Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Vybrané prípady 27. týždeň 2023

Dátum: 14.07.2023
Autor: Mestská polícia mesta Nitra
Vybrané prípady 27. týždeň 2023

Na našej internetovej stránke Vám prinášame týždenné prehľady prípadov alebo zásahov príslušníkov Mestskej polície v Nitre. Do tohto prehľadu nezaraďujeme riešenia všetkých priestupkov alebo správnych deliktov, ktoré sme riešili či objasňovali, pretože opis tejto každodennej štandardnej práce by mohol pôsobiť nudným dojmom. Preto sme sa rozhodli v krátkosti opísať iba tie udalosti, ktoré sú o niečo neštandardnejšie, možno zaujímavejšie alebo si myslíme, že by ste o nich vedieť mali.

 

UDALOSTI  – 27. TÝŽDEŇ

 

03.07.2023 – PONDELOK:

V dopoludňajších hodinách hliadka mestskej polície vykonávala asistenciu pracovníkom Službytu pri úkone deložovania bytu jedného z nájomcov bytu v mestskej časti Orechov dvor. Všetky úkony boli v prítomnosti mestských policajtov zrealizované bez narušenia verejného poriadku. Počas vykonávania tejto súčinnosti zasahujúci mestskí policajti na žiadosť miestnych občanov odchytili túlavého psa, kríženca neidentifikovanej rasy, ktorý sa v tejto lokalite pohyboval údajne už dlhšiu dobu. Po odchyte príslušníci na miesto privolali nitrianskeho zmluvného veterinára, ktorý psa prevzal a umiestnil ho do svojho záchytného zariadenia.

 

V skorých popoludňajších hodinách mestskí policajti vykonali sériu pohovorov o dodržiavaní verejného poriadku s miestnymi bezdomovcami, ktorí sa zdržovali na pešej zóne na Svätoplukovom námestí alebo v priestoroch pred obchodom Úspech, či na iných exponovaných miestach v centre mesta. Všetci oslovení v čase kontroly dodržali pokyny zasahujúcich príslušníkov, správali sa neobťažujúco k ostatným občanom, miesta po sebe očistili, niektorí z nich pešiu zónu na radu mestských policajtov opustili  a premiestnili sa do menej frekventovaných častí mesta.

 

Príslušníci mestskej polície v popoludňajších hodinách zistili v mestskej časti Krškany na Biovetskej ulici pri záhradkách vedľa železničnej dráhy viacero kusov vyhodených injekčných striekačiek. Podľa rozlohy, v akej sa striekačky nachádzali vedľa dráhy, bolo dôvodné sa domnievať, že boli vyhodené z prechádzajúceho vlaku. Keďže tieto mohli byť zdrojom potenciálne nebezpečných infekčných chorôb, ktorými by sa mohli miestni občania pri neopatrnej manipulácii nakaziť, mestskí policajti vyhodené injekčné striekačky vyzbierali a umiestnili ich do špeciálnej nádoby Občianskeho združenia STORM, ktoré ich neskôr ekologicky a bezpečne likviduje. 

 

Počas hliadkovania a kontroly verejného poriadku v uliciach centra mesta príslušníci vo večerných hodinách na Piaristickej ulici zistili na zaparkovanom osobnom motorovom vozidle otvorené okno na spolujazdcovej strane. Operačný príslušník z evidencie zistil totožnosť i telefonický kontakt držiteľky vozidla a zároveň ju vyzval, aby sa k autu dostavila a riadne ho zabezpečila pred potenciálnym odcudzením. Majiteľka auta z obce Štitáre výzvu uposlúchla, k vozidlu sa v krátkom čase dostavila, po skontrolovaní a vyhlásení, že auto je v poriadku, si svoje vozidlo riadne uzamkla.  

