Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Vybrané prípady 29. týždeň 2023

Dátum: 28.07.2023
Autor: Mestská polícia mesta Nitra
Vybrané prípady 29. týždeň 2023

Na našej internetovej stránke Vám prinášame týždenné prehľady prípadov alebo zásahov príslušníkov Mestskej polície v Nitre. Do tohto prehľadu nezaraďujeme riešenia všetkých priestupkov alebo správnych deliktov, ktoré sme riešili či objasňovali, pretože opis tejto každodennej štandardnej práce by mohol pôsobiť nudným dojmom. Preto sme sa rozhodli v krátkosti opísať iba tie udalosti, ktoré sú o niečo neštandardnejšie, možno zaujímavejšie alebo si myslíme, že by ste o nich vedieť mali.

 

UDALOSTI  – 29. TÝŽDEŇ

 

17.07.2023 – PONDELOK:

V ranných hodinách z mestskej časti Zobor z Azalkovej ulice operačný príslušník prijal oznam občana o túlavom psovi, ktorý pobehuje po miestnych uliciach. Do lokality vyslal motorizovanú hliadku, príslušníci mestskej polície psa v uliciach Zobora našli a v poriadku odchytili. Pes, kríženec rasy Jack Russel bielej farby, bol bez obojka, evidenčnej známky i bez akýchkoľvek identifikačných markerov. Mestskí policajti privolali na miesto zmluvného veterinára, ktorý si psa prevzal a umiestnil do svojho záchytného zariadenia.

 

Na bezplatnú linku mestskej polície 159 vo večerných hodinách z operačného pracoviska HaZZ nahlásili, že na Súľovskej ulici opäť vznikol alebo bol založený požiar skládky odpadu. Mestskú políciu hasiči zároveň požiadali o poskytnutie súčinnosti výjazdu HaZZ. Vyslaní mestskí policajti po príchode na miesto poskytli hasičom súčinnosť a spoluprácu, v okolí zabezpečovali verejný poriadok pre nerušený výkon hasičov a zotrvali na mieste s nimi až do uhasenia požiaru.

 

Operačný príslušník v neskorších večerných hodinách prijal oznam o ležiacej osobe na Dunajskej ulici na sídlisku Klokočina. Vyslaní príslušníci po príchode na miesto zistili ležať na cestnej komunikácii ženu v strednom veku, ktorá bola zjavne pod vplyvom alkoholu, čo sa dalo identifikovať podľa všeobecne známych vonkajších symptómov užitia etanolu. Skontrolovali jej vitálne funkcie, ktoré boli prítomné a stabilizované, po vizuálnej prehliadke zistili, že nemá viditeľné zranenia, ale sťažovala sa na bolesť nohy, na ktorú bola údajne operovaná, zo sebou mala aj barlu. Mestskí policajti jej fyzicky pomohli presunúť sa do bezpečia na chodník, kde ju usadili, keďže nedokázala samostatne stáť. Za krátky čas sa na miesto dostavila aj privolaná sanitka RZP. Príslušníci mestskej polície poskytli záchranárom súčinnosť pri nakladaní ženy do sanitného vozu, tí si ju previezli na ďalšie vyšetrenia do nitrianskej nemocnice.

 

18.07.2023 – UTOROK:

Dve hodiny po polnoci operátor kamerového systému mestskej polície na monitoroch spozoroval muža, ktorý na Štefánikovej triede pred prevádzkou Atrium odcudzil ozdobný kvetináč spolu s rastlinou. Príslušník operačného centra, ktorému zistenú informáciu odovzdal, na miesto vyslal motorizovanú hliadku. Poskytol im popis podozrivého muža, vďaka čomu zasahujúci mestskí policajti muža na pešej zóne našli, identifikovali, zadržali a následne zistili jeho totožnosť. Po krátkom objasňovaní zistili, že sa jedná o muža bez domova vo veku 59 rokov pôvodne z obce  Veľké Vozokany. Ten sa k činu priznal, uviedol, že mal v úmysle kvetináč odcudziť a speňažiť. Mestskí policajti sa spoločne s mužom presunuli pred poškodenú prevádzku, kde na výzvu mestských policajtov kvetináč vrátil a umiestnil ho späť na pôvodné miesto. Po tomto muža, ktorý sa dopustil majetkového deliktu, príslušníci doriešili v zmysle Zákona o priestupkoch a vykonali s ním rázny pohovor o dodržiavaní verejného poriadku. Ten sa po doriešení priestupku z centra mesta vzdialil a do konca pracovnej nočnej zmeny ho hliadkujúci príslušníci viac nespozorovali na verejnom priestranstve.

