Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Vybrané prípady 23. týždeň 2023

Dátum: 16.06.2023
Autor: Mestská polícia mesta Nitra
Vybrané prípady 23. týždeň 2023

Na našej internetovej stránke Vám prinášame týždenné prehľady prípadov alebo zásahov príslušníkov Mestskej polície v Nitre. Do tohto prehľadu nezaraďujeme riešenia všetkých priestupkov alebo správnych deliktov, ktoré sme riešili či objasňovali, pretože opis tejto každodennej štandardnej práce by mohol pôsobiť nudným dojmom. Preto sme sa rozhodli v krátkosti opísať iba tie udalosti, ktoré sú o niečo neštandardnejšie, možno zaujímavejšie alebo si myslíme, že by ste o nich vedieť mali.

 

UDALOSTI  – 23. TÝŽDEŇ

 

05.06.2023 – PONDELOK:

Vo večerných hodinách operačný príslušník na linku 159 prijal od pracovníčky strážnej služby Veolia oznam o tom, že na autobusovej stanici na nástupišti č. 33 sa nachádza opustené maloleté rómske dievča. Na autobusovú stanicu operačný vyslal podnet preveriť hliadku, zasahujúci mestskí policajti po príchode na miesto zistili totožnosť opísanej osoby a taktiež zistili, že sa nejedná o maloletú osobu, ale dospelú mladú ženu z Nitry vo veku 23 rokov. Zároveň však zistili, že žena je zjavne mentálne postihnutá, ale na určitej kognitívnej úrovni bolo možné s ňou komunikovať. Tá sa vyjadrila, že na stanicu sa dostala spolu s bratom, ten však odišiel preč a ju tam nechal samu. Príslušníci sa skontaktovali s jej rodičmi a informovali ich o zistených skutočnostiach, rodičia zároveň hliadke potvrdili, že ich dcéra od narodenia trpí duševnou poruchou. Rodičov mestskí policajti vyzvali, aby sa postarali o svoju dcéru, po pohovore s nimi sa na SAD v krátkom čase dostavil brat mladej ženy a spoločne sa presunuli do miesta trvalého bydliska.

 

06.06.2023 – UTOROK:

V skorých ranných hodinách mestskí policajti na Štefánikovej ulici pri nitrianskom okresnom úrade odchytili túlavého psa, maltézskeho psíka. Pes nemal na sebe obojok, známku ani iný identifikačný marker, podľa ktorého by sa dala zistiť totožnosť prípadného majiteľa, prípadne ošetrujúceho veterinára. Z tohto dôvodu psa previezli na útvar mestskej polície, poskytli mu vodu a jedlo a následne privolali zmluvného veterinára, ktorý psa prevzal a umiestnil vo svojom záchytnom zariadení.  

 

Počas kontroly verejného poriadku a dodržiavania dopravných predpisov mestskí policajti na Novomeského ulici na sídlisku Klokočina zistili nezabezpečené osobné motorové vozidlo s otvoreným oknom. Operačný príslušník zistil totožnosť držiteľa vozidla so zlatomoraveckým evidenčným číslom a keďže mal trvalý pobyt na rovnakej ulici, zasahujúci príslušníci ho osobne kontaktovali a vyzvali ho, aby sa k svojmu autu dostavil a riadne ho uzamkol. Ten výzvu uposlúchol, vozidlo si skontroloval a po vyhlásení, že je v poriadku a nič z neho nechýba, si auto riadne uzamkol a hliadke poďakoval.

