Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Vybrané prípady 52. týždeň 2022

Dátum: 04.01.2023
Autor: Mestská polícia mesta Nitra
Vybrané prípady 52. týždeň 2022

Na našej webovej stránke Vám prinášame týždenné prehľady prípadov alebo zásahov príslušníkov Mestskej polície v Nitre. Do tohto prehľadu nezaraďujeme riešenia všetkých priestupkov alebo správnych deliktov, ktoré sme riešili či objasňovali, pretože opis tejto každodennej štandardnej práce by mohol pôsobiť nudným dojmom. Preto sme sa rozhodli v krátkosti opísať iba tie udalosti, ktoré sú o niečo neštandardnejšie, možno zaujímavejšie alebo si myslíme, že by ste o nich vedieť mali.

 

UDALOSTI  – 52. TÝŽDEŇ

 

26.12.2022 – PONDELOK:

V dopoludňajších hodinách príslušníci mestskej polície preverovali podnet od nitrianskeho mladíka, ktorý v telefonickom ozname operačnému uviedol, že pri prechádzke s jeho psom sa k nim pridal cudzí pes, stále ich sprevádza a nechce ich opustiť. Mestskí policajti sa preto presunuli na Rýnsku ulicu na sídlisku Klokočina, kde mladíka našli a podarilo sa im cudzieho psa odchytiť a priviazať na vodidlo. Keďže pes rasy Slovenský kopov nemal na sebe žiadne identifikačné markery, ktoré by umožnili zistiť bývalého alebo súčasného majiteľa, príslušníci sa s ním presunuli na útvar Obvodu Klokočina a o odchyte i potrebe privolať zmluvného veterinára na uchovnenie psa informovali operačného príslušníka. Ten im neskôr poskytol informáciu, že na mestskú políciu telefonoval držiteľ odchyteného psa z blízkej obce  Zbehy, ktorý prisľúbil okamžitý príchod do Nitry a prevzatie psa, čo neskôr aj urobil.

 

Počas štandardnej kontroly areálov základných škôl v čase prázdnin mestskí policajti našli v priestoroch ZŠ Benkova pri oplotení s firmou OSBD vedľa bežeckej dráhy niekoľko kusov použitých injekčných striekačiek. Tento potenciálne nebezpečný infekčný materiál príslušníci pozbierali a uložili do špeciálnej zbernej nádoby, aby predišli možnej kontaminácii predovšetkým tam hrajúcich sa detí a mladých ľudí. Pri pokračujúcej kontrole našli na trávnatej ploche viac prázdnych fliaš po alkohole a niekoľko upravených plastových fliaš na tzv. bongá, ktoré sa používajú na užívanie marihuany.

 

27.12.2022 – UTOROK:

Počas kontroly verejného poriadku v uliciach sídliska Klokočiny mestskí policajti v dopoludňajších hodinách na Novomeského ulici zistili osobné motorové vozidlo s otvoreným batožinovým priestorom. Pomocou evidencie operačný príslušník zistili totožnosť i telefonický kontakt držiteľa vozidla a vyzval ho, aby sa dostavil k svojmu autu a riadne ho uzamkol. Majiteľ operačnému príslušníkovi uviedol, že o probléme vie, dvere batožinového priestoru jeho auta má údajne pokazené a nedajú sa uzatvoriť. Držiteľ vozidla bol vyzvaný, aby tento technický nedostatok vo vlastnom záujme čo najskôr odstránil a zámok si opravil alebo vymenil. Po porade s operačným príslušníkom mestskí policajti pokračovali ďalej v hliadkovaní. 

 

V popoludňajších hodinách hliadkujúci mestskí policajti na Štiavnickej ulici na sídlisku Chrenová zistili nezabezpečené osobné motorové vozidlo identickým spôsobom – otvorený batožinový priestor. Keďže sa nikto pri vozidle nenachádzal a podľa evidencie bolo vozidlo zaregistrované na firmu LIDL, príslušníci sa skontaktovali s vedúcim pracovníkom menovaného obchodného reťazca a ten poveril zodpovednú osobu, aby vozidlo bolo riadne uzamknuté. Mestským policajtom poďakoval za všímavosť, tí pokračovali ďalej v plnení základných úloh.

