Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Vybrané prípady 8. týždeň 2023

Dátum: 27.02.2023
Autor: Mestská polícia mesta Nitra
Vybrané prípady 8. týždeň 2023

Na našej internetovej stránke Vám prinášame týždenné prehľady prípadov alebo zásahov príslušníkov Mestskej polície v Nitre. Do tohto prehľadu nezaraďujeme riešenia všetkých priestupkov alebo správnych deliktov, ktoré sme riešili či objasňovali, pretože opis tejto každodennej štandardnej práce by mohol pôsobiť nudným dojmom. Preto sme sa rozhodli v krátkosti opísať iba tie udalosti, ktoré sú o niečo neštandardnejšie, možno zaujímavejšie alebo si myslíme, že by ste o nich vedieť mali.

 

UDALOSTI  – 7. TÝŽDEŇ

 

13.02.2023 – PONDELOK:

Mestskí policajti počas hliadkovania  na sídlisku Klokočina pätnásť minút pred začatím vyučovania boli oslovení žiačkou základnej školy Na Hôrke, ktorá im uviedla, že cestou  do školy stratila hodinky. Okamžite sa snažili dievčaťu pomôcť a spoločne hľadali hodinky na chodníkoch, neskôr sa pokúsili počas hliadkovania ešte dôslednejšie skontrolovať trasu od školy po miesto trvalého pobytu žiačky, avšak neúspešne.

 

Počas kontroly verejného poriadku v uliciach sídliska Klokočina mestskí policajti pri poliklinike na Hviezdoslavovej ulici spozorovali dymiacu smetnú nádobu. Keďže oheň bol lokalizovaný, príslušníci začínajúci požiar uhasili vlastnými silami a prostriedkami, nebolo potrebné privolávať výjazd hasičov. Počas hliadkovania miesto opakovane skontrolovali.

 

14.02.2023 – UTOROK:

V dopoludňajších hodinách príslušník operačného centra mestskej polície prijal oznam výpravcu železničnej stanici na Staničnej ulici o mužovi, ktorý im údajne pod vplyvom alkoholu nebezpečne pobehuje po koľajisku. Na miesto okamžite vyslal motorizovanú hliadku, príslušníci muža medzi koľajami našli a pokúsili sa ho privolať do bezpečia mimo koľajiska, ten však spadol a zranil sa na čele. Mužovi bola privolaná rýchla zdravotná pomoc, príslušníci mu počas čakania na sanitku poskytli prvú pomoc. Po príchode RZP si zraneného muža záchranári prevzali do svojej starostlivosti.

 

Krátko po poludní operačný príslušník vyslal do mestskej časti Kynek motorizovanú hliadku preveriť oznam o voľne pobehujúcom psovi bez dozoru na Potočnej ulici. V lokalite zistili kríženca strednej veľkosti čiernej farby, ktorého sa im podarilo odchytiť vlastnými silami a prostriedkami. Na miesto, kvôli zamýšľanému ustajneniu psa, privolali nitrianskeho zmluvného veterinára. Počas čakania na jeho príchod sa na miesto dostavil syn majiteľa psa, ktorý si zviera po preverení majetkovej príslušnosti psa k mužovi od mestských policajtov prevzal a poďakoval.  

 

Príslušník operačného centra prevzal oznam obyvateľky z Dlhej ulici na sídlisku Chrenová o maloletej osobe, ktorá sa nechtiac vymkla z bytu. Vyslaní príslušníci zistili, že sa jedná o dvanásťročné dievča z Ukrajiny, ktorého obaja rodičia pracujú v automobilke JLR na zmeny, v súčasnosti sú v práci na poobednej zmene a telefón nedvíhajú, keďže ten, údajne, nemôžu mať počas zamestnania pri sebe. Keďže dievča nemalo v Nitre žiadnu blízku rodinu, mestskí policajti  maloletú previezli do budovy útvaru MsP a na dverách bytu zanechali odkaz v prípade vrátenia sa rodičov do bytu. Iná hliadka sa opakovane snažila kontaktovať rodičov na pracovisku, zatiaľ neúspešne, preto jeden z príslušníkov v sms informoval otca o zistených skutočnostiach. Neskôr, približne za dve a pol hodiny, sa telefonicky ozval otec dievčaťa, ktorý si počas prestávky skontroloval mobil a s operačným príslušníkom sa dohodli, že hliadka prinesie dievča do závodu JLR, kde si od otca prevzala náhradný kľúč od bytu. Mestskí policajti maloletú Ukrajinku bezpečne previezli do miesta bydliska, kde si v poriadku dvere na byte otvorila a dostala domov.

