Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Vybrané prípady 12. týždeň 2023

Dátum: 04.04.2023
Autor: Mestská polícia mesta Nitra
Vybrané prípady 12. týždeň 2023

Na našej internetovej stránke Vám prinášame týždenné prehľady prípadov alebo zásahov príslušníkov Mestskej polície v Nitre. Do tohto prehľadu nezaraďujeme riešenia všetkých priestupkov alebo správnych deliktov, ktoré sme riešili či objasňovali, pretože opis tejto každodennej štandardnej práce by mohol pôsobiť nudným dojmom. Preto sme sa rozhodli v krátkosti opísať iba tie udalosti, ktoré sú o niečo neštandardnejšie, možno zaujímavejšie alebo si myslíme, že by ste o nich vedieť mali.

 

 

UDALOSTI  – 12. TÝŽDEŇ

 

20.03.2023 – PONDELOK:

Príslušníci mestskej polície v popoludňajších hodinách riešili štandardný dopravný priestupok, ktorého sa dopustil vodič tým, že si v zmysle prevádzkového poriadku nezaplatil poplatok za parkovanie. Keď ho príslušníci mestskej polície po príchode k vozidlu vyzvali, aby predložil doklad totožnosti, vodič uviedol, že nemá občiansky preukaz, pretože on je slobodná osoba a nechce figurovať v žiadnych registroch alebo evidenciách. Príslušníci mu poskytli potrebnú súčinnosť, pri ktorej mohol neznámy muž slovne uviesť svoje osobné údaje aj bez občianskeho preukazu. Aj túto možnosť muž odmietol a mestským policajtom ukázal potvrdenú kópiu podania žiadosti na Ústavný súd SR, v ktorej žiadal o vymazanie svojich osobných údajov zo všetkých existujúcich registrov. Podľa údajov v žiadosti príslušníci preverili v evidencii obyvateľov mužovu totožnosť, jednalo sa o päťdesiatpäťročného Nitrana. Priestupcovi mestskí policajti vysvetlili, akého sa dopustil priestupku, ten sa k nemu priznal a súhlasil s uloženou blokovou pokutou, ktorú bol ochotný zaplatiť. Keďže nemal pri sebe finančnú hotovosť, príslušníci mu vypísali doklad na blokovú pokutu nezaplatenú na mieste (BPN), ktorú však muž nakoniec odmietol podpísať s vysvetlením, že osobné údaje na doklade nie sú jeho, pretože on je slobodná osoba. Príslušníci ho preto predviedli na útvar mestskej polície za účelom zistenia totožnosti, keďže jeho žiadosť na Ústavný súd o vymazanie jeho údajov je v slovenskom právnom poriadku irelevantná a právne nulitná. Predvedenie bolo vykonané bez nutnosti použitia donucovacích prostriedkov. V spolupráci s policajným zborom bola jeho totožnosť preverená a potvrdená, príslušníci potvrdili, že mužovi bol vydaný občiansky preukaz s údajmi, ktoré boli na žiadosti a preukaz bol aj riadne prevzatý. Muž priznal, že údaje síce sú jeho, avšak opakovane uviedol, že nemôže podpísať BPN, keďže je slobodná osoba, jeho údaje majú byť vymazané, odmieta byť v akejkoľvek evidencii a preto nemôže zaplatiť ani uloženú pokutu. Príslušníci sa ho spýtali, či mu z osloveného Ústavného súdu SR prišla písomná kladná odpoveď, muž priznal, že zatiaľ žiadnu odpoveď nedostal. Muž odmietol priestupok prejednať v blokom konaní, odmietol podať vysvetlenie do záznamu uvedeného priestupku a súhlasil s tým, že jeho skutok bude postúpený na vecne a miestne príslušný správny orgán, v tomto prípade okresný dopravný inšpektorát PZ SR.

