Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Vybrané prípady 26. týždeň 2023

Dátum: 06.07.2023
Autor: Mestská polícia mesta Nitra
Vybrané prípady 26. týždeň 2023

Na našej internetovej stránke Vám prinášame týždenné prehľady prípadov alebo zásahov príslušníkov Mestskej polície v Nitre. Do tohto prehľadu nezaraďujeme riešenia všetkých priestupkov alebo správnych deliktov, ktoré sme riešili či objasňovali, pretože opis tejto každodennej štandardnej práce by mohol pôsobiť nudným dojmom. Preto sme sa rozhodli v krátkosti opísať iba tie udalosti, ktoré sú o niečo neštandardnejšie, možno zaujímavejšie alebo si myslíme, že by ste o nich vedieť mali.

 

 

UDALOSTI  – 26. TÝŽDEŇ

 

26.06.2023 – PONDELOK:

V dopoludňajších hodinách operačný príslušník mestskej polície prijal na bezplatnej linke 159 telefonický podnet občana z Akademickej ulice o tom, že pri vchode do výstaviska Agrokomplex sú vyhodené mŕtve a zapáchajúce sliepky. Nález vyslal preveriť motorizovanú hliadku, ktorá na sídlisku Chrenová dohliadala na verejný poriadok. Príslušníci našli na označenom mieste vyhodenú kartónovú krabicu s približne dvadsiatimi uhynutými sliepkami, ktoré boli už v rozklade. Mestskí policajti na miesto privolali pracovníka Regionálnej Veterinárnej a potravinovej správy v Nitre, ten nález prezrel a uviedol, že riešenie údajne nie je v ich kompetencii a keďže telá sú už v rozklade, odmietol sa nálezom zaoberať. Operačný príslušník preto oslovil nitrianskeho zmluvného veterinára, ktorý asanáciu rozkladajúcich sa tiel 20-ich kusov hydiny zrealizoval.  

 

Mestskí policajti v motorizovanej hliadke vo večerných hodinách preverovali podnet domovníka nehnuteľnosti na Schurmannovej ulici o tom, že v jednom z bytov  našiel otvorené vchodové dvere. Keďže v byte sa všade svietilo, vošiel dovnútra a keď nikoho nenašiel, pozhasínal a dvere aspoň privrel. Byt však naďalej zostal neuzamknutý a nezabezpečený pred potenciálnym vykradnutím. Zasahujúci mestskí policajti nehnuteľnosť skontrolovali a zistili, že byt neniesol známky protispoločenskej činnosti. Operačný príslušník prostredníctvom zamestnanca Službytu zistil majiteľa bytu, ten má však trvalý pobyt v neďalekej obci a byt prenajíma. Operačný príslušník zistil totožnosť i telefonický kontakt rodinného príslušníka majiteľa nehnuteľnosti, pretože ten svoj mobil stratil (zhodou okolností sa ako nález nachádzal v budove mestskej polície). Jeho sestra bola o zistenej skutočnosti telefonicky informovaná a záležitosť si doriešila. Mestskí policajti vchod do domu do jej príchodu uzavreli.

 

V neskorších večerných hodinách príslušník operačného centra mestskej polície prijal telefonickú žiadosť o pomoc občianky z Trnavy. Tá uviedla, že jej 16 ročný syn, ktorý cestoval v autobuse na linke Praha – Banská Bystrica cez Nitru, si po vystúpení na zastávke v Seredi zabudol alebo vytratil peňaženku, zrejme na sedadle  vozidla. Operačný príslušník na stanicu vyslal motorizovanú hliadku, tí predmetný autobus na stanovišti zastihli, vykonali pohovor s vodičom a tínedžerovu čiernu koženú peňaženku s dokladmi a hotovosťou v autobuse našli. O náleze informovali matku, tá si v priebehu hodiny synov majetok v poriadku prevzala v budove útvaru mestskej polície na Cintorínskej ulici.  

 

27.06.2023 – UTOROK:

Mestskí policajti v dopoludňajších hodinách dali podnet a neskôr asistovali pri odtiahnutí piatich dlhodobo stojacich motorových vozidiel na uliciach Hollého, Budayho, Pri červenom kríži, Pieskova, Štúrova. Odtiahnuté vozidlá dlhšiu dobu bránili užívať parkoviská a miesta na státie iným aktívnym motorizovaným účastníkom cestnej premávky. 

