Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Organizačné pokyny k aktuálnemu kurzu

logo_ŠVS_nové_s_pištolou_1

Najbližšia odborná príprava začína  4. marca 2024 o 9.00 h. na útvare Mestskej polície v Nitre na Cintorínskej ulici č.6. a končí 17. mája 2024. 

Odborná príprava bude vykonávaná podľa vzdelávacieho programu odbornej prípravy schváleného Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky v trvaní 420 vyučovacích hodín, ktoré budú rozvrhnuté na tri po sebe nasledujúce mesiace. Skúška odbornej spôsobilosti sa uskutoční v termíne stanovenom Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.

Uchádzači si so sebou prinesú preukaz totožnosti, písacie potreby, športové oblečenie a obuv.

Po zahájení a prezentácii budú všetci poučení o ustanoveniach Poriadku ŠVS a budú im poskytnuté všetky relevantné informácie vrátane rozvrhu hodín.

O rozvrhu hodín budú účastníci informovaní vždy 2 - 6 týždne dopredu.

Tí účastníci, ktorí v Záväznej prihláške požiadali o sprostredkovanie ubytovania, budú osobne zavedení do ubytovne s reštauráciou po skončení vyučovania prvého dňa, ktorá sídli cca 50 metrov od útvaru MsP Nitra. Ak nebude naplnená kapacita parkoviska, pre účastníka kurzu je možnosť zaparkovať motorové vozidlo v areáli alebo priamo pred reštauráciou.

 

Fakturačné údaje:

Mesto Nitra – Mestská polícia v Nitre
Cintorínska 1480/6
949 01 Nitra

IČO:00308307
DIČ: 2021102853
IČ DPH: SK2021102853
IBAN:SK41 0900 0000 0050 4917 9841

 

 

Miesto konania kurzu:               Školiace a výcvikové stredisko pri Mestskej polícii v Nitre
                                                      Cintorínska 6, 949 01 Nitra
 
Predpokladaná cena
odbornej prípravy:                       580,- eur s DPH
 
Ubytovanie :                                nie je zahrnuté v cene kurzu, iba sprostredkujeme na požiadanie (50 metrov od MsP Nitra)
 
Stravovanie :                                  zabezpečí si účastník (zamestnávateľ) individuálne
 
Cena ubytovania:                       cca  20,- eur osoba/noc , podľa ubytovacích možností
                                                      alebo podľa dohody
 
V prípade záujmu o odbornú prípravu pošlite písomnú žiadosť na vykonanie odbornej prípravy, záväznú prihlášku a vyhlásenie účastníkov (tlačivá) na adresu Mestská polícia v Nitre, Cintorínska 6,  949 01 Nitra.
 
Tlačivá je možné stiahnuť z Hlavného menu MsP na stránke www.mspnitra.sk  v rubrike  Školiace a výcvikové stredisko - Dokumenty na stiahnutie.
 
V prípade, že z kapacitných dôvodov nebudeme môcť odbornú prípravu zabezpečiť v uvedenom termíne, budeme Vás o tom včas informovať.
 
Zmluvné vzťahy budú upravené v súlade s právnymi predpismi.
 
 
 

Organizačné pokyny k aktuálnym SKÚŠKAM

U P O Z O R N E N I E !
Termín vykonania skúšok odbornej spôsobilosti príslušníkov obecnej polície už zrealizovaného kurzu je rozhodnutím oddelenia nad dohľadom nad obecnou políciou Prezídia policajného zboru SR určený na   22., 23. a 24. mája 2024 so začiatkom o 8:30 hod.

 
Skúška bude vykonaná v priestoroch Školiaceho a výcvikového strediska pri Mestskej polícii v Nitre, Cintorínska 6, Nitra na prvom poschodí.
 
Frekventanti výcvikového kurzu sa dostavia na útvar MsP Nitra najneskôr do 8:00 hod.
So sebou si prinesú občiansky preukaz a písacie potreby.
 
 
 

Predpokladaný časový harmonogram skúšok odbornej spôsobilosti:

08:30 - 08:45 prezentácia, poučenie účastníkov o priebehu skúšok

08:45 - 09:25 písomná časť skúšok

09:25 - 09:45 vyhodnotenie testov, vyhlásenie výsledkov

09:45 - 12:00 ústna časť skúšok

12:00 - 12:45 prestávka na jedlo

12:45 - 16:30 pokračovanie v ústnej časti skúšok

16:30 - 17:00 vyhodnotenie skúšok, vyhlásenie výsledkov, odovzdanie osvedčení

Harmonogram skúšok je orientačný, môže byť posunutý z dôvodu rôznych neovplyvniteľných faktorov.

Začiatok skúšok, začiatok písomnej a ústnej časti je nemenný, rozdiel v čase môže byť niekoľko minút.