RSS
12-01-2015_02-06-0422-02-2012_06-00-2519-10-2012_01-43-0008-07-2013_10-17-24

Aktuálne novinky a články

Výberové konanie - zmena termínu

Oznamujeme potenciálnym uchádzačom o pracovnú pozíciu príslušníka mestskej polície, že termín osobného pohovoru je presunutý na:

pondelok 7.septembra 2015 0 9:00 hod.

Voľné pracovné miesto

Mesto Nitra – Mestská polícia v Nitre

obsadzuje voľné pracovné miesto na pracovnej pozícii:

príslušník mestskej polície – člen hliadky

RADY pred DOVOLENKOU

Čo všetko urobiť pred dovolenkou , aby sme čo možno najlepšie a najefektívnejšie zabezpečili svoje obydlia pred vykradnutím alebo poškodením

Horel opustený objekt pod Zoborm

Počas horúcich slnečných dní majú príslušníci Hasičského a záchranného zboru častejšie zásahy, ako po iné dni. Zo štatistických údajov HaZZ SR za rok 2014 bolo zaznamenaných percentuálne najviac požiarov v mesiacoch marec a jún. Najčastejšou príčinou požiarov v minulom roku bola nedbalosť a neopatrnosť dospelých v podobe vypaľovania tráv ...

Pokus o podvod nevyšiel

Informáciám o kriminalite páchanej na senioroch a hlavne poskytovaniu účinných rád, ako jej predchádzať, sa v posledných rokoch venuje zvýšená pozornosť, nakoľko jej aktéri vymýšľajú neustále nové a sofistikovanejšie techniky, využívajúc slabé stránky ľudí v postproduktívnom veku. Najčastejšie ide o podvody realizované pomocou emot ...

Zostala sama bez pomoci

Bezmocnosť je jedným z najnepríjemnejších pocitov, ktoré môže človek v živote zažiť. Nezáleží na tom, či ide o dieťa, dospelého alebo dôchodcu, všetci čas od času zažívame situácie, keď si nevieme rady a nevidíme žiadne prijateľné riešenia. Ak sa osamelo žijúca osoba staršieho veku ocitne v zhoršenom zdravotnom stave, bez telefónu a v& ...

Majetok bez dozoru

Každému z nás sa stáva, že občas niečo zabudneme, stratíme či ponecháme na verejnom priestranstve bez zabezpečenia alebo kontroly. Dôvodov môže byť viacero, spomínaná zábudlivosť, časový stres, prežívané súkromné či pracovné problémy a z nich vyplývajúca nedôslednosť, či nepozornosť. Dôvodom môže byť aj obyčajná naivita alebo nedostatočná ...

Prepadol poklopom šachty

Nedostatočne zabezpečené podzemné inžinierske siete vedia spôsobiť náhodným okoloidúcim značné škody tak na majetku ako aj na zdraví, v niektorých prípadoch i na živote. Našťastie len ojedinele sa stretávame s úrazmi, ktoré majú fatálne dôsledky. Takéto prípady bývajú patrične zmedializované nielen za účelom informovanosti, ale aj z dôvodu hľadan ...

Jazda na paletovom vozíku

Ľudstvo sa od počiatku svojho bytia snažilo zjednodušiť alebo spríjemniť si takmer každú pracovnú či bežnú činnosť, nevynímajúc premiestňovanie sa z miesta na miesto. Možno aj preto si skupinka troch mladých ľudí pomyslela, že fantázii a iniciatíve klásť medze nemusia a v neskorých večerných hodinách si vymysleli nezvyčajný, pre nich iste zábavný ...

Zákony platia pre každého

Porušenie priestupkového zákona ešte neznamená, že ten, kto sa dopustí priestupku je automaticky zlý človek, deviant alebo asociál. Porušiť zákon môže aj slušný a poctivý človek, napríklad tým, že spácha nejaký čin z nepozornosti či roztržitosti. To ho však, na druhej strane, nezbavuje zodpovednosti za spáchaný skutok, ani zodpovednosti za spôsobenú ško ...

Ďalšia stránka >