Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Vybrané prípady 25. týždeň 2023

Dátum: 29.06.2023
Autor: Mestská polícia mesta Nitra
Vybrané prípady 25. týždeň 2023

Na našej internetovej stránke Vám prinášame týždenné prehľady prípadov alebo zásahov príslušníkov Mestskej polície v Nitre. Do tohto prehľadu nezaraďujeme riešenia všetkých priestupkov alebo správnych deliktov, ktoré sme riešili či objasňovali, pretože opis tejto každodennej štandardnej práce by mohol pôsobiť nudným dojmom. Preto sme sa rozhodli v krátkosti opísať iba tie udalosti, ktoré sú o niečo neštandardnejšie, možno zaujímavejšie alebo si myslíme, že by ste o nich vedieť mali.

 

 

UDALOSTI  – 25. TÝŽDEŇ

 

19.06.2023 – PONDELOK:

V dopoludňajších hodinách operátor kamerového systému mestskej polície spozoroval na monitoroch dve osoby na Svätoplukovom námestí, ktoré tam dlhší čas ležali bez pohybu. Operačný príslušník vyslal na miesto poznatok preveriť motorizovanú hliadku, príslušníci zistili, že osoby sú v poriadku, so stabilizovanými vitálnymi funkciami, podľa oblečenia a výzoru sa jednalo o bezdomovcov. Tí boli v poriadku, nezranení, bez zdravotných problémov, na námestí v časti známej ako Snem vtákov iba prespávali. Mestskí policajti ich prebrali zo spánku, vykonali s nimi pohovor, po ktorom si muži  miesto po sebe očistili a z námestia následne odišli.

 

Príslušník operačného centra mestskej polície v popoludňajších hodinách prijal oznam občana o tom, že na Kúpeľnej ulici sa už dlhšiu dobu nachádza priviazaný pes a nikto sa k nemu nehlási. Vyslaní mestskí policajti pri nitrianskom kúpeli našli priviazaného psa nižšieho vzrastu, kríženca bielej farby, bez majiteľa alebo inej osoby, ktorá by ho na verejnom mieste viedla. Mestskí policajti psa odviazali a po neúspešnom pokuse zistiť jeho držiteľa dehydrovaného psa previezli na útvar mestskej polície, kde mu poskytli vodu, stravu a následne privolali zmluvného veterinára. Ten psa prezrel, zobral do svojej starostlivosti a umiestnil ho vo svojom záchytnom zariadení.

 

Operačný príslušník mestskej polície vo večerných hodinách prijal telefonický podnet oznamovateľa o nelegálnom spaľovaní odpadu vo dvore rodinného domu na Novozámockej ulici v mestskej časti Krškany.  Oznámenie vyslal preveriť príslušníkov v motorizovanej hliadke, tí podľa hustého dymu rýchlo lokalizovali miesto spaľovania. Miestna 28 ročná občianka z Nitry pri objasňovaní priestupku príslušníkom uviedla, že spaľuje staré oblečenie a rôzne predmety po bývalých nájomníkoch domu. Mestskí policajti ju poučili, že komunálneho alebo iného odpadu je povinná zbaviť sa legálnym spôsobom tak, že ho zanesie do zberného dvora. Priestupkyňa si zavinenie priznala, oheň uhasila a príslušníci ju doriešili na mieste uložením blokovej pokuty, ktorú zaplatila na mieste.

 

V začínajúcich nočných hodinách nespokojný nitriansky občan nahlásil na bezplatnú linku mestskej polície 159 rušenie nočného pokoja, ktoré malo prebiehať na pešej zóne pred obchodom Úspech. Operačný príslušník, ktorý oznam prijal, vyslal na miesto porušenie verejného poriadku preveriť motorizovanú hliadku, zároveň inštruoval operátora kamerového systému, aby vizuálne monitoroval označený priestor. Mestskí policajti pred obchodom našli muža, podľa výzoru zjavne muža bez domova, ktorý narúšal verejný poriadok,  hrubo sa správal, hlasno vykrikoval vulgarizmy a obťažoval miestnych bývajúcich občanov. Bezdomovec odmietol mestským policajtom predložiť doklad totožnosti, aj po poskytnutí potrebnej súčinnosti zo strany zasahujúcich príslušníkov odmietol hodnoverne preukázať svoju totožnosť. Z tohto dôvodu bol predvedený na útvar mestskej polície, tento úkon bol zrealizovaný bez nutnosti použiť niektoré z donucovacích prostriedkov. Po zistení totožnosti mestskí policajti 51 ročného muža z obce Hájske doriešili uložením blokovej pokuty, ktorú priestupca zaplatil na mieste. Po pohovore o povinnosti dodržiavať verejný poriadok bol z budovy útvaru prepustený.  

