Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Vybrané prípady 8. týždeň 2023

Dátum: 03.03.2023
Autor: Mestská polícia mesta Nitra
Vybrané prípady 8. týždeň 2023

Na našej internetovej stránke Vám prinášame týždenné prehľady prípadov alebo zásahov príslušníkov Mestskej polície v Nitre. Do tohto prehľadu nezaraďujeme riešenia všetkých priestupkov alebo správnych deliktov, ktoré sme riešili či objasňovali, pretože opis tejto každodennej štandardnej práce by mohol pôsobiť nudným dojmom. Preto sme sa rozhodli v krátkosti opísať iba tie udalosti, ktoré sú o niečo neštandardnejšie, možno zaujímavejšie alebo si myslíme, že by ste o nich vedieť mali.

 

 

UDALOSTI  – 8. TÝŽDEŇ

 

20.02.2023 – PONDELOK:

Hliadka mestskej polície na poludnie preverovala oznam o poškodzovaní verejnej zelene za panelovým domom na Novomeského ulici na sídlisku Klokočina. Telefonický podnet od občana prijal operačný príslušník, na miesto okamžite vyslal motorizovanú hliadku, zasahujúci mestskí policajti zistili dve maloleté deti, chlapcov vo veku 12 a 14 rokov, ktoré odpílili viaceré konáre rôznej hrúbky a jeden kmeň, z ktorých si chceli postaviť „bunker“. Svojim konaním sa dopustili priestupku, ale pre ich nízky vek bol tento priestupok odložený. Príslušníci zistili totožnosť i kontakt na rodičov, ktorým bola vysvetlená protizákonnosť konania ich synov a následne im boli deti v poriadku odovzdané. Mestskí policajti sa po doriešení skutku s rodičmi dohodli s pracovníčkou správy zelene mestského úradu na spoločnú obhliadku miesta a zhodnotenie škody v nasledujúci deň.   

 

V začínajúcich nočných hodinách bol operačný príslušník mestskej polície od stálej služby policajného zboru telefonicky trikrát požiadaný o súčinnosť prevzatím a doriešením podnetov pôvodne nahlásených na PZ SR, keďže ich hliadky boli, podľa ich vyjadrenia,  úplne vyťažené v rámci celého okresu. Jednalo sa o oznamy rôzneho druhu, všetky boli doriešené a výsledky riešení operačný príslušník mestskej polície telefonicky oznámil na obvodné oddelenie policajného zboru.

 

21.02.2023 – UTOROK:

V skorých popoludňajších hodinách príslušník operačného centra mestskej polície prijal oznam od občana o tom, že na Súľovskej ulici aktuálne prebieha spaľovanie odpadu za bytovkou na konci Borovej ulici. Do lokality bezodkladne vyslal motohliadku, príslušníci na mieste zistili v poraste horiace skládky rôzneho odpadu. Keďže rozrastajúci sa oheň nebolo možné uhasiť vlastnými silami a prostriedkami, mestskí policajti na miesto bol privolali výjazd hasičov, ktorí požiar uhasili. Na mieste nebola zistená žiadna podozrivá osoba, ktorá by oheň na skládke zapálila.

 

22.02.2023 – STREDA:

V končiacich nočných hodinách prijal operačný príslušník oznam občana o tom, že po Kmeťkovej ulici idú tri osoby, ktoré prevracajú smetné nádoby. Počas presunu motorizovanej hliadky operátor kamerového systému mestskej polície nasnímal jedného muža zo skupiny, ktorý prevrátil smetnú nádobu pri križovatke s ulicou Wilsonovo nábrežie. V čase príchodu hliadky mestskej polície sa osoby nachádzali na Chrenovskom moste. Po zistení totožnosti a krátkom objasňovaní priestupku sa muž priznal k prevráteniu všetkých smetných nádob. Za priestupok bol doriešený v blokovom konaní a miesto znečistenia na výzvu zasahujúcich príslušníkov upratal a dal do pôvodného stavu. Dvadsaťštyriročný muž z obce Vrbovka mal v čase príchodu hliadky pri sebe aj bicykel, ktorý údajne našiel nezabezpečený na moste. Hliadka bicykel prevzala a previezla na budovu MsP, kde bude zverejnený na stránke strát a nálezov za účelom zistenia právoplatného majiteľa a vrátenia bicykla tomu, komu nesporne patrí.

