Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Vybrané prípady 21. týždeň 2023

Dátum: 05.06.2023
Autor: Mestská polícia mesta Nitra
Vybrané prípady 21. týždeň 2023

Na našej internetovej stránke Vám prinášame týždenné prehľady prípadov alebo zásahov príslušníkov Mestskej polície v Nitre. Do tohto prehľadu nezaraďujeme riešenia všetkých priestupkov alebo správnych deliktov, ktoré sme riešili či objasňovali, pretože opis tejto každodennej štandardnej práce by mohol pôsobiť nudným dojmom. Preto sme sa rozhodli v krátkosti opísať iba tie udalosti, ktoré sú o niečo neštandardnejšie, možno zaujímavejšie alebo si myslíme, že by ste o nich vedieť mali.

UDALOSTI  – 21. TÝŽDEŇ

 

22.05.2023 – PONDELOK:

Približne hodinu pred poludním v mestskej časti Krškany hliadkujúcich mestských policajtov oslovil občan a uviedol, že asi pred piatimi minútami mu neznáma osoba alebo osoby odcudzili bicykel, ktorý mal krátko odložený pred obchodom COOP Jednota na Novozámockej ulici. Päťdesiatštyriročný miestny občan, trvale bytom v obci Malé Chyndice, príslušníkom uviedol, že v priebehu dvoch-troch minút, kým sa zdržal pri automate na fľaše, mu zmizol horský bicykel modro-fialovej farby s čiernymi blatníkmi a striebornými páčkami. Na blízku sa žiadna podozrivá osoba alebo osoby nenachádzali, mestskí policajti si však nad vchodovými dverami potravín všimli umiestnenú priemyselnú kameru, preto požiadali pracovníka miestnej SBS, aby prezrel záznam kamerového systému. Na zázname bolo vidieť osobu, pravdepodobne rómskeho etnika, ktorý dvakrát nazrel do predajne a vzápätí odišiel na odcudzenom bicykli smerom na obec Ivanka pri Nitre. Po tejto informácii sa príslušníci presunuli do ubytovne na Novozámockej ulici, kde však predmetný bicykel podľa opisu nezistili. Po ďalšom objasňovaní na mieste získali indíciu, že podozrivými by nemali byť miestni Rómovia z Krškán, ale skôr z Ivanky pri Nitre, prípadne z Orechovho dvora. Keď príslušníci získali ďalšiu informáciu, že na Biovetskej ulici miestni občania videli ísť na podobnom horskom bicykli neznámeho Róma, mestskí policajti dedukovali, že podozrivý na bicykli pravdepodobne mieril poľnými cestami do lokality Orechov dvor. Preto ďalej nepreverovali verziu o páchateľoch pôvodom z neďalekej obce, ale sa presunuli do mestskej časti Orechov dvor. Tam oslovili komunitných pracovníkov a požiadali ich, aby skontrolovali záznam z miestneho kamerového systému. Uviedli im približný čas a smer, odkiaľ mal podozrivý prísť, zároveň im poskytli opis odcudzeného bicykla. Na zázname bolo jasne vidieť, že v inkriminovanom čase jeden z miestnych mladých obyvateľov prichádza na horskom bicykli modro-fialovej farby. Po zistení totožnosti podozrivej osoby sa mestskí policajti presunuli k bytu sedemnásťročného podozrivého, vykonali pohovor s jeho otcom, ktorý uviedol, že jeho syn skutočne prišiel domov na bicykli, ktorý pred tým nevlastnil. Zároveň však uviedol, že syn je pozbavený spôsobilosti na právne úkony. Otca vyzvali, aby vydal predmetný bicykel, ktorý syn priniesol domov, čo muž dobrovoľne hneď vykonal a bicykel priniesol. Mestskí policajti horský bicykel podľa popisu poškodeného opoznali, odňali ho a neskôr ho vrátili jeho majiteľovi bývajúceho v Dolných Krškanoch, ktorý si ho prevzal, potešil sa a hliadke poďakoval. Po zistení skutočnosti, že podozrivý mladistvý nemá spôsobilosť na právne úkony, skutok mestskí policajti v zmysle zákona o priestupkoch odložili. 

