Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Vybrané prípady 15. týždeň 2023

Dátum: 20.04.2023
Autor: Mestská polícia mesta Nitra
Vybrané prípady 15. týždeň 2023

Na našej internetovej stránke Vám prinášame týždenné prehľady prípadov alebo zásahov príslušníkov Mestskej polície v Nitre. Do tohto prehľadu nezaraďujeme riešenia všetkých priestupkov alebo správnych deliktov, ktoré sme riešili či objasňovali, pretože opis tejto každodennej štandardnej práce by mohol pôsobiť nudným dojmom. Preto sme sa rozhodli v krátkosti opísať iba tie udalosti, ktoré sú o niečo neštandardnejšie, možno zaujímavejšie alebo si myslíme, že by ste o nich vedieť mali.

 

 

UDALOSTI  – 15. TÝŽDEŇ

 

10.04.2023 – PONDELOK:

V popoludňajších hodinách si mestskí policajti počas štandardného hliadkovania a kontroly verejného poriadku v uliciach sídliska Chrenová všimli na ulici Nábrežie mládeže skupinku mládeže, ktorá sa správala hlučne a niektorí zjavne znečisťovali verejné priestranstvo. Počas kontroly miesta a pohovoru jednému z mladých mužov z vrecka vypadlo na zem, okrem iného, plastové vajíčko, v ktorom bol aplikátor na užívanie marihuany. Od tohto momentu začal byť devätnásťročný muž z obce Vinodol pri komunikácii s mestskými policajtmi nervózny až agresívny, tí ho informovali,  že bude predvedený na útvar MsP za účelom podania vysvetlenia. Mladý muž pokračoval vo svojej arogancii ďalej, tvrdil, že mestskí policajti mu nič nemôžu a majú mu dať pokoj, navyše si na miesto privolal hliadku policajného zboru, ktorí mali údajne preskúmať zákonnosť konania mestskej polície. Príslušníci PZ SR mladíkovi po príchode stručne vysvetlili, že postup a zákrok mestských policajtov je zákonný a v poriadku. Pri hliadke policajného zboru Vinodolčan ešte vytiahol ďalšie predmety, ktoré súviseli s podávaním omamných a psychotropných látok, žiadne drogy však muž u seba už aktuálne nemal. Stále nespokojného mladíka mestskí policajti následne predviedli na budovu útvaru mestskej polície, počas predvádzania nebolo potrebné použiť donucovacie prostriedky. Pri spísaní zápisnice sa muž k priestupku znečistenia verejného priestranstva priznal a následne ho mestskí policajti doriešili v blokovom konaní.

 

11.04.2023 – UTOROK:

Počas hliadkovania a kontroly verejného poriadku v uliciach sídliska Chrenová mestskí policajti v dopoludňajších hodinách zistili na Dlhej ulici osobné motorové vozidlo s otvoreným oknom na spolujazdcovej strane. Príslušník operačného centra mestskej polície podľa evidenčného čísla zistil totožnosť i telefonický kontakt držiteľa vozidla. Informoval ho o zistenej skutočnosti a vyzval ho, aby sa dostavil k svojmu vozidlu a zabezpečil ho proti odcudzeniu. Ten výzvu uposlúchol, v prítomnosti hliadky mestskej polície si vozidlo skontroloval a po vyhlásení, že je v poriadku a nič z neho nechýba, si svoje auto riadne uzamkol a hliadke poďakoval.  

Vo večerných hodinách na bezplatnú linku mestskej polície 159 zavolal imobilný muž  z domu opatrovateľskej služby na ulici Janka Kráľa a požiadal mestských policajtov  o pomoc. Uviedol, že spadol z invalidného vozíka a sám si nevie pomôcť, keďže sa nedokáže sám bez cudzej pomoci dostať späť na vozík. Vyslaní mestskí policajti našli muža na štvrtom poschodí budovy, po príchode na miesto invalidovi poskytli pomoc, zdvihli ho z podlahy a posadili naspäť na invalidný vozík, keďže muž mal obe nohy amputované. Muž sa pádom na zem nezranil, nesťažoval sa na žiadne iné zdravotné ťažkosti, ošetrenie lekárom odmietol a hliadke poďakoval.

