Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Vybrané prípady 18. týždeň 2023

Dátum: 12.05.2023
Autor: Mestská polícia mesta Nitra
Vybrané prípady 18. týždeň 2023

Na našej internetovej stránke Vám prinášame týždenné prehľady prípadov alebo zásahov príslušníkov Mestskej polície v Nitre. Do tohto prehľadu nezaraďujeme riešenia všetkých priestupkov alebo správnych deliktov, ktoré sme riešili či objasňovali, pretože opis tejto každodennej štandardnej práce by mohol pôsobiť nudným dojmom. Preto sme sa rozhodli v krátkosti opísať iba tie udalosti, ktoré sú o niečo neštandardnejšie, možno zaujímavejšie alebo si myslíme, že by ste o nich vedieť mali.

 

UDALOSTI  – 18. TÝŽDEŇ

 

01.05.2023 – PONDELOK : bez zaznamenanej významnej udalosti

02.05.2023 – UTOROK :

Hliadka mestskej polície v ranných hodinách v mestskej časti Orechov dvor preverovala oznam o uhryznutí psom. Telefonický podnet prevzal operačný príslušník a do lokality vyslal motorizovanú hliadku. Mestských policajtov na mieste čakala oznamovateľka, poškodená žena vo veku 40 rokov. Tá uviedla, že po tom, čo odišla z domu a dostala sa pred vchod, pohrýzol ju pes do spodnej časti brucha. Objasňovaním na mieste príslušníci zistili držiteľku agresívneho psa, ktorou bola tridsaťšesťročná občianka z miestnej komunity. Za priestupok, ktorého sa dopustila nesplnením si povinností držiteľa psa, bola na mieste doriešená v blokovom konaní. Mestskí policajti pri kontrole zároveň zistili, že útočiaci pes nemá evidenčnú známku a nie je prihlásený do nitrianskej evidencie psov. Príslušníci vyzvali majiteľku psa, aby si splnila aj túto povinnosť, čo neskôr skontrolujú.    

 

Na poludnie mestskí policajti riešili štandardný dopravný priestupok, počas jeho objasňovania zistili, že na vozidle je pripevnená tabuľka s evidenčným číslom, ktorá bola nahlásená ako odcudzená. Túto skutočnosť potvrdilo lustrovanie v dvoch relevantných evidenciách, v ktorých bol záznam o odcudzení predmetného evidenčného čísla. Mestskí policajti zhotovili fotodokumentáciu  a následne k vozidlu privolali hliadku policajného zboru. Príslušníci PZ SR si po príchode a preverení situácie neskôr celú vec prevzali na objasnenie, demontovali tabuľku s evidenčným číslom a dali pokyn na osadenie blokovacieho zariadenia na vozidlo. Prípad sa ďalej objasňuje.

 

Príslušník operačného centra mestskej polície v popoludňajších hodinách prijal oznam o voľne pobehujúcom psovi na Novomeského ulici na sídlisku Klokočina. Na miesto vyslal podnet preveriť hliadku, príslušníci sa skontaktovali s oznamovateľkou a vykonali s ňou pohovor. Psa bez dozoru našli, nemal však na sebe žiadne identifikačné markery, podľa ktorých by sa dal stotožniť prípadný držiteľa psa, rovnako nikto v blízkosti bývajúcich nevedel uviesť, či alebo komu pes patrí. Pobehujúce zviera sa mestským policajtom nepodarilo odchytiť, pes bol veľmi aktívny a nedôverčivý, nebolo možné ho odchytiť bez špeciálnych pomôcok. Z tohto dôvodu privolali na miesto nitrianskeho zmluvného veterinára, ten psa, pudlíka čiernej farby pomocou narkotizačnej injekcie uspal a previezol ho do svojho záchytného zariadenia.

 

03.05.2023 – STREDA :

V neskorých nočných hodinách operačný príslušník prijal telefonický oznam občana z Mikovíniho ulice o tom, že niekde v blízkosti jeho bydliska nepretržite znie hlasný alarm. Do lokality operačný vyslal motorizovanú hliadku, tá po príchode na miesto zistila, že silná zvuková signalizácia sa ozýva z neďalekej budovy klokočinskej polikliniky.  Po rýchlej vizuálnej kontrole objektu, pri ktorej zistili, že budova zvonku nie je narušená, im objekt otvoril majiteľ bufetu v poliklinike, ktorý uviedol, že kódovacia elektronika je zrejme pokazená, pretože mu opakovane nejde riadne odkódovať objekt. Mestskí policajti sa telefonicky skontaktovali so správcom budovy, ktorý potvrdil slová majiteľa bufetu a uviedol, že už približne hodinu sa neúspešne snaží dovolať na príslušný servis, aby poruchu odstránili. Po opakovanom vizuálnom externom preverení objektu a zistení, že nie je narušený, mestskí policajti pokračovali v plnení základných úloh.

