Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Vybrané prípady 17. týždeň 2023

Dátum: 05.05.2023
Autor: Mestská polícia mesta Nitra
Vybrané prípady 17. týždeň 2023

Na našej internetovej stránke Vám prinášame týždenné prehľady prípadov alebo zásahov príslušníkov Mestskej polície v Nitre. Do tohto prehľadu nezaraďujeme riešenia všetkých priestupkov alebo správnych deliktov, ktoré sme riešili či objasňovali, pretože opis tejto každodennej štandardnej práce by mohol pôsobiť nudným dojmom. Preto sme sa rozhodli v krátkosti opísať iba tie udalosti, ktoré sú o niečo neštandardnejšie, možno zaujímavejšie alebo si myslíme, že by ste o nich vedieť mali.

 

 

UDALOSTI  – 17. TÝŽDEŇ

 

24.04.2023 – PONDELOK:

V ranných hodinách mestskí policajti počas štandardného hliadkovania kontrolovali osobné motorové vozidlo so švajčiarskym evidenčným číslom, na ktoré na Kalvárskej ulici pred desiatimi dňami založili blokovacie zariadenie, keďže vodič sa dopustil dopravného priestupku a nenachádzal sa v blízkosti vozidla. Pri kontrole zistili, že vozidlo už nie je na mieste, kde pôvodne stálo a nenachádza sa ani v širšom okolí miesta založenia technického prostriedku. Je dôvodný predpoklad, že vodičovi sa podarilo demontovať blokovacie zariadenie alebo ho z vozidla sňal aj s kolesom a odišiel  s kolesom náhradným. Skutok sa aj v spolupráci s policajným zborom objasňuje, v prípade zistenia naplnenia skutkovej podstaty trestného činu útoku na orgán verejnej moci páchateľa čaká trestné stíhanie.

Mestskí policajti v ranných hodinách počas hliadkovania v uliciach sídliska Chrenová spozorovali vozidlo rýchlej záchrannej služby, ktoré sa nachádzalo na Chrenovskej ulici pod kostolom na mieste, kde sa pravidelne zdržujú a prespávajú bezdomovci. Príslušníci pri nich zastavili a iniciatívne im išli poskytnúť pomoc, aby predišli prípadnému ohrozeniu záchranárov zo strany bezdomovcov, ktorí sa pod vplyvom alkoholu často správajú agresívne. Spoločne sa presunuli na ležovisko medzi kríky a zistili, že na mieste sa nachádza aj privolaná hliadka policajného zboru. V kríkoch príslušníci našli mužské telo bez známok života. Mestskí policajti muža bez domova z miestnej znalosti opoznali, jednalo sa o tridsaťosemročného muža z obce Michal Nad Žitavou z okresu Nové Zámky. Mŕtve telo muža našiel v kríkoch iný bezdomovec, ktorý toto miesto spoločne využíval na prespávanie. Prípad sa ďalej objasňuje.

V popoludňajších hodinách príslušník operačného centra mestskej polície prijal oznam občana o nehybne ležiacom mužovi na ulici Trieda Andreja Hlinku. Na miesto vyslal motorizovanú hliadku, príslušníci muža našli, ležal na chodníku a nehýbal sa. Skontrolovali mu vitálne funkcie, tie boli stabilizované, pri vizuálnej kontrole mu našli na hlave nad ľavým obočím výrazný, zjavne čerstvý krvný hematóm. Iné vonkajšie zranenia muž nevykazoval. Po prebratí príslušníci mohli skonštatovať, že muž je zjavne silne intoxikovaný väčším množstvom alkoholu, čo nasvedčovali známe vonkajšie medicínske symptómy. Zrejme aj z tohto dôvodu muž veľmi problematicky komunikoval, nezreteľne artikuloval a nevedel jasne uviesť, či má nejaké iné zranenia alebo bolesti, tiež nedokázal zrozumiteľne uviesť svoje osobné údaje a žiadne doklady pri sebe nemal. Keďže zranenie hlavy mohlo predikovať aj iné zdravotné komplikácie, mužovi mestskí policajti privolali rýchlu záchrannú pomoc. Posádka po príchode muža predbežne ošetrila a previezla do nitrianskej fakultnej nemocnice.

 

25.04.2023 – UTOROK:

Od poobedných do nočných hodín hliadky mestskej polície kontrolovali dodržiavanie verejného poriadku na Svätoplukovom námestí počas konania študentskej hudobnej akcie s názvom SPUKFEST. K závažnému narušeniu verejného poriadku neprišlo. Na linku 159 operačný príslušník zaznamenal štyri reakcie občanov, prvé dve boli hneď po začatí koncertu, kde sa telefonujúci občania pýtali dokedy bude akcia trvať, ďalšie dve volania boli po 22.00 hodine, volajúci sa uspokojili s informáciu operačného o skorom ukončení akcie, ktorá aj bola reálne ukončená podľa nahlásenia.  

