Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Vybrané prípady 24. týždeň 2023

Dátum: 23.06.2023
Autor: Mestská polícia mesta Nitra
Vybrané prípady 24. týždeň 2023

Na našej internetovej stránke Vám prinášame týždenné prehľady prípadov alebo zásahov príslušníkov Mestskej polície v Nitre. Do tohto prehľadu nezaraďujeme riešenia všetkých priestupkov alebo správnych deliktov, ktoré sme riešili či objasňovali, pretože opis tejto každodennej štandardnej práce by mohol pôsobiť nudným dojmom. Preto sme sa rozhodli v krátkosti opísať iba tie udalosti, ktoré sú o niečo neštandardnejšie, možno zaujímavejšie alebo si myslíme, že by ste o nich vedieť mali.

 

 

UDALOSTI  – 24. TÝŽDEŇ

 

12.06.2023 – PONDELOK:

Operátor kamerového systému mestskej polície si v ranných hodinách na monitoroch všimol muža, ktorý na Svätoplukovom námestí pri súsoší, známom ako Snem vtákov, znečisťuje verejné priestranstvo. Operačný príslušník na jeho o podnet vyslal na miesto motohliadku, na námestí príslušníci zistili z miestnej služobnej znalosti známeho 54 ročného bezdomovca pôvodne bytom z obce Malé Chyndice. Vzhľadom k jeho statusu  bezdomovca, a k tomu adekvátnym majetkovým pomerom, ho príslušníci doriešili v zmysle priestupkového zákona napomenutím, vykonali s ním rázny pohovor o dodržiavaní verejného poriadku a čistoty v uliciach. Bezdomovec si miesto po sebe upratal a z námestia odišiel do inej časti mesta.

 

Počas hliadkovania v uliciach sídliska Klokočina mestskí policajti v dopoludňajších hodinách na ulici Na Hôrke zistili pri stojisku smetných nádob nelegálnu skládku odpadu, kde zatiaľ neznámy páchateľ vyhodil staré matrace a starý použitý nábytok. Objasňovaním v okolí sa príslušníkom podarilo zistiť totožnosť pôvodcov skládky, ktorými boli dve fyzické osoby. Za porušenie zákona o odpadoch príslušníci jednému priestupcovi, 37 ročnému Novozámčanovi, uložili blokovú pokutu a o dva roky staršiu ženu z obce Veľká Krivá doriešili napomenutím. Vyhodený odpad musia obaja z miesta odstrániť.  

 

Príslušníci mestskej polície pri kontrole dodržiavania verejného poriadku na sídlisku Klokočina v okolí Family Centra v náletových drevinách v tesnej blízkosti detského ihriska našli odhodené použité injekčné striekačky. Keďže tieto mohli byť potenciálnym zdrojom nebezpečných infekčných chorôb, predovšetkým pre v blízkosti sa hrajúce deti, mestskí policajti ich okamžite vyzbierali a umiestnili do určenej bezpečnej zbernej nádoby, prevzatej od Občianskeho združenia STORM.   Neskôr mestskí policajti v súvislosti s vyššie uvedenými opakovanými nálezmi použitých injekčných striekačiek v blízkosti ihriska pod Borinou navštívili pobočku Občianske združenie STORM, ktoré sa zaoberá osvetou medzi užívateľmi injekčných užívateľov drog, zberom a vydávaním bezpečných injekčných striekačiek v komunite užívateľov. Príslušníci vykonali pohovor s vedúcim pracovníkom pobočky a požiadali ho o vykonávanie efektívnejšej osvety medzi klientmi a pokúsili sa minimalizovať odhadzovanie použitých injekčných striekačiek na verejnom priestranstve, prípadne realizovať častejšie kontroly v okolí detského ihriska.