Na poludnie príslušník operačného centra mestskej polície prijal oznam o dvoch intenzívne sa hádajúcich osobách, mladého muža a ženu, ktorí sa pohybujú na Pražskej ulici smerom na Partizánsku. Operačný vyslal na miesto motorizovanú hliadku, príslušníci dvojicu našli, jednalo sa o 21 ročnú ženu z Veľkého Lapáša a o desať rokov staršieho muža zo Šale. Obaja zhodne príslušníkom uviedli, že sú v konflikte z tohto dôvodu, že žena chce na prítomného priateľa podať trestné oznámenie na polícii a on ju chce od tohto úmyslu odhovoriť, čo vyústilo do hlasnej hádky a konfliktu. Obaja tiež rovnako potvrdili, že k fyzickému kontaktu neprišlo, ani jeden nepotrebuje lekársku pomoc, opätovne uviedli, že sa „iba hádajú. Žena príslušníkom neuviedla, za akú skutočnosť alebo za aké mužovo konanie chce trestné oznámenie podať, aby však neprišlo k eskalácii hádky, mestskí policajti poskytli žene pomoc a sprevádzali ju až na obvodné oddelenie policajného zboru na Štúrovej ulici, kde mohla realizovať rozhodnutie podať spomínané trestné oznámenie.

 

23.05.2023 – UTOROK:

Operačný príslušník mestskej polície tesne pred poludním prijal oznam občana o túlavom psovi, ktorý sa pohybuje po Borovej ulici. Do lokality vyslal motorizovanú hliadku, príslušníci túlavého psa našli, odchytili a keďže pes bol  bez obojku a evidenčnej známky, na miesto privolali nitrianskeho zmluvného veterinára, ktorý psa prevzal a umiestnil ho do svojho záchytného zariadenia.

V popoludňajších hodinách na ulici Wilsonovo nábrežie hliadkujúcich mestských policajtov oslovili dve ženy a požiadali ich o pomoc pri výmene kolesa na ich motorovom vozidle. Vodička pred jazdou zistila defekt na jednom z kolies, ale nedokázala ho ani s pomocou svojej kolegyne vymeniť za rezervu. Príslušníci koleso s defektom vymenili za rezervné a vodičke odporučili s poškodenou pneumatikou navštíviť najbližší pneuservis, aby mali v podobnom prípade k dispozícii funkčnú rezervu.

V popoludňajších hodinách príslušník operačného centra mestskej polície prijal telefonickú žiadosť o pomoc z budovy nitrianskej prokuratúry na Damborského ulici. Telefonovala upratovačka, ktorá uviedla, že zostala nečakane sama v objekte, ktorý je aktuálne uzamknutý a ona sa nevie dostať von. Dôvodom uzamknutia budovy bola skutočnosť, že pracovná doba bola ukončená skôr z dôvodu odstávky vody, o čom ona nemala vedomosť. Operačný príslušník sa telefonicky skontaktoval so zodpovedným pracovníkom prokuratúry a ten neskôr pred pustením ženy z objektu zasahujúcim príslušníkom mestskej polície potvrdil, že tridsaťštyriročná žena z Nitry v budove naozaj pracuje ako upratovačka a pozná ju.  

 

24.05.2023 – STREDA:

Krátko pred polnocou bola na objekte MŠ Za Humnami spustená výstražná signalizácia na Pulte centralizovanej ochrany mestskej polície, ktorá bola elektronicky označená ako vlámanie. Operačný príslušník bezodkladne k objektu vyslal motorizovanú hliadku, ktorá podľa postupu vykonala vizuálnu vonkajšiu obhliadku objektu, pri ktorej narušenie budovy zistené nebolo. Po tomto zistení sa príslušník operačného centra snažil informovať o signalizácii príslušné kontaktné osoby a privolať ich na miesto za účelom kontroly interných priestorov objektu. Keďže nebolo možné sa s nimi skontaktovať, vydal zasahujúcim príslušníkom pokyn, aby objekt preverili ešte raz a následne počas pracovnej nočnej zmeny ho priebežne skontrolovali počas štandardného hliadkovania.

 

25.05.2023 – ŠTVRTOK :

