Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Preukazovanie totožnosti

Podľa § 9 zákona o obecnej polícii je príslušník pri plnení úloh oprávnený vyzvať osobu :

 
§ 9
Oprávnenie požadovať preukázanie totožnosti
 
(1) Príslušník obecnej polície je oprávnený vyzvať osobu
 
a) pristihnutú pri spáchaní priestupku,
 
b) od ktorej je požadované vysvetlenie podľa § 10 ods. 1, alebo ak ide o hľadanú osobu, aby preukázala svoju totožnosť; osoba je povinná výzve vyhovieť.
 
(2) Ak odmietne osoba uvedená v odseku 1 preukázať svoju totožnosť alebo ak ju nemôže preukázať ani po predchádzajúcom poskytnutí potrebnej súčinnosti na preukázanie svojej totožnosti, je príslušník obecnej polície oprávnený predviesť takúto osobu na útvar obecnej polície za účelom zistenia jej totožnosti.

 

(3) Ak osoba pri plnení služobných úloh alebo v súvislosti s ním preukáže svoju príslušnosť podľa osobitného predpisu, odsek 2 sa nepoužije.