 

26.04.2023 – STREDA:

V dopoludňajších hodinách operačný príslušník prijal oznam o túlavom psovi, ktorý sa bez dozoru pohybuje na sídlisku Chrenová v okolí polikliniky a Fatranskej ulici. Na miesto vyslal motorizovanú hliadku, príslušníci psa odchytili a keďže pes na sebe nemal obojok s evidenčnou známkou a ani neboli zistené iné identifikačné markery, ktoré by mohli stotožniť bývalého alebo súčasného držiteľa psa, mestskí policajti privolali na miesto nitrianskeho zmluvného veterinára. Ten psa prevzal a umiestnil do svojho záchytného zariadenia.

V popoludňajších hodinách mestskí policajti počas kontroly verejného poriadku v uliciach mesta zistili na Damborského  ulici osobné motorové vozidlo, na ktorom boli otvorené všetky štyri okná. Operačný príslušník z evidencie zistil totožnosť i kontakt držiteľky vozidla, informoval ju o zistenej skutočnosti a vyzval ju, aby sa k autu dostavila a riadne ho uzamkla. Tá výzve vyhovela, auto si po príchode skontrolovala a po vyhlásení, že nie je poškodené, ani z neho nič nechýba, príslušníkom poďakovala a vozidlo zabezpečila pred odcudzením.  

 

27.04.2023 – ŠTVRTOK :

Operačný príslušník vo večerných hodinách prevzal telefonickú žiadosť o pomoc od ukrajinskej občianky, ktorá uviedla, že sa vymkla z domu, kde býva a nevie sa dostať dnu. Do mestskej časti Krškany na Biovetskú ulicu, kde žena bývala, operačný vyslal motorizovanú hliadku. Zasahujúci mestskí policajti preverili situáciu a v spolupráci s operačným príslušníkom zistili a skontaktovali zodpovednú osobu, ktorá sa dostavila na miesto a otvorila Ukrajinke dom, takže nebolo potrebné otvárať dvere násilím a predišli tak predpokladanému poškodeniu dverí.

 

28.04.2023 – PIATOK :

V neskorých nočných hodinách dve hodiny po polnoci príslušník operačného centra mestskej polície prijal telefonický oznam od zamestnankyne Domu opatrovateľskej služby na Železničiarskej ulici o tom, že pred vchodom do zariadenia sa nachádza starší dezorientovaný muž, ktorý nie je ubytovaný v uvedenom zariadení a snaží sa dostať dnu aj inými neznámymi mužmi. Vyslaní mestskí policajti po preverení podnetu na mieste zistili, že sa jedná o muža vo veku 82 rokov, ktorý mal opakované čiastočné výpadky krátkodobej pamäte, bol dezorientovaný a nevedel hliadke uviesť presnú adresu svojho bydliska. Muž bol fyzicky v poriadku a nezranený. Pred zariadenie sa dostal pričinením občanov, ktorí ho tam v dobrej viere odprevadili, keďže ho našli dezorientovane sa prechádzať po Železničiarskej ulici a vzhľadom na vek sa domnievali, že starší muž bude bývať práve tam. Mestskí policajti spolu s operačným postupne vhodnou komunikáciou s dezorientovaným seniorom zistili, že muž býva v Nitre v mestskej časti Čermáň a pre zachovanie bezpečnosti dôchodcu previezli do miesta trvalého pobytu. Tam ho v poriadku odovzdali jeho manželke, vykonali s ňou pohovor a opísali okolnosti, za akých manžela našli. Manželka hliadke  poďakovala a uviedla, že manžel vzhľadom na svoj vek trpí počiatočným štádiom degeneratívnej poruchy mozgu Alzheimerovou chorobou a z domu musel odísť vtedy, keď ona tvrdo zaspala a nevšimla si to.

O hodinu neskôr operačný príslušník prijal telefonický oznam občana o ležiacej osobe na  priechode pre chodcov na Mostnej ulici. Na miesto vyslal podnet preveriť motorizovanú hliadku, príslušníci zistili  v strede cesty na priechode pre chodcov nehybne ležiacu ženu. Tú hneď z vozovky presunuli na chodník, aby sa nestala obeťou dopravnej nehody a skontrolovali jej vitálne funkcie. Žena ich mala v poriadku a stabilizované. Po chvíli sa hliadke ženu podarilo prebrať a zistili, že tridsaťtriročná žena z obce Selice nemá žiadne vonkajšie zranenia, ani sa na žiadne bolesti alebo iné zdravotné problémy nesťažuje, príslušníkom tiež uviedla, že na cestu nespadla cudzím zavinením. Počas tohto pohovoru bolo zjavné, že žena je značne pod vplyvom alkoholu, čo sa dalo určiť vzhľadom na prítomné všeobecne známe vonkajšie medicínske symptómy užitia etanolu. Po prebratí zasahujúci mestskí policajti skonštatovali, že nebolo potrebné privolávať výjazd záchranárov. Žena uviedla, že po krátkom oddychu pôjde do miesta bydliska. Do konca nočnej zmeny ju mestskí policajti pri najbližšej kontrole tejto lokality nevideli, ani nebol do konca zmeny zaznamenaný oznam o ležiacej žene v uliciach mesta.

