Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Typy závislostí

Drogová závislosť je charakterizovaná ako chorobný vzťah k drogám, ktorý je charakterizovaný nekontrolovateľnou túžbou vpravovať si drogu akýmkoľvek spôsobom do organizmu (Ondrejkovič, 2000, s. 159).

Podľa MKCH 10 (Okruhlica, 2003, s.11) sa uplatňuje názor, že osobu treba pokladať za závislú od návykovej látky, keď počas posledného roka boli splnené tri alebo viaceré z nasledujúcich kritérií:

  1. silná túžba alebo kompulzia užiť psychotropnú látku
  2. ťažkosť kontroly pri zamedzení užívania látky
  3. abstinenčný stav po redukcii užívania látky
  4. zvýšená tolerancia na množstvo užitej látky
  5. postupné zanedbávanie iných pôžitkov, záujmov alebo potrieb
  6. užívanie napriek dôkazu o škodlivých fyzických, sociálnych alebo psychických následkoch

V súvislosti so závislosťami sa konštatuje (Göhlert ,  2001, s.21-24) delenie:

  • fyzická (somatická) závislosť – je charakterizovaná prerušením alebo znížením konzumácie látky, ktoré je sprevádzané celým radom rôznych trýznivých stavov, často presne opačnými, kvôli ktorým konzument látku užíva. Hlavným dôvodom je skutočnosť, že biochemické procesy organizmu sa nastavia a prispôsobia na prítomnosť substancie a bez jej prítomnosti dokáže fungovať iba určitý obmedzený čas.

Ak látka chýba, biochemické procesy zlyhávajú, nastupujú prejavy somatických abstinenčných príznakov - syndrómov

príznaky aktivácie

somatické prejavy

1. stupeň

potenie, popudlivosť, chvenie, rozšírenie zreníc, zvýšenie reflexov, nevoľnosť, zvracanie, hnačka

2. stupeň

zmätenosť, horúčka, vysoký krvný tlak, búšenie srdca

3. stupeň

psychotické známky, zlyhávanie vedomia, poruchy srdcového rytmu

4. stupeň

kŕčovité záchvaty, šok, strata vedomia až kóma, ohrozenie života

príznaky útlmu

somatické prejavy

1. stupeň

mierne zastreté vedomie, závrat, malátnosť, ospanlivosť

2. stupeň

mierne zastreté vedomie, kóma, pokles krvného tlaku

3. stupeň

kóma s ochromením dýchania

4. stupeň

poškodenie mozgu, následkom toho možné ireverzibilné poškodenia až exitus

Tabuľka 3  Prejavy somatického abstinenčného syndrómu

Pramene: (Stav drogových závislostí a kontrola drog v Slovenskej republike. 2005, s.33) 

  • psychická závislosť – charakterizuje sa nepotlačiteľnou túžbou užiť psychotropnú látku kvôli povzbudzujúcemu, euforizujúcemu, dráždivému alebo utlmujúcemu účinku alebo v takejto činnosti pokračovať. Túžba získať a užiť drogu je taká silná, že konzument nemá silu jej odolať. Podľa Ondrejkoviča (2001, s. 161) psychická závislosť spravidla predchádza závislosti fyzickej. Psychická závislosť vzniká prostredníctvom „závislostnej pamäte“ (Göhlert ,  2001, s.22), ktorá sa vytvára v mozgu po viacnásobnom užití. Tlak na pravidelné užívanie sa označuje ako psychický craving.
  • spoločenská (sociálna) závislosť – založená na osvojení a rozvoji návykov, ktoré zneužívajú konzumáciu látky ako ospravedlnenie pre nadväzovanie kontaktov s ďalšími jedincami z okolia. Je spravidla spojená s ritualizáciou a kolektívnou konzumáciou, rovnako je spojená so vznikom osobitného spôsobu komunikácie, osobitých hodnôt a noriem, osobitného slovníka v subkultúre závislých.

Medzinárodná štatistická klasifikácia chorôb
Podobné abstinenčné príznaky u detí a mládeže opisuje Campbell, 2003, s.155
Príznaky aktivácie môžu nastať vysadením upokojujúcich drog, pri otrave stimulačnými drogami alebo antidepresívami
Tlmiace príznaky sa vyskytujú pri otravách opiátmi, alkoholom alebo organickými rozpúšťadlami.

 

                                                                                                      Mgr. Miroslav Duchoň