 

23.02.2023 – ŠTVRTOK :

Štyri minúty po polnoci operačný príslušník prijal oznam občana o osobe na Univerzitnom moste, ktorá, podľa všetkých príznakov, mieni skočiť do rieky. Operačný príslušník k mostu bezodkladne vyslal motorizovanú hliadku, v čase ich príchodu spozorovali muža, ktorý stál za zábradlím, kde ho traja muži držali za ruky, aby neskočil z mosta dolu. Mestskí policajti preskočili zvodidlá a vytiahli muža do bezpečia na most na vnútornú stranu zábradlia. Tridsaťročnému mužovi z Klasova mestskí policajti po krátkom rozhovore privolali rýchlu zdravotnú pomoc, po príchode posádka mestským policajtom uviedla skutočnosť, že pre nich je to známa osoba, ktorá má suicidálne spávanie i pokusy častejšie, zväčša sú demonštratívne vo fáze psychického nátlaku alebo prosby o pomoc. Muž príslušníkom mestskej polície pri ventilujúcom rozhovore uviedol, že sa chcel zabiť, pretože ho už život nebaví a že ho život už dosť zmrzačil. Mestskí policajti do príchodu RZP muža upokojovali a zároveň povzbudzovali, aby to nevzdával a nekonal zbytočne unáhlene a skratovo. Záchranári si muža po príchode prevzali a previezli na vyšetrenie do nitrianskej nemocnice na psychiatrické oddelenie. Mladí muži, ktorí držali Klasovčana za ruky, aby nedokončil suicidálny pokus, boli študenti SPU z neďalekého internátu Mladosť.

 

Vo večerných hodinách príslušník operačného centra mestskej polície prijal oznam občana zo  Súľovskej ulice o požiari na skládke odpadu. Do lokality okamžite vyslal motorizovanú hliadku, príslušníci na mieste zistili oheň na troch miestach v poraste pod bytovkou na Borovej ulici v nelegálnej skládke odpadu. Vlastnými silami a prostriedkami mestskí policajti nedokázali rozrastajúci sa oheň eliminovať, preto privolali na miesto výjazd hasičov, ktorí požiar uhasili. O dve hodiny neskôr operačný príslušník mestskej polície opäť prijal oznam občana z  Borovej ulice o požiari na skládke odpadu na Súľovskej ulici. Vyslaní mestskí policajti na mieste zistili, že skládka horí znovu. K požiaru privolali hasičov, tí po príchode oheň opätovne uhasili.  

 

24.02.2023 – PIATOK :

Operačný príslušník v ranných hodinách prijal oznam od občianky na Benkovej ulici na sídlisku Klokočina, ktorá uviedla, že na ich ulici sa pohybuje túlavý pes. Vyslaní príslušníci na mieste našli psa bez známky rasy Stafordšírsky teriér sivej farby. Podarilo sa im psa odchytiť vlastnými prostriedkami a keďže nebolo možné zistiť prípadného posledného majiteľa psa, na miesto privolali nitrianskeho zmluvného veterinára, ktorý psa prevzala a následne uchovnil vo svojom zariadení.

 

Operátor kamerového systému mestskej polície v nočných hodinách na monitoroch spozoroval na Svätoplukovom námestí pri Divadle Andreja Bagara väčšiu skupinku asi pätnástich osôb, kde dvaja z nich mali zjavne verbálny spor s tretím mužom. Spor veľmi rýchlo eskaloval do fyzického ataku, pretože jeden z dvojice začal tretieho muža naháňať, ten sa pošmykol, spadol na zem, útočník ho dobehol, niekoľkokrát sa na neho zahnal, podľa prejavov neverbálnej komunikácie sa mu zjavne vyhrážal  fyzickou ujmou. Pre nedostatočne osvetlené miesto a hustý dážď sa nedalo spoľahlivo identifikovať, či svoje vyhrážky aj naplnil. Poškodenému mužovi sa podarilo útočníkovi ujsť smerom na Kúpeľnú ulicu. Vyslané motorizované hliadky mestskej polície sa urýchlene presunuli na určené miesto a podľa navigovania operátora kamerového systému a podľa udaného popisu sa mestským policajtom podarilo podozrivých útočníkov nájsť a zadržať na Mostnej ulici. Po zistení totožnosti a krátkom objasnení skutku na mieste boli obaja, dvadsaťjedenročný muž z Hornej Kráľovej a devätnásťročný mladík z obce Cabaj, doriešení v blokom konaní.