 

V skorých popoludňajších hodinách hliadkujúci mestskí policajti počas kontroly verejného poriadku spozorovali na parkovisku pri Obchodnom centre Tesco na Bratislavskej ulici zaparkované osobné motorové vozidlo, v ktorom sa nachádzali dve maloleté deti bez dospelého dozoru. Išlo o dve dievčatá vo veku približne dva a šesť rokov. Staršie dievča po spozorovaní policajtov začalo telefonovať pravdepodobne matke, pretože tá v krátkom čase prišla k vozidlu a mestským policajtom uviedla, že iba odbehla deťom kúpiť trdelník. Zasahujúci mestskí policajti, ktorí pre vysoké denné teploty začali zvažovať otvorenie vozidla, skonštatovali, že deti boli bez ujmy na zdraví, neboli prehriate alebo dehydrované, takže nebolo potrebné privolávať na miesto sanitku RZP, keďže akútne nehrozil kolaps organizmu. Po vykonanom pohovore s matkou vodička s deťmi parkovisko opustila. 

 

Vo večerných hodinách operačný príslušník prijal oznam o žene, údajne pod vplyvom alkoholu, ktorá mala na ulici Janka Kráľa rozbiť okno na miestnej prevádzke. Na miesto bezodkladne vyslal motorizovanú hliadku, príslušníci podnet preverili a zistili, že poškodená je prevádzka s názvom Trafačka. Ženu podľa popisu mestskí policajti dostihli pri podniku Službyt, kde sa na mieste pokúsili zistiť totožnosť podozrivej. Tá sa na mieste príslušníkom k skutku priznala, ale z neuvedeného dôvodu odmietla preukázať svoju totožnosť, preto bola predvedená na jej zistenie na útvar mestskej polície. Druhá hliadka spísala zápisnicu o skutku s oznamovateľkou, tá disponovala na mobilnom telefóne aj videozáznamom, ktorý bola ochotná poskytnúť objasňujúcemu orgánu. Mestskí policajti následne  zdokumentovali aj rozsah poškodenia. Páchateľku z Nitry vo veku 62 rokov po zistení totožnosti mestskí policajti z budovy útvaru MsP prepustili, keďže pre jej vysoký stav opitosti s ňou nebolo možné spisovať zápisnicu. Príslušníci ju v intenciách jej aktuálnych kognitívnych schopností poučili, že v krátkej dobe bude predvolaná na útvar mestskej polície na doriešenie majetkového deliktu, ktorého sa dopustila a ktorý bol postúpený na objasnenie. Mestskí policajti o zistených skutočnostiach telefonicky informovali majiteľa prevádzky, ktorý si nasledujúci deň ráno skontroloval miesto, zhodnotil a vyčíslil spôsobenú škodu, o čom informoval objasňujúcich príslušníkov mestskej polície.   

 

19.07.2023 – STREDA:

Krátko po poludní mestských policajtov, ktorí hliadkovali na Špitálskej ulici, požiadal o pomoc starší muž z Nitry, ktorý zabudol, kde v okolí nemocnice zaparkoval svoje motorové vozidlo a už dlhšiu dobu ho nevie nájsť. Príslušníci seniora naložili do služobného vozidla a spoločne skontrolovali širšie okolie nemocnice. Následne na Spojovacej ulici našli auto, ktoré tam senior pred vyšetrením zaparkoval. Po pozitívnom preverení majetkovej príslušnosti k vozidlu si muž vozidlo otvoril, hliadke poďakoval a odišiel domov.

 

Príslušník operačného centra mestskej polície v popoludňajších hodinách prijal telefonický oznam o založení nelegálnej skládky odpadu na sídlisku Klokočina na Mikovíniho ulici pri smetných nádobách. Vyslaní príslušníci po objasňovaní na mieste zistili dátum, približný čas a následne aj totožnosť dôvodne podozrivého pôvodcu odpadu, ktorý sa ho pokúsil zbaviť takýmto nezákonným spôsobom. Odpad pochádzal z bytu, ktorý jeho majiteľ rekonštruoval. Zasahujúci mestskí policajti sa presunuli k predmetnému bytu a vykonali pohovor s vedúcim pracovníkom firmy, ktorá byt rekonštruovala. Ten uviedol, že majiteľ bytu sa na mieste nenachádza, údajne musel urgentne odísť, zároveň im poskytol telefonický kontakt na neho. Pokus o telefonické alebo osobné skontaktovanie s majiteľom bytu bolo opakovane neúspešné, preto bol tento skutok 49 ročného muža z Nitry postúpený na doriešenie.

