Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

30. výročie Mestskej polície v Nitre

SÚBOR
Dátum: 16.05.2022
Autor: Mestská polícia mesta Nitra
30. výročie Mestskej polície v Nitre

Mestská polícia v Nitre si v priestoroch nitrianskej Synagógy pripomenula 30. výročie jej založenia. Na oslavy spojené s ocenením vybraných príslušníkov a vybraných hostí primátor mesta Marek Hattas a náčelník MsP Erik Duchoň pozvali všetky významné osobnosti a riadiaci manažment všetkých spolupracujúcich relevantných inštitúcií mesta Nitry.

Celkový_pohľad_02_–_kópia

celkový_pohľad_01

Ocenené osobnosti:

011_ocenení_hostia_–_kópia

012_ocenení_hostia_2_–_kópia

 

Ocenení príslušníci Mestskej polície v Nitre:

014_ocenení_4_–_kópia

013_ocenení_3_–_kópia

 

Prvým oceneným mužom je Ing, Silvester Štefanka, prvý primátor mesta Nitry zvolený v prvých slobodných komunálnych voľbách. Mesto viedol v rokoch 1990 až 1994 a práve on mal tú príležitosť a zásluhu, že mestské zastupiteľstvo pod jeho vedením navrhlo a schválilo vznik poriadkového útvaru mesta Nitry. On bol tým mužom, ktorému do rúk skladali sľub prvé desiatky prijatých mestských policajtov, on bol tým primátorom, ktorý postavil mestskú políciu na nohy a pripravil možnosť jej rastu.

01_Štefanka_–_kópia

 

Druhým mužom, ktorý bol navrhnutý na ocenenie, je muž, ktorý do mestskej polície nastúpil ako jeden z prvých, Ing. Igor Ziman, bývalý náčelník mestskej polície. V tejto funkcii pôsobil od roku 1992 až do roku 2005. Ak sme o prvom nitrianskom primátorovi hovorili, že postavil mestskú políciu na nohy, pri pánovi Zimanovi môžeme obrazne povedať, že on bol tým, kto ju naučil chodiť, neskôr behať, naučil ju rozprávať, naučil ju, ako sa má správať. Ing. Ziman bol ocenený za mimoriadny prínos pri kreovaní systému hliadkovania a profesionalizácii policajných činností mestskej polície.

02_Ziman_–_kópia

 

Ďalším oceneným je poslanec Národnej rady SR, PaeDr. Ing. Marcel Mihálik, ako jeden z prvých mestských policajtov v meste Piešťany a neskôr aj jej dlhoročný náčelník. PaeDr. Ing. Mihálik sa v súčasnosti v parlamente, okrem plnenia iných úloh, mimoriadnym prínosom zaslúžil o skvalitňovanie sociálneho zabezpečenia príslušníkov obecných a mestských polícií na Slovensku.

03_Mihálik_–_kópia

 

 

Primátor mesta a náčelník Mestskej polície v Nitre sa rozhodli oceniť a poďakovať sa tak Mgr. Jánovi Andrejkovi, PhD. za mimoriadny prínos v oblasti sociálneho zabezpečenia príslušníkov obecných a mestských polícií na Slovensku a ich dlhoročné aktívne zastupovanie a reprezentáciu. Aj pán Andrejko je jeden z prvých a zakladajúcich  príslušníkov, ktorý zakladali mestské polície, v jeho prípade Mestskú políciu v Prešove. Neskôr, v roku 2006, sa stal jej náčelníkom a zároveň bol zvolený aj do funkcie prezidenta Združenia náčelníkov obecných a mestských polícií Slovenska, kde pôsobí dodnes.

04_Andrejko_–_kópia

 

Za dlhoročnú výbornú medzirezortnú spoluprácu medzi mestskou políciou a policajným zborom na úseku verejného poriadku a zabezpečenia ochrany života, zdravia a majetku občanov prevzal ocenenie aj plukovník Mgr. Vojtech Štráma, v súčasnosti zástupca riaditeľa poriadkovej polície Krajského riaditeľstva PZ SR Nitra. Mgr. Štráma je skúseným policajtom a jeho odslúžených 31 rokov by určite dokázalo hovoriť samo za seba.