 

12.04.2023 – STREDA:

Krátko po polnoci operačný príslušník prijal oznam o  osobe, ktorá sa na čerpacej stanici OMV na Bratislavskej ulici správa podozrivo. Na miesto vyslal motorizovanú hliadku, príslušníci tam našli mladšieho muža, ktorý ťažko artikuloval. Obsluha čerpacej stanice príslušníkom uviedla, že sa snažil brať rôzny tovar zo stojanov, ktorý po chvíli zas položil naspäť. Mestskí policajti sa s ním snažili vykonať pohovor, muž bol však zjavne dezorientovaný, nevedel odpovedať na jednoduché otázky, reagoval roztržito a evidentne bol v psychickej tenzii. Nevedel uviesť svoje meno, priezvisko ani dátum narodenia, preto bol za účelom zistenia totožnosti predvedený na útvar mestskej polície. Na predvádzanie nebolo potrebné použiť donucovacie prostriedky. Na útvare príslušníci problematicky, ale úspešne, postupne zistili totožnosť muža vo veku dvadsaťpäť rokov pochádzajúceho z obce Zlaté Klasy. Vzhľadom na neštandardné správanie muža operačný príslušník kontaktoval stálu službu na obvodnom oddelení policajného zboru v Šamoríne a informoval sa, či spomínaný muž nie je hľadaný.  Ten uviedol, že osoba je nahlásená ako nezvestná a je po nej vyhlásené pátranie. Túto skutočnosť potvrdil aj operatívne zaslanou fotografiou hľadaného muža, ktorá sa zhodovala s výzorom predvedeného muža. Následne operačný príslušník kontaktoval jeho zákonného zástupca, otca, ktorého informoval o zistených skutočnostiach a zároveň ho vyzval, aby si prišiel po syna na útvar Mestskej polície v Nitre. Zasahujúci mestskí policajti zotrvali s hľadaným mužom na útvare až do príchodu jeho rodičov, ktorí sa dostavili na útvar a syna si v poriadku prevzali.

Operačný príslušník mestskej polície v dopoludňajších hodinách prijal telefonickú žiadosť dispečingu RZP na poskytnutie asistencie a súčinnosti pri ošetrovaní bezdomovca na Svätoplukovom námestí. Muž bez domova bol podľa exogénnych medicínskych symptómov pod vplyvom alkoholu a nekomunikoval.  Ošetrenie i prevoz muža bol zrealizovaný bez nutnosti použitia donucovacích prostriedkov. 

 

13.04.2023 – ŠTVRTOK :

V popoludňajších a večerných hodinách sa hliadky mestskej polície prednostne zamerali na dohliadanie dodržiavania verejného poriadku pri ohlásenej akcii „Pochod za mier“ , ktorá sa konala na Svätoplukovom námestí a neskôr účastníci premiestňovali cez pešiu zónu a Štefánikovu triedu až pri sochu vojaka pred nitrianskym okresným úradom a späť na Svätoplukovo námestie. Počas dohľadu nebolo zaznamenané narušenie verejného poriadku alebo exponovanosť dopravnej situácie v doprave vzhľadom na zdĺhavejšie presúvanie sa pochodujúcich občanov v uliciach mesta. Akcia bola po troch hodinách ukončená bez nutnosti zasahovania príslušníkov mestskej polície.

 

14.04.2023 – PIATOK :

