Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Vybrané prípady 37. týždeň 2023

Dátum: 18.09.2023
Autor: Mestská polícia mesta Nitra
Vybrané prípady 37. týždeň 2023

Na našej internetovej stránke Vám prinášame týždenné prehľady prípadov alebo zásahov príslušníkov Mestskej polície v Nitre. Do tohto prehľadu nezaraďujeme riešenia všetkých priestupkov alebo správnych deliktov, ktoré sme riešili či objasňovali, pretože opis tejto každodennej štandardnej práce by mohol pôsobiť nudným dojmom. Preto sme sa rozhodli v krátkosti opísať iba tie udalosti, ktoré sú o niečo neštandardnejšie, možno zaujímavejšie alebo si myslíme, že by ste o nich vedieť mali.

 

UDALOSTI  – 36. TÝŽDEŇ

 

04.09.2023 – PONDELOK:

Hodinu po poludní hliadka mestskej polície preverila oznam občana o vytváraní nelegálnej skládky na Štúrovej ulici, kde údajne rómski spoluobčania vynášajú nábytok mimo kontajnerového stojiska. Operačný príslušník, ktorý podnet prijal, vyslal na miesto motorizovanú hliadku, príslušníci miesto zdokumentovali. Zistili, že mimo smetných nádob sú vyhodené staré kusy nábytku a úžitkovej bielej techniky. Objasňovaním na mieste sa im podarilo zistiť a stotožniť páchateľov, ktorí skládku založili, bola ňou  31 ročná žena a 64 ročný muž z miestnej komunity, ktorí vyhodili na verejné priestranstvo starú sedaciu súpravu, pokazenú chladničku a iné časti starého nábytku. Za porušenie Zákona o odpadoch mestskí policajti im uložili blokové pokuty a nariadili termín odstránenia odpadu v zmysle spomenutého zákona. Obaja priestupcovia uposlúchli pokyny zasahujúcich príslušníkov na odstránenie odpadu zákonným spôsobom v určenom termíne, čo si príslušníci fyzicky preverili.

V popoludňajších hodinách hliadkujúci mestskí policajti na križovatke ulíc Špitálska a Štefánikova trieda spozorovali ležiacu osobu a okolo nej troch občanov. Po príchode na miesto jedna z prítomných uviedla, že muža videli padnúť na cestu a udrieť si nárazom hlavu. Zasahujúci príslušníci mužovi skontrolovali vitálne funkcie, ktoré boli prítomné a zatiaľ stabilizované. Podľa všeobecne známych medicínskych symptómov bol 35 ročný muž z Nitry v značne podnapitom stave a keďže intoxikácia jeho organizmu etanolom sa javila značne  intenzívna a potenciálne nebezpečná, mestskí policajti privolali RZP. Zdravotníci si muža po príchode a úvodnom vyšetrení prevzali do svojej starostlivosti. Počas vyšetrovania bola lekárka nútená požiadať príslušníkov o fyzickú asistenciu pri prevoze do nemocnice, pretože muž sa začal správať agresívne. Neskôr, pri vykladaní pacienta zo sanitky, mestskí policajt musel použiť miernejšie donucovacie prostriedky, hmaty a chvaty, pretože afektívne reakcie pacienta eskalovali, správal sa agresívne a neustále verbálne napádal a urážal nielen príslušníkov, ale i zdravotníkov, ktorí sa mu snažili pomôcť. Mestskí policajti na požiadanie ošetrujúcich lekárov zotrvali so zdravotníkmi pri agresívnom pacientovi počas všetkých diagnostických úkonov.

05.09.2023 – UTOROK:

Počas hliadkovania v mestskej časti Krškany mestskí policajti krátko po poludní na Novozámockej ulici spozorovali na kraji cesty odstavené nákladné vozidlo, ktorého vodič hliadke uviedol, že dostal defekt. Pri pohovore vodič tiež uviedol, že si zrejme nevie s výmenou veľkej a ťažkej pneumatiky sám pomôcť, preto mu jeden z mestských policajtov poskytol pomoc pri výmene náhradného kolesa a druhý príslušník zabezpečoval bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky na tomto úseku. Po výmene kolesa vodič hliadke poďakoval a následne miesto opustil.