 

V popoludňajších hodinách operačný príslušník prijal oznam o narúšaní verejného poriadku dvomi osobami, mužom a ženou, ktorí mali v priestore pasáže medzi Štefánikovou triedou a ulicou Fraňa Mojtu konzumovať alkoholické nápoje, vykrikovať, hádať sa medzi sebou a priestor okolo seba znečisťovať drobným odpadom. Vyslaní mestskí policajti na mieste zastihli už len podozrivého muža, vykonali s ním pohovor o dodržiavaní verejného poriadku a zároveň ho vyzvali, aby miesto po sebe očistil. Po uposlúchnutí výzvy muž z miesta odišiel.

 

28.06.2023 – STREDA:

Dve hodiny po polnoci operátor kamerového systému mestskej polície spozoroval na monitoroch ležiaceho muža v zastávke MHD na Štúrovej ulici pri Azylovom dome. O podozrivom zistení informoval operačného príslušníka, ten na miesto vyslal situáciu preveriť hliadku. Zasahujúci príslušníci našli na predmetnej zastávke 71 ročného muža, ktorý už neležal, sedel, fajčil a mal v priestoroch zastávky okolo seba väčšie množstvo odpadkov. Mestskí policajti vykonali s mužom rázny pohovor o dodržiavaní verejného poriadku a čistoty a zároveň ho vyzvali, aby spôsobený neporiadok na zastávke odstránil. Bezdomovec výzvu uposlúchol, priestor zastávky i blízke okolie očistil a príslušníci ho doriešili v zmysle Zákona o priestupkoch.

 

V popoludňajších hodinách mestskí policajti zistili a neskôr odchytili psa väčšieho vzrastu, ktorý sa na Biovetskej  ulici pohyboval bez dozoru. Pes, rasy Stafordšírsky teriér, bol bez známky alebo iného poznávacieho markera, ktorý by umožnil identifikovať jeho majiteľa. Z tohto dôvodu mestskí policajti na miesto privolali zmluvného veterinára, ten psa prevzal a umiestnil ho do svojho záchytného zariadenia. 

 

Príslušník operačného centra mestskej polície na bezplatnej linke 159 približne hodinu pred polnocou prijal oznam o nehybne ležiacej osobe na Farskej ulici. Podnet vyslal preveriť motorizovanú hliadku, príslušníci spozorovali na zemi ležať mladého muža tak, že mu dolné končatiny presahovali do jazdného pruhu vozovky, na hlave mu zistili krvácajúce poranenia. Vitálne funkcie mal muž stabilizované, mestskí policajti ho položili mimo vozovku a muža prebrali. Ten zjavne komunikovať slovensky nevedel, rozprával pravdepodobne rusky, mal pri sebe len európsky preukaz zdravotného poistenca, iné doklady nemal. Kvôli zraneniam na hlave mu okamžite privolali rýchlu zdravotnú pomoc, posádka sanitky si ho prevzala na ďalšie vyšetrenie do nitrianskej nemocnice.

 

29.06.2023 – ŠTVRTOK :

