Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Vybrané prípady 4. týždeň 2023

Dátum: 01.02.2023
Autor: Mestská polícia mesta Nitra
Vybrané prípady 4. týždeň 2023

Na našej internetovej stránke Vám prinášame týždenné prehľady prípadov alebo zásahov príslušníkov Mestskej polície v Nitre. Do tohto prehľadu nezaraďujeme riešenia všetkých priestupkov alebo správnych deliktov, ktoré sme riešili či objasňovali, pretože opis tejto každodennej štandardnej práce by mohol pôsobiť nudným dojmom. Preto sme sa rozhodli v krátkosti opísať iba tie udalosti, ktoré sú o niečo neštandardnejšie, možno zaujímavejšie alebo si myslíme, že by ste o nich vedieť mali.

 

UDALOSTI  – 4. TÝŽDEŇ

 

23.01.2023 – PONDELOK:

V ranných hodinách hliadka mestskej polície preverovala oznam občana o tom, že v lokalite Borina pri Tureckej bašte niekto zapálil oheň a celé okolie má byť zadymené. Podnet telefonicky prijal operačný príslušník, ktorý na miesto vyslal motorizovanú hliadku. Príslušníci po príchode už zadymenie v okolí nepozorovali, takisto nezistili žiadny otvorený alebo tlejúci oheň. Podľa spôsobu znečistenia miesta a zostatkov z gumy a plastov na zemi sa dalo dôvodne predpokladať, že ešte pred príchodom hliadky niekto spaľoval ochrannú vrstvu gumy na elektrických vodičoch. V blízkosti miesta mestskí policajti zistili dvoch podozrivých mužov z Nitry vo veku dvadsaťpäť a tridsaťsedem rokov. Obaja muži sa k skutku priznali a boli riešení za priestupok znečistenie verejného priestranstva, obaja v zmysle Zákona o priestupkoch. Po formálnom doriešení skutku mestskí policajti vyzvali oboch mužov, aby miesto od spôsobeného odpadu očistili a uviedli do pôvodného stavu. Muži, pravdepodobne bezdomovci, výzvu uposlúchli a následne z miesta odišli.

 

Príslušníci mestskej polície počas hliadkovania v uliciach sídliska Klokočina v dopoludňajších hodinách na Škultétyho ulici pri Zimnej hale zistili  parkovať osobné motorové vozidlo, ktoré malo otvorené okno na mieste vodiča. Po vizuálnej kontrole mestskí policajti skonštatovali, že vozidlo nevykazuje známky trestnej činnosti. Operačný príslušník zistil totožnosť i kontakt držiteľky predmetného auta, telefonicky ju vyzval, aby si vozidlo riadne zabezpečila pred odcudzením alebo poškodením. Tá výzvu uposlúchla, k autu vyslala manželka, ktorý vozidlo skontroloval a po vyhlásení, že nie je poškodené, ani z neho nič nechýba, hliadke poďakoval a vozidlo si uzamkol.  

V skorých popoludňajších hodinách na bezplatnú linku mestskej polície 159 občan nahlásil spaľovanie odpadu v mestskej časti Janíkovce na Leteckej ulici. Operačný, ktorý podnet prijal, vyslal do lokality motorizovanú hliadku, tá na mieste zistila pôvodcu spaľovania, ktorým bol majiteľom miestnej firmy. Ten príslušníkom počas pohovoru uviedol, že po upratovaní dvora zapálil odpílené konáre zo stromov. Na pokyn mestských policajtov oheň následne uhasil. Muža vo veku šesťdesiatdeväť rokov príslušníci doriešili za porušenie Zákona o odpadoch zmierlivo napomenutím.

 

Hliadka mestskej polície v popoludňajších hodinách v preverila oznam o psovi, ktorý bol zaseknutý v oplotení pri zadnom vchode obchodného centra MAX na Chrenovskej ulici. Pes rasy Borderská kólia bol z kovového oplotenia bez zranenia vyslobodený a keďže bol bez evidenčnej známky i akéhokoľvek poznávacieho markera, ktorý by pomohol identifikovať jeho potenciálneho majiteľa, na miesto príslušníci mestskej polície privolali nitrianskeho zmluvného veterinára za účelom prevzatia túlavého psa, ktorého umiestnil vo svojom záchytnom zariadení.

 

24.01.2023 – UTOROK:

V ranných hodinách hliadka mestskej polície zistila na ulici 8. mája osobné motorové vozidlo, ktoré parkovalo na chodníku. Na vozidlo bolo štandardne osadené blokovacie zariadenie, keďže vodič sa v blízkosti nenachádzal. Po prihlásení sa vodiča príslušníci po príchode zistili, že vodič sa s vozidlom pohol, pričom došlo k poškodeniu blokovacieho zariadenia. Vodič auta bol za priestupok na mieste doriešený v blokovom konaní. O poškodení blokovacieho zariadenia príslušníci s vodičom spísali úradný záznam.