Počas kontroly verejného poriadku a dodržiavania pravidiel cestnej dopravy mestskí policajti na poludnie zistili zaparkované nitrianske osobné motorové vozidlo na Párovskej ulici, ktoré malo otvorené okná, čím nebolo zabezpečené pred odcudzením alebo iným poškodením. Vo vozidle sa navyše nachádzali ľahko dostupné odložené osobné veci a ruksak. Po zistení totožnosti držiteľa vozidla sa  k vozidlu prihlásila vodička, ktorá príslušníkom uviedla, že sa ponáhľala do neďalekej MŠ po svoje dieťa a zjavne zabudla vozidlo riadne zabezpečiť. Vozidlo si skontrolovala a po vyhlásení, že je v poriadku, príslušníkom poďakovala za všímavosť.  

Mestskí policajti v skorých popoludňajších hodinách počas kontroly verejného poriadku na pešej zóne zistili na Svätoplukovom námestí muža, ktorý bez pohybu ležal na jednej z lavičiek. Keďže vysoké teploty mohli mužovi spôsobiť náhle zhoršenie zdravotného stavu, mestskí policajti k nemu pristúpili v snahe skontrolovať mu vitálne funkcie a prípadne mu poskytnúť prvú pomoc. Okolo lavičky bolo porozhadzovaného plno drobného odpadu, ktorý zjavne spôsobil ležiaci muž. Životné funkcie mal stabilizované, vonkajšie zranenia zistené neboli. Na oslovenie muž nereagoval, príslušníkom sa  podarilo až na tretí pokus muža prebrať, ten však odmietal hodnoverným spôsobom uviesť svoju totožnosť, napriek tomu, že mestskí policajti mu opakovane poskytovali súčinnosť pri zistení jeho totožnosti. Počas týchto štandardných úkonov bolo tiež zjavné, že muž je pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky. Keďže muž neustále odmietal spolupracovať, príslušníci ho za účelom zistenia totožnosti predviedli na útvar mestskej polície bez nutnosti použiť donucovacie prostriedky. Neskôr zistili, že sa jedná o 51 ročného muža z obce Hájske. Napriek zmierlivému prístupu zasahujúcich príslušníkov však bol muž počas celej doby objasňujúcich úkonov arogantný, neslušný, miestami agresívny, príslušníkom sa vyhrážal „vyzlečením z uniformy“ a tým, že „pošle na hliadku NAKU“. Mestskí policajti ho informovali, akého priestupku sa dopustil, doriešili ho v zmysle Zákona o priestupkoch a z útvaru ho prepustili.

Vo večerných hodinách počas kontroly verejného poriadku mestskí policajti na sídlisku Klokočina na Popradskej ulici  pri amfiteátri zistili otvorenú elektrickú rozvodnú skriňu. Po bližšom skontrolovaní zistili, že skriňa je poškodená, nie je možné ju riadne a bezpečne uzavrieť a je nutná jej oprava alebo výmena. Z preventívnych bezpečnostných dôvodov miesto viditeľne označili výstražnou páskou a havarijný stav skrinky oznámili zodpovedným osobám nitrianskych mestských služieb.

 

06.09.2023 – STREDA:

Počas rannej kontroly parku pod Borinu a priľahlého okolia mestskí policajti opakovane nad kostolom v náletových drevinách našli odhodené použité injekčné striekačky. Keďže tie potenciálne môžu byť nosičom a zdrojom prenosných infekčných chorôb, striekačky vyzbierali a uložili do nádoby na tento odpad, ktorý bude neskôr odovzdaný a zlikvidovaný spolupracujúcim občianskym združením.

Hodinu pred poludním príslušníci mestskej polície na sídlisku Chrenová na Triede Andreja Hlinku zistili a následne odchytili zrejme túlavého, prípadne ujdeného psa rasy Husky, ktorý po uliciach sídliska behal bez dozoru, bez obojku i bez akýchkoľvek iných poznávacích markerov, podľa ktorých by sa dal zistiť súčasný alebo bývalý majiteľ. Na miesto preto privolali zmluvného veterinára, ten psa prevzal a umiestnil do svojho záchytného zariadenia.