Počas hliadkovania v rannej zmene mestskí policajti zistili na parkovisku na Výstavnej ulici osobné motorové vozidlo, ktoré malo otvorený batožinový priestor a mohlo sa tak stať objektom potenciálneho záujmu trestnej činnosti. V spolupráci s operačným príslušníkom mestskí policajti zistili z evidencie totožnosť držiteľky predmetného vozidla, podľa uvedeného titulu pri mene bolo zjavné, že držiteľka je lekárka a keďže parkovisko je v blízkosti Chrenovskej polikliniky, zasahujúci mestskí policajti dôvodne predpokladali, že držiteľka vozidla sa bude nachádzať v tomto zdravotníckom zariadení. Predpoklad sa potvrdil, mestskí policajti v poliklinike našli jej ambulanciu a informovali ju o zistenej skutočnosti. Zároveň ju vyzvali, aby, ak je to možné, v čo najkratšom čase zabezpečila uzamknutie vozidla. Majiteľka vozidla tak urobila osobne sama, auto skontrolovala a po vyhlásení, že je v poriadku, hliadke poďakovala a uzamkla ho.

V dopoludňajších hodinách príslušník operačného centra prijal telefonický oznam o túlavom psovi, ktorý sa pohybuje v mestskej časti Zobor na Klinčekovej ulici. Do lokality vyslal motorizovanú hliadku, tej sa podarilo psa rasy Husky nájsť a bezpečne odchytiť. Ten sa pohyboval po verejnom priestranstve zjavne bez dozoru. Keďže pes nemal na sebe evidenčnú známku, ani žiadne iné identifikačné markery, podľa ktorých by sa dal zistiť jeho držiteľ, odchyteného psa mestskí policajti odovzdali privolanému zmluvnému veterinárovi. Ten psa prevzal a umiestnil ho do svojho záchytného zariadenia.

 

29.04.2023 – SOBOTA :

V popoludňajších hodinách hliadky mestskej polície asistovali a poskytli súčinnosť hliadkam policajného zboru pri zabezpečovaní vchodov do Obchodného centra Mlyny z dôvodu nahlásenej bomby v tomto objekte. Keďže bomba bola hlásená aj v OC Centro na sídlisku Chrenová, policajný zbor mal personálnu nedostatočnosť zabezpečiť oba objekty súčasne. Nahlásená bomba nebola pyrotechnikmi nájdená ani v jednej budove, nikto z občanov, ani zasahujúcich príslušníkov nebol pri akcii zranený.

V nočných hodinách príslušník operačného centra mestskej polície prijal telefonickú žiadosť obyvateľa Domu opatrovateľskej služby na ulici Janka Kráľa. Starší invalidný občan uviedol, že spadol z invalidného vozíka, nedokáže sa dostať späť, leží na podlahe a je imobilný. Do zariadenia operačný príslušník bezodkladne vyslal motorizovanú hliadku, mestskí policajti sa do vchodu zariadenia i predmetného bytu dostali pomocou priateľky volajúceho, ktorú invalid telefonicky požiadal o túto službu. Po príchode príslušníci muža zdvihli z podlahy a uložili ho do postele. Muž mestským policajtom poďakoval a vyhlásil, že z tejto pozície sa vie bez problémov samostatne dostať na invalidný vozík, dokáže tak byť mobilný a zabezpečiť si základné potreby. 

 

30.04.2023- NEDEĽA:

V neskorých nočných hodinách hliadkujúcich príslušníkov mestskej polície zastavili a oslovili dve ženy, ktoré uviedli, že pred prevádzkou Rio leží muž, nehýbe sa a nevedia, čo mu je. Mestskí policajti skontrolovali na uvedené miesto a pred prevádzkou našli ležať na zemi muža v strednom veku. Po skontrolovaní bazálnych funkcií, ktoré boli v poriadku a stabilizované, muža vizuálne prehliadli a zistili, že nenesie žiadne vonkajšie zranenia. Zároveň zistili, že muž je zjavne pod vplyvom alkoholu, keďže javil známe vonkajšie medicínske príznaky vplyvu etanolu na organizmus. Muža prebrali a ten, napriek problematickej komunikácii a zlej artikulácii, vyhlásil, že odchádza do miesta trvalého bydliska. Mestskí policajti skonštatovali, že výjazd záchranárov nie je potrebný. Pri nasledujúcej kontrole mestskí policajti už muža v centre mesta nespozorovali, ani nebola na telefonickú linku mestskej polície 159 nahlásená žiadna ležiaca osoba.  

 

 

 

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.