Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Vybrané prípady 5. týždeň 2023

Dátum: 10.02.2023
Autor: Mestská polícia mesta Nitra
Vybrané prípady 5. týždeň 2023

Na našej internetovej stránke Vám prinášame týždenné prehľady prípadov alebo zásahov príslušníkov Mestskej polície v Nitre. Do tohto prehľadu nezaraďujeme riešenia všetkých priestupkov alebo správnych deliktov, ktoré sme riešili či objasňovali, pretože opis tejto každodennej štandardnej práce by mohol pôsobiť nudným dojmom. Preto sme sa rozhodli v krátkosti opísať iba tie udalosti, ktoré sú o niečo neštandardnejšie, možno zaujímavejšie alebo si myslíme, že by ste o nich vedieť mali.

 

UDALOSTI  – 5. TÝŽDEŇ

 

30.01.2023 – PONDELOK:

Štyridsať minút po polnoci príslušník operačného centra mestskej polície prijal oznam občana o ležiacej osobe na zadnom dvore Obchodného centra MAX. K centru vyslal motorizovanú hliadku, príslušníci po príchode zistili na zemi nehybne ležať muža v strednom veku. Mestskí policajti mu skontrolovali vitálne funkcie, tie boli stabilizované, muž nevykazoval žiadne vonkajšie zranenia. Po prebratí bol orientovaný, príslušníci podľa vonkajších medicínskych príznakov zistili, že je pod vplyvom alkoholu. Muž sa triasol, bol zjavne podchladený, ale ponúknuté lekárske ošetrenie odmietol, vyhlásil, že nemá žiadne vnútorné zranenia alebo iné zdravotné problémy. Po prebratí a krátkom zohriatí mu príslušníci dôrazne odporučili ísť do miesta trvalého bydliska, keďže nepôsobil dojmom bezdomovca.

 

31.01.2023 – UTOROK:

V ranných hodinách poctivý nitriansky občan našiel v telese bankomatu ČSOB na Hviezdoslavovej triede pri predajni BILLA zabudnutú finančnú hotovosť 50€. Peniaze odovzdal hliadkujúcim mestským policajtom, tí ju po spísaní úradného záznamu o prevzatí odovzdali v  pobočke ČSOB na Coboriho ulici, kde sa podľa viacerých markerov pokúsia stotožniť zábudlivého výbercu a následne mu jeho peniaze odovzdať.

 

Počas hliadkovania a kontroly verejného poriadku v uliciach sídliska Klokočina mestskí policajti v popoludňajších hodinách zistili na Alexyho ulici osobné motorové vozidlo s otvoreným oknom na spolujazdcovej strane. Príslušník operačného centra mestskej polície podľa evidenčného čísla zistil totožnosť držiteľa vozidla, ktorý mal trvalé bydlisko na rovnakej ulici. Hliadkujúci mestskí policajti sa za ním presunuli, informovali ho o zistených skutočnostiach a vyzvali ho, aby si svoje auto zabezpečil proti odcudzeniu. Ten výzvu uposlúchol, v sprievode hliadky vozidlo skontroloval a po vyhlásení, že je v poriadku a nič z neho nechýba, si svoje auto riadne uzamkol. Hliadke poďakoval a na vysvetlenie uviedol, že okno vo dverách zabudol uzavrieť, keď sa ponáhľal domov.

 

01.02.2023 – STREDA:

Počas hliadkovania na Štefánikovej triede na pešej zóne mestskí policajti v dopoludňajších hodinách spozorovali na zemi nehybne ležiaceho muža, v ktorého blízkosti sa bez povšimnutia pohybovalo viacero okoloidúcich občanov a na spozorovanú skutočnosť vôbec nereagovali. Príslušníci sa muža pokúšali prebrať, po kontrole vitálnych funkcií mal nehmatateľný pulz, otvorené oči nereagovali na žiadny podnet, nedýchal a žiadne vonkajšie zranenia u neho neboli spozorované. Počas prehliadky mužovho tela k hliadke pristúpil iný občan, ktorý práve telefonoval na dispečing záchrannej služby. Muž požiadal mestských policajtov, aby do telefónu dispečerke spresnili miesto, kam má prísť sanitka. Jeden z mestských policajtov tak urobil a záchranári sa vo veľmi krátkom čase presunuli na označené miesto na pešej zóne pred obchod Úspech a muža začali resuscitovať. Pri týchto úkonoch na požiadanie záchranárom asistoval i jeden z príslušníkov. Približne po štvrťhodine resuscitačných úkonov sa záchranárom podarilo štyridsaťjedenročnému Rumunovi obnoviť činnosť srdca. Po stabilizovaní mužových vitálnych funkcií ho záchranári za pomoci mestských policajtov naložili na nosidlá a  do sanitného vozidla. Následne ho posádka RZP previezla do nitrianskej nemocnice na ďalšie vyšetrenie.

