Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Vybrané prípady 44. týždeň 2022

Dátum: 16.11.2022
Autor: Mestská polícia mesta Nitra
Vybrané prípady 44. týždeň 2022

Na našej webovej stránke Vám prinášame týždenné prehľady prípadov alebo zásahov príslušníkov Mestskej polície v Nitre. Do tohto prehľadu nezaraďujeme riešenia všetkých priestupkov alebo správnych deliktov, ktoré sme riešili či objasňovali, pretože opis tejto každodennej štandardnej práce by mohol pôsobiť nudným dojmom. Preto sme sa rozhodli v krátkosti opísať iba tie udalosti, ktoré sú o niečo neštandardnejšie, možno zaujímavejšie alebo si myslíme, že by ste o nich vedieť mali.

 

UDALOSTI  – 44. TÝŽDEŇ

 

31.10.2022 – PONDELOK: bez zaznamenanej významnej udalosti 

 

01.11.2022 – UTOROK:

Vo večerných hodinách hliadka mestskej polície počas kontroly verejného poriadku na ulici Štefánikova trieda zistila poškodený prepadnutý kraj priľahlého chodníka. Keďže miesto sa tým stalo potenciálnym zdrojom možného zranenia účastníkov cestnej premávky, mestskí policajti ho označili výstražnou páskou a zistenie nahlásili na stredisko nitrianskych mestských služieb. 

Hliadky mestskej polície zabezpečovali verejný poriadok v priestoroch mestských cintorínov a ich v okolí počas trvania sviatku Všetkých svätých.

 

02.11.2022 – STREDA:

Počas hliadkovania a kontroly verejného poriadku mestskí policajti v dopoludňajších hodinách zistili skupinku bezdomovcov, ktorí sa zdržiavali na lavičkách pri budove Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, ktoré je častým miestom ich stretnutí a zároveň i znečisťovania verejného priestranstva. Po pohovore o dodržiavaní verejného poriadku ich mestskí policajti vyzvali, aby očistili blízke i širšie okolie lavičiek od rôzneho drobného odpadu, ktorý spôsobili. Bezdomovci, keďže neboli pod vplyvom alkoholu, bez problémov ochotne výzvu uposlúchli, miesto i lavičky očistili a neskôr sa presunuli do inej časti mesta.

 

V popoludňajších hodinách príslušníci mestskej polície prevzali od všímavej nitrianskej občianky nájdenú dámsku koženú peňaženku s finančnou hotovosťou a osobnými dokladmi. Tie ich majiteľ stratil na chodníku na križovatke ulíc Štúrova a Štefánikova. Po spísaní úradného záznamu k nájdeným veciam mestskí policajti nález odovzdali na Obvodnom oddelení policajného zboru Nitra-západ.

 

 

03.11.2022 – ŠTVRTOK :

V popoludňajších hodinách sa hliadka mestskej polície na pokyn operačného príslušníka presunula na ulicu Štefánikova trieda pred Okresný úrad Nitra, kde preverovali oznam občana o tom, že niekto na Pamätník osloboditeľov vylepuje ukrajinskú zástavu. Na mieste sa nachádzali dve osoby, muž a žena, šesťdesiattriročný Nitran sa mestským policajtom priznal, že okolo pamätníka obtočil baly krepového papiera vo farbách ukrajinskej zástavy a všetko prelepil priesvitnou lepiacou páskou. Pri tejto činnosti ho na mobilný telefón zaznamenávala jeho priateľka. Keďže skutok muža mohol naplniť skutkovú podstatu trestného činu, mestskí policajti na miesto privolali hliadku PZ SR, ktorej príslušníci si prípad prevzali a ďalej objasňovali. Muž krepový papier aj s lepiacou páskou z pamätníka na mieste odstránil bez jeho poškodenia.

 

04.11.2022 – PIATOK :

Mestskí policajti v dopoludňajších hodinách zabezpečovali bezproblémový priebeh, verejný poriadok i bezpečnosť v cestnej premávke počas výrubu stromov na nitrianskej Stračej ulici v mestskej časti Kalvária. Rekultivačné práce prebehli bez problémov, či zranenia okoloidúcich občanov, taktiež bez dopravných nehôd alebo škodových udalostí.

 

Vo večerných hodinách nitrianski mestskí policajti zasahovali v hromadnom dopravnom prostriedku, kam ich vyslal operačný príslušník. Ten prijal telefonický podnet vodiča autobusu MHD o mužovi, ktorý znečistený, značne pod vplyvom alkoholu a bez uhradenia cestovného nastúpil do autobusu, navyše po upozornení vodiča muž odmietol lístok zaplatiť a odmietol z neho i vystúpiť. Po príchode na miesto príslušníci zistili totožnosť muža, ktorým bol pre nich známy nitriansky štyridsaťjedenročný bezdomovec. Ten po vykonaní rázneho pohovoru autobus opustil a z miesta sa vzdialil. Počas dňa mestskí policajti nezaznamenali podobný pokus alebo podobné konanie muža bez domova.

