RSS
22-10-2013_11-51-4222-02-2012_06-00-2519-10-2012_01-43-0008-07-2013_10-17-24

Aktuálne novinky a články

Odhaľoval sa a masturboval pred ženami v mestskom parku

Je leto, čas dovoleniek, prázdnin, príjemné počasie, ani príliš teplo, ani príliš zima. Ideálne počasie na outdoorové športovanie. Mnoho ľudí v posledných rokoch začalo športovať vonku na čerstvom vzduchu behaním, bicyklovaním, korčuľovaním alebo trávia čas prechádzkami či s deťmi na detských ihriskách. Predovšetkým mamičky. Pre takúto činnosť je m ...

Rady nielen pred dovolenkou

Prísť z krásnej dovolenky domov a nájsť si vykradnutý dom či byt, je určite poriadne „studená sprcha“. V oblasti majetkovej kriminality je najväčší podiel zistených trestných činov  krádež vlámaním do bytov, rodinných domov alebo rekreačných objektov.

Zlodeji využívajú nepozornosť, neopatrnosť, prípadn ...

Zábavná jazda vozidlom neskončila zábavne

Víno, pivo, destiláty. Slová, ktoré sa radia pod spoločný názov alkoholické nápoje. V podobe „čistého“ drinku alebo v kombinácií s nealkoholickým nápojom vedia, podľa skonzumovaného množstva, navodiť uvoľnenú náladu, odstraňujú zábrany a do určitej miery tlmia vnímanie bolesti. Sprievodným javom popíjania však bývajú aj menej prospešné ú ...

Hromadný úhyn rýb

Ešte pred niekoľkými rokmi nebol problém v riekach a rôznych potôčikoch nachádzať raky v húfoch. Je všeobecne známe, že sa zdržiavajú len v čistej vode, pretože sú považovaní za indikátor čistoty vodných zdrojov. Čoraz častejšie sú dnes rozšírené informácie o znečistených vodných tokoch až natoľko, že ani psíčkari nechcú svojich miláčikov púšťať kúpať sa do ...

"Prehrešky" proti svojmu majetku

Pohľad na teplomer naznačuje, že leto prišlo opäť v predstihu. Únava z tepla má dopad aj na zníženie schopnosti sústrediť sa, čoho dôsledkom býva napríklad aj nedostatočné zabezpečenie svojho majetku pred prípadným odcudzením.

Jeleň v betónovej šachte

Často musíme vynaložiť značnú námahu, aby sme sa cítili dobre a príjemne. Naopak, zle sa stane veľmi rýchlo. Platí to rovnako pre ľudí i zvieratá. Možno niečo v podobnom duchu si pomyslel mladý jeleň, keď sa mu počas pobehovania po poli zrazu nohy začali prepadávať pod úroveň zeme a v priebehu niekoľkých sekúnd sa ocitol v stiesneno ...

Okradli bezbranného seniora

Napriek nespočetnému množstvu preventívnych opatrení a dostupných informácií v médiách sa seniori stávajú takmer každodenne obeťami porušovania zákona. Najčastejšie ide o podvody, zastrašovanie a nátlak, teda skutky, ktoré vychádzajú z bezbrannosti, slabšej telesnej konštrukcie, finančnej tiesni a dôverčivosti osôb vyššieho veku. Vo väčš ...

Pozor na včely

Po miernej zime sa príroda začala prebúdzať skoro a v posledných dňoch bolo vidieť v plnom prúde aj činnosť včiel medonosných. Napriek tomu, že ide o dôležitý a pre ľudí prospešný živočíšny druh, nie vždy sa z ich bezprostrednej prítomnosti tešíme a za istých okolností môžu byť pre človeka i nebezpečné.

Mladá matka prišla o dieťa

Rodič, ako zákonný zástupca dieťaťa, disponuje mnohými právami vzťahujúcimi sa na jeho potomka, kým nedosiahne plnoletosť. S rodičovskými právami ale úzko súvisia aj povinnosti, ktoré sú rodičia voči svojim deťom povinní plniť. V praxi bývame často svedkami toho, že kým rodičovské práva si rodič uplatňuje do posledného písmenka, s plnením s ...

Návykové látky opäť komplikovali život

Slovenská republika patrí medzi krajiny, v ktorých sa v poslednej dobe, aj na úrovni parlamentu, diskutuje o dekriminalizácii marihuany za účelom jej držby pre vlastnú potrebu. Rovnako sme štátom, kde je alkohol najčastejšie rozšírená a z hľadiska abúzu spoločensky tolerovaná návyková látka. Na problematiku „beztrestnosti“ držby malého množs ...

Ďalšia stránka >