Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Vybrané prípady 36. týždeň 2022

Dátum: 16.09.2022
Autor: Mestská polícia mesta Nitra
Vybrané prípady 36. týždeň 2022

Na našej webovej stránke Vám prinášame týždenné prehľady prípadov alebo zásahov príslušníkov Mestskej polície v Nitre. Do tohto prehľadu nezaraďujeme riešenia všetkých priestupkov alebo správnych deliktov, ktoré sme riešili či objasňovali, pretože opis tejto každodennej štandardnej práce by mohol pôsobiť nudným dojmom. Preto sme sa rozhodli v krátkosti opísať iba tie udalosti, ktoré sú o niečo neštandardnejšie, možno zaujímavejšie alebo si myslíme, že by ste o nich vedieť mali.

 

UDALOSTI  – 36. TÝŽDEŇ

 

05.09.2022 – PONDELOK:  

Vo večerných hodinách hliadkujúci mestskí policajti v uliciach sídliska Klokočina zistili na Novomeského ulici otvorené osobné motorové vozidlo, v ktorom boli na zadných sedadlách uložené plastové vrecia s vratnými pet-fľašami. V tomto prípade sa tak vozidlo mohlo stať objektom nežiadúcej pozornosti potenciálnych páchateľov nielen preto, že je neuzamknuté, ale aj preto, že vo vozidle navyše zostali predmety, ktoré sú po odcudzení ľahko a nevystopovateľne upotrebiteľné. Toto podozrenie sa potvrdilo informáciou jedného zo všímavých občanov, ktorý mestským policajtom uviedol, že okolo auta sa začali pohybovať podozrivé osoby so zjavne nižším sociálnym statusom. Zasahujúci príslušníci v spolupráci s operačným zistili totožnosť i telefonický kontakt na držiteľku otvoreného firemného vozidla, tá sa neskôr po výzve dostavila k svojmu autu, skontrolovala si ho a po skonštatovaní, že nie je poškodené, ani z neho nič nechýba, si vozidlo od mestských policajtov prevzala, poďakovala a uzamkla ho.  

 

06.09.2022 – UTOROK:

V dopoludňajších hodinách mestských policajtov na Fabrickej ulici oslovila s prosbou nitrianska občianka, ktorá uviedla, že sa nevie dostať do svojho osobného motorového vozidla. Oznamovateľka príslušníkom vysvetlila, že zámok vo vozidle je zjavne pokazený a na diaľkovom ovládaní má vybitú batériu. Vystresovaná Nitrianka aj s malou dcérkou na rukách tak zostala bez možnosti presunu, navyše všetky doklady mala odložené vo vozidle. Aby bezradnej matke pomohli, zasahujúci príslušníci mestskej polície sa presunuli do kľúčovej služby, kde na diaľkovom ovládači vymenili starú batériu za novú batériu a vrátili sa naspäť k vozidlu, kde sa im podarilo auto otvoriť a naštartovať. Oznamovateľka príslušníkom poďakovala a z miesta odišla.

 

Príslušník operačného centra mestskej polície v popoludňajších hodinách prijal telefonický oznam z predajne v Polygóne na Coboriho ulici o viacerých ženách z nitrianskej komunity, pravdepodobne z Orechovho Dvora,  ktoré sa dopustili krádeže v predajni. Do prevádzky vyslal motorizovanú hliadku, tej prítomná predavačka uviedla, že v predajni malo kradnúť asi šesť žien s deťmi, boli hlučné, vulgárne a agresívne, v predajni spôsobovali chaos, aktuálne sa však v obchode už nenachádzali, po kontrole zistené, že ani v blízkom okolí. Podľa oznamovateľky mali odcudziť viacero predmetov, sortiment a množstvo zatiaľ bližšie neboli špecifikované. Keďže zamestnankyne v predajni nemali prístup k záznamom miestneho kamerového systému (prístupovým heslom disponovala neprítomná manažérka), nebolo možné na mieste rozsah krádeže bližšie kvantifikovať a špecifikovať. Príslušníci mestskej polície nadobudli dôvodné podozrenie, že konanie podozrivých neznámych žien naplnilo skutkovú podstatu trestného činu, do predajne aj na žiadosť predavačky privolali hliadku policajného zboru, ktorá si prípad prevzala na ďalšie objasňovanie.  