 

Mestskí policajti reagovali na oznam občianky o túlavom psovi, ktorý sa pohyboval v okolí ulice Rabčekova v mestskej časti Janíkovce. Pes rasy Maďarský stavač bol odchytený a keďže sa pravdepodobne jednalo o psa túlavého bez evidenčnej známky alebo iných identifikačných markerov, ktoré by umožnili zistiť jeho posledného majiteľa, mestskí policajti na miesto privolali zmluvného veterinára, ktorý psa prevzal a ustajnil vo svojom zariadení.

 

05.11.2022 – SOBOTA :

V neskorých nočných, respektíve už ranných, hodinách mestskí policajti na stanovisku na Mostnej ulici prijali oznam štrnásťročného maloletého dievčaťa z obce Paňa, ktorá im oznámila podozrenie z krádeže jej osobných vecí, kabelky, mobilného telefónu a zimnej vetrovky v jednej z prevádzok na menovanej ulici. Zároveň hliadke aj opísala a následne i označila podozrivého muža. Ten bol hliadkou mestskej polície neďaleko prevádzky okamžite zadržaný bez použitia donucovacích prostriedkov. Príslušníci mestskej polície ho vyzvali, aby sa nepokúsil o útek a aby predložil doklad totožnosti, pričom bol upozornený, že je podozrivý z trestného činu krádeže a bude odovzdaný privolanej hliadke Policajného zboru SR. Muž výzvu uposlúchol, nekládol odpor a predložil doklad totožnosti, zároveň poškodenej maloletej vrátil odcudzený mobilný telefón i s vetrovkou. Hliadka PZ SR sa na miesto dostavila približne za 15 minút a mestskí policajti príslušníkom odovzdali zistené informácie o udalosti i podozrivú osobu, jednalo sa o muža z Nitry vo veku dvadsaťdeväť rokov. Ten im bol odovzdaný priamo na Mostnej ulici, nezranený, záležitosť si hliadka PZ SR prevzala na doriešenie.

 

Vo večerných hodinách príslušník operačného centra mestskej polície prevzal podnet vodiča MHD z Dolnočermánskej ulice o poškodení a znečistení časti interiéru autobusu štvorčlennou skupinou Rómov vo veku približne 18 až 22 rokov. Tí, podľa vyjadrenia vodiča, na menovanej zastávke vystúpili a  mali pokračovať peši smerom na Orechov dvor, kde žije početná komunita. Keďže udalosť vodič nahlásil až s odstupom času, približne 30 minút, vyslané hliadky mestskej polície sa snažili zistiť opísanú podozrivú skupinu mužov v širšom okolí až po trase smerom na Orechov dvor. Keďže toto snaženie nebolo úspešné, po porade s vodičom autobusu a jeho nadriadeným bolo rozhodnuté, že vec bude ďalej riešiť podľa zistení z kamerových záznamov z vozidla.

 

 

06.11.2022 - NEDEĽA:

Operačný príslušník vo večerných hodinách prijal telefonický oznam výpravcu nitrianskej železničnej stanice o tom, že na peróne na lavičke leží zdravotne ťažko postihnutý imobilný bezdomovec, ktorému boli odcudzené barle neznámym páchateľov a nemôže z miesta odísť. Po fyzickom preverení oznamu hliadkou  priamo na mieste sa mestskí policajti telefonicky skontaktovali so zamestnankyňou Domu charity sv. Rafaela na Štúrovej ulici a požiadali ju, či dokáže zabezpečiť barle pre postihnutého bezdomovca. Zamestnankyňa charity požadovanú zdravotnú pomôcku poskytla, mestskí policajti ju prevzali a následne barle doručili imobilnému bezdomovcovi. 

 

V nočných hodinách mestskí policajti preverovali  oznam zamestnankyne jednej z prevádzok na Podzámskej ulici, ktorá operačnému príslušníkovi uviedla, že v prevádzke sa nachádza osoba, ktorá poškodzuje ich majetok. Na miesto bezodkladne vyslal motorizovanú hliadku, príslušníci zistili muža vo veku štyridsaťtri rokov, ktorý z nezisteného motívu vytrhal kvetiny, ktoré sa nachádzali v kvetináči pred uvedenou  prevádzkou. Po zistení totožnosti a objasnení priestupku príslušníci muža doriešili v zmysle priestupkového zákona a ten majiteľovi prevádzky po dohode spôsobenú škodu  na mieste uhradil v prítomnosti príslušníkov mestskej polície.

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.