Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Šanca pre bezpečnosť

PROJEKT ŠANCA PRE BEZPEČNOSŤ:

III. etapa pre rok 2014 57 500,-€

IV. etapa pre rok 2015 30 000,-€

V. etapa pre rok 2016 40 000,-€

VI. etapa pre rok 2017 - Rekonštrukcia 20 000,-€ 

 

Finančne podporila Rada vlády SR pre prevenciu kriminality a poskytovateľ dotácie Okresný úrad v Nitre

anca_pre_bezpečnosť

Mestská polícia Nitra má vypracovanú a schválenú Koncepciu rozvoja bezpečnostného monitorovacieho kamerového systému Mesta Nitry, ktorá vychádza z analýzy štatistík miesta, času, kvantity a typu kriminality či iných sociálno-patologických javov v meste. Kamery budú rozmiestňované na miesta s najväčším kriminogénnym faktorom. Doteraz nainštalované kamery monitorovacieho systému Mestskej polície v Nitre sa osvedčili na zhotovovanie dôkazových prostriedkov pri zistenej trestnej a priestupkovej činnosti a identifikácie ich páchateľov všetkého druhu a závažnosti, slúži pri zvyšovaní miery objasnenosti extrémizmu, vandalizmu a inej násilnej alebo majetkovej kriminality.
 
Okrem iných prívlastkov Mesto Nitra má i prívlastok mesto mladých, o čom svedčia dve univerzity a väčší počet škôl stredných. Negatívnou stránkou tohto faktu je však skutočnosť, že časť mládeže je charakteristická novými nežiaducimi formami trestnej a priestupkovej činnosti, či už v oblasti násilnej, majetkovej alebo mravnostnej kriminality, vandalizmu, grafitti, distribúcie, prechovávania či nadužívania návykových látok.
 
Zámerom projektu je rozšíriť vysokorýchlostný monitorovací kamerový systém, ktorý bude využívaný na zníženie kriminality v uliciach mesta a zvýšenie bezpečnosti v meste. Operátori kamerového systému budú 24 hodín monitorovať a vyhodnocovať situáciu snímanú kamerami, operatívne vysielať hliadky na inkriminované miesta, identifikovať páchateľov a zdokumentovávať závažné situácie.
 
Ďalším zámerom projektu je prepojenie kamerového systému na určené pracovisko Policajného zboru SR v Nitre, kde príslušníci PZ SR môžu operatívne vyhodnocovať aktuálny stav na verejnom priestranstve a efektívne tak skvalitniť spoluprácu s Mestskou políciou v Nitre.
 
       Projektom priebežne analyzujeme stav, štruktúru a dynamiku riešeného sociálno-patologického javu, v aktívnej spolupráci s vecne príslušnými inštitúciami v zistených prípadoch zabezpečíme rýchly efekt nápravy vo forme operatívneho odstránenia nežiaduceho javu.  
 

Kamerový systém má využitie aj pri trestnej činnosti zistenej ex post, nakoľko systém automaticky zálohuje snímaný priestor 15 dní.