 

07.06.2023 – STREDA:

Na pešej zóne na Štefánikovej ulici v miestach pri obchode Úspech mestskí policajti v ranných hodinách zistili dvojicu bezdomovcov, muža a ženu. Muž, pôvodne občan okresu Prievidza vo veku 44 rokov, aj v minulosti opakovane svojim obťažujúcim správaním a rôznym protiprávnym konaním pod vplyvom alkoholu budí verejné pohoršenie. Často ho k takému správaniu motivuje skutočnosť, keď si ho občania zaznamenávajú na mobilné telefóny. Jeho rovnako stará partnerka z obce Šútovce podobne, ale v menšej intenzite a frekvencii, opakovane v meste narúša verejný poriadok na pešej zóne a je často pod vplyvom alkoholu. Príslušník mestskej polície, ktorý sa tomuto sociálnemu javu venuje, vykonal s bezdomovcami dlhší a rázny pohovor, opätovne im vysvetlil protiprávnosť ich konania a znovu im odporučil počas dňa využívať na oddych alebo trávenie voľného času iné, menej frekventované časti mesta a na bezproblémové a bezpečné prenocovanie im znovu radil využívať na to zriadené ubytovacie zariadenia. Po rozhovore im odporučil premiestniť sa  do inej časti, čo dvojica poslúchla a z miesta obaja odišli.

 

Operačný príslušník hodinu po poludní prijal podnet od zamestnanca nitrianskej nemocnice, že v ich areáli sa pohybuje zjavne túlavý pes. Do nemocničného objektu vyslal oznam preveriť motorizovanú hliadku, príslušníci v areáli našli túlavého psa čiernej farby a odchytili ho vlastnými silami a prostriedkami. Keďže odchytený pes nemal na sebe obojok, evidenčnú známku ani iný identifikačný marker, podľa ktorého by sa dala zistiť totožnosť súčasného alebo bývalého držiteľa, na miesto privolali veterinára, ktorý psa prevzal a umiestnil vo svojom záchytnom zariadení.

 

V popoludňajších hodinách operačný príslušník mestskej polície prijal oznam od občana o tom, že na Štefánikovej triede pri obchodnom dome Prior sa nachádzajú bezdomovci, ktorí majú údajne v igelitovej taške mačiatka. Na miesto vyslal motorizovanú hliadku, tí zistili skupinku štyroch bezdomovcov, ktorí mali pri sebe dve mačiatka, avšak nie v igelitovej taške, ale umiestnené boli v kartónovej škatuli. Mačiatka boli vizuálne v dobrom fyzickom stave a nejavili žiadne známky týrania alebo zranenia. Približne o dve hodiny príslušník operačného centra mestskej polície prijal ďalší oznam o skupinke štyroch bezdomovcoch pri VÚB, tentokrát sa oznamovateľ sťažoval na nadmernú a obťažujúcu hlučnosť. Vyslaní príslušníci po príchode vyzvali už známu skupinku bezdomovcov, aby upustili od protiprávneho konania. Tí boli všetci pod vplyvom alkoholu, výzvu však uposlúchli a na pokyn mestských policajtov miesto po sebe očistili od odpadkov, ktoré poodhadzovali. Po ráznom pohovore o dodržiavaní verejného poriadku z miesta muži odišli preč, príslušníci ich určitý čas monitorovali, či nepokračujú v protiprávnom konaní. Tu ich oslovila zamestnankyňa obchodného domu Prior, ktorá požiadala mestských policajtov, aby jej pomohli zabezpečiť opateru pre dve mačiatka, o ktoré bezdomovci už nejavili záujem. Príslušníci privolali na miesto pracovníka Slobody zvierat a keďže bezdomovci už boli značne pod vplyvom alkoholu, mláďatá dobrovoľne odovzdali a pracovník Slobody zvierat ich prevzal a umiestnil v ich útulku.

 

Ďalšia hliadka mestskej polície počas hliadkovej činnosti na sídlisku Klokočina na Hviezdoslavovej ulici nad cintorínom v popoludňajších hodinách spozorovala dvoch občanov, ktorí sa skláňali nad nehybným mužom. Mestskí policajti zastavili služobné vozidlo a zisťovali príčinu situácie. Obaja občania zhodne uviedli, že sa neznámemu ležiacemu mužovi snažili pomôcť postaviť sa na nohy, ten však vplyvom väčšieho množstva užitého alkoholu nebol schopný samostatnej chôdze. Príslušníci muža skontrolovali, jeho vitálne funkcie boli stabilizované, vonkajšie zranenia nezistili. Muža prebrali, ten dokázal komunikovať, uviedol aj svoju totožnosť a zároveň odmietol ponúknuté lekárske ošetrenie. Príslušníci 45 ročného muža z Klokočiny posadili na blízku lavičku, ten sa vyjadril, že po krátkom oddychu sa premiestni domov.