 

V popoludňajších hodinách príslušník na operačnom centre mestskej polície prijal oznam občana o ležiacej osobe pred mestským kúpeľom na ulici Starý rínok. Na miesto vyslal preveriť podnet hliadku, zasahujúci príslušníci zistili na zemi ležať bezdomovca, ktorý sa nehýbal a výrazne zapáchal. Skontrolovali mu vitálne funkcie, ktoré boli stabilizované, vizuálnou prehliadkou mu zistili na hlave otvorené rany, z ktorých krvácal. Podľa vonkajších medicínskych symptómov bol muž značne pod vplyvom alkoholu a pravdepodobne kombináciou intoxikácie a zranenia hlavy bol značne dezorientovaný a komunikoval s problémami. Mestským policajtom však dokázal po prebratí uviesť, že zranenie nemal spôsobené cudzím zavinením, ale pádom na zem. Počas poskytovania predlekárskej prvej pomoci jeden zo zasahujúcich príslušníkov privolal rýchlu zdravotnú pomoc. Po príchode a odbornom ošetrení muža ho posádka prevzala do svojej starostlivosti a previezli do nemocnice na ďalšie vyšetrenie.

 

13.06.2023 – UTOROK:

Počas hliadkovania mestskí policajti na Bratislavskej ulici zistili na vozovke odpadnutý výfuk z motorového vozidla. Tento predmet bol potenciálne schopný byť pre účastníkov cestnej premávky príčinou dopravnej nehody alebo škodovej udalosti. Odpadnutá časť vozidla sa nachádzala v jazdnom pruhu  vo výjazde na R1 smerom na Topoľčany. Mestskí policajti výfuk z vozovky bezodkladne odstránili. 

 

Vo večerných hodinách príslušníci mestskej polície na sídlisku Klokočina na ulici  Na Hôrke zistili dvojicu, muža a ženu, ktorí vyberali zo smetných nádob vyhodený odpad. Keďže takéto konanie je všeobecne záväzným neriadením zakázané a dvojica navyše nechávala po sebe značný neporiadok a znečistenie pri odpadových nádobách, mestskí policajti ich vyzvali, aby nepokračovali v protiprávnom konaní a snažili sa zistiť ich totožnosť. Keďže osoby nevedeli hodnoverne preukázať svoju totožnosť, príslušníci ich predviedli na útvar mestskej polície. Počas predvedenia nebolo potrebné použiť donucovacie prostriedky, obom, 26 ročnej žene z obce Malý Báb i 28 ročnému mužovi z Veľkého Zálužia, mestskí policajti uložili blokovú pokutu. Ešte pred predvedením príslušníci vyzvali dvojicu, aby miesto pri smetných nádobách upratali a očistili.

 

Mestskí policajti v nočných hodinách pri opätovnej kontrole okolia ihriska pri Family centre na Dolnočermánskej ulici a v bezprostrednej blízkosti novovybudovaného altánku pod Borinou opätovne našli niekoľko desiatok kusov odhodených použitých injekčných striekačiek aj s nasadenými ihlami. Aby predišli potenciálnemu infikovaniu občanov, predovšetkým hrajúcich sa detí, mestskí policajti striekačky vyzbierali a uložili do nádoby. Neskôr budú odovzdané pracovníkom občianskeho združenia STORM na bezpečnú likvidáciu.

 

14.06.2023 – STREDA:

Príslušník operačného centra mestskej polície krátko po poludní prijal oznam z prevádzky Paletka na Cabajskej ulici o osobe, ktorá sa trasie a odpadáva. Operačný vyslal na miesto motorizovanú hliadku podnet preveriť, príslušníci vykonali pohovor s barmankou prevádzky, tá im označila staršieho muža, ktorý sedel na terase za stolíkom a pil pivo. Pracovníčka uviedla, že muž si objednal pivo, sadol si za stôl, ale stále sa trasie, nezrozumiteľne artikuluje, nerozumela však čo vraví a zároveň bojí sa, že muž stratí vedomie a odpadne. Mestskí policajti krátku chvíľu muža pozorovali, na prvý pohľad bolo podľa vonkajších symptómov dôvodné  predpokladať, že trpí pravdepodobne Parkinsonovou chorobou. Príslušníci muža oslovili, napriek ťažšej a problémovejšej komunikácii mu bolo možné rozumieť, bol komunikatívny, uviedol, že naozaj trpí uvedenou diagnózou, v pokojnom rozhovore uviedol, že si dá jeden pohár piva a pôjde domov. Mestskí policajti si počas pohovoru s ním spomenuli, že muža poznajú z miestnej služobnej znalosti, keďže neďaleko bývajúci senior chodí na každodenné prechádzky po uliciach na Čermáni. Neskôr barmanke situáciu vysvetlili, uviedli, že pán je v poriadku a pokračovali v ďalšom plnení úloh. 