 

Vo večerných hodinách operačný príslušník prijal telefonický podnet zákazníka z mestského kúpeľa, ktorému počas strihania v kaderníctve neznáma osoba odcudzila zimnú bundu s kľúčmi a inými rôznymi drobnými predmetmi osobnej povahy. Oznamovateľ uviedol, že podozrivými páchateľmi krádeže mohli byť dvaja muži, ktorí sa spolu s ním nachádzali v priestoroch kaderníctva. Na miesto operačný príslušník vyslal hliadku, zasahujúci mestskí policajti po vykonanom pohovore s poškodeným a krátkom objasňovaní zistili, že prevádzka má svoj vlastný kamerový systém. Preto požiadali personál prevádzky o sprístupnenie kamerového záznamu z priemyselnej kamery, kde sa potvrdilo, že podozrivá osoba vychádza z budovy s odcudzenou bundou, totožnosť mestskí policajti na mieste nezistili, jednalo sa však o stáleho zákazníka, ktorého zamestnankyňa prevádzky z miestnej znalosti pozná. Priestupok bol postúpený na objasnenie a vo veci sa ďalej koná.

 

15.02.2023 – STREDA:

V popoludňajších hodinách hliadka preverovala oznam občana o voľne pobehujúcich psoch na Staromlynskej ulici v mestskej časti Horné Krškany. Mestskí policajti po príchode do lokality psov na verejnom priestranstve nezistili, vykonali pohovor s oznamovateľkou, ktorá uviedla, že psi zabehli do dvora rodinného domu. Oznamovateľka tiež príslušníkom uviedla, že psi ju pohrýzli, takže musela ísť na ošetrenie do nemocnice, po príchode príslušníkom ukázala miesto, odkiaľ psi vybehli i kam sa neskôr vrátili a stále sa na označenom mieste aj nachádzali. Mestskí policajti s poškodenou i svedkyňou udalosti spísali zápisnicu o podanom vysvetlení. Na adrese, kde sa nachádzali psy, sa nikto z majiteľov nehnuteľnosti nenachádzal, na adrese pozemku neboli evidované žiadne psy, cez bránu bola prevesená železná reťaz a od občanov príslušníci zistili, že na uvedenej adrese už dlhšiu dobu nikto nebýva. Z dôvodu, že psi sa nachádzali na nezabezpečenom súkromnom pozemku a potenciálne hrozilo, že útoky psov sa môžu opakovať, zasahujúci mestskí policajti v súčinnosti s operačným príslušníkom zistili majiteľa predmetného pozemku z dôvodu umožnenia vstupu na nehnuteľnosť a následného odchytenia psov  pre účely lekárskeho vyšetrenia. Objasňovaním a za aktívnej spoluúčasti občanov bývajúcich v okolí sa hliadke podarilo zistiť telefonický kontakt na jedného z vlastníkov nehnuteľnosti. Majiteľ pozemku, bývajúci v obci Chyzerovciach pri Zlatých Moravciach, sa po výzve dostavil na miesto a bol súčinný pri odchyte psov, ktorí sa nachádzali na jeho pozemku. Majiteľ uviedol, že nie je držiteľom uvedených psov a taktiež nevie, komu patria. Odchyt dvoch psov vykonal zmluvný veterinár, po odchyte psov previezol na vyšetrenie prípadných chorôb, predovšetkým na prítomnosť besnoty. Mestskí policajti poškodenej poskytli telefonický kontakt na veterinára za účelom zistenia zdravotného stavu psov, ktorí ju pohrýzli. Poškodená žena mestských policajtov neskôr telefonicky informovala, že veterinár uviedol, že psi sú zdravotne v poriadku a ona nemá žiadne iné následky uhryznutia. Po odchyte psov mestskí policajti informovali občanov na spomenutej ulici, kde sa môžu informovať o zdravotnom stave psov, ak v minulosti došlo k  prípadom pohryznutia, aby tak predišli zbytočným preventívnym zdravotným opatreniam proti besnote.

 

16.02.2023 – ŠTVRTOK :

Na útvar mestskej polície na Cintorínskej ulici prišiel štyridsaťsedemročný Ukrajinec, ktorý odovzdal mobil značky Samsung, ktorý našiel na Mostnej ulici. Telefonické zariadenie bolo zapnuté, preto sa operačnému podarilo identifikovať majiteľa, dvadsaťdvaročnú ženu zo Žiaru nad Hronom, ktorá si ho po výzve neskôr prevzala v budove mestskej polície a operačnému príslušníkovi poďakovala.

 

V nočných hodinách do služobného motorového vozidla mestskej polície na Mostnej ulici pred odbočovaním na Kmeťkovu ulicu zozadu narazilo motorové vozidlo Škoda Fabia. Jeho vodič, vo veku dvadsaťpäť rokov, podľa všeobecne známych medicínskych vonkajších príznakov javil známky požitia alkoholu, preto mestskí policajti na miesto privolali výjazd PZ SR. Príslušníci policajného zboru po príchode vykonali prvotné úkony, dychovou skúškou zistili u vodiča alkohol v hodnote 1,5 promile a následne ho zadržali z dôvodu podozrenia z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Táto hliadka následne na miesto privolala aj výjazd príslušníka dopravnej polície, ktorý celú situáciu zadokumentoval a ďalej objasňuje. Na vozidle mestskej polície vznikla minimálna škoda.