 

V popoludňajších hodinách mestskí policajti v spolupráci so všímavým  občanom našli a neskôr odovzdali majiteľke dámsku peňaženku s osobnými dokladmi. Operačný príslušník zistil telefónny kontakt na majiteľku, informoval ju o náleze a poučil ju, kde si môže svoj majetok prevziať. Tridsaťsedemročná žena z obce Hrušovany sa neskôr dostavila na útvar mestskej polície na Cintorínskej ulici, svoje doklady si v poriadku prevzala a operačnému príslušníkovi poďakovala.

 

Podobný úkon mestskí policajti vykonávali v prípade nálezu pánskej peňaženky, v ktorej boli kompletné osobné doklady dvadsaťsedemročného muža z obce Neded. Peňaženka bola nájdená v obchodnom centre Mlyny. Operačnému príslušníkovi sa podarilo zistiť telefónny kontakt na majiteľa a informoval ho, že doklady si môže prevziať na útvare mestskej polície, čo Nededčan neskôr aj vykonal.

 

25.01.2023 – STREDA: bez zaznamenanej významnej  udalosti 

 

26.01.2023 – ŠTVRTOK :

Niekoľko minút po polnoci príslušník operačného centra mestskej polície prijal telefonický oznam o vznikajúcom konflikte medzi synom a matkou v byte na Škultétyho ulici na sídlisku Klokočina. Na adresu vyslal príslušníkov v motohliadke, tí po príchode na miesto vykonali úvodný pohovor s tridsaťsedemročným oznamovateľom, ktorý uviedol, že jeho šesťdesiatpäťročná matka naňho údajne stále slovne útočí, neustále mu prikazuje rôzne pokyny, posiela ho spať a podobne, čo údajne jeho hnevá a uráža. Následne zrealizovali individuálny pohovor aj s matkou oznamovateľa, tá potvrdila, že synovi dáva rôzne pokyny a žiada ho, aby bol v noci potichu a šiel spať, upozornila však, že syn je pod vplyvom alkoholu, v byte robí neustále hluk rôznou činnosťou, viackrát ho upozorňovala, aby prestal a šiel si ľahnúť, ten ju však odmietal poslúchnuť. Príslušníci sa aj spoločným rozhovorom všetkých zúčastnených snažili utíšiť negatívne emócie zjavne rozhádaného syna a matky, aby konflikt neeskaloval do potenciálne hroziaceho fyzického konfliktu. Po upokojení situácie a vypočutí argumentov oboch strán matka odišla spať do svojej izby a syn uviedol, že sa zavrie do vlastnej izby a bude sa snažiť byť tichšie. Skutok pre zmier oboch zúčastnených strán nebol riešený ako podozrenie zo spáchania priestupku proti občianskemu spolunažívaniu. Mestská polícia nezaznamenala žiadne sťažnosti alebo oznamy na rušenie nočného pokoja na predmetnej adrese.

 

Na poludnie príslušníci mestskej polície počas hliadkovania našli peňaženku s viacerými osobnými dokladmi spolu s drobnou finančnou hotovosťou položenú na telese bankomatu. Doklady patrili mužovi z Bratislavy vo veku šesťdesiatdva rokov. Keďže, napriek snahe operačného príslušníka, nebolo možné sa skontaktovať s majiteľom, doklady mestskí policajti po spísaní úradného záznamu odovzdali na miestne a vecne príslušné oddelenie policajného zboru.   

 

V popoludňajších hodinách príslušník operačného centra mestskej polície prijal telefonický oznam o uhynutej zveri na Poľovníckej ulici v mestskej časti Zobor. Na miesto vyslal motorizovanú hliadku, príslušníci zistili, že uhynutý mladý srnec sa nachádza na pozemku oznamovateľky. Na odstránenie a sanáciu  lesnej zveri mestskí policajti na miesto privolali poľovníka z miestne príslušného poľovného združenia, ktorý kadáver neskôr odstránil.

 

Operátor kamerového systému mestskej polície v nočných hodinách spozoroval na monitoroch ležiaceho muža na chodníku na Mostnej ulici. Operačný príslušník vyslal k mužovi hliadku, zasahujúci mestskí policajti spočiatku nedokázali muža prebrať, nekomunikoval, vonkajšie zranenia však nemal, rovnako stabilizované mal vitálne funkcie. Počas vizuálnej prehliadky a snahy prebrať ho sa muž začal nekontrolovateľne triasť a následne sa u neho plne rozvinul epileptický záchvat. Príslušníci mu poskytli prvú pomoc, po odoznení symptómov sa muž prebral, bol orientovaný a s hliadkou primerane komunikoval. Následne muž z obce Klasov vo veku tridsaťjeden rokov príslušníkom uviedol, že nepotrebuje ponúknuté lekárske ošetrenie, že dobre pozná svoj zdravotný stav a chce ísť domov. Mestskí policajti odvolali rýchlu zdravotnú pomoc, muž hliadke poďakoval a z miesta odišiel.

