Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Vybrané prípady 16. týždeň 2022

Dátum: 29.04.2022
Autor: Mestská polícia mesta Nitra
Vybrané prípady 16. týždeň 2022

Na našej webovej stránke Vám prinášame týždenné prehľady prípadov alebo zásahov príslušníkov Mestskej polície v Nitre. Do tohto prehľadu nezaraďujeme riešenia všetkých priestupkov alebo správnych deliktov, ktoré sme riešili či objasňovali, pretože opis tejto každodennej štandardnej práce by mohol pôsobiť nudným dojmom. Preto sme sa rozhodli v krátkosti opísať iba tie udalosti, ktoré sú o niečo neštandardnejšie, možno zaujímavejšie alebo si myslíme, že by ste o nich vedieť mali.

 

UDALOSTI  – 16. TÝŽDEŇ

 18.04.2022 – PONDELOK:

V nočných hodinách tesne pred polnocou operátor kamerového systému mestskej polície spozoroval na monitoroch skupinu mužov, ktorí na Mostnej ulici jedného z nich prudko zhodili na zem. Informáciu poskytol operačnému príslušníkovi, ten okamžite na miesto vyslal motorizovanú hliadku. Pri príchode mestských policajtov sa skupina mužov rozutekala do okolia, na mieste zostal sedieť iba muž, ktorého zhodili na zem. Mestskí policajti začali unikajúcich podozrivých prenasledovať a podarilo sa im zadržať dvoch z nich blízko pri Divadle Andreja Bagara. Jednalo sa o sedemnásťročného mladistvého z Malého Lapáša a ďalšieho tiež mladistvého vo veku šestnásť rokov z obce Štitáre. Operátor kamerového systému, ktorý situáciu stále monitoroval, si všimol, že medzitým sa niektorí z útočníkov sami vrátili na miesto činu k poškodenému mužovi a jeden z nich mu začal rázne verbálne dohovárať. V tom momente na miesto prišla aj druhá hliadka mestskej polície, ktorá dohovárajúceho muža vyzvala, aby zotrval na mieste do príchodu prvej hliadky. Tá medzitým zadržala spomínané dve mladistvé osoby a vracala sa nimi späť na miesto činu. Poškodený muž vo veku devätnásť rokov z obce Veľký Lapáš odmietal mestským policajtom objasniť situáciu a tiež odmietal podávať akékoľvek oznámenie, či už oznámenie o priestupku alebo trestné oznámenie. Po utlmení eskalovaných emócií a krátkom objasňovaní príslušníci mestskej polície zistili od útočníkov, že muža z Veľkého Lapáša napadli z toho dôvodu, že on údajne surovým spôsobom predtým napadol zatiaľ neznáme dievča a spôsobil jej závažné zranenie nosa. Napadnutá mladá žena mala byť v tom čase v nemocnici na ošetrení. Po tejto novej informácii operačný príslušník kontaktoval obe obvodné oddelenia policajného zboru a informoval sa, či nemajú zaregistrované prijaté trestné oznámenie v tejto veci, v prípade neskoršieho prijatia takého oznámenia im oznámil, že pravdepodobný útočník sa nachádza na Mostnej ulici v prítomnosti mestskej polície. Jedna hliadka mestskej polície sa presunula do nemocnice preveriť nahlásené skutočnosti, druhá hliadka zostala na mieste s údajným útočníkom, s dvomi zadržanými i svedkami tejto udalosti. Mestskí policajti v nemocnici našli na urgentnom príjme osemnásťročnú poškodenú z Veľkého Zálužia, tá príslušníkom uviedla, že chce podať trestné oznámenie, ale práve čaká na ošetrenie. Mala zjavné výrazné zranenie na nose, na ktorom chýbalo tkanivo až po kosť. Keďže vzniklo dôvodné podozrenie, že konanie muža  z Veľkého Lapáša nesie stopy trestného činu, príslušník operačného centra mestskej polície o zistených skutočnostiach informoval kolegov v policajnom zbore, tí vyslali jednu hliadku do nemocnice za poškodenou a druhú hliadku na asistenciu mestským policajtom na Mostnú ulicu. V nemocnici hliadke PZ SR poškodená potvrdila záujem podať trestné oznámenie, preto príslušníci policajného zboru vec od mestských policajtov prevzali, zadržali páchateľa a predviedli ho na obvodné oddelenie. Mladistvé osoby, ktoré boli pôvodne účastné pri konflikte, mestskí policajti doriešili zmierlivo napomenutím za priestupok proti občianskemu spolunažívaniu.