O štyri hodiny neskôr sa na útvar mestskej polície na Cintorínskej ulici dostavil 24 ročný muž z Ukrajiny. V budove sa práve nachádzala aj jedna z hliadok, ktorá spolu s operačným príslušníkom jeho podnet začala preverovať. Muž sa sťažoval, že ho údajne zbili policajti, zobrali mu telefón a iné osobné veci. Tvrdil, že ho zbili niekde pri OC Mlyny v priestoroch, kde nie je kamera mestského kamerového systému. Ukrajinec však nevedel bližšie uviesť, ktorá zložka „polície“ ho napadla a olúpila, či príslušníci policajného zboru alebo mestskej polície. Operačný príslušník mal v úmysle privolať na preverenie hliadku PZ SR, v snahe vylúčiť z podozrenia nezákonnej činnosti poriadkového útvaru najprv privolal na útvar všetky štyri slúžiace hliadky, aby sťažujúci sa muž opoznal, prípadne vylúčil, že bol napadnutý príslušníkmi MsP. Hneď na prvú hliadku, ktorá sa na útvar dostavila, sa mladý Ukrajinec verbálne oboril a uvádzal, že to oni mu odcudzili jeho mobilný telefón. Mestskí policajti sa vyjadrili, že muž, ktorý ich neprávom obviňuje z nezákonnej činnosti, je muž, pri ktorom zasahovali a pomáhali mu pred štyrmi hodinami na Farskej ulici a ktorému pre zranenia na hlave privolávali RZP a viac s ním v kontakte neboli. Ani po vysvetlení a opise situácie muž, aj vzhľadom na množstvo vypitého alkoholu a zrejeme aj jazykovej bariéry, stále zjavne nechápal súvislosti a nedokázal sa upokojiť. Jeden z príslušníkov mestskej polície sa mu snažil v ruskom jazyku opísať vykonané úkony hliadky, ktorými mu príslušníci zachraňovali zdravie, bol však zjavné, že muž vysvetleniu neverí. Operačnému príslušníkovi následne identifikoval svoj mobilný telefón, ktorý pred niekoľkými hodinami na útvar mestskej polície priniesol všímavý občan, ktorý ho našiel na stanici na chodníku. Tiež identifikoval aj svoje kľúče, ktoré pri Orbise našiel a priniesol zas iný občan. Tento občan operačnému pri odovzdávaní uviedol, že videl, ako ich stratil muž utekajúci smerom na Farskú ulicu. Mobilný telefón aj kľúče si Ukrajinec po vysvetlení prevzal, majetkovú príslušnosť k veciam preukázal tým, že telefón odblokoval zadaním správneho PIN-kódu a pri kľúčoch správne popísal ich počet a ostatné markery. Po tomto z útvaru mestskej polície odišiel, za pomoc pri ochrane jeho zdravia a majetku však nepoďakoval.

 

Pred poludním hliadka mestskej polície počas kontroly dodržiavania verejného poriadku a dopravných predpisov v centre mesta na Damborského ulici našla v zaparkovanom osobnom motorovom vozidle zasunutý kľúč vo dverách auta. Operačný príslušník síce zistil totožnosť držiteľa vozila, v evidencii však nebol uvedený telefonický kontakt a tiež nebolo možné ho zistiť z internetu, navyše držiteľ nemal trvalý pobyt v intraviláne mesta Nitry. Preto mestskí policajti vozidlo uzamkli, kľúče zobrali a vodičovi nechali za stieračom odkaz, že kľúč od vozidla si môže prevziať v budove mestskej polície na Cintorínskej ulici. Neskôr vo večerných hodinách sa na útvar dostavila vodička predmetného vozidla z obce Lehota a po preukázaní majetkovej príslušnosti k vozidlu si kľúče od operačného príslušníka prevzala.

 

Vo večerných hodinách operačný príslušník mestskej polície prijal telefonický podnet občana z Južnej ulici v mestskej časti Čermáň o tom, že pred vchodom sa nachádza zrejme podnapitý muž, ktorý prevrátil smetnú nádobu a znečistil ulicu. Operačný bezodkladne vyslal na označenú ulicu motorizovanú hliadku, príslušníci však podozrivého muža nezastihli, pretože, ako uviedol oznamovateľ, hneď po čine z miesta odišiel na vozidle značky Mercedes. Mestskí policajti medzitým od oznamovateľa zistili totožnosť podozrivého muža, ktorý mal s nim konflikt. Ten si privolal aj hliadku policajného zboru, po ich príchode a po vzájomnej dohode sa príslušníci PZ SR presunuli hľadať podozrivého muža a mestskí policajti zistili na mieste rozsah škôd, pretože páchateľ okrem smetnej nádoby svojim konaním spôsobil aj škody na dvoch zaparkovaných motorových vozidlách. Hliadka mestskej polície zabezpečila miesto do návratu príslušníkov PZ SR aj so zadržaným páchateľom. Pre dôvodné podozrenie zo spáchania trestného činu si od mestských policajtov celú vec prevzali príslušníci policajného zboru do svojej kompetencii na ďalšie objasňovanie.

 

30.06.2023 – PIATOK :

Tesne po poludní mestskí policajti v mestskej časti Zobor na ulici Pánska dolina pri prevádzke Buganka odchytili pravdepodobne túlavého psa, ktorý sa na tomto mieste pohyboval bez dozoru vodiacej osoby. Pes nemal na sebe obojok, známku ani iný identifikačný marker, podľa ktorého by sa dala zistiť totožnosť prípadného majiteľa, prípadne ošetrujúceho veterinára podľa očkovacej známky. Z tohto dôvodu na miesto privolali zmluvného veterinára, ktorý psa prevzal a umiestnil vo svojom záchytnom zariadení. 