 

Mestskí policajti v popoludňajších hodinách v mestskej časti Mikov Dvor preverovali občiansky podnet o túlavom psovi, ktorý sa pohybuje po miestnych uličkách. Po príchode na miesto odchytili šteňa psa rasy Maďarský stavač, ktoré neskôr odovzdali nitrianskemu zmluvnému veterinárovi. Ten ho prevzal, prehliadol a ustajnil vo svojom zariadení.

 

07.09.2022 – STREDA:

V ranných hodinách do budovy útvaru mestskej polície na Cintorínskej ulici poctivý nitriansky občan priniesol nájdenú peňaženku s dokladmi i so sumou 100,- €, ktorú našiel pri obchodnom dome Lidl na sídlisku Chrenová. Mestskí policajti nález prevzali a keďže šesťdesiatročný majiteľ peňaženky nebol obyvateľom Nitry, ale z mesta Vráble, po spísaní úradného záznamu príslušníci peňaženku s dokladmi i finančnou hotovosťou odovzdali na príslušnom oddelení PZ SR.

 

Príslušník operačného centra mestskej polície v popoludňajších hodinách prevzal telefonický podnet obyvateľky z mestskej časti Zobor o tom, že ju pohrýzol jej osemdesiatpäťročný otec, ktorého opatruje. Na miesto vyslal hliadku, príslušníci po vykonanom krátkom objasňovaní skutku i celej situácie zistili, že dôchodca je v zjavne v zlom psychickom stave, jeho rozpoznávacie i ovládacie zložky konania boli evidentne narušené a jeho konanie začínalo byť hrozbou nielen pre jeho okolie, ale i pre neho samotného. Dcéra im uviedla, že otec sa dnes správa veľmi čudne a má o neho obavy, pohryznutie, ako drobné ublíženie na zdraví riešiť odmieta. Z týchto dôvodov sa príslušníci rozhodli k pánovi privolať záchrannú službu, posádka sa po základnom vyšetrení rozhodla prevziať seniora do svojej starostlivosti.

 

Približne o hodinu motorizovaná hliadka mestskej polície preverovala oznam o nehybne ležiacom zranenom mužovi na Štúrovej ulici pri Dome služieb. Vyslaní príslušníci na priľahlom parkovisku našla sedieť na lavičke muža, miestneho bezdomovca, ktorého tam usadili oznamovatelia. Muž sa sťažoval na bolesti rúk, údajne bol po operácii slepého čreva. Keďže mužove zdravotné problémy, podľa jeho vyjadrenia i neverbálnej komunikácie, zjavne eskalovali, mestskí policajti mu privolali rýchlu zdravotnú pomoc. Posádka si muža prevzala do svojej starostlivosti.

 

08.09.2022 – ŠTVRTOK :