 

19.04.2022 – UTOROK:

Príslušník operačného centra v nočných hodinách prevzal oznam o nehybne ležiacej mladej žene na Damborského ulici. Na miesto okamžite vyslal prijatý podnet preveriť motorizovanú hliadku, tá zistila ležať na zemi dvadsaťročnú ženu z Piešťan, ktorá bola, podľa všeobecne známych vonkajších medicínskych príznakov, pod vplyvom alkoholu. Nebola schopná chôdze, ani samostatného státia, podľa verbálneho obsahu a spôsobu jej komunikácie bola zjavne dezorientovaná. Jej presun do miesta bydliska pešo nebol možný ani za asistencie jej prítomného priateľa, ktorý bol taktiež výrazne pod vplyvom alkoholu. Keďže sa nedali vylúčiť prípadné vnútorné zranenia spôsobené pádom na zem, mestskí policajti žene privolali záchrannú službu, ktorá ju neskôr previezla na vyšetrenie do nemocnice.

 

20.04.2022 – STREDA:

Príslušníci mestskej polície dali v ranných hodinách pokyn na realizáciu odtiahnutia dvoch dlhodobo stojacich osobných motorových vozidiel z verejnej komunikácie, ktoré dlhšiu dobu zaberali miesta na parkovanie pre ostatných aktívnych vodičov na Výstavnej a Kmeťovej ulici.  

V dopoludňajších hodinách mestskí policajti preverovali telefonický oznam o horiacej tráve v areáli nitrianskej nemocnice na Špitálskej ulici. Podnet od občana prijal príslušník operačného centra, ktorý na miesto vyslal motohliadku. Tá v areáli nemocnice nezistila žiadny požiar, ani horiacu trávu, po podrobnejšej kontrole však našli  tlejúci spráchnivený suchý peň vypíleného stromu, ktorý začal horieť pravdepodobne od nezahaseného cigaretového ohorku. Peň i blízke okolie mestskí policajti výdatne zaliali vodou. Následne vykonali pohovor so službukonajúcim členom SBS v nemocnici, aby na peň dozrel a pre istotu ho ešte raz poriadne zalial vodou, aby sa minimalizovalo riziko opätovného samovznietenia pňa. Výjazd hasičského zboru nebol nutný.

 

21.04.2022 – ŠTVRTOK : bez zaznamenanej významnej udalosti   

 

22.04.2022 – PIATOK :

Príslušníci mestskej polície v popoludňajších dopravne exponovaných hodinách preverovali oznam občana o tom, že na ulici Fraňa Mojtu na konci jednosmernej časti pri Štúrovej ulici parkuje vozidlo tak, že bráni prejazdu autobusov MHD. Po príchode na miesto príslušníci zistili, že celý úsek ulice Fraňa Mojtu od Palárikovej po Štúrovu ulicu bol zablokovaný kolónou vozidiel, osobných aj autobusov. Hliadka mestskej polície prioritne poskytla asistenciu vodičom MHD tak, že zastavila premávku na Štúrovej ulici v smere od Chrenovej a vozidlá MHD mohli vyjsť čiastočne po chodníku, čiastočne nadídením si okolo blokujúceho vozidla. Príslušník operačného centra zároveň zisťoval totožnosť i telefonický kontakt držiteľa blokujúceho vozidla. Založenie blokovacieho zariadenia na kolízne stojace vozidlo by vzniknutú exponovanú dopravnú situáciu nijako neriešilo, naopak, jeho založenie a následná demontáž pri kontakte s priestupcom by plánované sprejazdnenie tohto dopravného úseku len časovo predĺžilo. Zasahujúcim príslušníkom sa tridsaťjedenročnú vodičku z Nitry napokon podarilo fyzicky nájsť v blízkej advokátskej kancelárii. Vyzvali ju, aby sa bezodkladne dostavila k svojmu vozidlu. Po rýchlom doriešení priestupku na mieste v blokovom konaní ju mestskí policajti vyzvali, aby svoje vozidlo preparkovala na miesto, kde neporušuje žiadne dopravné značky, dopravné predpisy alebo nariadenia. Po vykonanom úkone sa dopravná situácia na tomto mestskom úseku znormalizovala.

