Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Vybrané prípady 34. týždeň 2023

Dátum: 06.09.2023
Autor: Mestská polícia mesta Nitra
Vybrané prípady 34. týždeň 2023

Na našej internetovej stránke Vám prinášame týždenné prehľady prípadov alebo zásahov príslušníkov Mestskej polície v Nitre. Do tohto prehľadu nezaraďujeme riešenia všetkých priestupkov alebo správnych deliktov, ktoré sme riešili či objasňovali, pretože opis tejto každodennej štandardnej práce by mohol pôsobiť nudným dojmom. Preto sme sa rozhodli v krátkosti opísať iba tie udalosti, ktoré sú o niečo neštandardnejšie, možno zaujímavejšie alebo si myslíme, že by ste o nich vedieť mali.

 

 

UDALOSTI  –  34. TÝŽDEŇ

 

21.08.2023 – PONDELOK :

V ranných hodinách príslušník operačného centra mestskej polície prijal oznamy a telefonické sťažnosti občanov na ležiacich utečencov na Rázusovej ulici. Na miesto vyslal podnety preveriť motorizovanú hliadku, príslušníci zistili šiestich migrantov, ktorí neporušovali zákon, sedeli na mieste a podľa ich vyjadrení čakali na odvoz prepravcu do iného štátu v Európskej únii. Keďže potrebné dočasné dokumenty mali štandardne platné a v poriadku, mestskí policajti vykonali s nimi pohovor, po ktorom miesto a okolie po sebe upratali, dali do pôvodného stavu a z miesta odišli.

 

Podobný oznam mestská polícia zaregistrovala vo večerných hodinách, oznamovatelia uvádzali, že v mestskej časti Borina sa nachádza veľké množstvo migrantov a ľudia sa ich údajne boja. Operačný príslušník vydal pokyn situáciu preveriť, vyslaní príslušníci  na mieste zistili približne 30 migrantov, ktorí sedeli na tráve. Mestskí policajti s nimi vykonali pohovor, po ktorom skonštatovali, že prítomné osoby neporušovali zákon, nenarúšali verejný poriadok, po vybavení potrebných dokumentov na príslušnom oddelení Policajného zboru SR podľa ich vyjadrenia iba čakajú na príbuzných, ktorí im zabezpečia prevoz do Nemecka. Príslušníci ich vyzvali, aby sa do odvozu zdržovali mimo obytných zón.

 

Počas večerného hliadkovania v uliciach sídliska Chrenová mestskí policajti zistili na Dlhej ulici nezabezpečené nitrianske osobné motorové vozidlo, ktoré malo otvorený batožinový priestor. Keďže sa nepodarilo zistiť telefonický kontakt na držiteľa, mestskí policajti kufor vozidla zavreli a vozidlo tak zabezpečili pred odcudzením alebo vykradnutím.

 

22.08.2023 – UTOROK :

Na Chrenovskej ulici pri obchodnom dome MAX hliadku požiadal nitriansky občan vo veku 65 rokov, aby mu mestskí policajti na jeho vozidlo založili blokovacie zariadenie. Svoju žiadosť odôvodnil skutočnosťou, že počas nákupu stratil kľúče od vozidla a keďže mal obavy z možného odcudzenia svojho auta, chcel ho zabezpečiť takýmto spôsobom, kým si z domu neprinesie náhradné kľúče. Po spísaní zápisnice o udalosti mestskí policajti jeho žiadosti vyhoveli a z preventívnych dôvodov vozidlo zabezpečili.

 

23.08.2023 – STREDA : bez zaznamenanej významnej udalosti 

 

24.08.2023 – ŠTVRTOK :

Mestskí policajti v dopoludňajších hodinách počas kontroly verejného poriadku na sídlisku Klokočina v parku pod Borinou zistili, okrem iného znečistenia, vyhodené viaceré použité injekčné striekačky. Keďže tie mohli byť potenciálnym zdrojom prenosných infekčných chorôb, striekačky vyzbierali a umiestnili ich do špeciálnej zbernej nádoby na nebezpečný odpad.

 

V popoludňajších hodinách mestskí policajti riešili štandardný dopravný priestupok vodiča, ktorý s vozidlom parkoval na chodníku na Piaristickej ulici.  Do riešenia priestupku sa nevhodným spôsobom zapojila okoloidúca neznáma žena, ktorá emotívne kričala, že hliadka „buzeruje ľudí, lebo im to robí dobre  a teší ich to.“ Následne si žena výkon riešenia priestupku začala detailne natáčať na mobilný telefón. Mestskí policajti dokumentovanie ich práce štandardne strpeli, keď však so svojim telefónom prichádzala do bezprostrednej blízkosti, upozornili ju, aby telefón nedávala príliš blízko na mieste činu z dôvodu ochrany osobných údajov priestupcu, ktorého údaje i údaje vozidla práve dokumentovali. Keďže žena výzvu neuposlúchla a naďalej pokračovala vo svojej činnosti vrátane rôznych hlasných provokujúcich poznámok, jeden z príslušníkov sa postavil pred objektív tak, aby zamedzil snímaniu údajov. Žena začala snímať tvár príslušníka a kričať, že „ona môže všetko.“ Ten sa ju opakovane pokúšal upozorniť a vyzvať ju, aby neeskalovala inak pokojné riešenie priestupku pre ňu neznámeho vodiča. Žena však začala kričať, že „je debil, že pozná všetkých mestských policajtov a tiež aj všetkých na krajskom riaditeľstve policajného zboru.“ Keďže neustále narúšala verejný poriadok, príslušník mestskej polície ju vyzval, aby predložila doklad totožnosti a znovu sa postavil do smeru natáčania mobilného telefónu. Vtedy žena začala na verejnom priestranstve kričať ešte emotívnejšie, že ju mestský policajt napadol, udrel a zranil. Zároveň na tiesňovej linke policajného zboru 158 túto nepravdivú informáciu nahlásila stálej službe a požiadala o pomoc privolaním hliadky PZ SR. Ešte pred príchodom vyžiadanej hliadky policajného zboru na miesto žena prekvapivo veľmi rýchlo svoj afekt, emócie, osočovanie, urážky i nepravdivé obviňovanie náhle ukončila, aspoň navonok sa upokojila, verbálne viackrát oľutovala svoje konanie a chcela z miesta odísť a nečakať na príchod hliadky, ktorú si privolala. Mestskí policajti nevedeli, či žena jedná účelovo, keďže sa jej nedostalo verejnej podpory okolitých občanov alebo skutočne si uvedomila svoje skratové reakcie. Príslušníci preto trvali na tom, aby žena zotrvala na mieste až do príchodu hliadky PZ SR. Po chvíli ticha sa žena rozhodla spísať zápisnicu a predložila zasahujúcim príslušníkom aj svoj doklad totožnosti. V zápisnici sa vyjadrila, že k žiadnemu útoku na jej osobu nedošlo, nie je zranená a nežiada žiadne ošetrenie. V čase spísania zápisnice sa na miesto dostavili aj príslušníci  policajného zboru, aj im 54 ročná žena z Močenku uviedla, že konala skratovo a emotívne údajne po ťažkom po pracovnom dni.