 

07.09.2023 – ŠTVRTOK :

V ranných hodinách mestskí policajti hliadkovali a kontrolovali dodržiavanie verejného poriadku na pešej zóne. Pred prevádzkou Nitrazdroj spozorovali ženu, ktorá sa podľa popisu nápadne podobala na ženu, po ktorej bolo vyhlásené pátranie. Ženu zadržali, preverili jej totožnosť a zistili, že ich podozrenie bolo opodstatnené, keďže sa jednalo o hľadanú 37 ročnú ženu zo Zvolena. Zistenie nahlásili operačnému príslušníkovi mestskej polície, ten zabezpečil, aby si hľadanú osobu  prišla na miesto prevziať hliadka policajného zboru. 

  

08.09.2023 – PIATOK :

Desať minút po polnoci operátor kamerového systému mestskej polície spozoroval na monitoroch skupinku štyroch mužov, z ktorej jeden na Farskej ulici kopnutím prevrátil na chodníku umiestnený malý kôš na odpad. Po prevzatí informácie operačný príslušník vyslal za podozrivou skupinkou motorizovanú hliadku, operátor kamerovým systémom ich presun zatiaľ aktívne monitoroval. Mestskí policajti mužov našli ešte na menovanej ulici, podľa popisu identifikovali muža, ktorý sa skutku dopustil. Bol ním 21 ročný muž z Nitry, ktorého vyzvali, aby sa spoločne presunuli na miesto priestupku, kde podozrivý na výzvu zasahujúcich príslušníkov smetný kôš umiestnil na pôvodné miesto a znečistené verejné priestranstvo rozsypanými odpadkami očistil. Mladý Nitra bol doriešený v blokovom konaní na mieste.

V dopoludňajších hodinách operačný príslušník prevzal oznam občana z Novozámockej ulici o tom, že našiel peňaženku s dokladmi a peniazmi. Na miesto vyslal hliadku, príslušníci poctivého nitrianskeho oznamovateľa našli a prevzali od neho nález. Ten uviedol, že ju našiel na Jurkovičovej ulici v okolí Obchodného domu Sandokan na sídlisku Klokočina. Za účelom odovzdania nájdenej peňaženky sa mestskí policajti pokúsili skontaktovať s majiteľom, ktorý mal trvalý pobyt na Klokočine, na určenej adrese však žiadny byt nebol označený predmetným priezviskom a žiadny z oslovených susedov nevedel príslušníkom dať bližšiu informáciu o možnom pobyte hľadaného. Z tohto dôvodu mestskí policajti po spísaní úradného záznamu nález odovzdali na príslušnom oddelení policajného zboru, kde si ho po výzve môže majiteľ prevziať.

Vo večerných hodinách operačný príslušník prevzal telefonickú žiadosť o pomoc ženy, ktorá zostala zavretá v mestskom cintoríne. Hliadka prevzala od neho kľúče, ktoré sú, nielen pre takéto opakované prípady, k dispozícii na útvare mestskej polície a po otvorení hlavnej brány vystrašenú Nitrianku pustili z uzamknutého cintorína.

Príslušník operačného centra mestskej polície prijal vo večerných hodinách telefonický podnet o nehybne ležiacej osobe pri pohostinstve Čajka na sídlisku Klokočina. Na miesto vyslal oznam preveriť motorizovanú hliadku, príslušníci našli na zemi ležať muža vo vyššom veku. Skontrolovali mu životné funkcie, ktoré mal muž v čase zásahu stabilizované, vonkajšie zranenie po vizuálnej prehliadky nenašli. Po prebratí, zistení totožnosti a krátkom pohovore bolo zjavné, že 64 ročný muž  z Klokočiny je, podľa vonkajších medicínskych príznakov, pod vplyvom alkoholu, žiadne zranenia nemá, na bolesť alebo iné zdravotné problémy sa nesťažoval, odmietol ponúknuté lekárske ošetrenie. Mestským policajtom uviedol, že pôjde domov sám. Na miesto bol privolaný rodinný príslušník, jeho manželka, ktorá si svojho životného partnera prevzala do svojej starostlivosti a zobrala ho domov. Mestskí policajti s mužom na mieste zotrvali až do príchodu manželky.   

