RSS
12-01-2015_02-06-0422-02-2012_06-00-2519-10-2012_01-43-0008-07-2013_10-17-24

Aktuálne novinky a články

Zákony platia pre každého

Porušenie priestupkového zákona ešte neznamená, že ten, kto sa dopustí priestupku je automaticky zlý človek, deviant alebo asociál. Porušiť zákon môže aj slušný a poctivý človek, napríklad tým, že spácha nejaký čin z nepozornosti či roztržitosti. To ho však, na druhej strane, nezbavuje zodpovednosti za spáchaný skutok, ani zodpovednosti za spôsobenú ško ...

Nebezpečná zábava

Veľkonočné sviatky sa spájajú nielen s dňami pracovného pokoja pre dospelých, ale aj s prázdninami pre deti. Počas takýchto voľných dní zvyknú školopovinné deti tráviť voľný čas rozličnými aktivitami, v mnohých prípadoch nie najvhodnejšími. Prirodzená zvedavosť a neodolateľné pokušenie vyskúšať zakázané veci sú pre deti a mládež p ...

Seniori a bezpečnosť

Najviac ohrozenou skupinou obyvateľov, ktorá je vystavená rozličným podvodom a krádežiam sú, okrem detí, seniori. A to aj napriek množstvu preventívnych aktivít a v médiách prezentovaných prípadov nelegálnej činnosti zameranej na ľudí v postproduktívnom veku.

Stratili osobné doklady i hotovosť

Pri práci mestského policajta nie je až také nezvyčajné, že v priebehu jednej hodiny hliadky preverovali oznamy o nájdení troch peňaženiek s dokladmi a následne o dva dni neskôr ďalšie udalosti súvisiace so stratou alebo krádežou osobných dokladov a vyššej finančnej hotovosti.

Trávnik s neznámymi tabletkami

Napriek pravidelnému hliadkovaniu mestskej polície i hliadok policajného zboru nie je raritou nájsť komunálny odpad porozhadzovaný na verejnom priestranstve, ktorý sa tak stáva súčasťou nelichotivého, ale reálneho pohľadu pri prechádzaní mestom. Väčšina ľudí, aj keď s nevôľou, ale stále iba pasívne prijíma tento stav a aktívne sa zapojí len vo vypukl ...

Vlámal sa do centra voľného času

Elokované pracovisko Centra voľného času Domino, ktoré na sídlisku Chrenová, slúži nielen pre školopovinné deti a mládež, ale navštevujú ho v rámci rozličných ponúkaných aktivít snáď všetky vekové kategórie obyvateľov mesta. Okrem športových a umeleckých pomôcok, kancelárskeho vybavenia a nábytku sa vo vnútorných priestoroch nenachádzajú žiadn ...

Napadol ho pred policajnou hliadkou

Pud sebazáchovy je vrodená dispozícia, založená zväčša na nepodmienených reflexoch. Ide o silný regulačný mechanizmus, ktorý sa u človeka spúšťa v kritickej situácii a inštinktívne ho vedie k najoptimálnejšiemu riešeniu aktuálnej situácie. Riadime sa ním nielen v čase, keď je ohrozený náš život a zdravie, ale aj vtedy, ak ide o bežné uda ...

Odpíliť papuču stihol, ujsť nie

Je prirodzené, že človek sa niekedy nachádza v tzv. egostave dieťaťa. Mestskí policajti majú skúsenosť, že často sa tak správa aj človek, ktorý je pristihnutý pri spáchaní priestupku – snaží sa vyhovárať, prosiť, rozčuľuje sa, citovo vydiera, odvádza pozornosť, rozhorčene poukazuje na iné „neprávosti“, zvaľuje vinu na niekoho iného, niekedy na samotnéh ...

Dezorientovaná pani a polícia

Seniori sú to skupinou obyvateľstva, ktorá je častejšie vystavená viacerým ohrozenia nielen z hľadiska ohrozenia kriminalitou, ale aj v súvislosti so zhoršujúcim sa zdravotným stavom. V oboch prípadoch býva situácia o to horšia, ak žijú osamelo a nie sú pravidelne monitorovaní príbuznými alebo opatrovateľmi. V niektorých prípadoch dochádza ...

Zima, zdravie, polícia

Zimné mesiace sú spájané nielen so sviatkami, zimnými prázdninami a  športovými aktivitami na snehu, ale aj s rôznorodými komplikáciami. Okrem ranného rituálu oškrabávania ľadu z predných skiel vozidiel, sú jednou z nich aj zdravotné oslabenia, zníženie imunity, choroby a úrazové stavy, ktorých pôvodcami bývajú nízke teploty, či snehom alebo  ...

Ďalšia stránka >