 

O hodinu neskôr hliadkujúci príslušníci mestskej polície zistili rovnakú skutočnosť, osobné motorové vozidlo s otvoreným oknom sa tentokrát nachádzalo na sídlisku Klokočina na Mikovíniho ulici. Aj v tomto prípade operačný príslušník štandardne z evidencie zistil totožnosť i telefonický kontakt držiteľky auta a vyzval ju, aby sa dostavila k svojmu vozidlu a zabezpečila ho pred hroziacim odcudzením. Nitrianska majiteľka auta výzvu uposlúchla, k autu sa dostavila po niekoľkých minútach. Po jeho skontrolovaní a vyhlásení, že auto je v poriadku, nie je poškodené a nič z neho nechýba, si svoje auto za prítomnosti hliadky mestskej polície riadne uzamkla. 

 

04.07.2023 – UTOROK:

Počas osláv Nitra, milá Nitra približne hodinu po poludní hliadku mestskej polície na pešej zóne oslovil okoloidúci občan a informoval príslušníkov, že oproti Domu módy na Štefánikovej triede nejaká osoba odpadla. Oslovení mestskí policajti sa urýchlene presunuli na uvedené miesto, kde zistili na zemi ležiaceho muža, ktorý skolaboval a ktorému už poskytovali prvú pomoc jeho kolegovia, pracovníci Bratislavskej filharmónie. Keďže mužove vitálne funkcie boli nestabilné a zlyhávali, prítomná riaditeľka miestnej základnej školy prostredníctvom telefonického spojenia s linkou prvej pomoci za asistencii mestských policajtov aktívne pristúpila ku kardiopulmonálnej resuscitácii, vďaka čomu muž neexitoval ešte pred príchodom sanitky. Jeden z príslušníkov zabezpečil koridor pre sanitné vozidlo RZP, pretože na pešej zóne sa počas slávností nachádzalo mnoho rozložených predajných stánkov a tiež mnoho návštevníkov a turistov. Po príchode záchranárov si posádka muža prevzala do svojej starostlivosti. 

 

V popoludňajších hodinách operačný príslušník prijal oznam občana z mestskej časti Zobor o uhynutej srnke na Sokolej ulici. Podnet vyslal preveriť motorizovanú hliadku, tá zistila na mieste mŕtve telo srny a konštatovala opodstatnenosť podnetu a potrebu kadáver sanovať. Keďže sa jednalo o lesné zviera, operačný príslušník kontaktoval miestne príslušné poľovné združenie, ktoré na miesto vyslalo zodpovedného človeka a ten neskôr kadáver odstránil.

 

Päť minút pred polnocou hliadkujúci mestskí policajti počas kontroly verejného poriadku na Svätoplukovom námestí spozorovali na zemi ležiaceho muža. Príslušníci mu skontrolovali vitálne funkcie, tie boli stabilizované, vonkajšie zranenia vizuálnou prehliadkou nezistili. Po prebratí tiež skonštatovali, že podľa všetkých príznakov muž nie je pod vplyvom alkoholu, sťažoval sa iba na chvíľkovú slabosť, údajne sa však aktuálne cítil v poriadku bez zdravotných ťažkostí. Ponúknuté ošetrenie lekárom odmietol, prehlásil, že po krátkom oddychu sa presunie domov. Mestskí policajti ho usadili na blízku lavičku a muž sa neskôr presunul do miesta bydliska.

 

05.07.2023 – STREDA:

V popoludňajších hodinách príslušník operačného centra mestskej polície prijal oznam o nehybne ležiacom mužovi. Ten sa mal nachádzať na ulici Trieda Andreja Hlinku pri detskom ihrisku.  Na označené miesto operačný vyslal motorizovanú hliadku, príslušníci pri detskom ihrisku našli ležať muža z Nitry vo veku 56 rokov. Bol pri vedomí, vitálne funkcie mal stabilizované, príslušníkom uviedol, že má zdravotné ťažkosti s chrbtom a nevie sa postaviť a odísť z miesta domov. Jeho stav komplikovala skutočnosť, že podľa všeobecne známych exogénnych medicínskych symptómov bol zjavne pod vplyvom alkoholu. Keďže muž bol evidentne imobilný, mestskí policajti mu na miesto privolali RZP, posádka ktorej si ho po úvodnom prezretí prevzala na ošetrenie do nitrianskej nemocnice.

