RSS
12-01-2015_02-06-0422-02-2012_06-00-2519-10-2012_01-43-0008-07-2013_10-17-24

Aktuálne novinky a články

Mládež pod vplyvom návykových látok

 Len pred niekoľkými dňami bola v médiách odvysielaná reportáž o neplnoletom mladíkovi, ktorý skonzumoval také vysoké množstvo alkoholu, že krvná skúška u neho preukázala smrteľných 8 promile alkoholu. Podľa údajov dostupných na internetových stránkach, v tomto kalendárnom roku nešlo o jediný prípad výraznej opitosti mladistvého. S ...

Neprehliadajme ležiace osoby

V kríkoch, na lavičkách, na chodníkoch, v tráve a občas i na vozovke nachádzajú príslušníci mestskej polície vlastným zistením alebo na základe oznamu občanov ležiace osoby. Nie vždy ide o ľudí bez domova, asociálov alebo alkoholikov či ľudí inak závislých. Skúsenosti z praxe poukazujú na to, že v mnohých prípadoch ide o osob ...

Dopravná prevencia v septembri

 Mesiac september sa nesie v znamení niekoľkých významných  medzinárodných a svetových  dní ako aj problematiky udržateľnej mestskej mobility. Dvanásty september je Svetovým dňom prvej pomoci. Týmto dňom si pripomíname dôležitú úlohu, ktorou je vedieť poskytnúť laickú prvú pomoc nielen pri drobných úrazoch, ale aj v stave ohrozujú ...

Pre duševnú poruchu zamestnával policajné hliadky dva dni

 V uliciach mesta sa často odohrávajú udalosti, ktoré na prvý pohľad nevykazujú žiadne náznaky výnimočnosti a predsa v nich všímavý občan môže rozpoznať predzvesť možných problémov.  Často prechádzame okolo „inak“ vyzerajúcich alebo správajúcich sa ľudí bez povšimnutia, niekedy s úsmevom takej osobe venujeme pohľad, či poznámku ...

RADY pred DOVOLENKOU

Čo všetko urobiť pred dovolenkou , aby sme čo možno najlepšie a najefektívnejšie zabezpečili svoje obydlia pred vykradnutím alebo poškodením

Horel opustený objekt pod Zoborm

Počas horúcich slnečných dní majú príslušníci Hasičského a záchranného zboru častejšie zásahy, ako po iné dni. Zo štatistických údajov HaZZ SR za rok 2014 bolo zaznamenaných percentuálne najviac požiarov v mesiacoch marec a jún. Najčastejšou príčinou požiarov v minulom roku bola nedbalosť a neopatrnosť dospelých v podobe vypaľovania tráv ...

Pokus o podvod nevyšiel

Informáciám o kriminalite páchanej na senioroch a hlavne poskytovaniu účinných rád, ako jej predchádzať, sa v posledných rokoch venuje zvýšená pozornosť, nakoľko jej aktéri vymýšľajú neustále nové a sofistikovanejšie techniky, využívajúc slabé stránky ľudí v postproduktívnom veku. Najčastejšie ide o podvody realizované pomocou emot ...

Zostala sama bez pomoci

Bezmocnosť je jedným z najnepríjemnejších pocitov, ktoré môže človek v živote zažiť. Nezáleží na tom, či ide o dieťa, dospelého alebo dôchodcu, všetci čas od času zažívame situácie, keď si nevieme rady a nevidíme žiadne prijateľné riešenia. Ak sa osamelo žijúca osoba staršieho veku ocitne v zhoršenom zdravotnom stave, bez telefónu a v& ...

Majetok bez dozoru

Každému z nás sa stáva, že občas niečo zabudneme, stratíme či ponecháme na verejnom priestranstve bez zabezpečenia alebo kontroly. Dôvodov môže byť viacero, spomínaná zábudlivosť, časový stres, prežívané súkromné či pracovné problémy a z nich vyplývajúca nedôslednosť, či nepozornosť. Dôvodom môže byť aj obyčajná naivita alebo nedostatočná ...

Prepadol poklopom šachty

Nedostatočne zabezpečené podzemné inžinierske siete vedia spôsobiť náhodným okoloidúcim značné škody tak na majetku ako aj na zdraví, v niektorých prípadoch i na živote. Našťastie len ojedinele sa stretávame s úrazmi, ktoré majú fatálne dôsledky. Takéto prípady bývajú patrične zmedializované nielen za účelom informovanosti, ale aj z dôvodu hľadan ...

Ďalšia stránka >