RSS
12-01-2015_02-06-0422-02-2012_06-00-2519-10-2012_01-43-0008-07-2013_10-17-24

Aktuálne novinky a články

Zostala sama bez pomoci

Bezmocnosť je jedným z najnepríjemnejších pocitov, ktoré môže človek v živote zažiť. Nezáleží na tom, či ide o dieťa, dospelého alebo dôchodcu, všetci čas od času zažívame situácie, keď si nevieme rady a nevidíme žiadne prijateľné riešenia. Ak sa osamelo žijúca osoba staršieho veku ocitne v zhoršenom zdravotnom stave, bez telefónu a v& ...

Majetok bez dozoru

Každému z nás sa stáva, že občas niečo zabudneme, stratíme či ponecháme na verejnom priestranstve bez zabezpečenia alebo kontroly. Dôvodov môže byť viacero, spomínaná zábudlivosť, časový stres, prežívané súkromné či pracovné problémy a z nich vyplývajúca nedôslednosť, či nepozornosť. Dôvodom môže byť aj obyčajná naivita alebo nedostatočná ...

Prepadol poklopom šachty

Nedostatočne zabezpečené podzemné inžinierske siete vedia spôsobiť náhodným okoloidúcim značné škody tak na majetku ako aj na zdraví, v niektorých prípadoch i na živote. Našťastie len ojedinele sa stretávame s úrazmi, ktoré majú fatálne dôsledky. Takéto prípady bývajú patrične zmedializované nielen za účelom informovanosti, ale aj z dôvodu hľadan ...

Jazda na paletovom vozíku

Ľudstvo sa od počiatku svojho bytia snažilo zjednodušiť alebo spríjemniť si takmer každú pracovnú či bežnú činnosť, nevynímajúc premiestňovanie sa z miesta na miesto. Možno aj preto si skupinka troch mladých ľudí pomyslela, že fantázii a iniciatíve klásť medze nemusia a v neskorých večerných hodinách si vymysleli nezvyčajný, pre nich iste zábavný ...

Zákony platia pre každého

Porušenie priestupkového zákona ešte neznamená, že ten, kto sa dopustí priestupku je automaticky zlý človek, deviant alebo asociál. Porušiť zákon môže aj slušný a poctivý človek, napríklad tým, že spácha nejaký čin z nepozornosti či roztržitosti. To ho však, na druhej strane, nezbavuje zodpovednosti za spáchaný skutok, ani zodpovednosti za spôsobenú ško ...

Nebezpečná zábava

Veľkonočné sviatky sa spájajú nielen s dňami pracovného pokoja pre dospelých, ale aj s prázdninami pre deti. Počas takýchto voľných dní zvyknú školopovinné deti tráviť voľný čas rozličnými aktivitami, v mnohých prípadoch nie najvhodnejšími. Prirodzená zvedavosť a neodolateľné pokušenie vyskúšať zakázané veci sú pre deti a mládež p ...

Seniori a bezpečnosť

Najviac ohrozenou skupinou obyvateľov, ktorá je vystavená rozličným podvodom a krádežiam sú, okrem detí, seniori. A to aj napriek množstvu preventívnych aktivít a v médiách prezentovaných prípadov nelegálnej činnosti zameranej na ľudí v postproduktívnom veku.

Stratili osobné doklady i hotovosť

Pri práci mestského policajta nie je až také nezvyčajné, že v priebehu jednej hodiny hliadky preverovali oznamy o nájdení troch peňaženiek s dokladmi a následne o dva dni neskôr ďalšie udalosti súvisiace so stratou alebo krádežou osobných dokladov a vyššej finančnej hotovosti.

Trávnik s neznámymi tabletkami

Napriek pravidelnému hliadkovaniu mestskej polície i hliadok policajného zboru nie je raritou nájsť komunálny odpad porozhadzovaný na verejnom priestranstve, ktorý sa tak stáva súčasťou nelichotivého, ale reálneho pohľadu pri prechádzaní mestom. Väčšina ľudí, aj keď s nevôľou, ale stále iba pasívne prijíma tento stav a aktívne sa zapojí len vo vypukl ...

Vlámal sa do centra voľného času

Elokované pracovisko Centra voľného času Domino, ktoré na sídlisku Chrenová, slúži nielen pre školopovinné deti a mládež, ale navštevujú ho v rámci rozličných ponúkaných aktivít snáď všetky vekové kategórie obyvateľov mesta. Okrem športových a umeleckých pomôcok, kancelárskeho vybavenia a nábytku sa vo vnútorných priestoroch nenachádzajú žiadn ...

Ďalšia stránka >