V neskorých večerných hodinách občan zo Senice telefonicky požiadal príslušníka operačného centra mestskej polície o pomoc vo forme osobného informovania jeho brata o tom, že ich otec v Senici je v kritickom zdravotnom stave. S bratom, ktorý býva na Župnom námestí v Nitre, sa opakovane nedokázal telefonicky, ani inak, skontaktovať.  Pre akútnosť situácie by z časového hľadiska nebolo efektívne, aby sa osobne presunul zo Senice do Nitry a pokúsil sa brata vyhľadať fyzicky. Muž argumentoval, že v Nitre nikoho, okrem brata, nepozná, navyše musí byť v súčasnosti pri kolabujúcom otcovi. Operačný príslušník vyhovel jeho prosbe o spoluprácu a do miesta bydliska vyslal motohliadku. Príslušníkom sa podarilo oznamovateľovho brata nájsť a poskytli mu potrebné informácie, zároveň spätne informovali oznamovateľa, že jeho brat bol úspešne kontaktovaný.

 

23.04.2022 – SOBOTA :

V popoludňajších hodinách príslušník operačného centra mestskej polície prijal telefonický oznam občana z ulice Štúrova o nájdení použitých injekčných striekačkách. Na miesto vyslal podnet preveriť motorizovanú hliadku, tá zistila opodstatnenosť  podnetu, pretože na uvedenom mieste pri Dome služieb sa pri lavičke nachádzalo osem kusov použitých injekčných striekačiek, ktoré potenciálne mohli byť infikované a mohli tak byť zdrojom rôznych infekčných chorôb. Mestskí policajti striekačky vyzbierali a všetky umiestnili do špecializovanej nádoby od spolupracujúceho občianskeho združenia STORM, ktoré ich priebežne likviduje.

 

24.04.2022 – NEDEĽA:

Počas kontroly verejného poriadku mestskí policajti na Štúrovej ulici v kríkoch za predajňou Asco našli na zemi ležať muža, z miestnej služobnej znalosti vedeli, že sa jedná o nitrianskeho štyridsaťtriročného bezdomovca pôvodne z obce Dolné Obdokovce. Bezdomovec, ktorý bol imobilný, ležal na zemi v tráve, podchladený a premočený. Podľa jeho vyjadrenia tam ležal od predchádzajúceho dňa, pretože nemôže chodiť. Údajne ho jeho priatelia vždy ráno odnesú z nízkoprahovej ubytovne do blízkeho okolia a večer ho vždy prenesú naspäť. Keďže predchádzajúci deň, a hlavne večer, pršalo, tak na neho zabudli a nechali ho ležať v kríkoch, kde celú noc mokol na daždi. Príslušníci mu ponúkli zabezpečiť zdravotnú pomoc, tú však dôrazne a opakovane odmietol, odmietal aj akúkoľvek inú sociálnu pomoc, vyjadril sa, že on je takto zvyknutý žiť a nechce na tom nič meniť. Napriek tomu sa mestskí policajti presunuli do azylového domu a vec skonzultovali so správcom. Ten sa vyjadril, že má praktickú skúsenosť, že bezdomovci sa spravidla odmietajú aktívne podieľať na riešení ich životnej situácie a rovnako sa zdráhajú využívať rôzne dostupné formy sociálnej pomoci a podpory. Príslušníci spolu s operačným príslušníkom ešte skonzultovali iné možnosti sociálnej alebo hmotnej pomoci, ale keď sa presunuli na Štúrovu ulicu za bezdomovcom, zistili, že ten sa tam už nenachádza, pravdepodobne pre neho prišli jeho priatelia a preniesli ho na iné miesto alebo do ubytovne.    

 

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.