Vo večerných hodinách mestskí policajti preverovali podnet občana o tom, že na Šúdolskej ulici leží uhynutá srna. Do lokality vyslal hliadku, zasahujúci mestskí policajti na mieste zistili telo mŕtvej srny, ktoré ležalo na voľne prístupnom pozemku. Keďže lesné zviera spadá do správy i majetku miestne príslušného poľovného združenia, operačný príslušník nahlásil zistenú skutočnosť zodpovednému členovi združenia, ktorého vyzval na sanáciu kadávru lesnej zveri.

 

Príslušník operačného centra prijal vo večerných hodinách telefonický oznam o žene, ktorá stojí na exponovanom Cabajskom moste nad železničnou traťou a javí snahu z mosta skočiť. Bezodkladne na miesto vyslal motorizovanú hliadku, príslušníci mestskej polície po rýchlom presune na moste zistili vystresovanú ženu, ktorá v spoločnosti muža stála na moste a triasla sa vplyvom naakumulovaných emócií. Zasahujúci mestskí policajti sa snažili ženu upokojiť, nechali ju vyventilovať pokojným rozhovorom, pri ktorom zistili, že pre opakované spory s partnerom chcela skočiť pod vlak. Pri rozhovore 37 ročná Rómka z Nových Zámkou uvádzala, že partner ju údajne aj fyzicky doma napáda. Príslušníci situáciu upokojili, zabránili žene pokračovať v suicidálnych úmysloch a privolali jej rýchlu zdravotnú pomoc. Jej o osem rokov starší priateľ príslušníkom uviedol, že sedeli v osobnom motorovom vozidle, čakali na zelený svetelný signál na Novozámockej ulici, keď žena nečakane vyskočila z auta a rozbehla sa smerom k návršiu nad železničnou traťou, odkiaľ chcela skočiť pod vlak. Tomuto úmyslu jej zabránil, pretože hneď za ňou vystúpil z auta a fyzicky ju chytil. Žena bola pri rozhovore s mestskými policajtami silne rozrušená, v zjavnej psychickej tenzii, príslušníci sa ju pokúšali upokojiť, čo sa im postupne aspoň z časti podarilo. Sama priznala, že mala suicidálne úmysly a chce ukončiť život skokom pod vlak, pretože nevie, ako si má poradiť s nahromadenými problémami, predovšetkým so životným partnerom. Keďže žena sama uvádzala samovražedné úmysly, mestskí policajti na miesto privolali rýchlu zdravotnú pomoc, posádka RZP si ženu prevzala do svojej starostlivosti a previezla ju do nitrianskej nemocnice na vyšetrenie a pravdepodobnú hospitalizáciu.

 

Vo večerných hodinách hliadky mestskej polície opakovane riešili viacerých zistených bezdomovcov, ktorí budili verejné pohoršenie v rôznych častiach mesta, najčastejšie na pešej zóne a Svätoplukovom námestí.

 

V začínajúcich nočných hodinách mestskí policajti na žiadosť príslušníkov policajného zboru SR poskytli orgánom činným v trestnom konaní súčinnosť a ako nezúčastnené osoby boli prítomní pri domovej prehliadke a iných procesných úkonoch na Bazovského ulici  v súvislosti s drogovou kriminalitou.