 

Na poludnie mestskí policajti preverovali telefonický oznam občana o tom, že na Svätoplukovom námestí leží nehybne staršia osoba. Na miesto operačný príslušník vyslal hliadku, príslušníci na námestí zistili ležať bezdomovca vo veku 64 rokov pôvodne bytom v obci Preseľany. Skontrolovali mu vitálne funkcie, tie boli prítomné a stabilizované, nespozorovali žiadne vonkajšie zranenia. Po prebratí tiež zistili, že je orientovaný, nebol pod vplyvom alkoholu, nesťažoval sa na žiadne zdravotné problémy alebo bolesti, bezdomovec uviedol, že jednoducho zaspal ležiac na zemi. Po zobudení a krátkom pohovore s mestskými policajtmi miesto opustil a vzdialil sa.

 

Mestskí policajti v popoludňajších hodinách prevzali nájdené rôzne osobné doklady spolu s menšou finančnou hotovosťou spadnuté na zemi na parkovisku na Fatranskej pri medicentre, ktoré našiel pozorný občan a poctivý nálezca. Doklady patrili 59 ročnému mužovi z Ivanky pri Nitre, po spísaní úradného záznamu mestskí policajti nález odovzdali na príslušnom oddelení PZ SR.

 

Pri azylovom dome na Štúrovej ulici mestskí policajti v popoludňajších hodinách preverovali ďalší oznam o ležiacej osobe. Podnet prevzal operačný príslušník, ten vyslal na miesto hliadku, kde príslušníci zistili na chodníku ležať muža. Štandardne mu skontrolovali bazálne životné funkcie i potenciálnu prítomnosť vonkajších zranení, zistili, že muž z obce Dolné Obdokovce je stabilizovaný, bez zranení, bol však zjavne pod vplyvom alkoholu. Muža príslušníci prebrali, ten ponúknutú lekársku pomoc odmietol a vyhlásil, že onedlho bude otvorená nocľaháreň v azylovom dome a tam sa neskôr presunie. Mestskí policajti muža posadili na lavičku, aby nesedel na chodníku a nespadol na cestnú komunikáciu, a aby tiež neobmedzoval peších účastníkov cestnej premávky, či prípadne nevzbudzoval verejné pohoršenie.

 

04.05.2023 – ŠTVRTOK :

Polhodinu po polnoci operátor kamerového systému mestskej polície na monitoroch pozoroval skupinu troch mladých ľudí, dve dievčatá a jedného chlapca. Osoby monitoroval už určitú dobu a sledoval ich z dôvodu, že jedno z dievčat vykazovalo značnú podobnosť na hľadanú 16 ročnú osobu, po ktorej bolo vyhlásené pátranie. Operátor čakal na vhodný záber na tvár dievčaťa a následné priblíženie z dôvodu lepšej identifikácie. Počas tohto monitorovania spozoroval, že chlapec na pešej zóne pred prevádzkou Mexiko začal vytrhávať a poškodzovať kvetinovú výzdobu. Operačný príslušník preto vyslal na pešiu zónu dve motohliadky, tie osoby dostihli pri križovatke s ulicou Pri Synagóge. Po zistení totožnosti mestskí policajti zistili, že sa jedná o Ukrajincov a zároveň sa uistili, že ani jedno z dievčat nie je hľadanou osobou. Mladého 18 ročného muža za priestupok zmierlivo doriešili napomenutím, keďže spôsobená škoda bola minimálna, kvety už boli odkvitnuté a cibuľky vytrhnuté neboli. Po doriešení sa mladí ukrajinskí občania z miesta vzdialili a pokračovali v chôdzi ďalej.