 

Operačný príslušník vo večerných hodinách prijal takmer identický oznam občana o ležiacej osobe, tentokrát na Jedlíkovej ulici. Aj v tomto prípade štandardne vyslal na miesto hliadku preveriť relevantnosť oznamu, príslušníci v motohliadke konštatovali opodstatnenosť podnetu, na zemi našli ležať 63 ročného Nitrana bývajúceho na spomenutej ulici. Aj jemu skontrolovali vitálne funkcie, boli stabilizované, viditeľné zranenia muž nemal, po prebratí zistili, že je evidentne pod vplyvom vypitého alkoholu, čo sa dalo identifikovať podľa známych vonkajších medicínskych príznakov. Keďže sa nedali vylúčiť aj možné vnútorné zranenia, spôsobené pádom na zem alebo iným pričinením, mestskí policajti mužovi ponúkli privolať lekára na ošetrenie. Túto pomoc však muž odmietol, uviedol, že je v poriadku, iba to prehnal s oslavovaním. Aby sa nestal obeťou dopravnej nehody, úrazu, prípadne inej protispoločenskej činnosti, príslušníci muža odprevadili do blízkeho bydliska a za ich asistencie sa bezpečne dostal domov do svojho bytu na prvom poschodí.

 

V nočných hodinách na bezplatnú linku 159 občan zo sídliska Klokočina z Partizánskej ulici nahlásil,  že  si zabuchol dvere bytu na prvom poschodí a v byte sa nachádza jeho ročné dieťa samé. Operačný, ktorý telefonickú žiadosť o pomoc prijal, vyslal na miesto preveriť a zhodnotiť situáciu motorizovanú hliadku. Dvere boli bezpečnostné, čo by pri násilnom otvorení znamenalo ich značné poškodenie alebo poškodenie ich závesu, prípadne by bolo možné dostať sa do bytu rozbitím okna. Keďže nehrozilo nebezpečenstvo z omeškania a život a zdravie ročného dieťaťa nebolo v bezprostrednom ohrození, mestskí policajti skonštatovali, že vhodnejšie, ako násilné otvorenie bytu, bude privolanie zamestnanca kľúčovej služby, ktorý by dvere otvoril bez ich poškodenia a nutnosti ich následnej opravy alebo výmeny, prípadne opravy rozbitého okna. Príslušníci mestskej polície privolali zámočníckeho odborníka firmy, ktorá je služobnou empirickou znalosťou preverená ako zodpovedná a spoľahlivá. Zámočník dvere otvoril a vymknutý otec sa bez problémov dostal dnu do bytu bez nutnosti opravovať dvere, čo by v nočných hodinách mohol byť problém zrealizovať. Jeho ročné dieťa bolo v poriadku a muž prítomnej hliadke poďakoval za sprostredkovanie pomoci.

 

06.07.2023 – ŠTVRTOK :

Tri hodiny po polnoci elektronické zariadenie Pultu centralizovanej ochrany mestskej polície signalizovalo narušenie objektu Kultúrneho domu v mestskej časti Dražovce. Operačný príslušník k objektu vyslal dôvod narušenia preveriť motorizovanú hliadku, príslušníci budovu zvonku skontrolovali, dvere i okná boli neporušené, žiadne fyzické narušenie vo forme vlámania nezistili. Objekt vizuálne skontrolovali opakovane, výsledok bol negatívny, narušenie zistené nebolo. Operačný sa telefonicky opakovane pokúšal informovať a privolať na miesto nahlásené kontaktné osoby chráneného objektu, nikto z nich však na zvonenie nereagoval. Zasahujúci mestskí policajti preto vykonali opätovnú vonkajšiu obhliadku budovy objektu, narušenie nebolo zistené. Po tomto príslušníci ďalej pokračovali v hliadkovej činnosti a kontrole verejného poriadku v uliciach mesta. Kultúrny dom bol ďalej nepretržite monitorovaný operátorom kamerového systému mestskej polície až do ranných hodín.