 

V popoludňajších hodinách operačný príslušník mestskej polície prevzal telefonický podnet od občana o ležiacej osobe pri čerpacej stanici SHELL na Hviezdoslavovej ulici. Na miesto vyslal motorizovanú hliadku, vyslaní príslušníci zistili na zemi ležať 45 ročného muža z Nitry, ktorý bol zjavne pod vplyvom alkoholu, čo sa dalo identifikovať podľa všeobecne známych vonkajších medicínskych príznakov. Muža skontrolovali, vitálne funkcie mal stabilizované, príslušníci mu však zistili zranenie zadnej časti hlavy, čo mohlo byť spôsobené pádom na zem. Muž dokázal komunikovať, okrem bolesti hlavy sa sťažoval na bolesť nohy. Z tohto dôvodu mestskí policajti mužovi privolali rýchlu zdravotnú pomoc, ktorá si zraneného prevzala do svojej starostlivosti a previezli ho na ďalšie vyšetrenie.   

 

Operačný príslušník mestskej polície v nočných hodinách vyslal hliadku preveriť oznam o nehybne ležiacom mužovi na Škultétyho ulici na sídlisku Klokočina. Vyslaní mestskí policajti našli na verejnom trávniku ležať neznámeho muža, ktorý, podľa služobnej znalosti, nebol miestny bezdomovec. Skontrolovali mu bazálne funkcie, tie boli stabilizované, žiadne vonkajšie zranenia vizuálnou prehliadkou nezistili. Muža prebrali, ten dokázal komunikovať, nesťažoval sa na žiadne bolesti alebo zdravotné problémy. Podľa komunikácie a iných prejavených symptómov bolo zjavné, že 42 ročný Ukrajinec je pod vplyvom užitého alkoholu. Po krátkom pohovore vyhlásil, že je v poriadku a odchádza do miesta trvalého pobytu. Mestskí policajti skonštatovali, že nie je potrebné privolávať na miesto výjazd RZP.  

 

08.06.2023 – ŠTVRTOK :

V neskorých nočných hodinách hliadka mestskej polície na Napervilskej ulici pri Promenáde poskytla asistenciu príslušníkom Policajného zboru SR ako nezúčastnené osoby pri procesných úkonoch obhliadky osobného motorového vozidla.

 

Počas dňa mestskí policajti dali pokyn a neskôr asistovali pri odtiahnutí troch dlhodobo stojacich osobných motorových vozidiel v mestskej časti Čermáň. Držitelia týchto vozidiel svojimi odstavenými vozidlami znemožňovali plnohodnotne užívať parkovacie miesta iných, aktívnych účastníkom cestnej premávky na uliciach  Dolnočermánska, Potravinárska a Hlboká.  

Na sídlisku Klokočina v tesnej blízkosti Family Centra a priľahlého detského ihriska v náletových drevinách mestskí policajti pri štandardnej kontrole verejného poriadku zistili viacero použitých injekčných striekačiek. Keďže tento materiál je potenciálne nebezpečný kvôli hroziacej kontaminácii niektorými infekčnými chorobami, mestskí policajti striekačky vyzbierali a na útvare MsP umiestnili do určenej bezpečnej nádoby.  