 

21.03.2023 – UTOROK:

V ranných hodinách na útvar mestskej polície na Cintorínskej ulici všímavý občan priniesol technický preukaz nitrianskeho motorového vozidla, ktorý našiel na chodníku neďaleko od útvaru. Operačný príslušník preukaz prevzal, zistil totožnosť držiteľa predmetného vozidla i jeho telefonický kontakt a informoval ho o náleze. Zároveň ho vyzval, aby si preukaz prišiel prevziať. Držiteľ z obce Andač vo veku päťdesiatosem rokov si neskôr svoj doklad k vozidlu prevzal v budove mestskej polície od operačného príslušníka.

 

Mestskí policajti v popoludňajších hodinách preverovali oznam občana zo Štefánikovej triedy o žene, ktorá mala na dlažbu odhodiť rôzne klubové vernostné karty. Operačný príslušník na miesto vyslal hliadku, tá však na pešej zóne žiadne karty nezistila. Po presune na ulicu Fraňa Mojtu vykonali pohovor s oznamovateľom, ten uviedol, že štyri karty už pozbieral on. Na jednej z kariet bolo uvedené aj meno majiteľky. Mestskí policajti informovali päťdesiattriročnú  majiteľku o náleze, tá uviedla, že ju zrejme stratila v autobuse. Kartu si majiteľka neskôr osobne prevzala od mestských policajtov. Ostatné karty boli odovzdané v prevádzkach, do ktorých boli určené. Podľa popisu od oznamovateľa príslušníci zistili podozrivú ženu na zastávke autobusu na Štefánikovej triede. Jednalo sa o  bezdomovkyňu vo veku štyridsaťsedem rokov, podľa vonkajších medicínskych príznakov zjavne pod vplyvom alkoholu. Žena uviedla, že karty údajne našla vyhodené v jednej zo smetných nádob na pešej zóne a následne ich odhodila na zem na verejnom priestranstve. Nebolo možné spoľahlivo preukázať úmyselné spôsobenie škody odcudzením cudzej veci, žena bola preto zmierlivo doriešená v zmysle priestupkového zákona.

 

V popoludňajších hodinách občan priniesol na útvar mestskej polície nájdený mobil značky Samsung. Operačnému príslušníkovi sa podarilo stotožniť a skontaktovať tridsaťjedenročného majiteľa, občana z Nitry a zároveň ho informovať ho o náleze. Majiteľ si svoj mobil na druhý deň v poriadku prevzal.

 

Hliadky mestskej polície sa v popoludňajších  a večerných hodinách prednostne zamerali na kontrolu dodržiavania verejného poriadku počas play-off stretnutia Tipos extraligy Nitra – Košice. V súvislosti s konaním hokejového zápasu nebolo zistené závažnejšie porušenie verejného poriadku.

 

22.03.2023 – STREDA:   

V dopoludňajších hodinách hliadka mestskej polície našla na Novozámockej ulici na vozovke tabuľku s evidenčným číslom nitrianskeho motorového vozidla. Operačný príslušník v evidencii zistili totožnosť i telefonický kontakt držiteľa vozidla a informoval ho o náleze i mieste, kde si ho môže prevziať. Neskôr si päťdesiatpäťročný muž z Nitry tabuľku prevzal na útvare mestskej polície.

 

Tesne po poludní zamestnankyňa spoplatneného parkoviska na Mostnej ulici pri Divadle Andreja Bagara odovzdala príslušníkom mobilný telefón, ktorý našla na parkovisku. Operačný príslušník neskôr stotožnil štyridsaťdvaročného majiteľa z Nitry, skontaktoval sa s ním a informoval ho o náleze. Ten si neskôr svoj majetok prevzal v budove mestskej polície.