 

Približne tridsať minút po doriešení predchádzajúceho priestupku operátor kamerového systému opäť spozoroval a následne monitoroval skupinu mladých ľudí, tentokrát dve dievčatá a dvoch chlapcov. Zaregistroval, že mladí muži začali kopať, poškodzovať a neskôr aj strhli väčšiu elektrickú rozvodnú skriňu svetelnej signalizácie na frekventovanej križovatke ulíc Štúrova a Štefánikova pri obchodnom centre Mlyny. Zhodením rozvodovej skrine zároveň spôsobili výpadok svetelnej signalizácie križovatky, ktorá už nebola riadená semaformi. Operačný príslušník vyslal na križovatku opäť dve motohliadky za skupinou, ktorá sa medzitým pokúsila o útek z miesta činu, paradoxne smerom k útvaru mestskej polície. Mestskí policajti ich zadržali na Cintorínskej ulici a zistili, že sa opäť jedná o mladých Ukrajincov. Obaja mladí muži odmietli preukázať svoju totožnosť, preto ich príslušníci predviedli na útvar mestskej polície. Po preskúmaní škody, ktorú zadržaní muži spôsobili, mestskí policajti usúdili, že konanie podozrivých napĺňa skutkovú podstatu trestného činu a preto na miesto privolali hliadku policajného zboru. Na útvare mestskej polície zistili, že jeden z mladíkov a obe dievčatá boli tie isté osoby, ktoré zmierlivo riešili pred polhodinou za vytrhanie tulipánov. Obaja muži boli vo veku 18 rokov, dievčatá mali 16 a druhá 17 rokov. Príslušníci policajného zboru sa po zvážení závažnosti konania a predpokladanej výške spôsobenej škody rozhodli vec prevziať. V budove mestskej polície zadržané osoby strážili neskôr dvaja príslušníci PZ SR, členovia prvého výjazdu. Na miesto činu, a neskôr na útvar mestskej polície, sa postupne dostavili vyšetrovateľ, operatívni príslušníci, technik a po zaevidovaní miesta si prevzali zadržaných podozrivých, príslušné úradné záznamy mestských policajtov a všetky zistené informácie i zálohované súbory z kamerového záznamu. Keďže na mieste z poškodenej rozvodnej skrine trčali obnažené elektrické káble, rôzne súčiastky a skriňa bola zjavne stále pod elektrickým prúdom, zasahujúci príslušníci oboch útvarov sa dohodli, že mestskí policajti budú kontinuálne monitorovať poškodené miesto, ktoré sa stalo potenciálnym nebezpečenstvom z dôvodu zasiahnutia elektrickým prúdom. Príslušníci policajného zboru prípad prevzali a začali objasňovať. Do konca zmeny a zabezpečenia poškodenej skrine nebol nikto v súvislosti s touto udalosťou zranený.

 

Mestskí policajti vo večerných hodinách počas hliadkovania na Cintorínskej ulici pri bočnom vchode do Mestského cintorína zistili nebezpečne visiaci veľký a hrubý konár zo stromu. Ten visel nalomený nebezpečne nízko nad susediacou pozemnou komunikáciou a hrozilo, že vyššie autobusy smerujúce na autobusovú stanicu by mohol poškodiť, prípadne spôsobiť dopravnú kolíziu. Z tohto dôvodu prichádzajúce autobusy mestskí policajti na tomto cestnom úseku usmerňovali, aby spomalili a potenciálnemu nebezpečenstvu sa vyhli. Zároveň príslušníci privolali na miesto výjazd hasičov, aby za pomoci svojej techniky nebezpečný konár odstránili a uložili na zeleň vedľa chodníka.

 

Príslušníci mestskej polície vo večerných hodinách preverovali oznam občana o otvorenom osobnom motorovom vozidle na Tokajskej ulici na sídlisku Klokočina. Na mieste zistili vozidlo s otvorenými zadnými dverami za spolujazdcom. Operačný príslušník v evidencii zistil totožnosť držiteľa auta, ktorý mal trvalý pobyt v neďalekej obci Cabaj-Čápor. Telefonický kontakt sa však zistiť nepodarilo. Po vizuálnej kontrole otvoreného auta zasahujúci príslušníci skonštatovali, že vozidlo nenesie známky trestnej činnosti, nebolo poškodené, vzadu v interiéri pri pootvorených dverách bola umiestnená detská autosedačka. Bolo dôvodné predpokladať, že nedostatočné uzatvorenie vozidla bolo spôsobené nepozornosťou vodiča pri vyberaní dieťaťa z auta. Keďže s majiteľom nebolo možné sa operatívne skontaktovať, mestskí policajti vozidlo uzatvorili pribuchnutím otvorených dverí a keďže ostatné dvere boli riadne zamknuté, uzamkli sa aj tieto.

