RSS
22-10-2013_11-51-4222-02-2012_06-00-2519-10-2012_01-43-0008-07-2013_10-17-24

Aktuálne novinky a články

Návykové látky opäť komplikovali život

Slovenská republika patrí medzi krajiny, v ktorých sa v poslednej dobe, aj na úrovni parlamentu, diskutuje o dekriminalizácii marihuany za účelom jej držby pre vlastnú potrebu. Rovnako sme štátom, kde je alkohol najčastejšie rozšírená a z hľadiska abúzu spoločensky tolerovaná návyková látka. Na problematiku „beztrestnosti“ držby malého množs ...

Nepopulárne "papuče"

Ak si vodič po návrate k svojmu autu nájde na kolese nepopulárny technický prostriedok, tzv. „papuču“, iste sa nepoteší. Mnohí začnú nadávať, rozčuľovať sa, spravidla na príslušníkov mestskej polície, niektorí sú si vedomí svojej viny a už len čakajú, aká bude sankcia za dopravný priestupok. Nájdu sa aj takí, ktorí majú potrebu s papučou manipu ...

Nebezpečenstvo striehne na každom kroku

Miest a situácií, ktoré môžu byť príčinou nepríjemného zranenia alebo poškodenia majetku, sa v našom okolí nachádza nespočetné množstvo. Napriek rozličným preventívnym opatreniam sa s riešením problematických situácií stretávajú počas svojej činnosti príslušníci mestskej polície často a mnohé z nich sú na podnet občanov.

Alkohol nie je vždy dobrý priateľ

V médiách sú často prezentované účinky alkoholických nápojov na ľudský organizmus. Tak ako všetko, aj alkohol má svojich skalných fanúšikov, no rovnako veľkú skupinu odporcov, poukazujúcich na negatívnu stránku jeho konzumovania. Na čom sa však obe skupiny jednoznačne zhodnú, je fakt, že kultivované, cielené a primerané popíjanie alkoholických nápojov m ...

Jarné upratovanie nasnímané kamerou

Príchod jari je charakteristický okrem iného aj tým, že mnohých spoluobčanov môžeme vidieť pri tzv. jarnom upratovaní. Mesto Nitra pre svojich občanov zriadilo možnosť bezproblémového a bezplatného vývozu rôzneho odpadu tak, aby bolo v súlade s platnými právnymi normami a aby tento vývoz bol bezproblémový. Drvivá väčšina ľudí túto možnosť aj ...

Záchrana jastraba veľkého

V minulých článkoch sme písali o tom, že príslušníci mestskej polície boli volaní pri nájdení či úteku rôznych zvierat. Starší policajti by vedeli spomínať na množstvo psov, mačiek, morských prasiatok, škrečkov či zajacov, v menšom množstve sú spomínané líšky, kuny, ovce, kozy, z cirkusu ujdená opica či hľadanie strateného pytóna. V s ...

Ženy v núdzi

Ľudská psychika má i dnes neprebádané oblasti s mnohými nezodpovedanými otázkami. Odborníci niekedy zostávajú bezradní, ak majú objasniť presné príčiny prejavov neželaného správania sa ľudí. Pokiaľ si človek svoje reakcie na vonkajšie podnety ustráži na hranici spoločensky prijateľného a nekonfliktného správania sa, okolie si  ani nev ...

Obnažovali sa pred objektívom kamery

Zabávať sa v  uliciach nočného mesta sa dá rozličným spôsobom. Mladí i tí skôr narodení návštevníci nočných podnikov väčšinou dávajú prednosť tancu alebo popíjaniu alkoholu. Nájde sa aj zopár „nespratníkov“, ktorí majú potrebu odreagovať sa alebo zviditeľniť iným spôsobom, najčastejšie vandalizmom. Nezvyčajným spôsobom sa bavila skupinka mužo ...

Mladík chcel skočiť pod vlak

Každý človek zažije v živote neľahké chvíle. Kým niekoho môžu postretnúť len ojedinele, iný s nimi bojuje pravidelne. Nájdu sa aj také krízové situácie, ktoré človeka nútia premýšľať nad zmyslom svojho života. Ak zostáva so svojimi neriešiteľnými problémami sám, nemá sa komu zdôveriť, ak tie problémy nevie riešiť, môže nastať v myslení skrat a ...

Na ulici iba v plienkach

Často sa stáva, že ľudia sa ocitnú na určitom mieste a ani nevedia, ako sa tam dostali. Takéto situácie sa väčšinou stávajú pri šokujúcich alebo traumatizujúcich udalostiach, po úraze alebo nehode, prípadne, ak človek trpí určitou psychickou poruchou. Nie ojedinele sa stáva, že takýto človek si ani nedokáže spomenúť, ako sa volá, či kde býva. Príslušníci m ...

Ďalšia stránka >