 

15.06.2023 – ŠTVRTOK :

Počas hliadkovania v mestskej časti Krškany príslušníci mestskej polície dve hodiny po poludní na križovatke Novozámockej ulici s ulicou Záborského spozorovali aktuálne prebiehajúcu dopravnú nehodu, kde nákladné vozidlo vrazilo do osobného motorového auta. Zasahujúci príslušníci okamžite situáciu preverili a skontrolovali rozsah možných zranení. Po kontrole a vystúpení vodičov zúčastnených vozidiel zistili, že k zraneniu žiadnych osôb neprišlo, na vozidlách vznikla zatiaľ bližšie nekvantifikovaná škoda. Keďže Novozámocká ulica je dopravne exponovaná takmer stále, mestskí policajti v blízkosti škodovej udalosti začali premávku usmerňovať, aby neprišlo k reťazeniu dopravných nehôd na tomto cestnom úseku. Medzitým bola na miesto privolaná dopravná polícia, príslušník stálej služby však uviedol, že hliadka PZ SR nepríde, vodiči si majú vypísať potrebné dokumenty pre poisťovňu samostatne. Vodiči tak urobili, mestskí policajti ich predtým vyzvali, aby túto činnosť zrealizovali na mieste, kde nebudú ďalej blokovať plynulosť cestnej premávky na frekventovanom úseku, čo vodiči oboch vozidiel uposlúchli. Keďže na vozovke zostalo po zrážke veľké množstvo skla a rôznych úlomkov, ktoré vodiči po sebe pri odchode neupratali, mestskí policajti v neďalekom obchode so záhradkárskymi potrebami požiadali personál o zapožičanie metly s lopatou a všetky úlomky i sklo z cestnej komunikácie vyzametali.

 

Vo večerných hodinách príslušník operačného centra mestskej polície prijal oznam občana o tom, že na Trnavskej ulici sa po vozovke nebezpečne prechádza muž, ktorý je pravdepodobne pod vplyvom alkoholu a môže zapríčiniť dopravnú nehodu. Operačný na miesto vyslal motorizovanú hliadku, príslušníci našli muža sedieť a fajčiť pod prístreškom na zastávke autobusu MHD. Tridsaťročný muž z Nitry bol zjavne pod vplyvom alkoholu, čo sa dalo konštatovať podľa všeobecne známych vonkajších medicínskych symptómov užitia etanolu. Zasahujúcim príslušníkom priznal, že chodil po vozovke, racionálny dôvod tohto konania však uviesť nevedel, mestskí policajti ho doriešili na mieste v zmysle priestupkového zákona.

  

16.06.2023 – PIATOK :

V nočných hodinách dve hodiny po polnoci elektronické zariadenie Pultu centralizovanej ochrany mestskej polície signalizovalo narušenie objektu Správy sociálnych služieb na Baničovej ulici. Operačný príslušník k objektu vyslal dôvod narušenia preveriť motorizovanú hliadku, príslušníci budovu zvonku skontrolovali, žiadne fyzické narušenie vo forme vlámania nezistili. Objekt vizuálne skontrolovali opakovane, výsledok bol negatívny, narušenie zistené nebolo. Operačný príslušník sa pokúsil telefonicky informovať a privolať na miesto zodpovedné a kontaktné osoby chráneného objektu, nikto však nereagoval. Mestskí policajti preto počas nočnej služby objekt skontrolovali viackrát, vždy vykonali obhliadku externých priestorov a okolia, objekt bol pri každej kontrole v poriadku.

 

Operátor mestského kamerového systému mestskej polície spozoroval na monitoroch muža, pravdepodobne bezdomovca, ktorý na Svätoplukovom námestí v ranných hodinách pri fontáne vykonával telesnú potrebu a rôznym iným spôsobom znečisťoval verejné priestranstvo. Vyslaní mestskí policajti muža našli, zistili jeho totožnosť a vyzvali ho, aby znečistenie po sebe bezodkladne upratal a miesto očistil. Štyridsaťdeväťročný muž pôvodom zo Štúrova bol doriešený v zmysle priestupkového zákona, po vykonanom ráznom pohovore o dodržiavaní verejného poriadku spoločne s ostatnými osobami bez domova námestie opustili. Operátor kamerového systému námestie i pešiu zónu naďalej aktívne monitoroval.