 

V ranných hodinách hliadka mestskej polície preverovala oznam o túlavom psovi na Železničiarskej ulici. Totožný oznam už preverovala iná hliadka v skorších hodinách, pes bol však veľmi energický, nedôverčivý a z miesta ušiel. Pri tomto aktuálnom ozname bol pes na uvedenom mieste, zasahujúci mestskí policajti zistili, že jedná sa o psa rasy Belgický ovčiak, ten mal na krku i obojok. Na ulici sa nachádzala aj hliadka policajného zboru, tí uviedli, že už aj oni ho chceli odchytiť, ale pes je údajne veľmi agresívny. Mestskí policajti sa tiež pokúsili psa privolať a odchytiť, príslušníci policajného zboru zatiaľ usmerňovali dopravu na tomto úseku. Zasahujúcim príslušníkom mestskej polície sa síce nepodarilo psa odchytiť pre jeho vysokú emočnú hladinu, ktorá sa prejavovala značnou agresivitou, podarilo sa im však psa podanými granulami aspoň udržať na mieste až do príchodu zmluvného veterinára, ktorého privolali už na začiatku zákroku. Veterinár uspávacou šípkou psa zasiahol, ten však bol iba ospalý, keďže dávka bola vzhľadom na odhadovaný vek psa preventívne v nižšom objeme. Mestskí policajti s veterinárom preto psa monitorovali s cieľom odhadnúť potrebu, čas objem ďalšej dávky na uspatie. Počas tejto činnosti sa na miesto dostavil majiteľ psa z mestskej časti Zobor, ktorý uviedol, že pes mu ušiel, pretože sa zľakol zvukových prejavov búrky. Po preukázaní majetkovej príslušnosti k psovi si zviera prevzal, pred tým mu veterinár ponúkol podať injekciu s antidotami na rýchlejšie prebratie psa, toto však majiteľ odmietol a následne si psa prevzal.

 

Príslušník operačného centra mestskej polície prijal telefonický podnet o dezorientovanej osobe uviaznutej v pivničných priestoroch na ulici Za humnami. Na miesto vyslal preveriť relevantnosť oznamu a nutnosť zásahu motorizovanú hliadku. Príslušníci po príchode zistili, že 75 ročná obyvateľka vchodu má po páde pri výťahovej šachte zranenú hlavu, bola celkovo dezorientovaná a mala problémy so samostatnou chôdzou. Z tohto dôvodu jej bezodkladne privolali RZP, posádka sanitného vozu po príchode a úvodnom vyšetrení seniorku previezli na ďalšie ošetrenie do nitrianskej nemocnice. Oznamovateľka, ktorá ju našla, na pokyn mestských policajtov odovzdala kľúče od bytu susede, aby ich odovzdala seniorkinej dcére, ak by sa zranená žena obratom nevrátila z nemocnice domov alebo by bola potrebná jej hospitalizácia. Dcéra, ktorá býva s matkou v spoločnej domácnosti a aktuálne je v práci, zranenej seniorky nebrala telefón, ďalšia suseda jej v prítomnosti hliadky nechala hlasovú správu o udalosti aj o umiestnení kľúčov od bytu. 

 

V popoludňajších hodinách počas hliadkovania a kontroly verejného poriadku mestskí policajti našli na ulici Na Vŕšku ležiaceho muža, neschopného pohybu. Po štandardnej prehliadke a kontrole jeho vitálnych funkcií či vonkajších zranení skonštatovali, že bazálne funkcie sú stabilizované a viditeľné zranenia nemal. Po prebratí zasahujúci mestskí policajti zistili, že sa jedná o nitrianskeho občana z mestskej časti Mlynárce vo veku  65 rokov. Muž nebol bezdomovec, podľa medicínskych príznakov javil známky užitia alkoholu a keďže sa nedali zodpovedne vylúčiť potenciálne vnútorné zranenia, ktorých ignorovanie by ho mohlo ohroziť na živote, mestskí policajti mu privolali rýchlu zdravotnú pomoc. Posádka sanitky zraneného muža prevzala a previezli ho na ďalšie vyšetrenie do nemocnice

 

07.07.2023 – PIATOK :

