Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Vybrané prípady 32. týždeň 2023

Dátum: 21.08.2023
Autor: Mestská polícia mesta Nitra
Vybrané prípady 32. týždeň 2023

Na našej internetovej stránke Vám prinášame týždenné prehľady prípadov alebo zásahov príslušníkov Mestskej polície v Nitre. Do tohto prehľadu nezaraďujeme riešenia všetkých priestupkov alebo správnych deliktov, ktoré sme riešili či objasňovali, pretože opis tejto každodennej štandardnej práce by mohol pôsobiť nudným dojmom. Preto sme sa rozhodli v krátkosti opísať iba tie udalosti, ktoré sú o niečo neštandardnejšie, možno zaujímavejšie alebo si myslíme, že by ste o nich vedieť mali.

 

UDALOSTI  – 32. TÝŽDEŇ

 

 

07.08.2023 – PONDELOK: bez zaznamenanej významnejšej udalosti 

 

08.08.2023 – UTOROK:

Vo popoludňajších hodinách signalizačné zariadenie pultu centralizovanej ochrany mestskej polície avizovalo narušenie chráneného objektu Správy sociálnych služieb na Baničovej ulici. Operačný príslušník bezodkladne vyslal narušenie preveriť motorizovanú hliadku, príslušníci pri objekte zistili dvoch mužov, ktorí vychádzali z narušeného objektu. Mestským policajtom uviedli, že v budove hrali šach a pracovníčka ich uzamkla zrejme preto, že si ich nevšimla. Príslušníci napriek tomuto vyhláseniu skontrolovali externé časti budovy a nezistili žiadne stopy po prípadnom vlámaní alebo inom fyzickom narušení zabezpečenia budovy. K objektu privolali zodpovednú kontaktnú osobu, tá po príchode oboch sedemdesiatročných mužov spoznala a vyhlásila, že obaja seniori chodia do ich zariadenia. Po kontrole objektu budovu opäť uzamkla a zakódovala.

 

Mestskí policajti vo večerných hodinách preverovali oznam občana na Partizánskej ulici na sídlisku Klokočina. Podľa oznamovateľa sa mal vo vchode nachádzať neznámy muž, ktorý sa tam údajne nakoniec zložil so svojimi vecami a leží na jednom z poschodí. Operačný príslušník, ktorý podnet prijal, vyslal na miesto motorizovanú hliadku, tí vo vchode na druhom poschodí našli nehybne ležať mladého muža v kaluži neznámej tekutiny bez farby a zápachu. Po palpačnej i vizuálnej kontrole zistili prítomnosť a stabilnosť jeho vitálnych funkcií a absenciu vonkajších zranení, vnútorné sa vylúčiť nedali. Muž vo veku 32 rokov však ani po prebratí a snahe o rozhovor z neznámych dôvodov vôbec nekomunikoval, podľa vonkajších medicínskych príznakov bol pod vplyvom užitého alkoholu. Keďže sa zdravotný stav muža nezlepšoval, mestskí policajti mu privolali rýchlu zdravotnú pomoc. Posádka si ho po príchode a prvotnom vyšetrení prevzala do svojej starostlivosti a previezli do nitrianskej nemocnice.

 

09.08.2023 – STREDA:

V skorých popoludňajších hodinách mestskí policajti počas hliadkovania v uliciach mesta zistili na Vajanského ulici nezabezpečené zaparkované osobné motorové vozidlo, ktoré malo otvorené okno. Operačný príslušník zistil držiteľa otvoreného auta, ktorým bola lízingová spoločnosť z Nitry, tí mu neskôr poskytli údaje konkrétnej osoby, ktorá vozidlo v súčasnosti užíva. Operačný príslušník vodiča informoval o tejto skutočnosti a zároveň ho vyzval, aby sa k svojmu vozidlu dostavil a riadne ho uzamkol. Ten výzvu uposlúchol, vozidlo si v prítomnosti mestských policajtov skontroloval a po vyhlásení, že je v poriadku, nič z neho nechýba a nie je poškodené, mestským policajtom poďakoval a svoje auto pred odcudzením zabezpečil. 

