RSS
12-01-2015_02-06-0422-02-2012_06-00-2519-10-2012_01-43-0008-07-2013_10-17-24

Aktuálne novinky a články

Trávnik s neznámymi tabletkami

Napriek pravidelnému hliadkovaniu mestskej polície i hliadok policajného zboru nie je raritou nájsť komunálny odpad porozhadzovaný na verejnom priestranstve, ktorý sa tak stáva súčasťou nelichotivého, ale reálneho pohľadu pri prechádzaní mestom. Väčšina ľudí, aj keď s nevôľou, ale stále iba pasívne prijíma tento stav a aktívne sa zapojí len vo vypukl ...

Vlámal sa do centra voľného času

Elokované pracovisko Centra voľného času Domino, ktoré na sídlisku Chrenová, slúži nielen pre školopovinné deti a mládež, ale navštevujú ho v rámci rozličných ponúkaných aktivít snáď všetky vekové kategórie obyvateľov mesta. Okrem športových a umeleckých pomôcok, kancelárskeho vybavenia a nábytku sa vo vnútorných priestoroch nenachádzajú žiadn ...

Napadol ho pred policajnou hliadkou

Pud sebazáchovy je vrodená dispozícia, založená zväčša na nepodmienených reflexoch. Ide o silný regulačný mechanizmus, ktorý sa u človeka spúšťa v kritickej situácii a inštinktívne ho vedie k najoptimálnejšiemu riešeniu aktuálnej situácie. Riadime sa ním nielen v čase, keď je ohrozený náš život a zdravie, ale aj vtedy, ak ide o bežné uda ...

Odpíliť papuču stihol, ujsť nie

Je prirodzené, že človek sa niekedy nachádza v tzv. egostave dieťaťa. Mestskí policajti majú skúsenosť, že často sa tak správa aj človek, ktorý je pristihnutý pri spáchaní priestupku – snaží sa vyhovárať, prosiť, rozčuľuje sa, citovo vydiera, odvádza pozornosť, rozhorčene poukazuje na iné „neprávosti“, zvaľuje vinu na niekoho iného, niekedy na samotnéh ...

Voľné pracovné miesta

Mesto Nitra – Mestská polícia v Nitre

obsadzuje voľné pracovné miesta na pracovnej pozícii:

príslušník mestskej polície – člen hliadky

 

Dezorientovaná pani a polícia

Seniori sú to skupinou obyvateľstva, ktorá je častejšie vystavená viacerým ohrozenia nielen z hľadiska ohrozenia kriminalitou, ale aj v súvislosti so zhoršujúcim sa zdravotným stavom. V oboch prípadoch býva situácia o to horšia, ak žijú osamelo a nie sú pravidelne monitorovaní príbuznými alebo opatrovateľmi. V niektorých prípadoch dochádza ...

Zima, zdravie, polícia

Zimné mesiace sú spájané nielen so sviatkami, zimnými prázdninami a  športovými aktivitami na snehu, ale aj s rôznorodými komplikáciami. Okrem ranného rituálu oškrabávania ľadu z predných skiel vozidiel, sú jednou z nich aj zdravotné oslabenia, zníženie imunity, choroby a úrazové stavy, ktorých pôvodcami bývajú nízke teploty, či snehom alebo  ...

Krádež nákupného vozíka

Väčšina zákazníkov obchodných centier využíva veľké nákupné vozíky na kolieskach na odvoz svojich objemnejších nákupov priamo k svojim vozidlám na parkovisku, prípadne na prepravu maloletých detí počas doby nakupovania. Nie sú však výnimočné ani situácie, kedy sa na takýchto vozíkoch mládež hrá na naháňačku alebo sa na vozíkoch vozí po prevádzke. Nieked ...

Pes bez pána pohrýzol iného psa

Pravdepodobne nepovieme žiadnu prevratnú informáciu, keď skonštatujeme, že najčastejším doma chovaným zvieraťom je pes. Svojich štvornohých priateľov už po pár mesiacoch mnohí ľudia považujú za člena rodiny. Predovšetkým deti, starší občania a osamelí jednotlivci majú vypestované veľmi silné citové puto k svojim psíkom a podľa toho k nim aj p ...

Jazero dočasne vymenila za parkovisko

Je dobrým zvykom si v prvé dni nového roka dávať rozličné predsavzatia, ktorými majú ľudia v úmysle zlepšiť kvalitu svojho života. Väčšina z nich sa týka hlavne zmeny v životnom štýle, v stravovaní, zvýšenej miery pravidelného aktívneho pohybu, či prehodnocovania svojich životných priorít. Zvieratá síce nepodliehajú podobným „mani ...

Ďalšia stránka >