 

V neskorých večerných hodinách mestskí policajti preverovali podnet občana zo sídliska Chrenová, ktorý uviedol, že na Lipovej ulici stojí otvorené vozidlo a dlhšiu nie je pri ňom žiadny pohyb. Operačný príslušník, ktorý telefonický oznam prebral, vyslal na miesto motohliadku, príslušníci na parkovisku zistili nezabezpečené osobné motorové vozidlo, ktoré malo viditeľne naširoko otvorené spolujazdcove dvere.  Na mieste určitý čas zotrvali a keď sa k vozidlu nikto neprihlásil, z evidencie motorových vozidiel zistili totožnosť i telefonický kontakt držiteľa otvoreného vozidla. Keďže sa nitrianskemu majiteľovi predmetného auta nedalo telefonicky dovolať, v mieste jeho trvalého pobytu nikto neotváral, mestskí policajti vozidlo uzatvorili a v mieste bydliska na Dlhej ulici informovali dospelú vnučku majiteľa, ktorá ho neskôr na túto skutočnosti upozornila. Držiteľ sa následne dostavil k svojmu vozidlu, skontroloval si ho a zabezpečil proti odcudzeniu.

 

20.07.2023 – ŠTVRTOK :

V ranných hodinách mestskí policajti počas kontroly dodržiavania verejného poriadku zistili na ulici Jakuba Haška nelegálnu skládku odpadu, v tomto prípade vyhodenú kabínu z nákladného motorového vozidla, na ktorej bolo ešte logo firmy. Operačný príslušník sa skontaktoval so zodpovedným pracovníkom predmetnej firmy, ten uviedol, že  niektoré motorové vozidlá vyraďovali a údajne ich predávali cez konkrétnu leasingovú spoločnosť. Tento delikt i s dôvodne podozrivým pôvodcom skládky, ktorý porušil zákonné povinnosti pri zbavovaní sa odpadu, mestskí policajti postúpili na objasnenie.  

 

Operačný príslušník v popoludňajších hodinách prevzal telefonický podnet občana o tom, že v priestoroch skateparku na Popradskej ulici na sídlisku Klokočina  sa nachádza skupinka ľudí, ktorí majú údajne fajčiť marihuanu. Na miesto vyslal oznam preveriť motorizovanú hliadku, tí po príchode v skateparku síce našli skupinku mladých ľudí, avšak fajčenie bolo zistené iba u dvoch prítomných mladistvých chlapcoch a tí fajčili štandardnú tabakovú cigaretu.  Obaja mestským policajtom uviedli, že cigaretu si údajne vypýtali od okoloidúceho pána. Marihuana na mieste zistená nebola. Mladistvé osoby zasahujúcim policajtom poskytli telefonický kontakt na svojich zákonných zástupcov. Oboch mladistvých mestskí policajti doriešili zmierlivo napomenutím a krátkym výchovným pohovorom, o skutku a doriešení neskôr informovali aj ich rodičov, s ktorými rovnako vykonali pohovor o porušení príslušných ustanovení zákona o ochrane nefajčiarov, ktorého sa ich synovia dopustili. 

 

Počas kontroly verejného poriadku hliadkujúci mestskí policajti vo večerných hodinách na Štúrovej ulici pri obchodnom dome Tesco spozorovali ležiacu osobu v priľahlom kroví. Po bližšej kontrole zistili, že ide o muža v strednom veku, skontrolovali mu vitálne funkcie, tie boli prítomné a stabilizované, po vizuálnej kontrole sa presvedčili, že muž nemá žiadne vonkajšie zranenia. Po prebratí a zistení totožnosti im 43 ročný muž z Nitry uviedol, že nemá žiadne zdravotné problémy, ani bolesti a ponúknuté ošetrenie lekárom odmietol. Počas pohovoru bolo zjavné, že muž skonzumoval väčšie množstvo alkoholu, čo sa dalo identifikovať podľa vonkajších medicínskych symptómov a muž túto skutočnosť príslušníkom potvrdil. Zasahujúci mestskí policajti skonštatovali, že nie je potrebné privolávať výjazd RZP, s mužom vykonali pohovor, počkali, kým sa riadne preberie a po odporučení sa Nitran presunul do blízkeho miesta svojho bydliska na sídlisku Klokočina.

