Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Vybrané prípady 20. týždeň 2023

Dátum: 24.05.2023
Autor: Mestská polícia mesta Nitra
Vybrané prípady 20. týždeň 2023

Na našej internetovej stránke Vám prinášame týždenné prehľady prípadov alebo zásahov príslušníkov Mestskej polície v Nitre. Do tohto prehľadu nezaraďujeme riešenia všetkých priestupkov alebo správnych deliktov, ktoré sme riešili či objasňovali, pretože opis tejto každodennej štandardnej práce by mohol pôsobiť nudným dojmom. Preto sme sa rozhodli v krátkosti opísať iba tie udalosti, ktoré sú o niečo neštandardnejšie, možno zaujímavejšie alebo si myslíme, že by ste o nich vedieť mali.

 

 

UDALOSTI  – 20. TÝŽDEŇ

 

15.05.2023 – PONDELOK:

Počas dňa hliadky mestskej polície riešili niekoľko nálezov rôznych nájdených predmetov, ktoré stratili občania v uliciach mesta. V ranných hodinách mestskí policajti pri kontrole skládky našli na Súľovskej ulici poškodený vodičský preukaz. Ten bol po spísaní ÚZ odovzdaný na príslušnom oddelení Okresného riaditeľstva policajného zboru SR na Piaristickej ulici. V popoludňajších hodinách poctivá občianka z neďalekej obce Cabaj priniesla na útvar mestskej polícia hotovosť 30,- eur, ktorú našla v telese bankomatu VÚB na Coboriho ulici. Keďže nebolo možné zistiť totožnosť nepozorného výbercu peňazí, hliadka neskôr hotovosť odovzdala na pobočke banky na Štefánikovej triede, kde sa zamestnanci podľa viacerých markerov pokúsia totožnosť výbercu zistiť a jeho hotovosť mu odovzdať. Neskôr vo večerných hodinách privolanej hliadke mestskej polície nálezkyne odovzdala ruksak s obsahom, ktorý našla popoludní na Štefánikovej triede. Batoh obsahoval peňaženku, všetky osobné doklady, hotovosť, mobilný telefón, platobné a vernostné karty, lieky. Po spísaní úradného záznamu mestskí policajti nález v poriadku odovzdali majiteľke na Novomeského ulici na sídlisku Klokočina.  

 

V dopoludňajších hodinách hliadka mestskej hliadka pri kontrole mestskej časti Krškany spozorovala na Novozámockej ulici troch chlapcov, ktorí fajčili cigarety v areáli školy priamo na multifunkčnom ihrisku. Po krátkom objasňovaní na mieste príslušníci zistili, že všetci traja sú žiaci miestnej základnej školy a majú mať telesnú výchovu. Mestskí policajti na miesto privolali riaditeľku školy a po pohovore s ňou a zistení totožnosti žiakov zistili, že jeden z nich je mladistvý vo veku šestnásť rokov a dvaja maloletí vo veku 14 rokov, všetci obyvatelia členovia komunity v lokality Orechov dvor. Mestskí policajti mladistvého chlapca za priestupok doriešili zmierlivo napomenutím a skutok dvoch maloletých pre ich nízky vek bol odložený, pretože nie sú za priestupok zodpovední. Riaditeľka základnej školy po doriešení situácie kontaktovala rodičov žiakov a informovala ich o porušení zákona ich synmi.  

 

 

16.05.2023 – UTOROK:

V popoludňajších hodinách príslušník operačného centra prijal oznam o nehybne ležiacej osobe na Jurkovičovej ulici na sídlisku Klokočina. Na miesto vyslal motorizovanú hliadku, kde príslušníci mestskej polície na miestnej tržnici našli pri stánku so zmrzlinou ležať na zemi muža. Skontrolovali mu bazálne životné funkcie, tie boli prítomné a stabilizované, žiadne vonkajšie zranenia neboli vizuálnou prehliadkou zistené. Mestskí policajti po prebratí muža zistili, že sa jedná o miestneho bezdomovca, ten uviedol, že je v poriadku, lekárske ošetrenie nepotrebuje a údajne je len unavený, pretože je mierne pod vplyvom alkoholu. Príslušníci muža posadili na lavičku a keďže bol orientovaný a nezranený, po krátkom pohovore z miesta odišiel.   

 

V neskorších večerných hodinách mestskí policajti preverovali telefonický oznam o prespávajúcom bezdomovcovi vo vchode na ulici Za Ferenitkou. Podnet prevzal operačný príslušník, ten na miesto vyslal motorizovanú hliadku, aby príslušníci zistili relevantnosť oznamu. Mestskí policajti skontrolovali predmetný vchod, na poschodí našli spať muža, ktorého poznali z miestnej služobnej znalosti ako nitrianskeho bezdomovca. Vykonali s ním pohovor, opätovne mu odporúčali na prespávanie využiť azylový dom alebo nocľaháreň. Muža tiež vyzvali, aby odstránil po sebe spôsobený odpad, čo bezdomovec uposlúchol a po očistení miesta vchod opustil. Do konca pracovnej zmeny ho mestskí policajti viac na verejnom mieste nespozorovali.