05_Štráma_–_kópia

 

Primátor mesta a náčelník Mestskej polície v Nitre sa rozhodli oceniť a poďakovať podplukovníkovi Ing. Ottovi Tóthovi za jeho dlhoročnú výbornú spoluprácu so Školiacim a výcvikovým strediskom Mestskej polície v Nitre a tiež za významný prínos v oblasti odbornej prípravy a vzdelávania príslušníkov obecných a mestských polícií. Ing. Tóth je príslušníkom policajného zboru rovnako, ako jeho predchodca, už 31 rokov, na Odbore poriadkovej polície Prezídia Policajného zboru SR na oddelení dohľadu nad činnosťou obecnej polície pôsobí vo funkcii desať rokov.

06_Tóth_kópia

 

Ďalším oceneným je plukovník Mgr. Milan Rus, v Zbore väzenskej a justičnej stráže pracuje od roku 1997, vo funkcii riaditeľa Ústavu na výkon väzby a Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Nitra pôsobí od roku 2013. Mgr. Rus bol ocenený a poďakovanie mu patrí za dlhoročnú aktívnu medzirezortnú spoluprácu s Mestskou políciou v Nitre.

07_Rus_–_kópia

 

Poďakovanie za aktívnu dlhoročnú spoluprácu s nitrianskou mestskou políciou patrí aj podplukovníkovi Mgr. Michalovi Čičkovi, zástupcovi riaditeľa Ústavu na výkon väzby a Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Nitra.

08_Čička_–_kópia

 

Z rúk primátora si ocenenie prevzal aj Štefan Herceg, majiteľ Levickej odevnej firmy Sabrina Modelle, za dlhoročnú výbornú spoluprácu a flexibilný prístup v oblasti kreovania a zabezpečovania výstrojných súčiastok a odevných doplnkov pre príslušníkov obecných a mestských polícií SR.

09_Herceg_–_kópia

 

Za významný prínos pri zvyšovaní miery fyzickej pripravenosti a profesionalizácie služobných zákrokov príslušníkov Mestskej polície v Nitre bolo ocenenie udelené Ing. Jánovi Mitúchovi, trénerovi fyzickej a taktickej prípravy. Ing. Mitúch pôsobí ako domáci "dvorný" tréner takmer od začiatku, fyzickú pripravenosť nitrianskych mestských policajtov má na starosti už od roku 1995.

10_Mitúch_–_kópia

 

Primátor Marek Hattas navrhol na Cenu primátora náčelníka MsP Nitra Mgr. Erika Duchoňa, ktorý si v mestskej polícii postupne prešiel takmer všetkými funkciami, od radového pochôdzkára v uliciach mesta, cez funkciu veliteľa obvodu, neskôr zástupcu náčelníka až po vrcholnú funkciu v manažmente mestskej polície, kde pôsobí posledných desať rokov. Ocenenie si prevzal za kvalitnú dlhoročnú prácu a významný prínos vo zvýšení miery profesionality v činnostiach príslušníkov Mestskej polície v Nitre pri ochrane života, zdravia a majetku občanov a zabezpečovaní verejného poriadku.

010_Duchoň_E._–_kópia

 

Ďalším mužom z radov mestskej polície, ktorý bol ocenený, je dlhoročný skúsený príslušník mestskej polície, zástupca náčelníka MsP v Nitre Mgr. Pavel Sabo. Poďakovanie mu nesporne patrí za kvalitnú dlhoročnú prácu a významný prínos vo kontinuálnom zvyšovaní miery policajnej profesionality príslušníkov mestskej polície, prešiel si takmer všetkými policajnými funkciami, stál pri zrode a etablovaní nového policajného okrsku Klokočina, ktoré je funkčné dodnes. Ocenenie mu patrí za vytváranie kvalitného systému hliadkovej  činnosti príslušníkov Mestskej polície v Nitre pri ochrane života, zdravia a majetku občanov a zabezpečovaní verejného poriadku. 