 

Na bezplatnú linku 159 v popoludňajších hodinách telefonoval vodič autobusu, ktorý operačnému príslušníkovi uviedol, že na konečnej zastávke na Kmeťovej ulici zostal vo vozidle sedieť zjavne opitý muž a nevie ho dostať von. Na miesto vyslať podnet preveriť motorizovanú hliadku, príslušníci na otočisku autobusov MHD v odstavenom vozidle našli ležať a spať miestneho, pre nich známeho bezdomovca. Ten bol, podľa všeobecne známych exogénnych medicínskych symptómov užitia etanolu zjavne pod vplyvom väčšieho množstva alkoholu. Muža skontrolovali a keďže vitálne funkcie mal stabilizované, vonkajšie zranenia žiadne, po zobudení a prebratí ho vyviedli von z dopravného prostriedku. Keďže autobus znečistený nebol, po vykonaní pohovoru mu odporučili využívať na oddych iné miesto. Vodič autobusu hliadke poďakoval a pokračoval v ďalšej jazde.

 

Vo večerných hodinách nitriansky občan na mestskú políciu nahlásil, že na Topoľčianskej ulici pred Dražovcami sa pohybuje mláďa srnky, zrejme čerstvo narodené. Operačný príslušník, ktorý telefonický podnet prijal, vyslal do Dražoviec preveriť oznam hliadku, ktorej príslušníci mu opodstatnenosť potvrdili, keďže mláďa dezorientovane pobehovalo i po cestnej komunikácii a potenciálne hrozili škodové udalosti účastníkov cestnej premávky, prípadne dopravné nehody. Operačný na miesto privolal zodpovedného pracovníka miestne príslušného poľovného združenia, ktorý mláďa srnky odniesol ďalej do poľa tak, aby na nej nezanechal ľudský pach. Predpokladal, že na poli ju jej matka, ktorá iste nebude ďaleko, za určitý čas nájde.

Operačný príslušník vo večerných hodinách prevzal telefonický oznam občana o tom, že na sídlisku Klokočina na Beethovenovej ulici nehybne leží na zemi muž. Vyslaní mestskí policajti podnet preverili, zistili, že je relevantný, pretože na uvedenom mieste pri potravinách Jednota našli ležať na zemi muža v strednom veku. Štandardne ho skontrolovali a prezreli, vitálne funkcie mal stabilizované, vonkajšie zranenia nevykazoval, po prebratí a posadení muž komunikoval a uviedol, že nemá žiadne zdravotné problémy ani bolesti, len užil väčšie množstvo alkoholu, po ktorom zaspal na zemi. Po pohovore a zistení, že muž je schopný samostatnej chôdze, príslušníci skonštatovali, že nie je potrebné privolávať RZP a muža poslali do miesta trvalého bydliska. 

 

09.06.2023 – PIATOK :

Operačný príslušník aj v tento deň v popoludňajších hodinách prijal telefonický oznam o ležiacej osobe na zemi, tentokrát na ulici Janka Kráľa. Vyslaní mestskí policajti na menovanej ulici pri kontajneroch našli ležať muža, ktorého spoznali vďaka dobrej miestnej služobnej znalosti. Išlo o dlhoročného 73 ročného nitrianskeho bezdomovca, ktorý nebol zranený, nemal žiadne bolesti ani zdravotné problémy, čo príslušníkom uviedol hneď po prebratí a skontrolovaní vitálnych funkcií. Po kontrole a pohovore s mestskými policajtmi bezdomovec miesto samostatne opustil. 

 

Vo večerných hodinách poctivý nitriansky občan na linku 159 nahlásil operačnému príslušníkovi mestskej polície skutočnosť, že na Štúrovej ulici v prevádzke CarBax našiel položenú peňaženku, v ktorej sa nachádzala finančná hotovosť 140,-€. Operačný za ním na uvedené miesto vyslal hliadku a príslušníci nález prevzali. Na útvare peňaženku skontrolovali, okrem finančnej hotovosti sa v nej žiadne doklady alebo preukazy, či karty nenachádzali. Po spísaní úradného záznamu o prevzatí nálezu a dôkladnejšej kontrole peňaženky v nej príslušníci našli odložené pokutové bloky, ktoré majiteľovi peňaženky v minulosti za spáchanie priestupku uložila a vystavila Mestská polície v Nitre. Podľa evidenčných čísiel pokutových blokov tak mohol operačný v evidencii zistiť totožnosť majiteľa peňaženky, osloviť ho a informovať, kde si môže svoj majetok v poriadku prevziať. Ten tak neskôr aj urobil a na útvare mestskej polície na Cintorínskej ulici si svoju stratenú a znova nájdenú peňaženku i s hotovosťou prevzal.