Na bezplatnú linku mestskej polície 159 telefonoval nitriansky občan a operačnému príslušníkovi poskytol informáciu o tom, že na sídlisku Chrenová v prevádzke Orion Papuča na podlahe leží „totálne opitá žena“. Do prevádzky vyslal motorizovanú hliadku, tá zistila, že na podlahe v zadnej časti prevádzky leží mladé dievča. Pri nej bezradne sedel a podopieral hlavu jej kamarát vo veku dvadsaťsedem rokov, neskôr podľa občianskeho preukazu zistené, že má obmedzenú spôsobilosť na právne úkony. Ležiacu mladú ženu sa mestskí policajti pokúšali prebrať, čo sa im spočiatku nedarilo, neskôr ju však prebrali a postavili, mala však nekoordinované pohyby, bola dezorientovaná a začala hystericky plakať a kričať. Príslušníkom sa podarilo po chvíľke mladú ženu upokojiť a vyprevadiť von z prevádzky. Podľa všeobecne známych vonkajších medicínskych príznakov boli žena i muž zjavne pod vplyvom alkoholu. Kvôli evidentne zlému psychickému i výrazne vysokému stupňu intoxikácie mladej ženy jej mestskí policajti privolali rýchlu zdravotnú pomoc, posádka po prvotnom vyšetrení konštatovala, že žene nehrozí akútny kolaps organizmu a neprevzali si ju na ďalšie ošetrenie alebo detoxikáciu do nemocnice. Mestskí policajti zisťovali u čašníčky prevádzky, odkiaľ mala mladá žena alkohol, tá príslušníkom uviedla, že si alkohol priniesli zo sebou do prevádzky sami a v prevádzke im nebol predaný žiadny. Mladá žena nedokázala mestským policajtom vierohodne preukázať svoju totožnosť, nedokázala povedať svoje osobné údaje ani po poskytnutí potrebnej súčinnosti. Z tohto dôvodu bola bez použitia donucovacích prostriedkov predvedená na útvar mestskej polície za účelom zistenia jej totožnosti. Tam bolo zistené, že sa jedná o mladistvé dievča z Nitry, preto ju príslušníci podrobili i dychovej skúške na prítomnosť alkoholu v krvi, prístroj ukázal hodnotu 2,23 promile alkoholu v krvi (koncentrácia 1,07 miligramov etanolu v litri vydychovaného vzduchu). Neskôr pri opakovanej skúške mestskí policajti zistili, že hladina alkoholu u mladistvej pomaly klesá, mladistvá sa postupne upokojila a pri rozhovore príslušníkom uviedla, že preto takto koná, lebo jej otec ju aj matku údajne týra psychicky aj fyzicky a ona si nevie inak s týmto problémom poradiť. Mestskí policajti o stave mladistvej dcéry informovali jej zákonnú zástupkyňu – matku. Tú vyzvali, aby sa dostavila pre svoju dcéru na útvar mestskej polície a poskytla jej potrebnú opateru. Mestskí policajti im poskytli kontakt na bezplatné telefónne číslo poradenského servisu občianskeho združenia IPečko – Káčko, tiež im odporučili, že ak je informácia o týraní pravdivá, majú zvážiť riešenie v spolupráci s policajným zborom. Matku zároveň informovali, že konanie jej dcéry bude oznámené na príslušné oddelenie mestského úradu, keďže porušila zákaz užívania alkoholu osobám mladším 18 rokov v zmysle ustanovení zákona č. 219/1996 Z.z. § 2/2/a o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb. Príslušníci mestskej polície objasnili a zistili, že alkohol mladistvej poskytol jej prítomný starší kamarát, ten však nebol za priestupok pre svoju duševnú poruchu v čase spáchania skutku zodpovedný. 

 

09.09.2022 – PIATOK :

Vo večerných hodinách hliadka mestskej polície počas kontroly dodržiavania verejného poriadku zistila na ulici Fraňa Mojtu nezabezpečené osobné motorové vozidlo, ktoré malo otvorené okno na zadných dverách. V spolupráci s operačným príslušníkom zistili totožnosť i telefonický kontakt tridsaťosemročnej držiteľky vozidla z obce Lovce. Po skontaktovaní ju vyzvali, aby sa dostavila k svojmu vozidlu a zabezpečila ho proti odcudzeniu. Majiteľka výzvu uposlúchla, dostavila sa k autu, skontrolovala ho a po vyhlásení, že je v poriadku, nič z neho nechýba, si vozidlo prevzala, uzamkla a mestským policajtom poďakovala.

 

Na Sihoti v mestskom parku pri mŕtvom ramene rieky Nitra mestskí policajti vo večerných hodinách spozorovali skupinku mladých ľudí, ktorí konzumovali alkohol. Zistili, že medzi nimi boli dve neplnoleté dievčatá vo veku 15 a 16 rokov, ktoré požili alkoholické nápoje, avšak vo veľmi malom množstve, pretože príslušníci mestskej polície ich zistili a oslovili ešte na začiatku ich aktivity. Ako uviedli samotné mladistvé dievčatá, jedna z Kolíňan, druhá z obce Cabaj Čápor, prítomné staršie kamarátky z Nitry im poskytli fľašu alkoholu, z ktorej si odpili iba jeden glg. Spomenuté plnoleté kamarátky si zavinenie priznali a za nezákonné poskytnutie alkoholu osobám mladším ako 18 rokov im mestskí policajti uložili blokovú pokutu v nižšej miere, ktorá mala mať pre nich  výchovný moment do budúcna.