 

09.09.2023 – SOBOTA :

Takmer tri hodiny po polnoci oslovila okoloidúca občianka na Mostnej ulici hliadkujúcich príslušníkov mestskej polície a uviedla, že za budovou Divadla Andreja Bagara sa strhla bitka. Bezprostredne po ozname sa príslušníci presunuli na označené miesto, kde spozorovali muža, ktorý bol agresívny a neustále rukami i telom vrážal do iných osôb so zámerom vyvolať fyzický konflikt. Zasahujúci mestskí policajti mu zabránili pokračovať v protiprávnom konaní a zistili jeho totožnosť. Jednalo sa o 19 ročného muža z Levíc, ktorý príslušníkom, keď ho vyzvali, aby nepokračoval v agresívnom správaní, uviedol, že „...nebudem s Vami nič riešiť, len so štátnymi!“ Po celý čas riešenia situácie sa smerom k príslušníkom správal vulgárne a agresívne. Po nastolení právneho stavu a obnovení verejného poriadku bol muž doriešený v zmysle Zákona o priestupkoch, následne z miesta pokojne odišiel.

Bezprostredne po doriešení predchádzajúceho prípadu hliadka mestskej polície zasahovala na Mostnej ulici opäť. Na tejto exponovanej ulici spozorovali dvoch mužov, z ktorých mladší fyzicky udrel päsťou do tváre staršieho muža a tomu začala z nosa tiecť krv. Príslušníci obom zabránili eskalovať konflikt a pokračovať v protiprávnom konaní. Zranenému 56 ročnému mužovi zo Zvolena privolali rýchlu zdravotnú pomoc, posádka po príchode krátko ošetrila mužov nos, ten odmietol ďalšie vyšetrenia. Mestským policajtom uviedol, že konflikt údajne začal on a nechce ďalej vec riešiť, ani podávať na 20 ročného muža z Nitry trestné oznámenie alebo oznámenie o priestupku. Po tomto vyhlásení obaja z miesta odišli bez ďalších prejavovaných vzájomných animozít.

V dopoludňajších hodinách nitrianska občianka našla a odovzdala dámsku peňaženku s dokladmi a rôznymi kartami i s finančnou hotovosťou vyše 100,-€. Nález prevzal operačný príslušník na útvare mestskej polície, neskôr sa mu podarilo skontaktovať sa s 81 ročnou majiteľkou peňaženky, tá si ju v poriadku prevzala v budove útvaru mestskej polície na Cintorínskej ulici.

Krátko po poludní príslušníci mestskej polície opäť pomáhali v budove Domu opatrovateľskej služby na ulici Janka Kráľa. Na bezplatnej linke mestskej polície 159 o pomoc požiadal invalid s obomi amputovanými nohami a uviedol, že znovu spadol z invalidného vozíka a nedokáže sa sám bez pomoci do neho dostať. Vyslaní príslušníci v byte na štvrtom poschodí našli na zemi ležať 71 ročného muža, zdvihli ho a usadili do invalidného vozíka. Senior uviedol, že nie je zranený, nepotrebuje lekársku pomoc, vyhlásil, že na vozíku je mobilný to dej mieri, ktorú potrebuje, aby bol samostatný.  