V popoludňajších hodinách do budovy mestskej polície na Obvode Klokočina priniesol všímavý občan mobilný telefón značky Samsung, ktorý našiel na Škultétyho ulici na chodníku. S majiteľom sa skontaktovať nepodarilo, mobilný telefón sa stále nachádza na útvare mestskej polície na Cintorínskej ulici v Nitre. (https://www.mspnitra.sk/novinka/46539/najdeny-telefon)

Poslanec mestského zastupiteľstva vo večerných hodinách priniesol na útvar mestskej polície peňaženku s dokladmi, ktorú našiel na Novomeského ulici na sídlisku Klokočina. V peňaženke sa nachádzali doklady 70 ročného muža z obce Komjatice. Po spísaní úradného záznamu mestskí policajti nález odovzdali na príslušné oddelenie policajného zboru, keďže majiteľ už stratu občianskeho preukazu nahlásil.

 

23.03.2023 – ŠTVRTOK :

Vo večerných hodinách mestskí policajti preverovali nahlásený požiar na Súľovskej ulici. Po vizuálnej kontrole zistili, že na mieste horel odpad na nelegálnej skládke. K požiaru bezodkladne privolali výjazd hasičov, tí oheň zlikvidovali.

 

24.03.2023 – PIATOK :

Počas kontroly verejného poriadku v mestskom cintoríne príslušníci mestskej polície zistili poruchu na vodovodnom pripojení. Po bližšom vizuálnom preskúmaní spozorovali prasknuté potrubie na vodovodnej spojke, kvôli čomu bol spôsobený veľký únik vody. Poruchu okamžite nahlásili zodpovednej pracovníčke Referátu správy a prevádzky pohrebísk a cintorínov, ktorá prisľúbila zabezpečiť okamžitú nápravu.

 

25.03.2023 – SOBOTA :

V skorých ranných hodinách operátor kamerového systému mestskej polície spozoroval na monitoroch muža, ktorý na Coboriho ulici úmyselne poškodil reklamný pútač. Operačný príslušník na miesto okamžite vyslal motorizovanú hliadku, ktorá osobu podľa popisu našla a bezprostredne po čine zadržala. Muža z Nitry vo veku 25 rokov predviedli na útvar mestskej polície za účelom zistenia totožnosti. Mestskí policajti skutok objasnili, zdokumentovali priebeh i spôsobenú škodu a mužovi uložili blokovú pokutu. Ten však odmietol prejednať svoj skutok v blokovom konaní, z tohto dôvodu príslušníci priestupok postúpili na správny orgán na doriešenie, kde sú po preukázaní zavinenia ukladané spravidla vyššie pokuty. Majiteľ poškodenej veci bol o skutku informovaný na druhý deň.  

 

Na poludnie operačný príslušník mestskej polície prijal oznam od občana
o ležiacej osobe na Bratislavskej ulici. Na miesto vyslal hliadku, tí po príchode zistili ležať na zemi miestneho bezdomovca, ktorý uviedol, že dvakrát spadol na zem a udrel si hlavu, zároveň sa mestským policajtom sťažoval na prudké bolesti hlavy a opakované zvracanie. Keďže uvádzané symptómy detegovali možný otras mozgu, príslušníci mestskej polície mužovi privolali záchrannú službu. Posádka RZP si muža prevzala a previezla na ďalšie vyšetrenie. 

 

Hliadky mestskej polície sa zamerali na kontrolu dodržiavania verejného poriadku v okolí PKO, kde sa vo večerných hodinách konal koncert speváka Ondreja Ďuricu. V súvislosti s koncertom mestská polícia nezaznamenala výraznejšie narušenie verejného poriadku v meste.