 

10.06.2023 – SOBOTA :

Dve hodiny po polnoci na Mostnej ulici hliadkujúcich mestských policajtov oslovili pracovníci z prevádzky RIO, ktorí uviedli, že jedna ich návštevníčka dostala pravdepodobne záchvat epilepsie pri vstupe do podniku a oni nevedia, čo majú urobiť. Zasahujúci mestskí policajti okamžite zareagovali, ženu  uložili do stabilizovanej polohy, keďže kŕčová expozícia záchvatu už odznela a nebolo potrebné ju fixovať alebo kontrolovať napríklad zapadnutý jazyk. Jeden z príslušníkov už počas prvého kontaktu na miesto privolal rýchlu zdravotnú pomoc. Mladá žena bola zjavne dezorientovaná, nedokázala racionálne a zrozumiteľne komunikovať, nevedela uviesť svoje osobné údaje a v čase poskytovania prvej pomoci nemala pri sebe žiadne doklady na zistenie totožnosti. V krátkom čase sa na miesto dostavila privolaná sanitka, záchranári si ženu prevzali na ošetrenie a presunuli sa s ňou na vedľajšiu a relatívne pokojnejšiu  Kmeťkovu ulicu. Mladá žena bola v bare zjavne sama, bez priateľov, takže nikto z okolostojacich nevedel mestským policajtom uviesť údaje o zranenej žene. Po chvíli príslušníkom pracovníčka z RIA priniesla kabelku, ktorá zjavne patrila ošetrovanej žene a našla ju vo vnútri v podniku v jednom zo sedacích boxov. Jednalo sa o 30 ročnú ženu z neďalekej obce Bádice. Mestskí policajti po zistení totožnosti kabelku i s dokladmi odovzdali posádke sanitného voza, ktorí si ženu prevzali do svojej starostlivosti.

 

V nočných hodinách na exponovanej Mostnej ulici hliadkujúci mestskí policajti pred vstupom do prevádzky Bizzare Club spozorovali muža, ktorý spadol z chodníka na cestu a udrel si hlavu. Príslušníci išli okamžite skontrolovať rozsah a intenzitu zranení a zistili, že muž má otvorenú tržnú ranu na hlave, z ktorej krvácal. Podľa viacerých všeobecne známych vonkajších medicínskych symptómov bol muž pod vplyvom alkoholu, čo sám neskôr aj priznal, nemal pri sebe doklady, ale dokázal komunikovať. Zasahujúcim mestským policajtom poskytol svoje osobné údaje, ktorých vierohodnosť príslušníci preverili v evidencii. Jednalo sa o nitrianskeho občana vo veku 32 rokov. Počas týchto úkonov a poskytovania prvej predlekárskej pomoci jeden z príslušníkov privolal k zranenému mužovi rýchlu zdravotnú pomoc. Posádka RZP si muža po príchode prevzala na ošetrenie do nitrianskej nemocnice.