 

21.07.2023 – PIATOK :

Mestskí policajti v ranných hodinách asistovali pri odchyte psa rasy Stafordšírsky teriér, pobehoval v uliciach sídliska Klokočina bez dozoru vodiacej osoby. Pes mal na sebe evidenčnú známku, príslušníci zistili totožnosť jeho majiteľa, ten však bol hospitalizovaný v nemocnici, preto bol pes umiestnený do dočasnej starostlivosti v zariadení privolaného nitrianskeho zmluvného veterinára. Odchyt i prevezenie psa prebehlo v poriadku a bez zranení.

 

Operačný príslušník na bezplatnej linke mestskej polície 159 v ranných hodinách prijal oznam občana o poškodení jeho motorového vozidla, ktoré malo nastať pri kosení trávy v mestskej časti Krškany na Novozámockej ulici. Vyslaní mestskí policajti vykonali pohovor s majiteľkou auta z obce Mojmírovce, ktorá uviedla, že pred krátkym časom okolo jej vozidla pracovníci kosili trávnik a ona si našla na aute rozbité okno. Príslušníci neďaleko spozorovali koscov, ktorí vykonávali údržbu zelene, jeden z nich po oslovení priznal, že je možné, že škodu na aute spôsobili oni tým, že pri kosení kosačka odstrelila kameň do vozidla. Uviedol, že podobné prípady sa im nezavinene občas stávajú a predísť sa im dá veľmi ťažko, preto sú proti takejto udalosti poistení. Mestskí policajti telefonicky oslovili majiteľa firmy, ten prijal zodpovednosť za spôsobenú škodu, na výzvu sa dostavil na miesto a s poškodenou občiankou spísal záznam o škode.

 

Mestskí policajti vykonali rázny pohovor so skupinou bezdomovcov, ktorí na pešej zóne spôsobovali neporiadok, boli hluční, voči návštevníkom centra mesta boli obťažujúci, pravdepodobne aj preto, že užívali alkohol. Po pohovore s príslušníkmi centrum mesta opustili.

 

Mestskí policajti v popoludňajších hodinách preverovali oznam občana o tom, že na cvičisku psov na Bizetovej ulici nehybne leží muž. Údajne vystúpil z autobusu, spadol na zem a zostal ležať. Telefonický podnet prijal operačný príslušník, vyslaní mestskí policajti muža na označenom mieste našli, skontrolovali mu vitálne funkcie, ktoré boli prítomné a stabilizované, vonkajšie zranenia vizuálnou prehliadkou zistené neboli, vnútorné sa však nedali vylúčiť. Po prebratí zasahujúci policajti zistili aj skutočnosť, že 69 ročný muž bývajúci na rovnakej ulici je značne pod vplyvom alkoholu, čo bolo zjavné podľa indikovaných všeobecne známych vonkajších medicínskych symptómov užitia etanolu. Senior po prebratí vyhlásil, že mu nič nie je a lekára nepotrebuje. Príslušníci sa mu ponúkli, že ho odprevadia do neďalekého bydliska, muž odmietol aj túto ponuku, vyjadril sa, že sa chvíľu vydýcha a pôjde domov samostatne.  Mestskí policajti ho pri tejto snahe monitorovali, pokiaľ senior nebol v bezpečí vchodu, kde býval.

 

22.07.2023 – SOBOTA :

Hodinu po polnoci operátor kamerového systému mestskej polície spozoroval na monitoroch na Kupeckej ulici muža, ktorý vytrhol okrasnú drevinu  väčších rozmerov z kvetináča umiestneného pred jednou z prevádzok a rovnaký skutok vykonal aj na Farskej ulici pred inou predajňou. Operačný príslušník vyslal na miesto motorizovanú hliadku, zasahujúci mestskí policajti v uliciach mesta pomocou monitoringu z kamerového systému našli a zadržali 18 ročného muža z Nitry, ktorý sa dopustil tohto majetkového deliktu. Bolo potrebné predviesť ho na útvar mestskej polície za účelom zistenia totožnosti, čo prebehlo bez nutnosti použitia donucovacích prostriedkov. Po objasnení skutku mu mestskí policajti uložili blokovú pokutu, ktorú muž zaplatil na mieste, po tomto ho mestskí policajti vyzvali, aby spôsobenú škodu minimalizoval tým, že dreviny vráti na pôvodné miesto a kvetináče uvedie do pôvodného stavu. Muž výzvu uposlúchol a za prítomnosti príslušníkov mestskej polície spôsobenú škodu odstránil.  