 

10.08.2023 – ŠTVRTOK :

Na pokyn operačného príslušníka sa v popoludňajších hodinách mestskí policajti presunuli na Braneckého ulicu pri útulok pre psov, kde sa nachádzal občan, ktorý našiel psa a keď ho tam chcel odovzdať, zistil, že v útulku sa údajne nikto nezdržiava a nemá ho kto od neho prevziať. Príslušníci v motorizovanej hliadke  vykonali pohovor s oznamovateľom, ktorý im odovzdal psa bez evidenčnej známky, či iných identifikačných markerov. Uviedol tiež, že psa videl uviazaného takmer od rána na Jurkovičovej ulici. Počas dňa, kým bol ešte uviazaný, mu dal napiť vody, avšak pozorovaním zistil, že psa si nikto neprišiel vyzdvihnúť a zostal priviazaný. Z tohto dôvodu zavolal na mestskú políciu a psa chcel odovzdať do opatery do útulku. Mestskí policajti psa prevzali, na miesto privolali nitrianskeho zmluvného veterinára, s ktorým mestská polícia dlhodobo spolupracuje. Ten psa prezrel, vyšetril a následne ho umiestnil do svojho záchytného zariadenia.   

 

Vo večerných hodinách operačný príslušník prijal žiadosť o pomoc občana z Popradu, ktorý uviedol, že na ceste si poškodil koleso a dostal defekt. Nevie si však sám pomôcť, keďže nemá rezervnú pneumatiku, zdvihák ani náradie, navyše sa mu práve vybil telefón a nemá mobilnú nabíjačku do auta. Na bezplatnú linku mestskej polície volal vďaka ochotnému okoloidúcemu Nitranovi, ktorý mu umožnil zavolať zo svojho zariadenia. Operačný vyslal za Popradčanom na Železničiarsku ulicu motorizovanú hliadku, tí mu chceli aplikovaním spreju na opravu defektu pomôcť, poškodenie pneumatiky však bolo takého rozsahu, že sprej nepomohol. Preto k vozidlu privolali pracovníka pneuservisu, ktorý mal pneumatiku adekvátnych rozmerov. Mestskí policajti počas čakania na odborníka náradím zo služobného vozidla poškodené koleso z vozidla zmontovali a po príchode ho naložili do jeho auta. Na kolese bolo potrebné pneumatiku vymeniť, preto sa vodič i s odborníkom presunuli do pneuservisu. Príslušníci medzitým zotrvali na mieste pri popradskom vozidle, aby zabránili prípadnému poškodeniu auta, ktoré zostalo na cestnej komunikácii stáť na zdviháku. Po výmene pneumatiky bolo koleso nasadené späť a Popradčan sa mohol presunúť späť do svojho mesta. Hliadke poďakoval za pomoc a vyhlásil, že po tejto skúsenosti si v budúcnosti zabezpečí, aby mal vo vozidle náhradnú pneumatiku, náradie i nabíjačku na mobilný telefón pre prípad nepredvídanej udalosti.

 

Príslušník operačného centra mestskej polície v nočných hodinách prijal telefonický oznam občana o imobilnej osobe sediacej na chodníku na autobusovej stanici na Staničnej ulici. Na miesto vyslal podnet preveriť motorizovanú hliadku, príslušníci na autobusovej stanici pri stánkoch s občerstvením zistili sedieť 62 ročného muža z obce Skýcov, ktorý bol bez jednej nohy. Muž im uviedol, že sa mu zlomila jedna barla a keďže na pohyb potrebuje barly dve, nedokáže sa presúvať a za súčasnej situácie je v podstate imobilný. V snahe pomôcť mužovi a vyriešiť vzniknutú situáciu sa mestskí policajti presunuli  na urgentný príjem do nitrianskej nemocnice, kde službukonajúci personál požiadali o zapožičanie dvoch bariel. Zdravotníci mestským policajtom vyhoveli a odovzdali im dve drevené barly. Príslušníci sa presunuli späť k postihnutému mužovi a zdravotné pomôcky mu odovzdali. Ten poďakoval a z miesta odišiel nezranený.