Podobne, ako predchádzajúcu noc, tentokrát štyri hodiny po polnoci, elektronické zariadenie Pultu centralizovanej ochrany mestskej polície znovu signalizovalo narušenie objektu Kultúrneho domu v mestskej časti Dražovce. Operačný príslušník aj v tomto prípade k objektu štandardne vyslal dôvod narušenia preveriť motorizovanú hliadku, príslušníci skontrolovali budovu z externej časti, dvere i okná boli neporušené, žiadne fyzické narušenie vo forme vlámania nezistili. Objekt vizuálne skontrolovali opakovane, výsledok bol negatívny, narušenie zistené nebolo. Operačný sa telefonicky opakovane pokúšal informovať a privolať na miesto nahlásené kontaktné osoby chráneného objektu, ani túto noc nebol úspešný pri privolaní ani jednej zo štyroch kontaktných osôb. Narušenie objektu sa počas noci neopakovalo, miesto bolo znovu monitorované kamerovým systémom mestskej polície.

 

V popoludňajších hodinách operačný príslušník prijal telefonický oznam občana zo Štúrovej ulice o tom, že pri zastávke MHD je diera na vozovke. Vyslaní mestskí policajti oznam preverili, na mieste zistili dieru hlbokú približne jeden meter a priemere pol metra, ktorá mohla byť spôsobená pravdepodobne podmytím vozovky. Keďže miesto bolo potenciálne nebezpečné pre motorizovaných účastníkov cestnej premávky, mestskí policajti miesto vyznačili výstražnou páskou a bezodkladne poškodenie vozovky nahlásili zodpovednému pracovníkovi strediska nitrianskych mestských služieb.

 

V takmer rovnakom čase iná hliadka mestskej polície preverovala oznam všímavej občianky, ktorá operačnému príslušníkovi telefonicky uviedla, že na Hviezdoslavovej ulici na prvej zastávke MHD v smere na Klokočinu sa nachádza pes bez doprovodu. Operačný vyslal na miesto hliadku, zasahujúci príslušníci od oznamovateľky v pohovore zistili, že psa rasy Ratlík na zastávke MHD zrejme zabudol starší muž, ktorý nastúpil do autobusu a  nechal ho v priestoroch zastávky. Oznamovateľka tiež uviedla, že dlhšiu dobu čakala, či sa muž pre psa vráti a keď sa tak nestalo, privolala mestských policajtov. Príslušníci psa zobrali a neskôr ho odovzdali privolanému zmluvnému veterinárovi, ktorý psa prevzal a umiestnil do svojho záchytného zariadenia.

 

Počas hliadkovania a kontroly verejného poriadku príslušníci vo večerných hodinách na Jurkovičovej ulici na sídlisku Klokočina zistili poškodenú detskú preliezku „OPAVIA“. Jedna z oporných nôh je prasknutá, čím preliezka stráca stabilitu, nakláňa sa na oslabenú stranu a potenciálne hrozí nebezpečenstvo úrazu. Operačný príslušník sa pokúsil poruchu nahlásiť na Stredisko mestských služieb, ale keďže bol predbežne neúspešný, dal pokyn zasahujúcim príslušníkom, aby preliezku viditeľne označili výstražnou páskou. Poškodenie preliezky bolo nahlásené príslušným zodpovedným osobám v ranných hodinách po víkende. Na predmetnej detskej preliezke nebolo počas víkendu zaznamenané žiadne poškodenie zdravia alebo úraz. 

 

08.07.2023 – SOBOTA :

Tri hodiny po polnoci hliadkujúcim mestským policajtom na frekventovanej Mostnej ulici odovzdala pracovníčka jednej z miestnych prevádzok nájdenú hnedú koženú peňaženku s osobnými dokladmi a menšou hotovosťou. Po spísaní záznamu bola neskôr v dopoludňajších hodinách peňaženka odovzdaná jej 35 ročnému majiteľovi z Nitry.

 

Takmer v rovnakom čase na Mostnej ulici príslušníci inej hliadky mestskej polície spozorovali dvoch mužov, ktorí do seba fyzicky navzájom strkali a sácali pri začínajúcom konflikte. Jeden z nich  sa následne šmykol a pri páde si porezal ruku na rozbitom skle na komunikácii. Mestskí policajti mu poskytli prvú pomoc, keďže si na ruke spôsobil reznú ranu, ktorá krvácala. Muž ponúknuté odborné ošetrenie lekárom odmietol a uviedol, že takáto pomoc mu stačí. Zároveň obaja muži, 29 ročný Nitran a 19 ročný občan obce Kyjov, uviedli, že nechcú vec riešiť, keďže sa údajne jednalo iba o nezhodu a nedorozumenie, ktoré si následne vysvetlili a z miesta odišli. Obaja boli zmierlivo doriešení napomenutím.