 

V neskorých večerných hodinách sa príslušníci mestskej polície presunuli na sídlisko Chrenová na ulicu Kozmonautov, kde im oznamovateľ odovzdal nájdený elektrobicykel, ktorý našiel neuzamknutý a opretý o budovu Domino Centra na uvedenej ulici. Príslušníci na mieste vyhotovili fotodokumentáciu nájdeného dopravného prostriedku a elektrobicykel previezli na útvar mestskej polície, kde je dočasne uskladnený. Majiteľ sa zatiaľ neprihlásil, môže tak urobiť kedykoľvek na bezplatnom čísle 159 alebo 037/6922555, prípadne osobne na útvare Mestskej polície v Nitre na Cintorínskej ulici č.6.

 

28.12.2022 – STREDA:

Na poludnie sa na útvar Obvodu Klokočina dostavilo mladistvé dievča, ktoré v sprievode svojho šteňaťa doviedlo do oploteného areálu cudzieho psa, kríženca neurčitej rasy, ktorý sa k nim na verejnom priestranstve pripojil počas prechádzky. Pes bol bez dohľadu alebo sprievodu inej osoby, tiež bez evidenčnej známky alebo iných markerov, ktoré by pomohli zistiť majiteľa psa. Mestskí policajti psa v areáli odchytili a keďže nebolo možné zistiť držiteľa psa, privolali na miesto zmluvného veterinára, ktorý psa prevzal a uchovnil vo svojom zariadení.  

 

Vo večerných hodinách operátor kamerového systému mestskej polície si na monitoroch všimol drobné poškodenie výzdoby vianočného mestečka spôsobeného trojicou zrejme mladistvých chlapcov. To vzniklo tým, že jeden z chlapcov postrčil druhého a ten spadol na stromček, ktorý sa uvoľnil z pôvodného ukotvenia vo vianočne upravenej fontáne. Operačný na miesto vyslal motorizovanú hliadku, príslušníci osoby zistili na pešej zóne. Po zistení totožnosti sa potvrdil predpoklad o veku páchateľov, pretože sa jednalo o pätnásťročných mladistvých, ktorí svojim konaním a správaním na verejnom priestranstve vzbudzovali verejné pohoršenie u  občanov prítomných vo vianočnom mestečku. Po spoľahlivo zistenom a objasnenom priestupku boli obaja mladiství doriešení v blokovom konaním so sankciou v polovičnej sadzbe. Stromček sa príslušníkom nepodarilo umiestniť na pôvodné miesto, táto skutočnosť bola nahlásená zodpovednej osobe mestského úradu.

 

V nočných hodinách operačný príslušník prijal telefonický oznam občana o prepadnutí neznámou osobou na ulici Trieda Andreja Hlinku. Na miesto bezodkladne vyslal motorizovanú hliadku, príslušníci zistili, že poškodeným je osemnásťročný ukrajinský občan. Ten sa, podľa jeho vyjadrenia, pýtal neznámeho muža na odchod autobusu, ale ho však fyzicky napadol a následne okradol, pričom Ukrajinec utrpel zranenia na tvári v oblasti nosa. Keďže bol dôvodný predpoklad, že skutok vykazuje obligatórne znaky trestného činu, na miesto sa neskôr dostavili aj privolané motohliadky PZ SR. Všetci prítomní príslušníci spoločne preverovali bližšie i širšie okolie a uličky v meste s úmyslom podľa popisu nájsť a zadržať páchateľa skutku, čo sa im aj neskôr v centre mesta podarilo. Celú vec si prevzali príslušníci policajného zboru ako dôvodné podozrenia spáchania trestného činu predbežne kvalifikovaného ako lúpež. 