Dve hodiny po poludní príslušník operačného centra mestskej polície prijal telefonický podnet občana, ktorý uviedol, že za budovou Divadla Andreja Bagara verejný poriadok narúša partia pod vplyvom alkoholu. Na miesto neodkladne vyslal motorizovanú hliadku, príslušníci zistili dve osoby, muža a ženu, ktorí boli zjavne pod vplyvom alkoholu a hlasno a vulgárne po sebe vykrikovali. Po zabránení v ďalšej eskalácii hádky a pokračovaní v protiprávnej činnosti mestskí policajti s obomi vykonali pohovor. Žena z obce Veľké Kozmálovce vo veku 42 rokov príslušníkom hodnoverne preukázala svoju totožnosť a uviedla, že konflikt začal už dávnejšie pred príchodom hliadky. Za hrubé správanie bola mestskými policajtami doriešená zmierlivo napomenutím a následne z miesta odišla. Muž nechcel alebo nevedel hodnoverne preukázať svoju totožnosť ani po poskytnutí potrebnej súčinnosti, preto ho zasahujúci príslušníci predviedli na útvar mestskej polície za účelom zistenia totožnosti. Tento úkon sa zaobišiel bez nutnosti použitia donucovacích prostriedkov. Po zistení totožnosti a objasnení skutku mestskí policajti doriešili 42 ročného muža z Nitry v blokovom konaní. Po vykonaných potrebných úkonov ho z budovy útvaru mestskej polície prepustili.

 

10.09.2023 - NEDEĽA:

Hodinu a pol po polnoci hliadkujúci príslušníci mestskej polície, ktorí dohliadali na dodržiavanie verejného poriadku na exponovanej Mostnej ulici, spozorovali skupinku osôb, ktorá zjavne mala konflikt s jedným prítomným mužom. Následne tohto muža spozorovali vo vzájomnom fyzickom konflikte s iným mužom, ktorý prebiehal priamo na cestnej komunikácii. Mestskí policajti pribehli k osobám a zabránili im pokračovať v protiprávnom konaní. Zistili totožnosť útočníka, ktorý bol agresívny a napadol druhého účastníka konfliktu, jednalo sa o 30 ročného muža z Nitry. Počas riešenia a objasňovania skutku k zasahujúcim príslušníkom prišla mužova priateľka, podľa používaného jazyka i prízvuku v slovenských slovách zjavne Ukrajinka. Žena však neprispela k upokojeniu situácie, ale začala konflikt eskalovať svojou verbálnou a hlasnou agresivitou už aj voči príslušníkom policajného zboru, ktorí sa tiež dostavili na miesto. Žena hystericky a vulgárne vykrikovala na všetkých okolostojacich. Tieto prejavy pravdepodobne vyprovokovali 30 ročného Nitrana a ten sa pokúsil fyzicky napadnúť jedného príslušníka mestskej polície i príslušníka policajného zboru. Útočník bol však už pri pokuse o útok v zárodku spacifikovaný, príslušník mestskej polície použil donucovacie prostriedky hmaty a chvaty a pridržal muža, kým mu kolega z policajného zboru nasadil putá. Po obmedzení osobnej slobody podozrivého, ktorý sa svojim konaním stal podozrivým z naplnenia skutkovej podstaty trestného činu, zasahujúci mestský policajt poskytol súčinnosť príslušníkom policajného zboru pri umiestnení muža do služobného vozidla. Predvádzaný muž neutrpel použitím donucovacích prostriedkov žiadne zranenia. Vec si prevzala hliadka policajného zboru na ďalšie objasňovanie. 

V popoludňajších hodinách hliadka mestskej polície preverovala oznam o dezorientovanej staršej žene, ktorá sa mala pohybovať na Považskej ulici. Oznam prijal operačný príslušník a na miesto vyslal podnet preveriť motorizovanú hliadku. Príslušníci na Považskej ulici za obytným panelovým domom našli sedieť seniorku vo veku 73 rokov, ktorá pôsobila značne dezorientovane a nevedela si spomenúť, ako sa na toto miesto dostala, ani kde býva. Na svoje meno a priezvisko i vek si však spomenula, preto sa mestskí policajti mohli pokúsiť skontaktovať sa s jej synom, avšak neúspešne. Počas upokojujúceho rozhovoru príslušníci seniorke poskytli pitný režim a po zvážení situácie dedukovali, že seniorka môže pochádzať z neďalekého penziónu. Tento predpoklad sa po overení ukázal ako pravdivý, dôchodkyňu do zariadenia mestskí policajti odprevadili a tam ju nezranenú odovzdali zdravotnej sestre, ktorá mala službu.

 

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.