Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Seniori v akcii

logo_seniori_v_akcii

- ako sa nestať obeťou kriminality 

 

Podporila Rady vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality

Hlavným cieľom projektu je dosiahnuť zníženie páchania trestnej činnosti na osobách v post produktívnom veku, pomocou zvýšenia vedomostných a sociálnych zručností, obmedzením
príležitostí páchania trestnej činnosti na senioroch ako aj vytvorením dobrovoľníckej skupiny z radov seniorov, ktorým nie je ľahostajný osud menej aktívnych a kriminalitou ohrozených rovesníkov. Informácie, rády a odporúčania ako sa chrániť pred nebezpečenstvom majú možnosť získať, formou skupinovej besedy, doplnenou powerpointovou prezentáciou a prezentovaním reálnych príkladov z praxe. Získané teoretické poznatky z oblasti ochrany života, zdravia a majetku si z vlastnej iniciatívy viacerí precvičili riešením modelových problémových situácií.
 
Upevňovanie získaných informácií bolo podporené distribúciou informačno - edukačných materiálov a motivačných predmetov. K spolupráci na projekte bolo oslovených osem zariadení pre seniorov, seniorské kluby a miestne pobočky Jednoty dôchodcov na Slovensku pôsobiace v meste. Všetky oslovené inštitúcie privítali aktivitu Mestskej polície a tak ako klienti v ich zariadeniach sa tešili zo zrealizovaných besied. Zatiaľ sa nepodarilo namotivovať seniorov k aktívnej činnosti zameranej na „vzdelávanie“ svojich rovesníkov“ v oblasti prevencie kriminality na senioroch. Čo sa však podarilo je nadviazanie spolupráce s viacerými zo zariadení pre seniorov, kde v podobných aktivitách plánuje Mestská polícia pokračovať aj po skončení projektu.

Veríme, že realizácia projektu je pre seniorov prínosom v získavaní nových informácií, skúseností a zručností, čo sa následne odzrkadlí aj na skvalitnení ich života a dosiahnutí vyššieho pocitu bezpečia.

Prezentácia_projektu

 

Niekoľko rád ako predchádzať kriminalite páchanej na senioroch: 

 

„ Nebudem viac obeťou krádeže ani podvodu!“

 

-v spoločnosti sa nechváľte, že vlastníte cennosti (šperky, vyšší obnos peňazí...)

 

-na ulici, v obchode neukazujte obsah svojej peňaženky, používajte bankovky nižšej nominálnej hodnoty

 

-nenoste so sebou väčšiu sumu peňazí a na platenie využívajte platobné karty so stanoveným nízkym       

 denným  limitom (ak by vás niekto o karu okradol alebo prinútil uviesť PIN kód, neprídete o veľa), pred výberom hotovosti z bankomatu sa presvedčte, či sa v blízkosti nezdržiava podozrivý človek a spolu s platobnou kartou nenoste na lístočku napísaný PIN kód

 

-peniaze a osobné doklady noste oddelene (v peňaženke peniaze, v obale doklady), určite nie viditeľne, napr. v zadnom vrecku nohavíc

 

-kabelky a tašky noste riadne uzatvorené vedľa seba a nenechávajte ich bez dozoru

 

-nepožičiavajte peniaze ľuďom, ktorých dobre nepoznáte a už vôbec neznámym osobám, ktoré vás pod zámienkou rôznych emotívnych príbehov oslovia a podvodom sa vás snažia pripraviť o úspory

 

-zbytočne sa nekontaktujte  s cudzími osobami, hlavne ak vás oslovia vetou: „Dobrý deň, ja vás poznám. Nie ste vy...“, „ Dobrý deň pani Nováková, ako sa máte...“

 

-nedovoľte nikomu, aby vás súril niečo podpísať (zmluvu, dokument), pozorne čítajte i malé písmenká, ak niečomu nerozumiete, požiadajte o čas a opýtajte sa niekoho, komu dôverujete, bez konzultácie s  príbuznými alebo právnikom nepodpisujte dokumenty s neznámymi osobami

 

-dajte si pozor na osoby, ktoré tvrdia, že sú zamestnancami firiem, organizácií alebo štátnych agentúr, ktoré

 vám sľubujú zadarmo získať späť peniaze od podvodníkov, overte si totožnosť pracovníkov, ktorí neohlásene prišli odpísať vodu, elektrinu alebo plyn (žiadajte predložiť preukaz, zavolajte na príslušný úrad alebo inštitúciu, či je ich návšteva oprávnená) ak máte pochybnosti, ponúkanú službu odmietnite

 

-kabelky a tašky noste riadne uzatvorené vedľa seba, nedávajte ich do nákupného vozíka

 

-peniaze a osobné doklady noste oddelene (v peňaženke peniaze, v obale doklady), určite nie viditeľne napr. v zadnom vrecku nohavíc (stiesnený priestor, tlačenica v malých priestoroch ako obchod, či autobus, bývajú vyvolané zámerne na odpútanie pozornosti pri vreckovej krádeži)