Príslušník operačného centra mestskej polície v nočných hodinách prijal od stálej služby policajného zboru telefonickú žiadosť na poskytnutie súčinnosti príslušníkov mestskej polície. Hliadka policajného zboru potrebovala pomôcť zabezpečiť motorové vozidlo, ktoré nebolo dostatočne zabezpečené proti samovoľnému pohybu, napriek tomu, že bolo zaparkované na mierne sa zvažujúcej vozovke na Hlbokej ulici. Toto vozidlo sa zosunulo zo svojho miesta a vrazilo do iného vozidla zaparkovaného pod ním. Príslušníci PZ SR aj zistili totožnosť i telefonický kontakt držiteľa zosunutého vozidla, ten však na telefón ani na zvonenie pri dverách v mieste trvalého bydliska nereagoval. Držiteľ poškodeného vozidla bol na miesto privolaný taktiež, dostavil sa k svojmu vozidlu, ale uviedol, že vo veci nechce konať, lebo údajne nemá nič poškodené. Svoje vozidlo si následne preparkoval na iné miesto. Hliadka PZ SR navrhovala založiť na nezabezpečené vozidlo blokovacie zariadenie mestskej polície, po preskúmaní situácie však mestskí policajti skonštatovali, že blokovacie zariadenie na vozidlo nezaložia, pretože auto stále stojí v kopci, technické zariadenie ho pri ďalšom pohybe smerom dolu nezadrží, navyše ho pri pretáčaní kolies môže ešte viac poškodiť a poškodí i samotné blokovacie zariadenie. Preto navrhli vozidlo zabezpečiť tým, že z neďalekého miesta priniesli väčší kameň, ktorým podložili koleso vozidla a zabránili tak opakovanému samovoľnému pohybu smerom nadol a ďalšiemu spôsobeniu škody. Prípad doriešia príslušníci policajného zboru.

 

15.04.2023 – SOBOTA :

Mestskí policajti vo večerných hodinách preverovali  oznam občana, ktorý uviedol, že bol okradnutý a aktuálne sa mal nachádzať v mestskej časti Dražovce. Telefonický podnet prijal operačný príslušník a na označené miesto vyslal motorizovanú hliadku. Tá v Dražovciach na ulici pri Dobrotke našla tridsaťštyriročného muža z obce Topoľnica okres Galanta, ktorý podľa všeobecne známych vonkajších medicínskych symptómov javil známky užitia alkoholu. Okradnutý muž hliadke uviedol, že si bol so známymi vypiť v podniku Sandokan na sídlisku Klokočina, odtiaľ si privolal taxislužbu a chcel sa nechať zaviesť do obce Beladice.  Keď  nastupoval do vozidla taxislužby, už v ňom sedeli iní dvaja pasažieri, neskôr ho však počas jazdy okradli, následne ho zaviezli a vyložili na otočisku na ulici Pri Dobrotke v mestskej časti Dražovce. Poškodený vedel uviesť a opísať, o aké vozidlo sa jednalo, dokázal opísať i podozrivé osoby. Uviedol, že zatiaľ neznámi páchatelia mu odcudzili bundu s dokladmi, 200,- € v hotovosti, platobnú kartu, mobil telefón značky Xiaomi v hodnote približne 300,- € a na záver mu pod hrozbou bezprostredného násilia odcudzili aj bielu mikinu. Keďže konanie podozrivých osôb v taxíku javilo obligatórne znaky trestného činu lúpeže, mestskí policajti na miesto okamžite privolali hliadku policajného zboru a spoločne vykonali aj obhliadku spomenutej mestskej časti za účelom nájdenia a zadržania podozrivých mužov, tí sa však na mieste činu už nenachádzali. Príslušníci PZ SR si od mestských policajtov prípad i poškodeného muža prevzali na ďalšie objasnenie a previezli ho na výpoveď vyšetrovateľovi.

 

16.04.2023- NEDEĽA:

V popoludňajších hodinách mestskí policajti počas hliadkovania na Štefánikovej ulici na schodoch pri obchodnom dome Prior spozorovali muža, ktorý tam nehybne ležal na zemi. Príslušníci ho skontrolovali a zistili, že je zranený, podľa jeho vlastného vyjadrenia si rezné rany na rukách spôsobil sám, bez cudzieho zavinenia. Hliadke uviedol, že sa pokúsil skoncovať so životom tak, že si chcel podrezať žily skleneným črepom z rozbitej fľaše. Zranenia mal povrchové a vládal s hliadkou komunikovať. Ako dôvod uviedol, že život si chcel vziať preto, lebo na druhý deň má nastúpiť do výkonu trestu. Vzhľadom na jeho zranenie a nezvládnutú psychickú tenziu vo forme suicidálneho pokusu mu mestskí policajti privolali rýchlu zdravotnú pomoc. Záchranári RZP po príchode tridsaťjedenročného muža z obce Klasov ošetrili a následne ho odviezli do nemocnice.

 

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.