Počas hliadkovania a kontroly verejného poriadku v uliciach sídliska Chrenová na Výstavnej ulici v dopoludňajších hodinách mestským policajtom zamestnankyňa predajne domácich potrieb odovzdala nájdenú peňaženku s dokladmi a hotovosťou približne 140,-€ a  1500 CZK. Na mieste príslušníci s oznamovateľkou o náleze spísali zápisnicu. Keďže podľa dokladov majiteľka peňaženky mala trvalý pobyt v meste Vráble, kde MsP Nitra nemá teritoriálnu pôsobnosť, zasahujúci príslušníci oslovili kolegov v mestskej polícii Vráble s úmyslom požiadať ich o spoluprácu, ktorá spočívala v odovzdaní informácie majiteľke peňaženky o náleze a poučiť ju, kde si svoj majetok môže prevziať, prípadne zistenie a poskytnutie telefonického kontaktu na ňu. K rýchlej spolupráci pomohla aj skutočnosť, že telefonickú žiadosť o súčinnosť prijal bývalý príslušník MsP Nitra, ktorý v súčasnosti pracuje vo Vrábľoch. Ten zistil telefonický kontakt na majiteľku peňaženky, poskytol ho nitrianskym príslušníkom a tí ju o nájdení jej majetku informovali. Majiteľka si svoje doklady i hotovosť v poriadku neskôr osobne prevzala na útvare mestskej polície na Cintorínskej ulici v Nitre.

V popoludňajších hodinách hliadkujúci mestskí policajti na  Hviezdoslavovej ulici pri budove polikliniky zistili nezabezpečené osobné motorové vozidlo s otvoreným oknom na spolujazdcovej strane dverí. Príslušník operačného centra z evidencie zistil totožnosť i telefonický kontakt držiteľa predmetného vozidla a informoval ho o zistenej skutočnosti a zároveň ho vyzval, aby sa k svojmu autu dostavil a riadne ho zabezpečil pred odcudzením. Na miesto sa dostavila svokra majiteľa auta, ktorá ho aktívne užíva a tá ho uzamkla. Pred tým ju príslušníci vyzvali, aby si vozidlo skontrolovala a po jej vyhlásení, že auto je v poriadku, nepoškodené a nič z neho nechýba, si vozidlo prevzala.

 

26.05.2023 – PIATOK:

Vo večerných hodinách príslušník operačného centra mestskej polície tesne pred poludním prevzal podnet miestneho občana o túlavom psovi, ktorý sa pohybuje po Borovej ulici a priľahlom blízkom okolí. Na miesto vyslal motorizovanú hliadku, príslušníci po pohovore s oznamovateľom túlavého psa našli a odchytili. Keďže aj tento pes bol bez obojku, evidenčnej známky alebo iného poznávacieho markeru, mestskí policajti do lokality privolali nitrianskeho zmluvného veterinára, ktorý odchyteného psa prevzal a umiestnil do svojho záchytného zariadenia.

 

27.05.2023 – SOBOTA :

V skorých ranných hodinách operátor kamerového systému mestskej polície informoval príslušníka operačného centra, že na monitoroch spozoroval nehybne ležiacu osobu na chodníku Mostnej ulici. Na miesto vyslal podnet preveriť hliadku, príslušníci na chodníku menovanej ulici našli ležať muža, skontrolovali mu vitálne funkcie, ktoré boli prítomné a zjavne stabilizované, žiadne vonkajšie zranenie pri vizuálnej kontrole nezistili. Po prebudení sa päťdesiattriročný muž nesťažoval na zdravotné problémy alebo bolesti, príslušníci zistili, že podľa všeobecne známych exogénnych medicínskych príznakov je muž mierne pod vplyvom alkoholu. Mestskí policajti s ním vykonali pohovor a keď muž potvrdil, že nepotrebuje ponúknuté lekárske ošetrenie, že je v poriadku a po krátkom oddychu ide na stanicu na autobus a domov.

Príslušník operačného centra mestskej polície v popoludňajších hodinách prijal telefonický oznam občana o otvorenom vozidle na Dunajskej ulici na sídlisku Klokočina. Vyslaní príslušníci oznam preverili a zistili, že na predmetnej ulici stojí osobné motorové vozidlo, ktoré nie je zabezpečené pred odcudzením, keďže malo otvorené okno, čím sa mohlo stať potenciálnym objektom záujmu  prípadných páchateľov. Operačný aj v tomto prípade z evidencie zistil totožnosť i telefonický kontakt držiteľky vozidla a informoval ju o zistení. Hoci majiteľka mala trvalý pobyt mimo intravilánu mesta Nitry, k vozidlu sa na výzvu dostavila urýchlene, auto si skontrolovala a po vyjadrení, že nie je poškodené, ani nič z neho nechýba, si vozidlo prevzala a riadne uzamkla.

Vo večerných hodinách hliadka mestskej polície preverovala oznam občana o horiacej skládke odpadu na Súľovskej ulici. O súčinnosť pri zabezpečení verejného poriadku v okolí predpokladaného požiaru požiadal aj dispečing hasičov. Na miesto sa obe zložky dostavili v rovnakom čase, hasičom sa podarilo požiar lokalizovať, zabrániť jeho rozširovaniu a neskôr oheň uhasili.