 

V neskorších večerných hodinách operátor kamerového systému mestskej polície na monitoroch spozoroval dve osoby, ktoré narúšajú verejný poriadok a zjavne majú medzi sebou konflikt. Ten sa odohrával v priestoroch  skateparku na Popradskej ulici na sídlisku Klokočina. Po odovzdaní tohto podnetu operačnému príslušníkovi tento na miesto vyslal motohliadku, príslušníci na skateparku zistili jednu z podozrivých osôb, po krátkom objasňovaní skutku, vykonaní pohovoru a zistení totožnosti telefonicky privolali na miesto aj druhú osobu, obaja zhodne uviedli, že konflikt bol kvôli dievčaťu. Za hrubé správanie boli obaja zmierlivo doriešení napomenutím, po čom 17 a 22 roční mladíci z Nitry z miesta odišli, ako uviedli, do miesta svojho bydliska.

 

01.07.2023 – SOBOTA :

Príslušníci mestskej polície počas hliadkovania na Mostnej ulici tri hodiny po polnoci na chodníku našli mobilný telefón značky Samsung, do konca služby sa k nemu na ulici u príslušníkov nikto neprihlásil, preto ho odovzdali operačnému príslušníkovi na útvare mestskej polície. Neskôr pri iných objasňovacích úkonoch bol zistený 19 ročný majiteľ, ktorý pochádzal z obce Cabaj Čápor. Mladý muž si svoje mobilné zariadenie od mestských policajtov prevzal, predtým preukázal majetkovú príslušnosť k telefónu vložením správneho PIN-kódu.

 

V dopoludňajších hodinách mestskí policajti počas hliadkovania v uliciach sídliska Chrenová zistili na ulici Trieda Andreja Hlinku nezabezpečené osobné motorové vozidlo, ktoré malo otvorené jedno z okien. Operačný príslušník zistil totožnosť držiteľa otvoreného auta a zasahujúci príslušníci ho v mieste trvalého bydliska informovali o zistenej skutočnosti a zároveň vyzvali, aby sa k svojmu vozidlu dostavil a riadne ho uzamkol. Vodič výzvu uposlúchol, vozidlo si v prítomnosti mestských policajtov skontroloval a po vyhlásení, že je v poriadku, nič z neho nechýba a nie je poškodené, svoje auto zabezpečil pred odcudzením a na záver poďakoval.

 

Príslušníci mestskej polície sa spolu s mnohými inými záchrannými, bezpečnostnými zložkami aktívne zúčastnili na každoročnej akcii Bezpečne na prázdniny, ktorá bola pre deti a mládež organizovaná na Detskom dopravnom ihrisku mestskej polície.

 

Vo večerných hodinách sa do priestorov mestskej polície Obvodu Klokočina dostavila oznamovateľka, ktorá uviedla, že v objekte Základnej školy na ulici Na Hôrke sa nachádzajú dve uhynuté dospelé jedince dravého vtáka Sokol myšiar a pri nich sú aj dve živé mláďatá. Tento dravec, známy aj pod menom Poštolka alebo Pustovka, je na sídliskách pomerne rozšírený. Operačný príslušník vyslal na miesto preveriť relevantnosť podnetu motorizovanú hliadku, príslušníci potvrdili pravdivosť oznamu. Operačný príslušník telefonicky informoval zamestnanca Stráže prírody Ponitrie a zároveň ornitológa, ktorý sa dostavil na miesto a za asistencie mestských policajtov obe mláďatá odchytil a prevzal do svojej starostlivosti.  

 

02.07.2023 – NEDEĽA :

V dopoludňajších hodinách mestskí policajti počas hliadkovania v uliciach sídliska Klokočiny na ulici Viničky zistili otvorené osobné motorové vozidlo, ktoré malo obe predné okná otvorené. Operačný príslušník zistil totožnosť držiteľa otvoreného auta, ten však nemal v evidencii uvedený telefonický kontakt, preto ho zasahujúci príslušníci pokúsili kontaktovať osobne v mieste trvalého bydliska. Na uvedenej adrese pri neoznačených dverách však nikto neotváral, príslušníci skontrolovali označenie aj ostatných dvier i zvončekov vo chode panelového domu, meno držiteľa však nikde uvedené nebolo. Zasahujúci príslušníci sa pokúsili informovať aj u susedov, o majiteľovi auta im však nikto bližšie informácie uviesť nevedel. Počas pracovnej zmeny vozidlo počas hliadkovania opakovane skontrolovali, neskôr zistili, že vozidlo je preparkované a riadne uzamknuté.