 

20.06.2023 – UTOROK:

Hliadku mestskej polície v ranných hodinách pri Základnej škole Benkova na sídlisku Klokočina oslovila miestna občianka, ktorá uviedla, že  v priebehu noci na Alexyho ulici spadol veľký konár na chodník, kadiaľ deti prechádzajú do školy. Mestskí policajti sa premiestnili na označené miesto, kde skonštatovali, že oznam je relevantný, pretože cez chodník na zemi ležal spadnutý mohutný a hrubý odlomený konár dlhý približne 20 metrov. Prostredníctvom operačného príslušníka bola o veci informovaná zodpovedná osoba nitrianskeho mestského úradu, ktorá prisľúbila na miesto bezodkladne vyslať zamestnancov mestských služieb konár odstrániť. Do ich príchodu príslušníci miesto označili výstražnou páskou a zabezpečovali na tomto úseku dopravu, keďže drevina zasahovala aj do časti vozovky priľahlej cestnej komunikácie a bola spôsobilá zapríčiniť dopravnú nehodu alebo škodovú udalosť. Pádom konára nebola spôsobená žiadna ujma na majetku alebo na zdraví, po príchode zamestnancov mestských služieb mestskí policajti ďalej plnili zverené úlohy.

 

V popoludňajších hodinách príslušník operačného centra mestskej polície prijal telefonický oznam od dvoch občanov zo Župného námestia, muža a ženy, o tom, že ich na Svätoplukovom námestí fyzicky napadol neznámy muž. Relevantnosť podnetu vyslal preveriť motorizovanú hliadku, príslušníci na mieste zistili oznamovateľov, dvoch známych bezdomovcov, muža a ženu. Z miestnej služobnej znalosti je dvojica známa svojim opakujúcim sa problémovým správaním na verejnom priestranstve a častou protiprávnou činnosťou.  Tentokrát mali byť, podľa ich vyjadrenia, fyzicky napadnutý oni zatiaľ neznámym mužom tým spôsobom, že ich niekoľkokrát udrel a kopol do tváre. Napadnutí bezdomovci mali viditeľné stopy od krvi na tvárach. Podľa vyjadrenia oznamovateľov sa muž, ktorý ich napadol, ešte nachádza na Svätoplukovom námestí. Hliadka muža podľa popisu na Svätoplukovom námestí našla, zadržala a po krátkom objasňovaní sa 37 ročný Nitran k činu priznal, dôvod fyzického napadnutia však neuviedol. Keďže poškodení bezdomovci chceli podať trestné oznámenie, mestskí policajti na miesto privolali hliadku policajného zboru,  ktorá si celú vec prevzala na doriešenie.

 

V neskorých večerných hodinách mestskí policajti počas hliadkovania v uliciach mesta zistili na Vodnej ulici nezabezpečené osobné motorové vozidlo, ktoré malo otvorené všetky okná. Operačný príslušník zistil totožnosť i telefonický kontakt držiteľa otvoreného auta, informoval ho o tejto skutočnosti  a zároveň ho vyzval, aby sa k svojmu vozidlu dostavil a riadne ho uzamkol. Ten výzvu uposlúchol, vozidlo si v prítomnosti mestských policajtov skontroloval a po vyhlásení, že je v poriadku, nič z neho nechýba a nie je poškodené, poďakovala a svoje auto zabezpečil pred odcudzením. 

 

21.06.2023 – STREDA:

Hliadka mestskej polície v popoludňajších hodinách v mestskej časti Orechov dvor asistovala pri kontrole dodržiavania verejného poriadku počas deratizácie obydlí miestnej komunity. K narušeniu verejného poriadku počas ich prítomnosti neprišlo.

Počas hliadkovania príslušníci mestskej polície v neskorších popoludňajších na ulici Fraňa Mojtu spozorovali na zemi ležiaceho muža. Nachádzali sa pri ňom zamestnanci reštaurácie Oko, od ktorých mestskí policajti zistili, že 87 ročnému mužovi z Nitry zostalo nevoľno, keď odchádzal z reštaurácie a spadol na zem. Seniorovi bola privolaná lekárska pomoc, do jej príchodu mu mestskí policajti skontrolovali vitálne funkcie, vizuálneho ho prehliadli, či nemá vonkajšie zranenia a zotrvali pri ňom až do príchodu sanitky RZP, posádka ktorej dôchodcu previezla do nitrianskej fakultnej nemocnice na ďalšie vyšetrenie.