 

27.01.2023 – PIATOK :

Vo večerných hodinách mestskí policajti vykonávali štandardnú kontrolu na miestach schádzania sa mladých ľudí za účelom konzumácie alkoholu a užívania rôznych návykových látok. Na Skalnej ulici zistili zjavne mladistvé dievča, ktoré podľa všeobecne známych medicínskych exogénnych symptómov vykazovalo užitie alkoholu. Príslušníkom sa priznala k vypitiu určitého množstva vodky, ale ďalej nespolupracovala, údajne nevedela uviesť, kto jej alkohol poskytol, odmietal preukázať svoju totožnosť, po poskytnutí potrebnej súčinnosti odmietala i slovne uviesť svoje osobné údaje, ktorých pravdivosť by si príslušníci vedeli hodnoverne preveriť. Z tohto dôvodu ju zasahujúci príslušníci predviedli na útvar mestskej polície za účelom zistenia totožnosti. Predvedenie sa zaobišlo bez nutnosti použitia donucovacích prostriedkov alebo zranenia predvádzanej. Po príchode do budovy útvaru mestskej polície mladistvá predložila svoj doklad totožnosti, podľa ktorého sa jednalo o šestnásťročné dievča z blízkej obce Svätoplukovo. Po vykonaní dychovej skúšky na prítomnosť alkoholu príslušníci u dievčaťa certifikovaným diagnostickým prístrojom zistili 0,75 promile alkoholu v krvi. Operačný príslušník telefonicky informoval zákonnú zástupkyňu mladistvej o jej stave a vyzval ju, aby si pre neter bezodkladne prišla a prevzala si ju do svojej starostlivosti. Teta, ktorá bola predloženým súdnym rozhodnutím určená ako zákonný zástupca dievčaťa, výzvu uposlúchla a dostavila na útvar mestskej polície. V jej prítomnosti bola vykonaná opakovaná dychová skúška, ktorá ukázala klesajúcu tendenciu alkoholu v  krvi. Obe boli informované, že porušenie zákazu užívania alkoholu osobám mladším ako 18 rokov bude oznámené miestne príslušnému obecnému úradu na doriešenie.

 

28.01.2023 – SOBOTA :

Mestskí policajti v nočných hodinách ukončili preverovanie oznamu o ležiacom mužovi v priestoroch zastávky MHD smer Krškany pri pohostinstve Podkova na Štefánikovej triede. Zistili, že muž nie je zranený, bazálne funkcie stabilizované, len je výrazne pod vplyvom alkoholu. Zasahujúci príslušníci na útvare mestskej polície požiadali operátora kamerového systému i operačného príslušníka, aby zastávku s ležiacim mužom monitorovali. Počas konzultácie o aktuálnej situácii si mestskí policajti na monitoroch všimli, ako okoloidúci neznámy muž zobral stále ešte ležiacemu opitému telefón, ktorý bol položený vedľa neho na blízkej lavičke a odchádzal preč po Štefánikovej triede. Hliadka sa okamžite z útvaru mestskej polície začala presúvať za podozrivým, jeho pohyb bol zatiaľ monitorovaný kamerovým systémom, za podozrivým mužom operačný príslušník vyslal, aj s podrobným popisom, tiež druhú motorizovanú hliadku. Podozrivú osobu prvá hliadka mestskej polície zastavila na Štefánikovej triede pri križovatke s Družstevnou ulicou, druhá motohliadka dostala nový pokyn zostať pri poškodenom, aby niekam neodišiel, prípadne aby sa nestal obeť ďalšieho protiprávneho činu. Po zistení totožnosti podozrivého, ktorým bol muž z Košíc vo veku tridsať rokov, operačný príslušník u stálej služby policajného zboru preveril, či Košičan nemal recidívu krádeže počas posledných dvanástich mesiacov. Po negatívnej odpovedi mestskí policajti kvalifikovali skutok Košičana ako priestupok proti majetku v zmysle Zákona o priestupkoch, keďže odcudzený telefón nemal hodnotu väčšiu ako 266,-€. Muž sa k skutku priznal, mobil vrátil a uloženú blokovú pokutu na mieste zaplatil. Operačný príslušník sa medzitým snažil k opitému mužovi privolať niekoho z rodinných príslušníkov, skontaktoval sa však iba s jeho sestrou, ktorá mala trvalý pobyt v Púchove. U nej konzultoval zdravotný stav poškodeného, operačnému príslušníkovi sestra uviedla a opísala viaceré diagnózy, predovšetkým psychické problémy, ktorými brat trpel. Po týchto informáciách mestskí policajti privolali k mužovi rýchlu zdravotnú pomoc, posádka si ho po príchode prevzala do svojej starostlivosti. Mestskí policajti páchateľovi odňatý mobilný telefón vrátili poškodenému.

 

29.01.2023- NEDEĽA: bez zaznamenanej významnej udalosti 

 

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.