 

Na poludnie elektronické zariadenie Pultu centralizovanej ochrany mestskej polície signalizovalo narušenie objektu Materskej školy na Dolnočermáskej  ulici. Operačný príslušník k objektu vyslal dôvod narušenia preveriť motorizovanú hliadku, príslušníci budovu zvonku skontrolovali, dvere i okná boli neporušené, žiadne fyzické narušenie vo forme vlámania nezistili. Objekt vizuálne skontrolovali opakovane, výsledok bol negatívny, narušenie zistené nebolo. Operačný príslušník telefonicky informoval a privolal na miesto zodpovednú a kontaktné osobu chráneného objektu, tá sa na miesto v krátkom čase dostavila a mestským policajtom uviedla, že signalizované narušenie je lokalizované v jednej z tried na prízemí. Príslušníci podozrivé miesto preverili, nikto sa tam však nenachádzal, preto objekt skontrolovali i z vnútra, ani tu však nezistili nič podozrivé. Zamestnankyňa  školy uviedla, že narušenie môžu chybne signalizovať nevymenené slabé batérie zariadenia. Toto vysvetlenie bolo pravdepodobne relevantné, pretože podobnú skúsenosť mali príslušníci mestskej polície deň predtým pri preverovaní narušenia objektu Materskej školy na Nábreží mládeže trikrát za sebou a narušenie objektu rovnako nebolo zistené. 

 

V popoludňajších hodinách príslušník operačného centra mestskej polície prijal telefonický oznam od občana o tom, že na Pražskej ulici sa nachádza na ceste zranený sokolík. Na miesto vyslal hliadku, príslušníci našli na tráve v bezprostrednej blízkosti cestnej komunikácie sedieť mladého jedinca Sokola myšiara, ktorý bol apatický, ale žiadne známky zranenia nejavil. Mestskí policajti ho opatrne zdvihli a premiestnili na blízku Jurkovičovu ulicu, kde sa nachádzalo väčšie množstvo stromov a iných drevín a boli od vozovky viac vzdialené. Posadili ho na jeden z konárov, najprv bez viditeľných problémov zo stromu zletel, po opätovnom vysadení na vyššie konáre zostal na strome sedieť. Na miesto nebolo zatiaľ potrebné privolávať výjazd ornitológa, mestskí policajti dravého vtáka skontrolovali približne za hodinu, ten sa už na strome nenachádzal, bol dôvod predpokladať, že v poriadku odletel na iné miesto.

 

Mestskí policajti počas hliadkovania v uliciach sídliska Chrenová vo večerných hodinách zistili na ulici Trieda Andreja Hlinku nezabezpečené osobné motorové vozidlo s nitrianskym evidenčných číslom, ktoré malo otvorené jedno z okien. Operačný príslušník zistil totožnosť i telefonický kontakt držiteľky otvoreného auta a zároveň ju vyzval, aby sa k svojmu autu dostavila a uzamkla ho. Tá výzve vyhovela a v sprievode manžela prišla na parkovisko, obaja si vozidlo v prítomnosti mestských policajtov skontrolovali a po vyhlásení, že je v poriadku, nič z neho nechýba a nie je poškodené, vodička svoje auto zabezpečila pred odcudzením a na záver poďakovali.

 

V nočných hodinách hliadkujúcich mestských policajtov oslovili na Napervilskej ulici občania s informáciou, že už nejaký čas ide za nimi pes bez dozoru a oni sa z tohto dôvodu necítia bezpečne. Zasahujúci mestskí policajti psa, kríženca menšieho vzrastu, odchytili, ten mal na krku tenký kožený obojok, ale bez evidenčnej známky, len známka očkovania. Keďže zmluvný veterinár nebol v tom čase zastihnutý, príslušníci psa previezli na útvar mestskej polície, kde sa oňho dočasne postarali. Neskôr si ho veterinár prevzal do svojej starostlivosti a umiestnil do svojho záchytného zariadenia.

 

Počas kalendárneho týždňa príslušníci mestskej polície na nitrianskej pešej zóne kontrolovali, preverovali a riešili protispoločenskú činnosť rôzneho stupňa spoločenskej nebezpečnosti, ktorú na verejnom priestranstve vykonávala sociálne neprispôsobivá časť osôb bez domova.

 

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.