 

Približne o tridsať minút neskôr hliadky mestskej polície počas kontroly verejného poriadku na stanovisku na Mostnej ulici oslovilo sedemnásťročné mladistvé dievča z obce Veľké Ripňany, ktorá uviedla, že ju v blízkej prevádzke fyzicky napadol jej priateľ a zvalil ju na zem. Mestskí policajti sa presunuli do prevádzky, kde zadržali podozrivého muža, ktorého poškodená mladistvá označila. Fyzický útok na dievča mestským policajtom pri objasňovaní podnetu potvrdila aj pracovníčka prevádzky. Keďže poškodená chcela podať trestné oznámenie, mestskí policajti muža zadržali a na miesto privolali hliadku policajného zboru. Po zistení totožnosti zistili, že označený útočník je tá istá osoba, muž z Hornej Kráľovej, ktorého iná hliadka mestskej polície pred polhodinou riešila za hrubé správanie v blokovom konaní. Po príchode privolanej hliadky policajného zboru si príslušníci PZ SR od mestských policajtov prevzali zadržaného muža, poškodenú, totožnosť svedka i celý prípad na ďalšie objasnenie.

 

25.02.2023 – SOBOTA :

Hodinu po polnoci príslušník operačného centra prevzal oznam občana o podozrivých zvukoch, ktoré sa šírili z areálu Polygon na Coboriho ulici. Oznamovateľ uviedol, že zvuky mu evokujú pocit, akoby sa niekto kovovým predmetom pokúšal vlámať do nejakého objektu. Na miesto bezodkladne vyslal motorizovanú hliadku, mestskí policajti po príchode do objektu našli muža, podľa výzoru pravdepodobne bezdomovca, ktorý dlažobnou kockou rozbíjal automat na cukrovinky a pokúšal sa do vnútra dostať násilím. Mestskí policajti ho rázne vyzvali, aby ukončil protiprávnu činnosť, čo muž okamžite uposlúchol. Po zistení totožnosti štyridsaťročný muž z obce Nemčiňany hliadke uviedol, že údajne súrne potreboval cukor z dôvodu ochorenia cukrovkou. Preto si vyhliadol automat so sladkosťami, do ktorého sa pokúsil vlámať. Svoj pokus však nedotiahol do konca, poškodil ochrannú sklenú výplň, ale k cukrovinkám sa mu dostať nepodarilo. Keďže jeho skutok niesol známky trestného činu, mestskí policajti muža zadržali a na miesto činu privolali hliadku policajného zboru. Príslušníci PZ SR si muža i celý prípad prevzali na objasnenie.

 

V dopoludňajších hodinách na útvare mestskej polície na Cintorínskej ulici čestný a všímavý nitriansky občan odovzdal obálku, v ktorej sa nachádzali dve bankovky, každá s nominálnou hodnotou 100,-€. Keďže na obálke boli aj osobné údaje majiteľky, príslušníkovi na operačnom centre mestskej polície sa podarilo zistiť telefonický kontakt na majiteľku nálezu, informoval ju o zistenej skutočnosti i o mieste, kde si môže svojich 200 eur prevziať. Tá tak urobila približne za hodinu a pol  a svoje peniaze si v poriadku prevzala.

 

26.02.2023- NEDEĽA:

Vo večerných hodinách mestskí policajti opäť preverovali nahlásený požiar na skládke na Súľovskej ulici. Príslušníci skonštatovali, že na skládke odpadu je roztrúsených niekoľko lokalizovaných ohňov, ktorých následné spojenie do jedného väčšieho požiaru je veľmi pravdepodobné. Preto na miesto privolali hasičov, ktorí ohne uhasili. Mestskí policajti sa pokúsili objasňovaním v miestnej komunite zistiť potenciálnych podozrivých, ktorí skládku zapálili, zatiaľ bez výsledku, na prípade sa ďalej pracuje.

 

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.