 

-vyhýbajte sa tmavým miestam, podchodom, slabo osvetleným miestam, neupraveným alebo neosvetleným

 parkom, skupinkám podgurážených ľudí a hlučným krčmám

 

-v prostriedkoch mestskej hromadnej dopravy si sadajte čo najbližšie k vodičovi alebo k východu

 

-na prechádzky sa vyberte radšej s priateľmi, rodinou, ako sám

 

-mobilný telefón noste vždy tak, aby ste mali nad

 ním kontrolu, majte ho vždy pri sebe, na  verejnosti

 ho zbytočne neukazujte, majte ho zabezpečený 

 ochranným kódom a jeho  odcudzenie nahláste 

 neodkladne na políciu, mobilnému operátorovi na 

 zablokovanie

 

-ak idete vyplatiť na poštu šeky, prevziať si dôchodok,

 nechoďte sami, ak už musíte, pred odchodom sa

 presvedčte,či vás niekto nesleduje, v prípade 

 podozrenia počkajte na niekoho známeho, kto vás

 odprevadí domov

 

-zbytočne sa nekontaktujte s cudzími osobami, hlavne

 ak vás oslovia vetou „Dobrý    deň, ja vás od niekiaľ

 poznám...“, „Dobrý deň pani Nováková, ako sa máte...“

 

-najmä u osamelo žijúcich osobách a ženách je vhodné mať menovku na dverách v množnom

 čísle alebo v mužskom rode (napr. rod. Nováková, Novákoví)

 

 

-neotvárajte neznámym osobám, ktoré pri dverách zazvonia a ponúkajú na predaj rôzny tovar 

 alebo výhru

 

-dvere bytu, či vchodovú bránku domu majte uzamknutú aj vtedy keď ste doma – „Bezpečné

 dvere sú len zamknuté dvere!“

 

-nikdy neotvárajte dvere bez ich zaistenia správne nainštalovanou a pevnou retiazkou

 

-neverte každému, kto vás za dverami požiada o pohár  vody, možnosť zatelefonovať si od vás, prípadne pomoc pri nevoľnosti....pomôcť môžete aj bez otvorenia dverí napr. zavoláte pomoc k vašim dverám telefonicky alebo z okna

 

-odmietnite bezdôvodne ponúkanú pomoc, o ktorú ste sami nepožiadali, často krát ide o zámienku páchateľa dostať sa do vášho bytu/domu

 

-v prítomnosti neznámych osôb nevyberajte z uschovaných miest peňažnú hotovosť a cennosti

 

-v prípade podozrivého správania osoby, ktorá sa snaží pod rôznymi zámienkami neodbytne dostať do bytu,ihneď kontaktujte políciu...

 

-cenné veci si odfoťte, opíšte výrobné čísla drahších spotrebičov, v prípade odcudzenia to môže pomôcť usvedčiť páchateľa

 

-ak čakáte na cudzieho človeka, napríklad osobu reagujúcu na inzerát, požiadajte niekoho z blízkych alebo priateľov, aby bol s vami doma

 

-dodržujte zásady cestnej premávky – po chodníku choďte vpravo, tam  kde chodník nie je po ľavom okraji vozovky, za tmy a zníženej viditeľnosti sa označte reflexným prvkom, ako cyklisti po chodníku bicykel tlačte a nezabudnite na reflexný odev a prilbu pri jazde mimo obce

 

Borinka_modelove_situacie

 

Ako sa správať pri okradnutí, napadnutí...

-Zachovajte pokoj, ak nemôžete ujsť, spolupracujte s páchateľom a dajte mu veci, o ktoré vás žiada.

 

-Ihneď kontaktujte políciu - každá minúta je cenná.

 

-Počas komunikácie s políciou sa snažte byť pokojný, uveďte svoje meno, priezvisko, presnú adresu,telefónne číslo, popíšte presne a čo najstručnejšie čo sa vám stalo. Ak ste si zapamätali výzor útočníka, pokúste sa ho čo najpodrobnejšie popísať (fyzické zvláštnosti, jazvy, tetovanie), pri vozidlách farbu, typ, evidenčné číslo, viditeľné poškodenia, doplnky, smer jazdy, počet spolucestujúcich, prípadne ich popis...

 

-Ak ste boli pri napadnutí zranený, pred podaním oznámenia na polícii navštívte lekára za účelom ošetrenia a vystavenia potvrdenia o ošetrení a zraneniach, ktoré vám boli spôsobené.

 

„5 N“  v kontakte s neznámou osobou

            NEhovorím

        ...o sebe, svojej rodine, o svojich problémoch...

                                              

            NEdávam

        ...informácie o sebe, o rodine, jedlo, peniaze...

                                              

            NEotváram

      ...dvere bytu, bránu domu, peňaženku, svoje „srdce“...

                                              

            NEpodpisujem

      ...dokumenty, zmluvy bez konzultácie s rodinou...

 

            NEbojím sa

      ...nenechám sa zastrašiť, aktívne sa verbálne bránim...