 

Pri hliadkovaní v uliciach sídliska Klokočina mestskí policajti v popoludňajších hodinách na Baničovej ulici pri budove Centra pre seniorov zistili na strome visiaci zlomený hrubý konár väčších rozmerov. Ten mohol byť potenciálnym nebezpečenstvom pre všetkých okoloidúcich občanov nielen spomenutého centra. Príslušníci konár z koruny stromu stiahli vlastnými silami a prostriedkami a odpratali ho na trávnatú plochu vedľa stromu. Samotný strom, i jeho kmeň, je v dezolátnom stave, reálne hrozí ďalšie lámanie konárov, predstavuje nebezpečenstvo pre svoje okolie. Túto skutočnosť a potrebu sanácie chorej dreviny mestskí policajti nahlásili príslušnému útvaru mestského úradu.

 

02.02.2023 – ŠTVRTOK :

V nočných hodinách príslušníci mestskej polície hliadka na Mostnej ulici zistili dve osoby, muža a ženu, ktorí mali medzi sebou konflikt prerastajúci do fyzického ataku. Muž hrubým a agresívnym spôsobom verbálne napádal mladšiu ženu, kričiac ju urážal a následne ju otvorenou dlaňou pravej ruky udrel na ľavú stranu jej tváre. Mestskí policajti svojim zákrokom zabránili mužovi ďalej pokračovať v protiprávnom konaní, vyzvali ho, aby upustil od agresívneho konania a vyzvali ho, aby predložil doklad totožnosti. Muž však príslušníkom opakovane odmietol preukázať svoju totožnosť, preto po márnej výzve ho príslušníci za použitia miernejších donucovacích prostriedkov predviedli na útvar mestskej polície za účelom zistenia totožnosti priestupcu. Počas predvádzania muž kládol aktívny odpor, zákrokom mestských policajtov však zranený nebol. Na útvare príslušníci zistili, že priestupku proti občianskemu spolunažívaniu sa dopustil dvadsaťjedenročný muž z Nitry, ktorého po spoľahlivom objasnení priestupku zasahujúci mestskí policajti doriešili v blokovom konaní. Napadnutá žena z obce Čechynce, tiež vo veku dvadsaťjeden rokov, odmietla ponúknuté lekárske ošetrenie s vysvetlením, že nemá žiadne zranenia.

 

V popoludňajších hodinách mestskí policajti preverovali oznam občana o túlavom psovi, ktorý sa pohybuje na Svätoplukovom námestí. Po príchode na miesto bol pes rasy Kokršpaniel odchytený a keďže mal na obojku evidenčnú známku mesta Nitry, mestskí policajti mohli podľa nej z evidencie psov zistiť totožnosť konkrétneho držiteľa. Príslušníci mu neskôr jeho psa odovzdali v mieste jeho trvalého bydliska, za čo im majiteľ poďakoval.

 

Neskôr vo večerných hodinách operačný príslušník mestskej polície na základe podnetu občana vyslal na Bajkalskú ulici na sídlisku Chrenová motorizovanú hliadku preveriť oznam o túlavom psovi, opäť rasy Kokršpaniel. Počas riešenia udalosti  sa na miesto dostavil majiteľ psa z Nitry z Dlhej ulice, ktorý ho už v okolí hľadal. Príslušníci preverili v evidencii psov majetkovú príslušnosť psa k majiteľovi, po pozitívnom zistení mu psa vydali.

