujúcimi účinkami (stimulanciá)

 • Kokaín, krak
 • Amfetamíny

3) Halucinogény

 • Marihuana
 • Hašiš
 • LSD a syntetické drogy
 • MDMA, extáza

4) Narkotické látky

 • Heroín (získaný deriváciou morfínu)
 • Morfín (alkaloid ópia)
 • Ópium (najčastejšie fajčiarske v podobe malých guliek)
 • Kodeín (po vstreknutí do žily sa mení na morfín)
 • Syntetické opiáty (farmaceutické výrobky)
 • Metadon (substitučná látka pri liečebných programoch)

5) Steroidy

Účinky anabolických steroidov a androgénov sa pozorujú v rýchlejšom náraste svalstva, telového tkaniva, výkonnosti, sily alebo vytrvalosti, úbytku telesného tuku alebo zníženia retencie vody. Majú však mnohé vedľajšie účinky – hypertenzia, diabetes, náchylnosť k infekciám, zmena psychiky, depresie, ochorenia ľadvín, pečene, kardiotoxické účinky.


Zákon č.300/2005 Zb. Trestný zákon, § 171 - 176
Zákon č.139/1998 Z.z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch
Zákon č.219/2003 Z.z. o zaobchádzaní s chemickými látkami, ktoré možno zneužiť na nezákonnú výrobu omamných látok a psychotropných látok
Zákon č.577/2004 Z.z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti, ktorý vymedzuje podmienky pre pacientov liečiacich sa z drogovej závislosti
Zákon č.331/2005 Z.z. o orgánoch štátnej správy vo veciach drogových prekurzorov

 

 

                                                                                                     Mgr. Miroslav Duchoň