 

05.05.2023 – PIATOK :

V popoludňajších hodinách na ulici Janka Kráľa v Dome pre seniorov mestskí policajti reagovali na oznam o ležiacom a spadnutom mužovi z invalidného vozíka. Vyslaní príslušníci zistili, že muž spadol z vozíka na podlahu a nedokázal sa doňho dostať samostatne späť, keďže mal amputované obe nohy. Muža mestskí policajti dvihli z podlahy a umiestnili na posteľ,  kam sa chcel dostať. Muž nebol zranený, lekárske ošetrenie odmietol ako nepotrebné a mestským policajtom poďakoval. Po poskytnutí pomoci príslušníci pokračovali v plnení zadaných úloh.

 

Približne o päť hodín neskôr boli mestskí policajti znovu privolaní do Domu pre seniorov, pretože invalidný dôchodca opäť spadol z vozíka a nedokázal sa sám dostať do neho späť. Vyslaní príslušníci muža zdvihli a pomohli mu posadiť sa do invalidného vozíka a byť tak aspoň čiastočne mobilný.

 

06.05.2023 – SOBOTA :

V mestskej časti Krškany mestskí policajti v dopoludňajších hodinách preverovali oznam majiteľa nehnuteľnosti o tom, že jedna osoba odmieta opustiť priestory jeho domu. Príslušník operačného centra, ktorý podnet prijal, vyslal do lokality preveriť podnet motorizovanú hliadku. Príslušníci po príchode na miesto vykonali s oznamovateľom pohovor, ten uviedol, že je majiteľom domu, v ktorom istú obytnú časť mala iba do konca apríla prenajatú jedna podnájomníčka, avšak momentálne už mesiac odmieta opustiť priestory domu. Mestskí policajti vykonali pohovor aj s prítomnou šesťdesiattriročnou podnájomníčkou, trvale bytom v obci Báb, tá si následne zbalila svoje osobné veci a predmety a z domu ich zaniesla do svojho auta. Príslušníkom uviedla, že z nehnuteľnosti odchádza a ide si hľadať iné ubytovanie. V prítomnosti mestských policajtov dom opustila a majiteľ si rodinný dom v poriadku uzamkol a uviedol, že mu v objekte nebola spôsobená žiadna materiálna škoda. 

 

V popoludňajších hodinách dispečing hasičského zboru požiadal mestskú políciu o spoluprácu a asistenciu pri hasení požiaru na Súľovskej ulici. Vyslaní mestskí policajti po príchode na miesto spoločne s ostatnými prítomnými zložkami lokalizovali  požiar, ktorého základy boli v nelegálnej skládke odpadu v tesnej blízkosti ulice Borová. Na mieste mestskí policajti zotrvali spolu z hasičmi, lokalitu opustili spoločne s hasičským výjazdom po uhasení požiaru. Zakladateľa požiaru sa nepodarilo zistiť, skutok sa ďalej objasňuje. 

 

07.05.2023 – NEDEĽA:

Mestskí policajti v popoludňajších hodinách preverovali žiadosť z dispečingu RZP o preverení oznamu o tom, že na sídlisku Klokočina na Tokajskej ulici sa má nachádzať žena pod vplyvom alkoholu, ktorá svojim správaním vzbudzuje verejné pohoršenie u prítomných alebo okolo prechádzajúcich občanov.  Operačný príslušník vyslal na miesto podnet preveriť motorizovanú hliadku, príslušníci na mieste zistili ženu z obce Cabaj vo veku 40 rokov, ktorá bola podľa všeobecne známych exogénnych medicínskych symptómov zjavne silno pod vplyvom alkoholu. Žena sa správala a reagovala veľmi agresívne, iracionálne, váľala sa po zemi zjavne v naakumulovanej psychickej tenzii alebo zvýšenom afekte. Na miesto sa dostavil aj jej manžel, ktorý mestským policajtom uviedol, že jeho manželka má psychickú poruchu, na túto diagnózu užíva lieky, ktoré však dnes zapila veľkým množstvom alkoholu. Po tejto informácii príslušníci usúdili, že kombinácia liekov a väčšieho množstva alkoholu môže byť potenciálnym zdravotným nebezpečenstvom a dôvodne môže hroziť kolaps ženinho organizmu. Preto na miesto privolali rýchlu zdravotnú pomoc, posádka po príchode ženu prehliadla a prevzala si ju do svojej starostlivosti. Do ich príchodu mestskí policajti na mieste zabezpečovali verejný poriadku.  

 

 

 

 

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.