 

17.05.2023 – STREDA:

Operačný príslušník mestskej polície v popoludňajších hodinách prijal telefonický oznam od pracovníčky zo železničnej stanice o mužovi, ktorý je údajne v čakárni na peróne vyzutý a čakajúcich cestujúcich obťažuje svojim zápachom. Na miesto vyslal oznam preveriť hliadku, príslušníci v čakárni zistili na zemi ležať muža bez domova, bol vyzutý, okolo seba spôsobil rôznym drobným odpadom znečistenie, navyše silne zapáchal. Mestskí policajti muža prebrali, vykonali s ním pohovor, po ktorom si bezdomovec miesto po sebe očistil a následne čakáreň opustil.

 

 

18.05.2023 – ŠTVRTOK

Krátko po deviatej hodine dopoludnia operačný príslušník mestskej polície prevzal telefonickú žiadosť o pomoc pri riešení problému v Dome opatrovateľskej služby na ulici Janka Kráľa. Ten na miesto vyslal podnet preveriť motorizovanú hliadku. Príslušníci po príchode vykonali pohovor s vedúcou ubytovacieho zariadenia, tá im uviedla, že má dôvodnú obavu o život jednej ubytovanej seniorky, ktorá už v predchádzajúci deň mala zvýšené zdravotné problémy, ktoré ju obmedzili na mobilite. Pri dnešnom rannom zbere obedárov  sa dôchodkyňa neozývala, dvere neotvárala, v byte bolo absolútne ticho, čo sa v iné dni nestávalo. Po skontaktovaní sa s jej synom, ktorý žije a býva v Žiari nad Hronom, vedúca prevzala informáciu, že ani on sa nevie s matkou telefonicky spojiť. Mestskí policajti vykonali pohovor aj s niekoľkými susediacimi nájomníkmi, ktorí rovnako potvrdili, že posledný kontakt s predmetnou seniorkou mali v predchádzajúci deň v popoludňajších hodinách.  Na mieste sa nachádzal aj zámočník, zamestnanec Službytu, ktorý bol pripravený na pokyn príslušníkov mestskej polície byt otvoriť. Po zvážení dôvodnej obavy o život alebo zdravie dôchodkyne a pri hrozbe z omeškania mestskí policajti okamžite zabezpečili nezúčastnenú osobu a vydali zámočníkovi pokyn na otvorenie bytu. V sprievode nezúčastnenej osoby, ktorou bola vedúca zariadenia, skontrolovali byt a zistili, že nikto sa v ňom nenachádza. Po tomto zistení mestskí policajti zabezpečili opätovné riadne uzamknutie bytu s novou zámkovou vložkou FAB a kľúče odovzdali vedúcej zariadenia. Pri ďalšom objasňovaní situácie po opätovnom telefonickom kontakte so synom nezvestnej dôchodkyne príslušníci zistili, že seniorka sa nachádza u lekára, kam odišla skoro ráno a nikomu nedala o tomto svojom rozhodnutí vedieť. Jej syn vyhlásil, že matka je v poriadku, absolvovala iba štandardné vyšetrenie a neskôr sa vráti do ubytovacieho zariadenia. Otvorenie bytu a zákonných dôvodoch otvorenia mestskí policajti neskôr postupne informovali náčelníka mestskej polície, okresnú prokuratúru i obvodné oddelenie policajného zboru.

 

Vo večerných hodinách príslušník operačného centra mestskej polície prijal telefonický oznam o túlavom psovi na Hornokyneckej ulici. Do nitrianskej mestskej časti Kynek vyslal operačný motohliadku, príslušníci vykonali s oznamovateľom pohovor, ktorý uviedol, že našiel psíka behať pri ich rodinnom dome. Pes bol odchytený a keďže mal na sebe známku veterinára o očkovaní, bolo možné postupne zistiť aj totožnosť držiteľky psa. Mestskí policajti sa presunuli do miesta jej bydliska na Jelšovej ulici a informovali ju o zistených skutočnostiach. Pri kontrole a preverení všetkých zákonných povinností vyplývajúcich pre držiteľov psov mestskí policajti zistili, že pes nie je riadne prihlásený do evidencie. Za tento priestupok bola majiteľka psa doriešená zmierlivo napomenutím a mestskí policajti ju o tejto povinnosti poučili. Neskôr si majiteľka svojho psa v poriadku prevzala. Mestským policajtom uviedla, že pes im nečakane ušiel počas štandardnej prechádzky na verejnom priestranstve.

 

Operačný príslušník mestskej polície v nočných hodinách prijal telefonický oznam o tom, že údajne opitý neznámy muž chodí po Tokajskej ulici na sídlisku Klokočina Diely a zvoní na domové zvončeky. Do lokality vyslal motorizovanú hliadku, tí na mieste zistili ležať spiaceho muža, ktorého prebudili a zistili, že je značne pod vplyvom alkoholu. Okolo seba mal rozhádzané papiere, ohorky a rôzny iný odpad. Dvadsaťjedenročný muž z neďalekej Považskej ulice bol doriešený v zmysle priestupkového zákona a na výzvu mestských policajtov znečistené miesto po sebe upratal a odpad vhodil do smetnej nádoby. Po tomto úkone príslušníkom uviedol, že ide do miesta svojho bydliska spať. Počas nočnej pracovnej zmeny ho mestskí policajti viac na verejnom priestranstve nespozorovali, ani nebolo prijaté žiadne podobné hlásenie.