 

17.02.2023 – PIATOK :

V ranných hodinách pred začiatkom školského vyučovania operačný príslušník mestskej polície prijal telefonický oznam občana z  Bizetova ulice na sídlisku Klokočina o otvorených dverách na jednom z bytov vo vchode. Na miesto vyslal motorizovanú hliadku, príslušníci v panelovom dome po prehliadke zistili, že byt je neuzamknutý a viditeľne otvorený. Po skontrolovaní interiérových priestorov zistili, že vo vnútri sa nikto nenachádza, byt nenesie známky trestnej činnosti, rovnako ako dvere známky násilného otvorenia. Keďže na bytových dverách bola inštalovaná guľa, mestskí policajti dvere zatvorili. S oznamovateľom, ktorý bol sused nájomcov otvoreného bytu, sa dohodli, že po príchode domov upozorní dospelých nájomcov, aby poučili svoje deti o bezpečnom a zodpovednom zatváraní dverí pri odchode z bytu do školy.

 

18.02.2023 – SOBOTA :

Príslušník operačného centra mestskej polície v ranných hodinách prijal oznam zamestnancov mestského kúpeľa o pravdepodobne bezdomovcovi, ktorý sa bezdôvodne zdržiaval v priestoroch zariadenia, svojim znečistením a zápachom vzbudzoval verejné pohoršenie prítomných občanov a odmietal miesto opustiť. Mestskí policajti po príchode zistili, že sa naozaj jedná o bezdomovca, ktorého poznajú z miestnej služobnej znalosti. Po ráznom dohovore mestských policajtov si muž pozbieral svoj majetok, očistil miesto od drobného odpadu a následne interiér mestského kúpeľa opustil.

 

V popoludňajších hodinách operačný príslušník prijal oznam občana o chýbajúcom kanalizačnom poklope na obslužných panelových cestách v lokalite Horné Krškany. Na miesto vyslal motorizovanú hliadku, príslušníci zistili potenciálne nebezpečné miesto a označili ho výstražnou páskou. Oslovili zodpovedného zamestnanca Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, ten im však uviedol, že tento kanalizačný poklop nie je ich majetkom. Neskôr, podľa verejne prístupného katastra nehnuteľností, mestskí policajti zistili, že majiteľom je Slovenský pozemkový fond, preto telefonicky oslovili zodpovedného pracovníka nitrianskeho pracoviska a informovali ho o zistenom nedostatku.

 

Operátor kamerového systému mestskej polície vo večerných hodinách na monitoroch spozoroval výpadok dvoch kamier na Staničnej ulici pred ŽSR a kamery oproti ulici Rázusovej. Pri spätnom prezretí záznamu operátor zistil dve osoby výzoru bezdomovcov, ktorí za neznámym účelom manipulovali s rozvodovou skriňou. Na miesto operačný príslušník vyslal motorizovanú hliadku, príslušníci mužov už nezastihli, poškodenú rozvodňu zatiaľ provizórne uzatvorili. Tá niesla stopy neodbornej manipulácie a násilného otvorenia. V neskoršom čase, približne za hodinu, operátor oboch podozrivých mužov opäť spozoroval, tentokrát pred mestským úradom, odkiaľ ich vyslaní príslušníci v motohliadke predviedli na útvar mestskej polície za účelom  zistenia totožnosti a podania vysvetlenia. Predvedení muži vo veku štyridsaťdva a päťdesiatdeväť rokov, obaja z Nitry, sa k činu, napriek záznamu z kamier, odmietali priznať, preto bol ich skutok postúpený na objasnenie.

 

 

19.02.2023- NEDEĽA:

V neskorých nočných hodinách príslušník operačného centra prijal telefonický oznam občana o rušení nočného kľudu opakovaným hlasným búchaním na dvere na Kmeťovej ulici na sídlisku Klokočina. Do panelového bytu vyslal motorizovanú hliadku, príslušníci na mieste  zistili muža a ženu, ktorí sa snažili dostať do bytu. Svoje konanie ospravedlňovali mestským policajtom obavou o zdravie alebo život ich priateľa, ktorý je zamknutý v byte a na zvonenie či búchanie na dvere nereaguje. Občanom príslušníci odporučili, aby na otvorenie bytu privolali hasičov, ktorí disponujú potrebnou technikou, čo obaja priatelia aj vykonali. Hasiči po príchode, už za prítomnosti privolanej hliadky policajného zboru, dvere na byte otvorili a vo vnútri našli ležať muža, ktorý bol zdravotne v poriadku, až na zjavne väčšie množstvo vypitého alkoholu, čo sa po jeho prebratí dalo identifikovať podľa všeobecne známych vonkajších medicínskych príznakov. Po prebratí sa muž preukázal ako právoplatný nájomník predmetného bytu.   

 

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.