 

Príslušník operačného centra v dopoludňajších hodinách vyslal hliadku preveriť oznam o skupine bezdomovcov, ktorý údajne pri služobnom vchode do Divadla Andreja Bagara narúšali verejný poriadok. Zasahujúci mestskí policajti aj s touto skupinkou troch mužov vykonali pohovor a vyzvali ich, aby nepokračovali a v budúcnosti ani nezačínali s akýmkoľvek protiprávnym konaním. Po pohovore bezdomovci miesto opustili a premiestnili sa do menej frekventovanej časti mesta.

 

Vo večerných hodinách na bezplatné číslo mestskej polície 159 telefonoval muž z Nitry z mestskej časti Krškany, ktorý uviedol, že po príchode domov zistili, že mu niekto na jeho pozemku zrezal okrasné dreviny. Operačný príslušník za 51 ročným poškodeným oznamovateľom vyslal podnet preveriť motorizovanú hliadku, príslušníci zistili, že oznam je relevantný a devastujúce poškodenie stromčekov bolo zjavné. S poškodeným vykonali pohovor, ten im uviedol, že časť ulice sníma kamera, ktorú má nainštalovanú a má aj fotky páchateľa. Cenu spôsobenej škody presne určiť nevedel, ale evidentne neprevyšovala sumu škody malej, ktorá je potrebná na zadefinovanie skutku ako trestného činu poškodenia cudzej veci. Mestskí policajti pri objasňovaní zistili, že podozrivá osoba na fotkách býva neďaleko v Krškanoch, preto sa presunuli do miesta jeho trvalého bydliska s úmyslom skutok doriešiť. V čase kontroly sa tam zjavne nikto nenachádzal a keďže poškodený trval na doriešení skutku, mestskí policajti s ním o priestupku spísali zápisnicu o podanom vysvetlení, kde poškodený Nitran uviedol všetky dosiaľ zistené skutočnosti. Prípad je v štádiu objasňovania.

 

17.06.2023 – SOBOTA :

Hodinu po polnoci operátor kamerového systému mestskej polície spozoroval na monitoroch skupinu osôb na pešej zóne, z ktorých jeden niesol v rukách veľký kvetináč aj so zasadenou rastlinou. Keďže takáto skutočnosť vzbudzuje dôvodné podozrenie, že kvetináč s okrasnou rastlinou bol pravdepodobne odcudzený, operačný príslušník na pokyn operátora kamerového systému vyslal na miesto situáciu preveriť motorizovanú hliadku. Vyslaní mestskí policajti skupinku našli, vec preverili a zistili, že kvetináč bol odcudzený na Farskej ulici. Za naplnenie skutkovej podstaty majetkového deliktu v zmysle Zákona o priestupkoch mestskí policajti uložili dvom páchateľom z Nitry vo veku 19 a 18 rokov blokovú pokutu, ktorú zaplatili na mieste. Po doriešení priestupku príslušníci vyzvali dvojicu, aby odcudzený kvetináč zaniesli na miesto, odkiaľ ho vzali, čo mladí muži bezodkladne vykonali za monitorovania operátora kamerového systému.

 

Operačný príslušník prijal oznam o problémovom a obťažujúcom správaní mužov, podľa výzoru pravdepodobne bezdomovcov, ktorí sa krátko pred poludním presúvali po pešej zóne smerom k obchodnému domu Prior. Vyslaní príslušníci mestskej polície v motorizovanej hliadke mužov našli ležať na múriku pri budove VÚB pri Priori, vykonali s nimi rázny pohovor a na záver ich doriešili v zmysle Zákona o priestupkoch. Obaja bezdomovci, predovšetkým 44 ročný muž z Prievidze, sú mestskej polícii zo služobnej znalosti známi svojou opakovanou protiprávnou činnosťou narúšajúcou verejný poriadok v meste. 