 

03.02.2023 – PIATOK

Hodinu po poludní pri obchodnom centre Mlyny zastavil a oslovil mestských policajtov  dvanásťročný chlapec z Nitry, ktorý im oznámil, že ho okradlo mladé dievča, pravdepodobne Rómka. Uviedol, že pýtala od neho drobné peniaze. Keď jej na dlani ukázal, že má len dve eurá a 40 centov a chcel jej darovať centy, dievča mu z ruky zobrala aj ostatné peniaze a následne odišla. Chlapec však počas opisu udalosti príslušníkom ukázal dve osoby, ktoré, keď spozorovali, že ich pohľadom sledujú mestskí policajti, sa snažili z miesta ujsť. Príslušníci ich však na hlavnej križovatke dostihli, zadržali a zistili ich totožnosť.  Jednalo sa o ženu z mestskej časti Orechov dvor a jej maloletú dcéru, ktorú okradnutý chlapec jednoznačne označil ako osobu, ktorá mu odcudzila z ruky peniaze. Keďže konanie dievčaťa nieslo obligatórne známky naplnenia skutkovej podstaty trestného činu krádeže v zmysle Trestného zákona, mestskí policajti vec odovzdali policajnému zboru na zákonné doriešenie. Príslušníci mestskej polície zrealizovali aj výchovný pohovor s matkou podozrivej a za ich prítomnosti bola odcudzená hotovosť vrátená poškodenému.

 

V popoludňajších hodinách príslušník operačného centra mestskej polície prijal oznam občianky z Potravinárskej ulice o výskyte cudzej mačky v ich vchode. Na miesto vyslal motorizovanú hliadku, príslušníci po príchode vykonali pohovor s oznamovateľkou, tá uviedla, že vo vchode sa im už dva dni pohybuje cudzia mačka, ktorá môže byť chorá, znečisťuje interný priestor vchodu a nevie o tom, že by niektorí zo susedov mačku vlastnil. Príslušníci mačku našli na šiestom poschodí, vyzerala zanedbane, na jej šetrný odchyt im oznamovateľka poskytla deku. Po odchytení príslušníci zviera vypustili von z obytného domu. Po nastúpení do služobného vozidla si jeden z príslušníkov po zvlečení rukavíc všimol, že mačka ho počas odchytu pohrýzla, pretože na prste pravej ruky mal krvavú ranu. Na vyčistenie rany sa presunul na urgentné oddelenie v nitrianskej nemocnici, po krátkom zdravotníckom úkone pokračoval ďalej v hliadkovaní.

 

04.02.2023 – SOBOTA : bez zaznamenanej významnej udalosti 

 

 

05.02.2023- NEDEĽA:

Tri hodiny po polnoci hliadky mestskej polície na stanovisku na Mostnej ulici spozorovali v strede vozovky pred prevádzkou RIO konflikt šiestich mužov, ktorí sa fyzicky napádali. Mestskí policajti sa ihneď rozbehli ku konfliktu, spolu s nimi aj dvojica príslušníkov PZ SR. Vec reálne monitoroval aj operátor kamerového systému. Tesne pred dobehnutím príslušníkov mestskej polície na miesto jeden muž stratil stabilitu, spadol na zem a pri vstávaní ho iný muž kopol do hlavy. Muž po kopnutí okamžite spadol na vozovku a zostal bez pohybu ležať v bezvedomí. V tomto momente už hliadky výtržnosť ukončili, páchateľov od seba oddelili a zabránili im pokračovať v protiprávnom konaní. Zranenému mužovi mestskí policajti poskytli prvú pomoc a privolali mu rýchlu zdravotnú pomoc. Muž sa prebral a neskôr pri ošetrení opakovane záchranárom uviedol, že odmieta prevoz na ďalšie vyšetrenie do nemocnice. Útočník opakovane tvrdil, že ku kopnutiu do hlavy došlo omylom v chaotickej situácii pri eskalujúcom a neprehľadnom konflikte. Obe strany, poškodený dvadsaťšesťročný muž z Golianova i podozrivý tridsaťročný občan susedného Veľkého Lapáša, sa vyjadrili, že nechcú vec riešiť, údajne sú priatelia a do mesta sa prišli zabaviť spolu. Príslušníci mestskej polície postupovali v zmysle zákona a pre podozrenie naplnenia skutkovej podstaty trestného činu výtržníctva, vec odovzdali PZ SR.  

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.