 

11.08.2023 – PIATOK :

V popoludňajších hodinách mestskí policajti počas hliadkovania v uliciach sídliska Klokočina zistili na ulici Na Hôrke nezabezpečené osobné motorové vozidlo, ktoré malo otvorené dvere na vodičovej strane a nebolo uzamknuté. Operačný príslušník zistil totožnosť i telefonický kontakt držiteľa otvoreného auta, informoval ho o tejto skutočnosti  a zároveň ho vyzval, aby sa k svojmu vozidlu dostavil a riadne ho uzamkol. Ten výzvu uposlúchol, vozidlo si v prítomnosti mestských policajtov skontroloval. Po vyhlásení, že je v poriadku, nič z neho nechýba a nie je poškodené, poďakoval a svoje auto zabezpečil pred odcudzením. 

 

12.08.2023 – SOBOTA :

Operačný príslušník prijal telefonický oznam kuriéra rozvážajúceho tovar z Tesca o zákazníčke vyššieho veku chodiacej o barlách, ktorá pri dovoze tovaru spadla vo dverách bytu, nevie sa postaviť a on sa k nej nevie dostať pre uzatvorené dvere spoločnej chodby. Príslušník operačného centra okamžite vyslal na Novomeského ulicu motorizovanú hliadku, príslušníci so 74-ročnou seniorkou komunikovali cez sklenú výplň predsiene, ktorá bola uzamknutá. Dôchodkyňa uviedla, že zranená pravdepodobne nie je, len sa nedokáže postaviť ani doplaziť k dverám predsiene a odomknúť ich. Mobil mala pri sebe a trvala na tom , že si sama privolá RZP, čo aj urobila. Mestským policajtom sa medzitým podarilo skontaktovať sa s jej synom, ktorého informovali o zistenej skutočnosti a požiadali ho, aby sa na Novomeského ulicu dostavil a dvere odomkol. Ten prisľúbil okamžite prísť a uviedol, že do 15 minút bude na mieste. K dverám do predsiene na poschodí prišli súčasne výjazdy RZP i hasičov. Po krátkej porade všetkých zúčastnených zložiek zhodnotiac zdravotný stav seniorky a zvážení informácie mestských policajtov, že syn s kľúčmi od dverí je už na ceste, sa všetci zhodli, že nehrozí priame ohrozenie zdravia alebo života dôchodkyne, takže nie je nutné využiť inštitút krajnej núdze a násilím otvárať dvere nebytového priestoru a poškodiť ich. Syn spadnutej ženy sa dostavil v krátkej chvíli, dvere otvoril, záchranári seniorku vyšetrili a skonštatovali, že ošetrenie alebo prevoz do nemocnice nie sú nutné. Syn si svoju matku prevzal do svojej starostlivosti a na záver kuriérovi vyrovnal finančný záväzok za objednaný tovar.

 

Na poludnie mestskí policajti zistili na detskom „indiánskom“ ihrisku na Novomeského ulici roj sršňov, ktorý sa tam usídlil v jednom z drevených prvkov ihriska slúžiaceho na lezenie pre deti. Mestskí policajti upozornili prítomných rodičov na sršne a požiadali ich, aby z ihriska preventívne odišli. Zároveň celé ihrisko označili výstražnou páskou mestskej polície so zákazom vstupu, zároveň informáciu o lokalizovaní a výskyte sršňov na detskom ihrisku zverejnili na relevantných sociálnych sieťach a záujmových skupinách. Operačný príslušník medzitým oslovil so žiadosťou o spoluprácu hasičov, tí uviedli, že majú človeka, ktorý by dokázal roj odstrániť, ale nemajú k dispozícii žiadne chemické prvky, ktoré by mohli použiť. Mestskí policajti potrebné prípravky so súhlasom nadriadeného zakúpili a dohodli sa s hasičmi na konkrétnu večernú hodinu, kedy je predpoklad, že väčšina sršňov z roja bude zhromaždená na jednom mieste v drevenom prvku. Vo večerných hodinách spoločnými silami obe zložky roj sršňov z ihriska odstránili.