 

28.05.2023 – NEDEĽA:

Dve hodiny po polnoci hliadkujúci príslušníci mestskej polície na Mostnej a Podzámskej ulici spozorovali vzájomný konflikt dvoch osôb. Po zabránení eskalujúceho protiprávneho konania, následnom zistení totožnosti a krátkom objasňovaní na mieste zistili, že útočník, 21 ročný muž z Nitry napádal druhého muža, hrubo sa správal, vulgárne ho urážal a nadával mu. Muž spočiatku odmietal preukázať svoju totožnosť, po predvedení na útvar mestskej polície bola jeho totožnosť hodnoverne zistená a preverená, priestupok bol spoľahlivo zistení a agresívnemu mužovi mestskí policajti uložili blokovú pokutu, ktorú páchateľ na mieste zaplatil.

Na poludnie mestskí policajti reagovali na občiansky podnet o dvoch túlavých psoch väčšieho vzrastu, ktorí pobehovali na ulici Fraňa Mojtu. Zasahujúci príslušníci po presune na miesto zistili dvoch nemeckých ovčiakov, podarilo sa im ich odchytiť vlastnými silami a prostriedkami. Krátkym objasňovaním zistili aj totožnosť držiteľa psov, toho operačný príslušník telefonicky vyzval, aby sa dostavil na ulicu F. Mojtu a psov si prevzal. Pre príslušníkov mestskej polície známy miestny šesťdesiatdvaročný bezdomovec výzvu uposlúchol, psov od mestských policajtov prevzal a za porušenie príslušnej právnej normy bol doriešený v zmysle priestupkového zákona.

Vo večerných hodinách nitrianska občianka z Klokočiny na útvare mestskej polície na Cintorínskej ulici odovzdala mobil značky Xiaomi, ktorý našla na dámskych toaletách v obchodnom dome Mlyny. Operačný príslušník neskôr  zistil aj majiteľku mobilného telefónu, ktorou bola 48 ročná žena z Výčap Opatovce. Tú o náleze informoval a poučil, kde si môže svoj majetok prevziať, čo žena obratom vykonala a svoj telefón si nepoškodený v poriadku prevzala na útvare MsP.

Mestskí policajti vo večerných hodinách preverovali oznam občana, ktorý nahlásil, že na Cabajskej ulici na poľnej ceste našiel skládku odpadu. Podnet telefonicky prijal operačný príslušník, ten na miesto vyslal motorizovanú hliadku, vyslaní príslušníci po príchode na miesto konštatovali, že oznam je opodstatnený, pretože na označenom mieste našli na poľnej ceste skládku nebezpečného odpadu, azbestu pochádzajúceho pravdepodobne z rozobratej strešnej krytiny o objeme približne jedného priemerného prívesného vozíka. Keďže podľa druhu vyhodeného odpadu mestskí policajti nadobudli dôvodného podozrenie, že konanie zatiaľ neznámeho páchateľa naplnilo skutkovú podstatu trestného činu, na miesto privolali hliadku policajného zboru. Príslušníci PZ SR si po príchode a preskúmaní nálezu prípad prevzali do svojej pôsobnosti a prípad ďalej objasňujú.

V neskorších večerných hodinách operačný príslušník mestskej polície prijal telefonickú žiadosť o pomoc imobilného občana z Domu opatrovateľskej služby na ulici Janka Kráľa, ktorý sa takto domáhal pomoci v minulosti už viackrát. Aj v tomto prípade muž s oboma amputovanými nohami spadol z invalidného vozíka a nedokázal sa do neho dostať späť vlastnými silami, čím sa stal imobilných a neschopným sa o seba postarať. Keďže v dome nemá blízkych priateľov, ktorí by mu vedeli okamžite  a účinne pomôcť, opäť požiadal o pomoc mestskú políciu. Vyslaní mestskí policajti muža z podlahy zdvihli a posadili ho na vozík, čo mužovi stačilo, aby sa mohol po byte pohybovať. Skontrolovali ho, či si pádom na zem nespôsobil zranenia a keď sa muž vyjadril, že je v poriadku, nezranený, po odmietnutí lekárskej pomoci a poďakovaní príslušníci pokračovali ďalej v plnení zadaných úloh pri kontrole dodržiavania verejného poriadku.   

 

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.