 

25.08.2023 – PIATOK :

V začínajúcich nočných hodinách operačný príslušník mestskej polície prijal oznam o rušení nočného kľudu na Ďurkovej ulici z miestneho hotela. Vyslaná hliadka zistila, že hudobná akcia pre približne 80 hostí sa koná na terase hotela. Za neoprávnené prevádzkovanie v priestoroch terasy príslušníci zodpovednej osobe uložili blokovú pokutu, zároveň sa s obsluhou dohodli na znížení intenzity reprodukovanej hudby. Keďže viaceré telefonické sťažnosti a oznamy občanov o neprestávajúcom rušení nočného pokoja neprestávali, vyslaná hliadka za spomenutý priestupok neskôr opäť uložila blokovú pokutu zodpovednej osobe a akcia bola následne okolo polnoci ukončená a verejný poriadok na ulici obnovený.

 

26.08.2023 – SOBOTA :

V popoludňajších hodinách mestskí policajti na Dolnočermánskej ulici na sídlisku Klokočina zistili a odchytili zjavne túlavého psa rasy Labrador, ktorý bol bez evidenčnej známky, či iných poznávacích markerov, ktoré by mohli pomôcť pri identifikácii súčasného alebo bývalého majiteľa. Odchytený pes bol neskôr odovzdaný privolanému zmluvnému veterinárovi, ktorý psa prevzal a umiestnil ho do svojho záchytného zariadenia.

 

27.08.2023 – NEDEĽA:

Dve a pol hodiny po polnoci mestskí policajti počas hliadkovania a kontroly verejného poriadku na Štefánikovej triede zistili väčšie množstvo rôznych plagátov, ktoré boli nalepené na podstavci Pamätníka víťazstva, ktorý reprezentuje známa socha vojaka pred nitrianskym okresným úradom. Plagáty rôznych tvárí súčasných osôb politického života s upraveným textom a viacero papierových vytlačených koláží bolo nalepených na pamätník lepidlom. Keďže na výtlačkoch boli zobrazené aj hákové kríže a iné symboly propagujúce fašizmus, zasahujúci príslušníci z miesta vyhotovili fotodokumentáciu. Následne za spolupráce operátora kamerového systému mestskej polície na zázname zistili, že plagáty na pamätník umiestnili a nalepili dve osoby vo večerných hodinách. Jednalo sa o neznámeho staršieho muža a ženu. Ich opis,  téma i samotný spôsob a forma konania však indikujú na dvojicu, ktorá podobným spôsobom už v Nitre konala a nadmieru emotívnym a provokujúcim spôsobom reagovala na pokojne zasahujúcich príslušníkov nielen v meste Nitra, ale aj v iných mestách na Slovensku. Prípad je postúpený na objasnenie a doriešenie.  

 

V ranných hodinách mestskí policajti preverovali oznam od operátora kamerového systému mestskej polície o tom, že neznámy muž mal na Mostnej ulici na zem skopnúť zo zavesenia smetnú nádobu znečistiť tak verejný priestor vypadnutými odpadkami z koša. Muža podľa popisu príslušníci pri kruhovom objazde zistili a zadržali na Župnom námestí. Ten odmietol predložiť doklad totožnosti a odmietol riešiť vec na mieste aj po poskytnutím potrebnej súčinnosti zo strany zasahujúcich mestských policajtov. Počas celej doby vykonávaného pohovoru, zisťovania totožnosti a objasňovania priestupku sa príslušníci snažili muža motivovať k spolupráci, ten však nereagoval. Z toho dôvodu bol neznámy priestupca predvedený na útvar mestskej polície, kde  jeho totožnosť následne mestskí policajti zistili. Jednalo sa o 49 ročného občana obce Lehota, ktorý odmietol spísať zápisnicu o podanom vysvetlení k priestupku a odmietol doriešiť svoje porušenie priestupkového zákona v blokovom konaní. Mestskí policajti ho informovali, že doriešenie jeho skutku bude postúpené na správny orgán, kde okrem zaplatenia správneho poplatku za prejednanie priestupku, bývajú uložené pokuty spravidla vo vyšších sumách. Po vykonaní všetkých potrebných úkonov bol Lehoťan z budovy útvaru mestskej polície prepustený.

 

 

 

 

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.