Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Výberové konanie - ASISTENT PARKOVACEJ SLUŽBY

SÚBOR
Dátum: 20.11.2023
Autor: Mestská polícia mesta Nitra
Výberové konanie - ASISTENT PARKOVACEJ SLUŽBY

P R A C U J   P R E   S V O J E   M E S T O !

 

 

Mestská polícia v Nitre obsadzuje voľné pracovné miesta na pracovnej pozícii
ASISTENT  PARKOVACEJ  SLUŽBY.

 

Asistent parkovacej služby je, spravidla v dennej pracovnej zmene, povinný najmä:

 • monitorovať, zisťovať, dokumentovať a určeným spôsobom odosielať vybrané porušenia dopravných predpisov zodpovednému príslušníkovi MsP Nitra,
 • asistovať pri službách spojených s parkovaním,
 • navigovať na požiadanie vodičov parkujúcich na verejnom priestranstve v parkovacích zónach,
 • oznámiť operačnému príslušníkovi mestskej polície zistené skutočnosti v prípade spozorovanej podozrivej alebo protiprávnej činnosti,
 • plniť ďalšie úlohy uložené v súlade s dohodnutým druhom práce podľa pokynov nadriadených,
 • plniť úlohy v prípade potrieb mesta i počas dňa pracovného pokoja..

VÝBEROVÉ KONANIE bude uskutočnené:

miesto             : útvar mestskej polície na Cintorínskej ulici č.6 v Nitre

deň                 : štvrtok 11. januára 2024

čas                  : 8:00 h

 

Nástup do zamestnania ASAP

 

PONÚKAME:

 • nástupný plat od 871,- €,
 • trinásty plat vo výške:
  75% zmluvnej mzdy, ak k 31.10. odpracoval viac ako 6 mesiacov a menej ako 3 roky
  100% zmluvnej mzdy ak k 31.10. odpracoval 3 roky a viac,
 • päť dní dovolenky navyše,
 • šesťdňový rehabilitačný pobyt po splnení základných podmienok,
 • príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie,
 • finančný príspevok na jednu stravnú jednotku 4,22 €
 • permanentka do mestského kúpeľa,
 • bezplatné využívanie fitness centra s rodinným príslušníkom.

 

 

VYŽADUJEME

1) Uchádzač (ka) musí spĺňať nasledovné požiadavky:

   a) bezúhonnosť*,

   b) minimálne stredoškolské vzdelanie bez maturity,

   c) zdravotná fyzická spôsobilosť na prácu,

   d) schopnosť zodpovedne pracovať samostatne i tímovo,

   e) ovládanie zručnosti jazdy na bicykli,

   f) aktívne základné ovládanie zariadení informačných technológií (napr. smartfón, PC a pod.)

   g) základy Microsoft Office, Internet,

   h) aktívne ovládanie úradného jazyka slovom i písmom (slovenského jazyka).

 

*Tlačivo na Výpis z registra trestov si môžete stiahnuť v priloženom súbore a vyplnené doručiť
   na MsP Nitra.

 

2) K  žiadosti je potrebné doložiť:

   a) profesijný životopis,
   b) doklad o nadobudnutom vzdelaní alebo jeho overená kópia,
   c) písomný súhlas na spracovanie osobných údajov pre potreby výberového konania
       v zmysle zákona č.18/2018  Z.z. o ochrane osobných údajov.

 

3) Žiadosť zasielať  do 5. januára 2024 do 14:00 h na adresu:

     Mestská polícia

     Cintorínska 6

     949 01 Nitra

 

4) Podmienkou prijatia je:

 • splnenie požiadaviek podľa odseku 1) a 2),
 • včasné doručenie žiadosti podľa odseku 3),
 • úspešné absolvovanie ústneho pohovoru.

 

Informácia pre uchádzačov:

Vašimi predloženými dokladmi sa budeme zodpovedne zaoberať a Vami poskytnuté informácie starostlivo posúdime.

Mestská polícia si vyhradzuje oprávnenie pozvať na osobný pohovor len vybraných uchádzačov.

V prípade veľkého záujmu zo strany uchádzačov nebude možné kontaktovať každého kandidáta osobne, preto budeme kontaktovať iba uchádzačov, ktorí spĺňajú všetky požadované kritériá. Výberové konanie bude prebiehať štandardnou formou individuálneho rozhovoru pred päťčlennou komisiou. Vybraní uchádzači budú na osobný pohovor pozvaní telefonicky alebo elektronicky.

Všetkým uchádzačom ďakujeme za prejavený záujem.

Odoslaním Vášho životopisu súhlasíte so spracúvaním a evidovaním osobných údajov pre účel výberového konania a následne na vykonanie predzmluvných opatrení spočívajúcich v posúdení Vašich znalostí a skúseností na zverejnenú pozíciu.

 

Doplňujúce otázky zasielajte naszakmarova@mspnitra.sk,  msp@mspnitra.sk

alebo telefonicky:  037/ 6922522

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
tlačivo Výpis z registra trestov Veľkosť: 60.5 kB Formát: doc Dátum: 20.11.2023