 

Operačný príslušník mestskej polície v popoludňajších hodinách prijal telefonickú žiadosť o pomoc od občianky z Tokajskej ulici na sídlisku Klokočina, ktorá uviedla, že má pretrvávajúci konflikt so svojim synom a obáva sa, že by mohol eskalovať do otvorenej agresivity alebo priameho násilia. Na miesto vyslal hliadku, mestskí policajti vykonali pohovor najprv s matkou, ktorá uviedla, že syn je osoba ťažko zdravotne postihnutá a v poslednom období u neho nekontrolovateľne narastá hnev a následne agresívne reakcie. Požiadala mestských policajtov, aby vykonali so synom výchovný pohovor, ktorý, ako dúfala, by mohol mať pozitívny preventívny účinok na synovo správanie. Príslušníci sa s ním porozprávali spôsobom adekvátnym jeho vyspelosti a postihnutiu. Po upokojení sa mladý muž vyjadril, a mestským policajtom v prítomnosti matky prisľúbil, že si bude strážiť svoje emócie a reakcie. Keďže k napadnutiu ani k vyhrážaniu na mieste neprišlo, príslušníci skutok neriešili ako porušenie platných právnych noriem, matka sa za pohovor mestským policajtom poďakovala.

 

V začínajúcich nočných hodinách operačný príslušník prijal telefonický oznam občana, ktorý nahlásil, že na Skalnej ulici v centre mesta sa zrejme dvaja chlapci chystajú sprejovať. Na miesto boli vyslané dve motohliadky, tie boli koordinované operátorom kamerového systému, jedna zo strany od Piaristickej ulice, druhá od Štefánikovej triedy. Na monitoroch kamerového systému bolo jasne vidieť jedného z mladíkov tesne pred príchodom hliadky sprejovať na betónový múr schodov v hornej časti Skalnej ulice rôzne tagy. Mestskí policajti obe podozrivé osoby zadržali a predviedli na útvar mestskej polície za účelom zistenia totožnosti. Tam bolo zistené, že sa jednalo o mladých občanov Ukrajiny, obaja vo veku 19 rokov. Z dôvodu podozrenia spáchania trestného mestskí policajti privolali hliadku PZ SR, tí sa po konzultácii so svojimi nadriadenými vyjadrili, že do vyčíslenia presnej škody spôsobenej sprejovaním nech zostane vec v pôsobnosti mestskej polície, neriešená v blokovom konaní, ale postúpená na objasnenie. Ak sa v priebehu objasňovania skutku zistí, že sa jedná o trestný čin, prípad prevezme policajný zbor. Ukrajinskí mladí muži, ktorí majú prechodné pobyty v meste Nitra, boli po tomto prepustený z útvaru mestskej polície, mestskí policajti ich informovali, že budú písomne predvolaní na doriešenie priestupku alebo o odovzdaní skutku orgánom činným v trestnom konaní.

 

23.07.2023 – NEDEĽA:

Hodinu po poludní operačný príslušník prijal oznam občana o uhynutej zveri. Ktorej mŕtve telo sa nachádza na Cabajskej ulici. Vyslaní príslušníci na označenom mieste našli uhynutú srnu a keďže sa jedná o lesnú zver, operačný o náleze informoval zodpovedného pracovníka miestne príslušného poľovného združenia, ktorý po výzve kadáver z miesta odstránil.

 

Mestskí policajti v popoludňajších hodinách počas hliadkovania a kontroly verejného poriadku našli na parkovisku pred zimným štadiónom dámsku koženú peňaženku aj dokladmi, ktoré patrili šesťročnej obyvateľke Nemecka. Po preverovaní totožnosti operačný príslušník zistil, že dievča s rodinou, otec Angličan, matka Slovenka, v súčasnosti býva v Nitre na Potravinárskej ulici. Na tomto mieste ich však mestskí policajti opakovane nenašli, navyše nikto zo susedov túto rodinu ani nepoznal. Z toho dôvodu príslušníci spísali o náleze úradný záznam a doklady i s ostatnými nájdenými predmetmi odovzdali na príslušnom oddelení policajného zboru.

 

 

 

 

 

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.