 

Príslušník operačného centra mestskej polície vo večerných hodinách prevzal oznam o ležiacej osobe  pri schodoch obchodného domu Sandokan na Mikovíniho ulici na sídlisku Klokočina. Na miesto vyslal podnet preveriť motorizovanú hliadku, tí pri obchode zistili ležať na zemi muža, o ktorom z miestnej služobnej znalosti vedeli, že je bezdomovec a často býva pod vplyvom alkoholu. Preto hneď neprivolávali výjazd RZP, mužovi štandardne skontrolovali vitálne funkcie, tie boli prítomné a stabilizované, vizuálnou prehliadkou nezistili žiadne vonkajšie zranenia vyžadujúce ošetrenie. Muža prebrali, uviedli ho do sediacej polohy a spýtali sa ho, či nepociťuje nejaké zdravotné ťažkosti, prípadne bolesť. Po negatívnej odpovedi a odmietnutí ošetrenia muž po pohovore s mestskými policajtmi a krátkom oddychu z miesta v poriadku odišiel do inej časti sídliska. Počas služby a kontrole verejného poriadku ho už príslušníci na verejnom priestranstve nespozorovali.

 

13.08.2023 – NEDEĽA:

Podobný oznam operačný príslušník prijal aj na druhý deň na poludnie, tentokrát sa malo jednať o nevládne ležiacu ženu na pešej zóne neschopnú komunikácie. Vyslaní príslušníci na mieste zistili ležať na dlažbe 35 ročnú ženu z Levíc, ktorá mala v čase kontroly prítomné a stabilizované bazálne funkcie, žiadne viditeľné vonkajšie zranenia príslušníci nezistili, po čiastočnom prebratí bolo zjavné, že podľa vonkajších medicínskych príznakov bola značne pod vplyvom alkoholu. Žena nedokázala zrozumiteľne s príslušníkmi komunikovať verbálne, ani neverbálne, preto vzhľadom na zjavnú silnú intoxikáciu etanolom a v obave o potenciálny kolaps jej organizmu mestskí policajti na miesto privolali RZP. Posádka sanitky po prvotnom vyšetrení ženu prevzali do svojej starostlivosti a previezli ju do nitrianskej nemocnice, pravdepodobne na detoxikáciu organizmu a ďalšie ošetrenie.  

 

Vo večerných hodinách občan oznámil operačnému príslušníkovi na bezplatnej linke mestskej polície 159 informáciu o údajne podozrivom otvorenom zaparkovanom aute na Štefánikovej triede vedľa budovy VÚB. Zasahujúci mestskí policajti miesto i auto preverili, skontrolovali a u príslušníkov policajného zboru si štandardne telefonicky preverili aktuálny status predmetného motorového vozidla. Mestskí policajti zistili, že je odcudzené a po vozidle je vyhlásené pátranie. Informácie poskytli privolanej hliadke policajného zboru, ktorá si prípad prevzala a ďalej objasňuje.

 

Príslušník operačného centra mestskej polície vo večerných hodinách prijal oznam občana o nájdení hotovosti 50,-€ , ktorú neznámy výberca zabudol v telese bankomatu VÚB pri obchodnom dome Progres na sídlisku Chrenová. Vyslaní mestskí policajti hotovosť od poctivého nálezcu prevzali, spísali o udalosti úradný záznam a na druhý deň hotovosť odovzdali v pobočke príslušnej bankovej inštitúcii, kde sa pokúsia podľa dostupným identifikačných markerov stotožniť zábudlivého výbercu a odovzdať mu jeho peniaze.

 

Cez aktuálny víkend bola v Nitre organizovaná Mariánska púť na Kalvárii a Pivný festival na Svätoplukovom námestí. Mestskí policajti sa zamerali na kontrolou dodržiavania verejného poriadku a bezpečnosti počas týchto akcií, okrem drobných porušení priestupkového zákona, ktoré boli na mieste doriešené a odstránené, neboli zistené žiadne závažné porušenia právnych noriem.  

 

Počas kalendárneho týždňa príslušníci mestskej polície na nitrianskej pešej zóne kontrolovali, preverovali a riešili protispoločenskú činnosť rôzneho stupňa spoločenskej nebezpečnosti, ktorú na verejnom priestranstve vykonávala sociálne neprispôsobivá časť osôb bez domova.

 

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.