Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Organizačné pokyny k aktuálnemu kurzu

Odborná príprava začína  21. marca 2022 o 8.00 h. na útvare Mestskej polície v Nitre na Cintorínskej ulici č.6. a končí 1. júna 2022. 

Odborná príprava bude vykonávaná podľa vzdelávacieho programu odbornej prípravy schváleného Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky v trvaní 420 vyučovacích hodín, ktoré budú rozvrhnuté na tri po sebe nasledujúce mesiace. Skúška odbornej spôsobilosti sa uskutoční v termíne stanovenom Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.

Uchádzači si so sebou prinesú preukaz totožnosti, písacie potreby, športové oblečenie a obuv, predmet na prekrytie horných dýchacích ciest.

Po zahájení budú všetci poučení o ustanoveniach Poriadku ŠVS a budú im poskytnuté všetky relevantné informácie vrátane rozvrhu hodín.

O rozvrhu hodín budú účastníci informovaní vždy 2 - 6 týždne dopredu.

Tí účastníci, ktorí v Záväznej prihláške požiadali o sprostredkovanie ubytovania, budú osobne zavedení do ubytovne s reštauráciou po skončení vyučovania prvého dňa, ktorá sídli cca 50 metrov od útvaru MsP Nitra. Ak nebude naplnená kapacita parkoviska, pre účastníka kurzu je možnosť zaparkovať motorové vozidlo v areáli alebo priamo pred reštauráciou.

 

 

Miesto konania kurzu:               Školiace a výcvikové stredisko pri Mestskej polícii v Nitre
                                                      Cintorínska 6, 949 01 Nitra
 
Predpokladaná cena
odbornej prípravy:                    540,- eur s DPH
 
Ubytovanie :                              nie je zahrnuté v cene kurzu, iba sprostredkujeme na požiadanie
 
Stravovanie :                            zabezpečí si účastník (zamestnávateľ) individuálne
 
Cena ubytovania:                       cca  17 - 20,- eur osoba/noc , podľa ubytovacích možností
                                                alebo podľa dohody
 
V prípade záujmu o odbornú prípravu pošlite písomnú žiadosť na vykonanie odobornej prípravy, záväznú prihlášku a vyhlásenie účastníkov (tlačivá) na adresu Mestská polícia v Nitre, Cintorínska 6, 949 01 Nitra.
 
Tlačivá je možné stiahnuť z Hlavného menu MsP na stránke www.mspnitra.sk v rubrike  Školiace a výcvikové stredisko - Dokumenty na stiahnutie.
 
V prípade, že z kapacitných dôvodov nebudeme môcť odbornú prípravu zabezpečiť v uvedenom termíne, budeme Vás o tom včas informovať.
 
Zmluvné vzťahy budú upravené v súlade s právnymi predpismi.
 
 
 

Organizačné pokyny k aktuálnym SKÚŠKAM

U P O Z O R N E N I E !
Termín vykonania skúšok odbornej spôsobilosti príslušníkov obecnej polície už zrealizovaného kurzu je rozhodnutím oddelenia nad dohľadom nad obecnou políciou Prezídia policajného zboru SR určený na 6. a 7. júna  so začiatkom o 8:30 h

Skúška v pondelok 6. júna 2022:
 1. MsP Nitra Tomáš Kudry    
 2. MsP Nitra Slávka Kazíková     
 3. MsP Banská BystricaVeronika Mordáčiková
 4. MsP Banská Bystrica Ján Abrahám
 5. MsP Banská Bystrica Bc. Erik Kováč
 6. MsP Zvolen Michal Midriak 
 7. MsP Revúca Kristián Pavlík 
 8. MsP Trenčín Marek Tavali   
  MsP Dubnica nad Váhom Martin Beňo
 
Skúška v utorok 7. júna 2022:
 1. MsP Žiar nad Hronom Bc. Peter Šouc
 2. MsP Komárno Arnold Kallós
 3. MsP Komárno Ramón Szeifert
 4. MsP Piešťany Dominika Hulmanová
 5. MsP trenčianske Teplice Michal Jánošík
 6. MsP Selice Ladislav Rybánsky
 7. MsP Handlová Štefan Čerge
 8. MsP Fiľakovo Ivan Murín
 
Skúška bude vykonaná v priestoroch Školiaceho a výcvikového strediska pri Mestskej polícii v Nitre, Cintorínska 6, Nitra na prvom poschodí.
 
Frekventanti výcvikového kurzu sa dostavia na útvar MsP Nitra najneskôr do 8:00 hod.
So sebou si prinesú občiansky preukaz a písacie potreby.
 
 
 

Predpokladaný časový harmonogram skúšok odbornej spôsobilosti:

08:30 - 08:45 prezentácia, poučenie účastníkov o priebehu skúšok

08:45 - 09:25 písomná časť skúšok

09:25 - 09:45 vyhodnotenie testov, vyhlásenie výsledkov

09:45 - 12:00 ústna časť skúšok

12:00 - 12:45 prestávka na jedlo

12:45 - 15:30 pokračovanie v ústnej časti skúšok

15:30 - 16:00 vyhodnotenie skúšok, vyhlásenie výsledkov, odovzdanie osvedčení

Harmonogram skúšok je orientačný, môže byť posunutý z dôvodu rôznych neovplyvniteľných faktorov.

Začiatok skúšok, začiatok písomnej a ústnej časti je nemenný, rozdiel v čase môže byť niekoľko minút.