 

Vo večerných hodinách mestskí policajti v mestskej časti Dolné Krškany na Dvorčanskej ulici odchytili psa malého vzrastu, kríženca pravdepodobne čivavy, ktorý na verejnom priestranstve pobehoval bez dozoru. Pes nemal na sebe obojok, ani iné identifikačné markery, ktoré by pomohli identifikovať totožnosť aktuálneho alebo bývalého držiteľa psa. Rovnako nevedeli miestni občania mestským policajtom poskytnúť relevantnú informáciu, komu pes patrí. Operačný príslušník sa pokúsil štandardne na miesto privolať zmluvného veterinára na umiestnenie psa, ten však nebol zastihnuteľný. Z dôvodu nepriaznivého počasia mestskí policajti nečakali aj so psom na mieste, ale naložili ho do služobného vozidla a presunuli sa priamo do ambulancie veterinára, kde im po niekoľkých telefonických pokusoch o kontakt veterinár poslal svojho zamestnanca, ten psa prevzal a umiestnil do záchytnej časti zariadenia.

 

22.06.2023 – ŠTVRTOK :

V popoludňajších hodinách mestskí policajti počas hliadkovania v uliciach sídliska Klokočiny zistili na Murániho ulici nezabezpečené osobné motorové vozidlo, ktoré malo otvorené jedno z okien. Operačný príslušník zistil totožnosť držiteľky otvoreného auta a zasahujúci príslušníci ju v mieste trvalého bydliska informovali  o zistenej skutočnosti  a zároveň vyzvali, aby sa k svojmu vozidlu dostavila a riadne ho uzamkla. Držiteľka výzvu uposlúchla, vozidlo si v prítomnosti mestských policajtov skontrolovala a po vyhlásení, že je v poriadku, nič z neho nechýba a nie je poškodené, svoje auto zabezpečila pred odcudzením a na záver poďakovala. 

Mestskí policajti počas dňa v mestskej časti Orechov dvor asistovali pri kontrole dodržiavania verejného poriadku počas deratizácie obydlí miestnej komunity. Ani v tento deň k narušeniu verejného poriadku počas ich prítomnosti neprišlo.

 

23.06.2023 – PIATOK :

V popoludňajších hodinách pred hlavným vchodom obchodného domu Mlyny hliadku mestskej polície oslovila ukrajinská žena, ktoré uviedla, že na toaletách v interných priestoroch obchodného domu našla mobilný telefón a zároveň im nájdený smartfón odovzdala.  Po krátkej chvíli od prevzatia tú istú hliadku oslovil starší manželský pár z Levíc s prosbou o pomoc a uviedli, že manželka počas nákupov stratila mobilný telefón rovnakej značky, aký mestskí policajti prevzali od oznamovateľky. Pre rýchlejšiu identifikáciu a stotožnenie prevzatého telefónu s majiteľom zariadenia príslušníci požiadali manžela, aby zavolal svojej manželke na telefón. Keďže nájdený telefón začal okamžite zvoniť, mestskí policajti o majiteľovi zariadenia nemali pochybnosti  a 63 ročnej žene mobil na mieste odovzdali. Levický manželský pár príslušníkom poďakoval za pomoc a odcestoval späť do svojho mesta.

 

Počas kontroly verejného poriadku na pešej zóne mestskí policajti v popoludňajších hodinách zistili pred obchodom Úspech horieť smetnú nádobu. Keďže oheň bol priestorovo lokalizovaný kovovým telesom smetnej nádoby, príslušníci neprivolávali na miesto výjazd hasičov, ale oheň uhasili vlastnými silami a prostriedkami tým, že z blízkeho obchodu si zabezpečili vedro s vodou a oheň svojpomocne uhasili.