 

Vo večerných hodinách približne o hodinu neskôr príslušníci mestskej polície vykonávali štandardnú kontrolu verejného poriadku v okolí Divadla Andreja Bagara v Nitre a v jeho okolí. Na Svätoplukovom námestí zistili ďalšiu skupinku mládeže, ktorí konzumovali alkohol. V tejto skupinke sa nachádzali dve dievčatá vo veku 16 rokov, obidve z Lužianok, ktoré sa priznali k užívaniu alkoholu, čo bolo zjavné z ich vonkajších medicínskych príznakov. Obe boli vyzvané na podrobenie sa dychovej skúške na zistenie prítomnosti alkoholu v dychu. Tejto výzve vyhoveli a kalibrovaný prístroj na meranie alkoholu určil objemové percento alkoholu na hodnotu u jednej 0.43 mg/l, podobne u druhej na 0,49 mg/l (0,90 a 1,02 promile alkoholu v krvi). Aj u týchto mladistvých príslušníci vykonali rovnaké úkony, ako v predchádzajúcom prípade, kontaktovali a privolali zákonných zástupcov, matky, tie vyzvali, aby si svoje dcéry prevzali do svojej starostlivosti. Zároveň ich informovali, že správny delikt, ktorého sa ich mladistvé dcéry dopustili, bude oznámený na obecný úrad, kde budú predvolané i s jedným so zákonných zástupcov a porušenie zákazu požívania alkoholu osobám mladším ako 18 rokov podľa zákona 219/1996 Z.z. bude tam doriešené.

 

10.09.2022 – SOBOTA :

V dopoludňajších hodinách mestskí policajti preverovali oznam o založení dvoch čiernych skládok starého nábytku pri stojiskách pre smetné nádoby na ulici Na Hôrke na sídlisku Klokočina. Po príchode na miesto a objasňovaní skutku sa príslušníkom mestskej polície v súčinnosti s okolo bývajúcimi občanmi podarilo zistiť pôvodcov založenia skládok a aj presné adresy, odkiaľ nábytok vynášali. Po zistení všetkých potrebných informácií o páchateľoch priestupku mestskí policajti uložili blokové pokuty dvom Ukrajincom, ktorí boli po doriešení vyzvaní, aby sa nelegálne už vyhodeného odpadu bezodkladne zbavili zákonným spôsobom zanesením na najbližší zberový dvor. Obaja priestupcovia prisľúbili vykonať nápravu, mestskí policajti v priebehu pracovnej zmeny počas preventívnej kontroly zistili, že verejný priestor bol uprataný a časti nábytku odvezené.

 

11.09.2022 - NEDEĽA:

Tri hodiny po polnoci príslušník operačného centra mestskej polície prijal oznam občana z  Ďumbierskej ulice na sídlisku Chrenová o tom, že od areálu tenisových kurtov počuje dievčenský plačúci hlas, ktorý volal o pomoc. Na miesto okamžite vyslal motorizovanú hliadku, príslušníci v areáli po príchode zistili zjavne maloleté dievča, ktoré bezmocne ležalo na zemi, nedokázalo sa pohnúť a rovnako zjavná bola i skutočnosť, že je silne pod vplyvom alkoholu. Dievča uviedlo, že s kamarátkou pili vodku a tá zostala na streche objektu. Otrasená maloletá príslušníkom nevedela uviesť, ako sa ona dostala zo strechy objektu dolu, či spadla alebo sa jej nejakým spôsobom podarilo zliezť a problémy s mobilitou nastali až neskôr.  Druhé dievča, ktoré bolo na streche, nijako nereagovalo na volanie príslušníkov. Mestskí policajti na miesto privolali záchranárov a druhá motohliadka mestskej polície priniesla rozkladací rebrík, pomocou ktorého dievča zo strechy opatrne zniesol jeden z mestských policajtov dolu na chrbte. Po chvíli sa na miesto dostavila aj hliadka PZ SR, ktorú pravdepodobne privolal oznamovateľ. Obe dievčatá pri zisťovaní ich totožnosti mestským policajtom uvádzali rôzne mená a dátumy narodenia. Nebolo možné určiť, či zámerne alebo je to v dôsledku stresu, alkoholu alebo prípadným zraneniam. Neskôr, po trpezlivom rozhovore zo strany príslušníkov mestskej polície, sa podarilo jedno z dievčat stotožniť, pričom bolo zistené, že má iba trinásť rokov. Druhé z dievčat, približne v rovnakom veku, sa stotožniť nepodarilo. Obidve dievčatá si posádka sanitky previezli do nemocnice na vyšetrenie a prípadnú detoxikáciu, s nimi sa presunula aj hliadka PZ SR, ktorá si celý prípad prevzala na objasnenie.

 

Na pokyn operačného príslušníka sa hliadka mestskej polície v popoludňajších hodinách presunula na Chmeľovú dolinu, kde preverovala oznam o nehybne ležiacej osobe pri potravinách. Príslušníci po príchode našli na označenom mieste sedieť staršieho muža, pri ktorom sa nachádzala aj oznamovateľka. Tá mestským policajtom uviedla, že muža zbadala ležať pri chodníku. Príslušníci muža prehliadli, bazálne funkcie nemal narušené, nemal vonkajšie zranenia, bol orientovaný a uviedol, že  bol na prechádzke a keďže začalo pršať, pošmykol sa, spadol a udrel sa. Mestskí policajti seniora vo veku sedemdesiat rokov odprevadili až do Domu opatrovateľskej služby na Janského ulici, kde bol ubytovaný. Tam si do starostlivosti prevzala službukonajúca zdravotná sestra.

 

Vo večerných hodinách hliadka mestskej polície počas kontroly verejného poriadku zistila v mestskom parku neuzamknutú unimobunku so stavebným a elektrickým náradím, ktorá pravdepodobne patrila firme vykonávajúcej revitalizáciu parku. Z dôvodu zamedzenia krádeže náradia bola bunka uzamknutá visiacim zámkom vo vlastníctve mestskej polície, o čom mestskí policajti zamestnancov informovali zanechaním písomného odkazu.

 

Príslušník operačného centra mestskej polície v neskorších večerných hodinách prijal podnet od oznamovateľa z ulice Richtára Peregrína o tom, že jeho, i jedno z jeho maloletých detí, fyzicky napadla jeho priateľka. Mestskú políciu žiadal, aby agresívnu priateľku vyhodili z jeho nehnuteľnosti. Operačný príslušník na miesto bezodkladne vyslal motorizovanú hliadku, príslušníci sa skontaktovali s poškodeným oznamovateľom, ten im uviedol, že jeho priateľka bola pod vplyvom alkoholu, bola agresívna, fyzicky napadla jeho i jedno maloleté dieťa, ale keď počula, že volá na mestskú políciu, z bytu ušla. Oznamovateľ príslušníkov žiadal, aby jej vydali zákaz vstupu do bytu a trval na podaní trestného oznámenia. Mestskí policajti mu vysvetlili, že inštitút vykázania z obydlia na desať dní môžu za určitých okolností využiť príslušníci policajného zboru, rovnako, ako podať trestné oznámenie môže iba im, prípadne na prokuratúre písomnou formou. Z tohto dôvodu mestskí policajti na miesto privolali hliadku policajného zboru, tá si po príchode prípad prevzala a presunula sa spolu s oznamovateľom i deťmi prijať oznámenie na agresívnu priateľku. Do odchodu mestských policajtov z bytu sa priateľka domov nevrátila, po kontrole okolia mohli tiež skonštatovať, že žiadna podobná osoba sa v okolí na verejnom priestore nezdržovala.

 

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.