RSS
12-01-2015_02-06-0422-02-2012_06-00-2519-10-2012_01-43-0008-07-2013_10-17-24

Aktuálne novinky a články

Napadol ho pred policajnou hliadkou

Pud sebazáchovy je vrodená dispozícia, založená zväčša na nepodmienených reflexoch. Ide o silný regulačný mechanizmus, ktorý sa u človeka spúšťa v kritickej situácii a inštinktívne ho vedie k najoptimálnejšiemu riešeniu aktuálnej situácie. Riadime sa ním nielen v čase, keď je ohrozený náš život a zdravie, ale aj vtedy, ak ide o bežné uda ...

Odpíliť papuču stihol, ujsť nie

Je prirodzené, že človek sa niekedy nachádza v tzv. egostave dieťaťa. Mestskí policajti majú skúsenosť, že často sa tak správa aj človek, ktorý je pristihnutý pri spáchaní priestupku – snaží sa vyhovárať, prosiť, rozčuľuje sa, citovo vydiera, odvádza pozornosť, rozhorčene poukazuje na iné „neprávosti“, zvaľuje vinu na niekoho iného, niekedy na samotnéh ...

Voľné pracovné miesta

Mesto Nitra – Mestská polícia v Nitre

obsadzuje voľné pracovné miesta na pracovnej pozícii:

príslušník mestskej polície – člen hliadky

 

Dezorientovaná pani a polícia

Seniori sú to skupinou obyvateľstva, ktorá je častejšie vystavená viacerým ohrozenia nielen z hľadiska ohrozenia kriminalitou, ale aj v súvislosti so zhoršujúcim sa zdravotným stavom. V oboch prípadoch býva situácia o to horšia, ak žijú osamelo a nie sú pravidelne monitorovaní príbuznými alebo opatrovateľmi. V niektorých prípadoch dochádza ...

Zima, zdravie, polícia

Zimné mesiace sú spájané nielen so sviatkami, zimnými prázdninami a  športovými aktivitami na snehu, ale aj s rôznorodými komplikáciami. Okrem ranného rituálu oškrabávania ľadu z predných skiel vozidiel, sú jednou z nich aj zdravotné oslabenia, zníženie imunity, choroby a úrazové stavy, ktorých pôvodcami bývajú nízke teploty, či snehom alebo  ...

Krádež nákupného vozíka

Väčšina zákazníkov obchodných centier využíva veľké nákupné vozíky na kolieskach na odvoz svojich objemnejších nákupov priamo k svojim vozidlám na parkovisku, prípadne na prepravu maloletých detí počas doby nakupovania. Nie sú však výnimočné ani situácie, kedy sa na takýchto vozíkoch mládež hrá na naháňačku alebo sa na vozíkoch vozí po prevádzke. Nieked ...

Pes bez pána pohrýzol iného psa

Pravdepodobne nepovieme žiadnu prevratnú informáciu, keď skonštatujeme, že najčastejším doma chovaným zvieraťom je pes. Svojich štvornohých priateľov už po pár mesiacoch mnohí ľudia považujú za člena rodiny. Predovšetkým deti, starší občania a osamelí jednotlivci majú vypestované veľmi silné citové puto k svojim psíkom a podľa toho k nim aj p ...

Jazero dočasne vymenila za parkovisko

Je dobrým zvykom si v prvé dni nového roka dávať rozličné predsavzatia, ktorými majú ľudia v úmysle zlepšiť kvalitu svojho života. Väčšina z nich sa týka hlavne zmeny v životnom štýle, v stravovaní, zvýšenej miery pravidelného aktívneho pohybu, či prehodnocovania svojich životných priorít. Zvieratá síce nepodliehajú podobným „mani ...

Pomoc utečencovi

V núdzi poznáš priateľa. Rokmi overené príslovie, ktorého pravdivosť sa potvrdila v uplynulých dňoch. O týchto slovách sa presvedčil na vlastnej koži aj mladý cudzinec prechádzajúci cez mesto Nitra, aj keď prvých pár minút jeho kontakt s hliadkou mestskej polície vyzeral úplne inak.

V pyžame sa túlal nočným parkom

Staroba a choroba sú stavy, ktoré vedia človeku poriadne skomplikovať život. Proces starnutia sa u ľudí v postproduktívnom veku najčastejšie prejavuje úbytkom sily, oslabením zraku, problémami pohybového aparátu, či inými obmedzeniami, ktoré i relatívne zdravému človeku môžu znepríjemniť život. Keď sa k týmto prirodzeným a nezvratn ...

Ďalšia stránka >