 

Takmer identický incident na menovanej exponovanej ulici mestskí policajti spozorovali o niekoľko minút neskôr, tentokrát sa na verejnosti dopustili hrubého správania 26 ročný muž z obce Lehota a Nitran vo veku 31 rokov. Aj týmto mužom mestskí policajti zabránili pokračovať v protiprávnom konaní a doriešili ich v zmysle Zákona o priestupkoch.

 

O ďalších desať minút hliadkujúci mestskí policajti zasahovali na Mostnej ulici opäť, tentokrát pri fyzickom konflikte 22 ročného muža z obce Šoporňa s domácim 19 ročným mladíkom z mestskej časti Párovské Háje. Tí rovnako, ako dve dvojice pred nimi, navzájom do seba začali sácať a hádať sa. Aby konflikt neeskaloval do intenzívnejšieho incidentu, mestskí policajti im zabránili pokračovať v protiprávnom konaní a po krátkom objasnení skutku ich oboch upokojili  a doriešili v zmysle Zákona o priestupkoch.

 

V nočných hodinách na linku mestskej polície 159 telefonoval operátor kamerového systému mestskej polície, ktorý sa vracal domov z poobednej služby. Na Párovskej ulici  spozoroval požiar na balkóne jedného z bytov, keď prechádzal okolo. Informáciu okamžite sprostredkoval operačnému príslušníkovi mestskej polície, zároveň na miesto privolal i hasičov. Súčasne s príchodom hliadky mestskej polície prišiel i výjazd Hasičského a záchranného zboru a hasiči požiar na balkóne, kde horel plastový kvetináč väčších rozmerov, rýchlo uhasili.

 

 

09.07.2023 – NEDEĽA:

Hodinu po polnoci elektronické zariadenie Pultu centralizovanej ochrany mestskej polície signalizovalo narušenie objektu Materskej školy Ľudovíta Okánika na sídlisku Chrenová. Operačný príslušník aj v tomto prípade k objektu štandardne vyslal dôvod narušenia preveriť motorizovanú hliadku, príslušníci skontrolovali externé časti budovy, dvere i okná boli neporušené, žiadne fyzické narušenie vo forme vlámania alebo poškodenia nezistili. Objekt vizuálne skontrolovali opakovane, výsledok bol negatívny, narušenie zistené nebolo. Operačný sa aj v tomto prípade telefonicky opakovane pokúšal informovať a privolať na miesto nahlásené kontaktné osoby chráneného objektu,  ani túto noc nebol úspešný pri kontaktovaní nahlásených zodpovedných osôb. Narušenie objektu sa počas noci neopakovalo, mestskí policajti ho preventívne počas nočnej zmeny skontrolovali viackrát.

 

O ďalšie tri hodiny neskôr mestskí policajti zasahovali na Mostnej ulici po spozorovaní fyzického incidentu viacerých osôb pred jednou z miestnych prevádzok. Mestskí policajti sa okamžite aj s hliadkou policajného zboru presunuli k výtržníkom a zabránili im v protiprávnom konaní. Jeden z podozrivých účastníkov konfliktu sa pokúsil z miesta ujsť, neuposlúchol pokyny zasahujúcich príslušníkov oboch zložiek a utekal smerom do mestskej časti Zobor cez Napervilskú ulicu. Za veľmi krátky čas ho však mestskí policajti pri kruhovom objazde vedľa obchodného centra Promenáda dobehli, zadržali ho a priviedli späť na Mostnú ulicu, kde po preverení totožnosti zasahujúci príslušníci zistili, že sa jedná o 20 ročného muža z Ukrajiny. Celý prípad po objasnení prevzali a doriešili príslušníci policajného zboru.

 

 

 

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.