 

Vo večerných hodinách signalizačné zariadenie pultu centralizovanej ochrany mestskej polície avizovalo narušenie chráneného objektu Kultúrneho domu Zobor. Operačný príslušník k objektu bezodkladne vyslal narušenie preveriť motorizovanú hliadku, príslušníci externé časti budovy skontrolovali, nezistili žiadne stopy po prípadnom vlámaní alebo inom fyzickom narušení zabezpečenia budovy. K objektu privolali zodpovednú kontaktnú osobu, v jej prítomnosti preverili a skontrolovali aj interiér kultúrneho domu, narušenie zistené nebolo. Neskôr, v nočných hodinách tri hodiny po polnoci, sa aktivoval alarm pultu centralizovanej ochrany tentokrát kultúrneho domu v Mlynárciach. Aj tu vyslaní mestskí policajti okamžite exteriér objektu skontrolovali a po príchode kontaktnej osoby aj vnútornú časť budovy. V oboch prípadoch chránený objekt nejavil známky narušenia, predpokladaný dôvod signalizácie bola elektronická porucha zariadenia alebo iný mechanický dôvod, ktorým sa aktivovali pohybové senzory inštalované v budove.

 

24.06.2023 – SOBOTA :

Príslušníci mestskej polície v motorizovanej hliadke v neskorších večerných hodinách preverovali oznam na Biringerovej ulici na sídlisku Chrenová, kde malo, podľa oznamovateľky, už dve hodiny stáť na parkovisku naštartované a otvorené auto. Telefonický oznam prijal operačný príslušník, na miesto vyslal relevantnosť podnetu preveriť hliadku, tí na určenej adrese zistili osobné motorové vozidlo, ktoré bolo naštartované a otvorené. Jednalo sa o nový model značky Peugeot a očividne o úplne nové vozidlo. Pri objasňovaní podnetu oznamovateľka mestským policajtom uviedla, že videla vodiča, mladého muža, ktorý z vozidla odišiel, nechal ho údajne naštartované a zatiaľ sa nevrátil. Keďže takéto vozidlo je pre odcudzenie najľahším objektom pre každého potenciálneho páchateľa, zasahujúci mestskí policajti pri vozidle zotrvali a v spolupráci s operačným príslušníkom z evidencie zistili držiteľa predmetného vozidla. Držiteľom však nebola konkrétna fyzická osoba, ale majiteľom nového vozidla bola predajňa vozidiel Peugeot na Hlohoveckej ceste. Po viacerých pokusoch nájsť aktívny kontakt na zodpovednú osobu sa operačný príslušník spojil s riaditeľom spoločnosti, ktorý po prijatí informácie okamžite vedel, kto má ich vozidlo na víkend zapožičané a túto osobu hneď kontaktoval a poslal na miesto. Tridsaťpäťročný nitriansky vodič z blízkej ulice po príchode mestským policajtom uviedol, že samovoľné naštartovanie vozidla po jeho opustení spôsobila zrejme softvérová chyba a hneď  v pondelok to bude riešiť v autorizovanom servise.

V nočných hodinách príslušník operačného centra mestskej polície prijal telefonický oznam občana o hustom dyme, ktorý ide z jednej prevádzok na Mostnej ulici. Keďže dôvodne hrozilo, že mohlo ísť o vznikajúci požiar, ktorý sa mohol rozrásť aj do susediacich prevádzok, okamžite vyslal na miesto oznam preveriť motorizovanú hliadku. Keďže tí sa nachádzali priamo na Mostnej ulici, v priebehu krátkej chvíli zistili, že sa nejedná o požiar, pretože dym bol spôsobený spaľovaním odpadu, papierových obalov, ktorého sa takýmto spôsobom snažila zbaviť 20 ročná zamestnankyňa predmetnej prevádzky. Oheň bol zahasený, predavačku príslušníci informovali, akým legálnym spôsobom sa má v budúcnosti zbavovať vzniknutého odpadu a na záver ju mestskí policajti doriešili v zmysle Zákona o priestupkoch. Jej konaním neboli spôsobené žiadne materiálne alebo iné škody.

 

25.06.2023 – NEDEĽA:

Dve a pol hodiny po polnoci mestských policajtov oslovila neznáma žena a požiadala ich o pomoc. Tí spoločne s príslušníkmi policajného zboru hliadkovali na Mostnej ulici, ktorá je z hľadiska porušovania verejného poriadku exponovaným miestom s vysokým kriminogénnym faktorom. Uviedla, že jedného muža fyzicky napadli a zranili dvaja neznámi muži, ktorí teraz utekajú z miesta činu okolo Divadla Andreja Bagara cez pešiu zónu smerom k obchodnému domu Prior. Zároveň im poskytla popis podozrivých osôb. Hliadkujúci príslušníci sa operatívne spoločne dohodli, že príslušníci policajného zboru budú prenasledovať a hľadať utekajúcich mužov a mestskí policajti poskytnú predlekársku prvú pomoc zranenému napadnutému mužovi. K príslušníkom PZ SR, prenasledujúcich výtržníkov, sa okamžite pripojili dve ďalšie hliadky mestskej polície, spoločne začali monitorovať okolie a hľadali podozrivé osoby. Oslovení príslušníci mestskej polície našli na chodníku ležať zraneného muža so zakrvavenou tvárou a v bezvedomí. Jeden z príslušníkov okamžite skontroloval jeho vitálne funkcie, vizuálne kontroloval rozsah a intenzitu spôsobených zranení, druhý príslušník zranenému medzitým privolal rýchlu zdravotnú pomoc. Do príchodu RZP mu zasahujúci mestskí policajti poskytli prvú pomoc, tridsaťštyriročný muž z obce Nýrovce v krátkom čase nadobudol vedomie, postupne sa zorientoval a dokázal s príslušníkmi komunikovať. Ešte pred príchodom záchranárov sa napadnutý muž vyjadril, že chce podať trestné oznámenie, mestskí policajti mu odporučili najprv absolvovať lekárskej vyšetrenia a po nich aj so správou od lekára podať trestné oznámenie orgánom činným v trestnom konaní. V súvislosti s napadnutím sa vyhodnocujú záznamy z kamerového systému mestskej polície a na prípade sa ďalej pracuje.

 

V neskorších večerných hodinách operačný príslušník prijal telefonický oznam občana z Tokajskej ulici na sídlisku Klokočina o uhryznutí osoby psom. Občan sa nechcel predstaviť, operačnému uviedol, že stál na balkóne a videl dole pri lavičkách vo verbálnom konflikte dve ženy. Podľa jeho opisu situácie pes, ktorého mala jedna žena pri sebe, zrazu pohrýzol do nohy druhú ženu. Príslušník operačného centra vyslal na menovanú ulici motorizovanú hliadku, avšak osoba, ktorá mala byť pohryznutá, sa na mieste v tom čase nenachádzala. Príslušníci na mieste našli ženu s uviazaným psom o drevenú lavičku pri bytovke na Tokajskej ulici. Po oslovení sa mestskí policajti spýtali, či prišlo k nejakému incidentu medzi ňou a inou osobou. Tá uviedla, že mala s neznámou ženou výmenu názorov, ale údajne sa nič nestalo. Keďže podnet oznamovateľa znel, že prišlo k pohryznutiu človeka, mestskí policajti mali dôvodné podozrenie, že podozrivá žena sa snaží hliadku zavádzať a preto napriek tomuto tvrdeniu preventívne zistili jej totožnosť i totožnosť prítomného psa. Tridsaťštyriročná žena s prechodným pobytom v Nitre na sídlisku Chrenová tvrdila, že pes nie je jej, patrí jej priateľovi, ona ho iba viedla na večernej prechádzke. Príslušníci však následne zistili aj totožnosť poškodenej druhej ženy, pretože tá sa objavila v blízkosti odstaveného služobného vozidla mestskej polície. Jednalo sa o 55 ročnú miestnu obyvateľku panelového domu, ktorá jednoznačne označila prítomnú ženu i psa, ktorý ju, podľa jej slov, nevyprovokovane pohrýzol do lýtka pravej nohy. Po tomto pozitívnom opoznaní podozrivá žena priznala, že k pohryznutiu prišlo. Mestskí policajti ju informovali, že sa dopustila priestupku tým, že nezabránila útoku psa na človeka a doriešili ju uložením blokovej pokuty, ktorú priestupkyňa zaplatila na mieste. Dostavil sa aj držiteľ psa, príslušníci ho informovali o zistených skutočnostiach a zároveň mu pripomenuli povinnosť oznámiť na mestskom úrade pohryznutie človeka psom i predloženie veterinárneho preukazu o jeho zaočkovaní, prípadne aby išiel na veterinárne vyšetrenie so psom a veterinárnu správu priniesol. Poškodenej Nitranke mestskí policajti poradili, aby sa išla dať ošetriť a kópiu lekárskej správy môže predložiť na útvare mestskej polície na Cintorínskej ulici.

 

Počas tohto kalendárneho týždňa príslušníci mestskej polície na nitrianskej pešej zóne kontrolovali, preverovali a riešili protispoločenskú činnosť rôzneho stupňa spoločenskej nebezpečnosti, ktorú na verejnom priestranstve vykonávala sociálne neprispôsobivá časť osôb bez domova.

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.