009_Sabo_–_kópia

 

Ocenenie a poďakovanie patrí i príslušníkovi nitrianskej mestskej polície Mgr. Miroslavovi Duchoňovi, veliteľovi Školiaceho a výcvikového strediska a prevencie kriminality, ktorý stál pri zrode cyklohliadok, pri vývoji programu prevencie kriminality, tiež pri zrode internetovej stránky mestskej polície, zakladaní a riadení detského dopravného ihriska, Školiaceho a výcvikového strediska i miestnej občianskej poriadkovej služby. Primátor mesta Nitry a náčelník mestskej polície ho navrhli a Ďakovným listom ocenili za dlhoročný mimoriadny prínos pri kreovaní a realizovaní preventívnych aktivít a vynikajúce výsledky pri vzdelávaní príslušníkov obecných a mestských polícií na Slovensku.

008_Duchoň_M._–_kópia

 

Z rúk primátora si ocenenie prebral aj služobne veľmi skúsený príslušník mestskej polície Mgr. Milan Riegel, prešiel si v minulosti viacerými funkciami, ako člen cyklohliadky i ako psovod, dnes, ako zástupca veliteľa obvodu, bol na ocenenie navrhnutý za kvalitnú dlhoročnú prácu a prínos pri riadení a zvyšovaní miery profesionality príslušníkov Mestskej polície v Nitre pri ochrane života, zdravia a majetku občanov a zabezpečovaní verejného poriadku.

007_Riegel_–_kópia

 

Ďalším oceneným príslušníkom mestskej polície je Ing. Eduard Vince, poďakovanie mu patrí za vynikajúce výsledky práce a dlhoročné aktívne pôsobenie v Mestskej polície v Nitre pri ochrane života, zdravia a majetku občanov a zabezpečovaní verejného poriadku, predovšetkým pri aktívnom riešení problému s ľuďmi bez domova v našom meste.

006_Vince_–_kópia

 

Ďalším oceneným príslušníkom je Peter Bečka, ktorému poďakovanie patrí za vynikajúce a spoľahlivé pracovné výsledky a dlhoročné aktívne pôsobenie pri vytváraní systému práce operačného centra útvaru Mestskej polície v Nitre.

005_Bečka_–_kópia

 

Ocenenie Ďakovným listom primátora za vynikajúce výsledky práce a aktívne pôsobenie v Mestskej polície v Nitre pri ochrane života, zdravia a majetku občanov a zabezpečovaní verejného poriadku patrí aj príslušníkovi nitrianskej mestskej polície Ing. Slavomírovi Hrnčárovi.

004_Hrnčár_–_kópia

 

Za vynikajúce výsledky práce a aktívne pôsobenie v Mestskej polície v Nitre pri ochrane života, zdravia a majetku občanov a zabezpečovaní verejného poriadku si ocenenie prevezme aj príslušník MsP Marcel Lenčéš, ktorý presne na druhý deň po tejto oslave si súkromne pripomenul dvadsiaty odslúžený rok v uniforme mestského policajta.

003_Lenčéš_–_kópia

 

Ďalším oceneným je Ing. Miloš Hajnovič, dlhoročným príslušníkom MsP Nitra je od roku 1994, poďakovanie mu patrí za kvalitnú dlhoročnú prácu a významný prínos pri vytváraní systému na úseku objasňovania priestupkov zistených príslušníkmi Mestskej polície v Nitre pri ochrane  života, zdravia a majetku občanov a zabezpečovaní verejného poriadku.

002_Hajnovič_–_kópia

 

Hlavný psovod mestskej polície, jeden zo služobne najstarších príslušníkov, Ján Farkaš, si prevzal z rúk primátora Ďakovný list za vynikajúce výsledky práce a dlhoročné aktívne pôsobenie v Mestskej polície v Nitre pri ochrane života, zdravia a majetku občanov a zabezpečovaní verejného poriadku.

001_Farkaš_–_kópia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
BROŽÚRA 30 rokov Mestskej polície v Nitre Veľkosť: 8.5 MB Formát: pdf Dátum: 16.5.2022

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.