 

Vo večerných hodinách operačný príslušník prijal oznam občianky zo Štefánikovej triedy, ktorá uviedla, že  pred  obchodom Úspech na pešej zóne ju napadol neznámy muž z okoloidúcej štvorčlennej skupinky. Poškodená žena z Nitry vo veku 44 rokov upresnila, že muž ju bezdôvodne udrel do tváre otvorenou dlaňou. Operačný na miesto vyslal hliadku, po skontaktovaní sa s poškodenou mestskí policajti od nej zistili opis útočníka i opis ostatných členov mužskej skupinky. Tieto poznatky príslušníci uviedli aj operátorovi kamerového systému, ktorý začal aktívne monitorovať blízke ulice a v krátkom čase podozrivú skupinku identifikoval na Kmeťkovej ulici. Zasahujúci príslušníci sa urýchlene presunuli pred prevádzku Devil´s Pub, kde podľa popisu poškodenej spoznali a zadržali podozrivého útočníka. Keďže rozhorčená napadnutá žena verbálne deklarovala, že chce podať trestné oznámenie, na miesto mestskí policajti privolali hliadku policajného zboru. Počas čakania na ich príchod počuli z neďalekej prevádzky hluk a následne spozorovali ďalších troch mužov zo skupinky. Jeden z nich mal zranenie na tvári, krvácal z nosa. Mestskí policajti sa spolu s podozrivým presunuli ku skupinke, vykonali s nimi pohovor, muži uviedli, že mali konflikt s členom SBS i s majiteľom baru. Podľa ich vyjadrenia a vnímania konfliktu ich obaja napadli údajne bezdôvodne a chcú vec riešiť trestnoprávne. Zranený muž odmietol lekárske ošetrenie a po tomto vyhlásení si aj oni privolali hliadku PZ SR. Po príchode si príslušníci policajného zboru od hliadky mestskej polície oba prípady prevzali na prijatie trestného oznámenia, prípadne na ďalšie objasnenie, ak budú naplnené obligatórne znaky trestného činu.

 

V nočných hodinách počas hliadkovania mestskí policajti na Železničiarskej ulici v križovatke s ulicou Cabajskou v odbočovacom pruhu zistili prepadnutú časť vozovky. Keďže potenciálne hrozilo poškodenie vozidiel, prípadne dopravné nehody, mestskí policajti poškodenú časť cesty označili výstražnou usmerňovacou doskou. Poškodenie bolo na druhý deň v ranných hodinách oznámené príslušným zodpovedným pracovníkom na opravu.

 

Počas dňa mestskí policajti opakovane riešili, upozorňovali a vykonávali pohovory s osobami bez domova predovšetkým na Svätoplukovom námestí a pešej zóne až po obchodný dom Prior.

V nočných hodinách krátko pred polnocou mestskí policajti, hliadkujúci na exponovanej Mostnej ulici, poskytli spoluprácu a súčinnosť príslušníkom policajného zboru pri zásahu proti dvom výtržníkom, ktorých konflikt eskaloval do fyzického napádania na verejnom priestranstve. Prípad doriešila hliadka policajného zboru.

 

18.06.2023 – NEDEĽA:

V popoludňajších hodinách mestskí policajti počas hliadkovania a kontroly dodržiavania verejného riadku a dopravných predpisov v uliciach sídliska Chrenová zistili na Kremnickej ulici nezabezpečené osobné motorové vozidlo, na ktorom vodič pri odstavení auta zjavne zabudol zatvoriť okno na spolujazdcovej strane. Operačný príslušník zistil totožnosť držiteľa vozidla, zasahujúci príslušníci chceli nitriansku držiteľku osobne kontaktovať v mieste trvalého bydliska a informovať ju o zistenej skutočnosti, tá sa však doma nenachádzala. Vozidlo prišiel zabezpečiť otec držiteľky, ktorý sa dostavil k vozidlu a riadne ho uzamkol.  Predtým ho na pokyn príslušníkov mestskej polície skontroloval a po vyhlásení, že auto je v poriadku, nepoškodené, nič z neho nechýba, ho riadne uzamkol. Po poďakovaní otec majiteľky s vozidlom z miesta odišiel.   

 

 

 

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.