 

19.05.2023 – PIATOK :

Motohliadka mestskej polície sa vo večerných hodinách presunula na autobusovú stanicu pri prevádzku Chillcaffe na Družstevnej ulici preveriť oznam mužovi, zrejme bezdomovcovi, ktorý narúša verejný poriadok. Telefonický podnet prijal operačný príslušník. Vyslaní mestskí policajti na mieste zistili na lavičke sedieť ročného muža bez domova vo veku 49 rokov pôvodne bytom v obci Veľké Zálužie. Počas pohovoru s ním sa na miesto dostavili aj tri hliadky policajného zboru, pretože čašníčka z menovanej prevádzky ChillCaffe vyhlásila, že muž sa jej vyhrážal zabitím a ona mala dôvodné obavy, že svoje vyhrážky môže naplniť. Pri prehliadke príslušníci PZ SR u muža našli nôž a pre dôvodné podozrenie z naplnenia skutkovej podstaty trestného činu prípad prevzali a podozrivého muža predviedli na obvodné oddelenie za účelom ďalšieho objasňovania. 

 

V nočných hodinách operačný príslušník mestskej polície postupne prevzal viacero telefonických sťažností v súvislosti s konaním hudobnej akcie v areáli Agrokomplexu. Jednalo sa o dvojdňovú akciu Welcome Summer 2023, ktorú sami organizátori opisovali ako najväčší rapový a hip-hopový open air festival. Vyslaní mestskí policajti po preverení oznamu a príchode do backstage kontaktovali organizátora, s ktorým dohodli stíšenie hlasitosti produkcie. Oznamy na hlasnú hudbu a rušenie nočného kľudu však prichádzali naďalej, dokonca aj zo vzdialenejších mestských častí, Krškán, Čermáňa, Mikovho dvora či Vašinovej ulice. Po nutnom druhom príchode mestských policajtov na miesto koncertu príslušníci organizátorovi uložili blokovú pokutu v maximálnej výške, keďže intenzita hlasitosti bola stále neúmerne vysoká.

 

20.05.2023 – SOBOTA :

Hliadka mestskej polície v mestskej časti Párovce dve hodiny po polnoci preverovala ďalší telefonický oznam o neznámom mužovi vo vchode domu na Párovskej ulici. Podnet prevzal operačný príslušník a na miesto vyslal motorizovanú hliadku, príslušníci vo vchode našli z miestnej služobnej znalosti známeho dlhoročného nitrianskeho bezdomovca. Po pohovore  a výzve mestských policajtov muž miesto po sebe očistil a keďže podľa oznamovateľa vo vchode nebolo nič poškodené ani odcudzené, bezdomovec vchod opustil. Počas nočnej zmeny mestskí policajti viac tohto bezdomovca na verejnom priestranstve nezaregistrovali.

 

Mestskí policajti počas hliadkovania zistili v rieke v mieste pri hydrocentrále vedľa mestského parku telo uhynutej srnky. Pretože vlastnými prostriedkami nebolo možné telo zvieraťa z rieky vytiahnuť, na miesto boli privolaní hasiči, ktorí mŕtve zviera z vody vytiahli. Keďže sa jednalo o lesnú zver, o tejto skutočnosti operačný príslušník mestskej polície informoval zodpovedného pracovníka miestne príslušného poľovného združenia, ktorý si neskôr mŕtvu srnku prevzal na potrebnú sanáciu.

 

21.05.2023 - NEDEĽA:

V ranných hodinách priniesol do budovy útvaru mestskej polície poctivý nitriansky nálezca mobilný telefón značky iPhone, ktorý našiel v tráve na Slančíkovej ulici na sídlisku Chrenová. Operačnému príslušníkovi sa podarilo odovzdať informáciu jeho 24 ročnému majiteľovi z neďalekej obce Štitáre, ktorý sa neskôr dostavil na útvar mestskej polície na Cintorínskej ulici a svoj smartfón si v poriadku prevzal a mestským policajtom poďakoval.

 

Počas hliadkovania v uliciach sídliska Chrenová mestskí policajti na Štiavnickej ulici v dopoludňajších hodinách zistili osobné motorové vozidlo, ktoré nebolo zabezpečené pred odcudzením. Na vozidle bolo spustené okno na zadných dverách na strane vodiča. Operačný príslušník podľa pokynov zasahujúcej hliadky zistil držiteľa predmetného vozidla i jeho telefonický kontakt  a vyzval ho, aby sa dostavil k svojmu vozidlu. Ten výzvu uposlúchol, vozidlo si skontroloval a po vyhlásení, že nie je poškodené, ani z neho nič nechýba, si vozidlo riadne uzamkol a príslušníkom poďakoval.  

 

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.