 

26.03.2023- NEDEĽA:

Štyri hodiny po polnoci operátor kamerového systému mestskej polície spozoroval na monitoroch fyzický konflikt štyroch osôb na nitrianskej pešej zóne pred prevádzkou Mexiko na Štefánikovej triede. Operačný príslušník po prevzatí tejto informácie vyslal na miesto motorizovanú hliadku, príslušníci na mieste skutok objasnili a doriešili v zmysle priestupkového zákona. Jedného účastníka konfliktu museli predviesť na útvar mestskej polície za účelom zistenia totožnosti, keďže opakovane odmietol hodnoverne preukázať svoju totožnosť. Po zistení totožnosti ho zasahujúci príslušníci zmierlivo doriešili napomenutím a prepustili ho z útvaru mestskej polície. Napriek zmierlivému prístupu bol 31 ročný muž z Nitry nespokojný s riešením a iracionálne sa dožadoval odvozu domov služobným vozidlom mestskej polície. Jeho nespokojnosť s mestskými policajtmi vyústila až do privolania hliadky policajného zboru. Keď tí potvrdili správnosť a zákonnosť postupu mestských policajtov, nespokojný muž privolal aj na túto hliadku policajného zboru ďalších príslušníkov PZ SR. Okrem iného sa dožadoval aj ošetrenia drobnej odreniny na ruke, ktorú si spôsobil pri bitke na pešej zóne. Zranenie bolo nepatrné, zjavne si nevyžadovalo lekársky zákrok.  

Vo večerných hodinách operačný príslušník prijal oznam o mládeži, ktorá údajne požíva alkohol na Skalnej ulici na schodoch. Na tomto mieste sa v posledných mesiacoch začali mladí ľudia stretávať vo väčšej frekvencii. Operačný príslušník na Skalnú ulicu okamžite vyslal motorizovanú hliadku, príslušníci na mieste zistili troch mladistvých chlapcov z obce Svätoplukovo. Mestskí policajti všetkých troch predviedli na útvar mestskej polície, kde ich podrobili dychovej skúške na prítomnosť alkoholu. Jednému z nich bola nameraná hodnota 0,7 promile alkoholu v krvi, druhému takmer jedno promile a tretiemu až 1,7 promile alkoholu v krvi. Na útvar mestskej polície boli privolaní ich zákonní zástupcovia, aby si svoje deti prevzali do svojej starostlivosti. Jednému z nich počas komunikácie zostalo náhle nevoľno, prestal komunikovať, preto mu mestskí policajti privolali záchrannú službu, ktorá mu na mieste poskytla potrebné ošetrenie. Príslušníci objasňovaním zistili aj osobu, ktorá neplnoletým chlapcom nezákonne poskytla alkohol, a doriešili ju v blokovom konaní. Bol ním muž vo veku dvadsaťjeden rokov, tiež zo Svätoplukova a tiež z ich komunity. Porušenie zákazu požívania alkoholu bude oznámené na miestne príslušný obecný úrad, kde bude ich správny delikt ďalej riešený.

 

Vo večerných hodinách príslušník operačného centra mestskej polície prijal oznam o podozrivej osobe stojacej v koľajisku na Braneckého ulici. Na inkriminované miesto okamžite vyslal hliadku, príslušníci priamo v koľajisku nikoho nezistili, muža našli až v blízkej čerpacej stanici. Na otázku mestských policajtov, či sa prechádzal v koľajisku odpovedal kladne a ako dôvod uviedol, že má ťažký život a uvažoval, že si siahne na život, avšak rozmyslel si to a pôjde domov. Muž z Nitry vo veku štyridsaťdva rokov bol pod vplyvom alkoholu, ale svoj sľub dodržal a šiel smerom k jeho blízkemu bydlisku. Mestskí policajti jeho presun monitorovali až po kruhový objazd, odkiaľ mal domov blízko.  Muž zrejme neskôr podľahol svojim suicidálnym myšlienkam, pretože po opakovanom ozname o jeho ležaní na Braneckého ulici na vozovke mu mestskí policajti privolali záchrannú službu s dôvodným podozrením na samovražedné úmysly. Mestskí policajti ho premiestnili z vozovky do bezpečia, snažili sa sním komunikovať a po otázke, prečo nedodržal svoj sľub, muž povedal, že chce skončiť so životom a mestská polícia, ani nikto mu v tom nezabráni. Posádke RZP príslušníci poskytli asistenciu pri prevoze muža do nemocnice na psychiatrické oddelenie.  

 

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.