 

Na poludnie operačný príslušník prijal telefonický oznam o tom, že neznámy muž fyzicky napadol ženu na Štefánikovej ulici pri budove VÚB. Na miesto operačný okamžite vyslal motorizovanú hliadku, príslušníci pri banke našli uvedenú dvojicu, ktorú poznali z miestnej služobnej znalosti. Jednalo sa o  partnerskú dvojicu bezdomovcov, 44 ročného muža pôvodne z Bojníc a rovnako starú ženu z obce Šútovce. Mestskí policajti si všimli na zemi stopy roztrúsených kvapiek krvi, muž mal drobné zranenia na rukách, žena vonkajšie zranenia nevykazovala. Počas zisťovania totožnosti a objasňovania skutku sa muž aj v prítomnosti zasahujúcich mestských policajtov naďalej vyhrážal žene zabitím. Pre dôvodné podozrenie naplnenia skutkovej podstaty trestného činu mestskí policajti muža zadržali, na miesto privolali  hliadku policajného zboru, príslušníci ktorej si prípad prevzali. Spáchaný skutok bol potvrdený i zálohovaný aj operátorom kamerového systému mestskej polície.

 

Mestskí policajti hodinu po poludní preverovali oznam pracovníkov z  Bistra na Družstevnej ulici, že neznámy agresívny muž obťažuje prítomných zákazníkov. Vyslaní mestskí policajti muža v prevádzke zistili, zabránili mu pokračovať v protiprávnom konaní a keďže muž odmietol preukázať svoju totožnosť, predviedli ho na útvar mestskej polície za účelom zistenia jeho totožnosti. Predvádzanie bolo zrealizované bez nutnosti použiť donucovacie prostriedky.  Muž vo veku 44 rokov z obce Mojmírovce bol po vykonaní pohovoru mestskými policajtami doriešený v zmysle priestupkového zákona.

 

Vo večerných hodinách si operátor kamerového systému mestskej polície na monitoroch všimol podozrivú dvojicu, muža a ženu, podľa vzhľadu bezdomovcov, ktorí si na Štefánikovej ulici pri budove VÚB z nájdeného cudzieho ruksaku prisvojili pravdepodobne peňaženku a iné predmety. Batoh tam krátko pred ich príchodom ponechal starší muž, zjavne pod vplyvom alkoholu, ktorý tam na múriku spal, po spustení dažďa sa zdvihol, všetky svoje veci nechal na mieste a dezorientovane iba v ponožkám spred banky odišiel smerom na Farskú ulicu. Vyslaní mestskí policajti v blízkosti banky zistili známu dvojicu bezdomovcov vo veku 44 rokov, pri ktorých na takmer rovnakom mieste zasahovali aj pred niekoľkými hodinami. Obaja sa už pokúšali aj s prisvojenými vecami z batohu z miesta odísť smerom k obchodnému domu Tesco, príslušníci ich však zastavili a spoločne sa presunuli na miesto činu. Mestskí policajti im batoh i ostatné veci odňali a po zistení totožnosti podozrivých v konzultácii s policajným zborom preverovali, či konanie muža a ženy nenieslo obligatórne znaky trestného činu. Zasahujúci príslušníci mestskej polície skutok a zavinenie podozrivej dvojice ďalej objasňujú v zmysle priestupkového zákona. Neskôr sa im podarilo zistiť totožnosť majiteľa batohu, ktorému sa jeho majetok vrátil.

 

11.06.2023 – NEDEĽA :

Operačný príslušník v popoludňajších hodinách prijal telefonický oznam o nehybne ležiacej osobe, tentokrát na Sládkovičovej ulici pri budove bývalej pošty. Vyslaní mestskí policajti na menovanej ulici našli na zemi ležať muža, ktorý nebol zranený, nemal žiadne bolesti ani zdravotné problémy, ponúknuté ošetrenie odmietol. Aj tento muž v strednom veku hliadke uviedol, že vypil väčšie množstvo alkoholu, preto zaspal a po pohovore s mestskými policajtami uviedol, že sa presúva domov. Keďže muž nebol natoľko intoxikovný alkoholom, že by nedokázal samostatne chodiť, mestskí policajti ho po chvíľke pozorovania nechali odísť do miesta bydliska a keďže miesto okolo seba neznečistil, skutok neriešili ako porušenie právnych noriem. 

 

 

 

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.