 

29.12.2022 – ŠTVRTOK :

Počas kontroly dodržiavania verejného poriadku a dopravných predpisov v uliciach mesta hliadkujúci príslušníci na Zvolenskej ulici na sídlisku Klokočina zistili nezabezpečené osobné motorové vozidlo, ktoré malo, ako predchádzajúce dve autá v tejto správe, otvorený batožinový priestor. Keďže vozidlo bolo označené tabuľkou s ukrajinským evidenčným číslom, nebolo možné v slovenskej evidencii zistiť totožnosť držiteľa vozidla. Okolo vozidla sa nikto nepohyboval, nikto z oslovených občanov nevedel bližšie uviesť, komu vozidlo patrí alebo kde býva. Príslušníci preto ukrajinské auto skontrolovali a keďže nenieslo známky násilného vniknutia, poškodenia alebo odcudzenia niektorej jeho časti, mestskí policajti batožinový priestor uzatvorili, o zistení informovali operačného príslušníka a pokračovali ďalej v hliadkovaní.

 

Vo večerných hodinách na Leteckej ulici v mestskej časti Janíkovce mestskí policajti zistili a následne odchytili psa rasy Borderská kólia, ktorý behal na verejnom priestranstve bez sprievodu, nikto z oslovených občanov nevedel uviesť, kto bol alebo stále je držiteľom tohto psa. Z toho dôvodu mestskí policajti na miesto privolali nitrianskeho zmluvného veterinára, ktorý psa prevzal a uchovnil vo svojom záchytnom zariadení.

 

Počas služby príslušníci mestskej polície zistili odstránenie šiestich dlhodobostojacich vozidiel z nitrianskych komunikácií. Tieto vozidlá, ktoré blokovali parkovacie miesta aktívnym účastníkom cestnej premávke v Nitre, príslušníci mestskej polície so služobnou aktivitou zameranou na vraky a dlhodobostojace vozidlá počas hliadkovania zistili, postupne zdokumentovali, zaevidovali a ich držiteľov oslovili.  Vozidlá boli odstránené z ulíc Novomeského, Hany Meličkovej,  Jedlíkovej, Potravinárskej a dve vozidlá z Rýnskej ulice na Klokočine – Diely.  

 

30.12.2022 – PIATOK :

Na Novomestského ulici príslušníci mestskej polície preverovali oznam občana o nehybne ležiacej osobe na zemi. Operačný príslušník, ktorý telefonický podnet prijal, okamžite vyslal na miesto motohliadku, príslušníci na mieste zistili muža, ktorý sedel na trávniku, jednalo sa o nitrianskeho občana zo sídliska Klokočina vo veku šesťdesiat rokov. Senior nevykazoval vonkajšie zranenia, nesťažoval sa na bolesti alebo iné zdravotné problémy a príslušníkmi ponúknuté lekárskej ošetrenie odmietol. Počas rozhovoru mestskí policajti zistili, že dôchodca zjavne nebol ani pod vplyvom alkoholu, po zdvihnutí z trávnika ho príslušníci odprevadili do blízkeho miesta jeho trvalého bydliska.

 

31.12.2022 – SOBOTA :

Dve hodiny po polnoci príslušníci mestskej polície zasahovali na exponovanej Mostnej ulici, kde spozorovali v rýchlom slede za sebou spočiatku provokatívne vyvolávanie roztržky, neskôr sácanie a následne fyzické napadnutie inej osoby. Mestskí policajti zasiahli, oboch mužov od seba oddelili a zabránili im pokračovať v narúšaní verejného poriadku a protiprávnom konaní. Po krátkom objasňovaní skutku na mieste zistili, že účastníkmi incidentu sú dvadsaťpäťročný poškodený občan obce Čab, agresor incidentu odmietol predložiť doklad totožnosti a príslušníkom, ktorí mu poskytli potrebnú súčinnosť, opakovane odmietal aj uviesť svoje osobné údaje. Podozrivého muža preto mestskí policajti predviedli na útvar za účelom zistenia totožnosti bez nutnosti použiť donucovacie prostriedky. V budove mestskej polície muž začal spolupracovať a svoj doklad totožnosti predložil, jednalo sa o  muža z obce Čifáre vo veku dvadsaťdva rokov. Ten bol neskôr za priestupok voči občianskemu spolunažívaniu spáchaného hrubý správaním doriešený v zmysle Zákona o priestupkoch.

 

V popoludňajších hodinách mestskí policajti preverovali telefonický oznam občana o tom, že na Jurkovičovej ulici na sídlisku Klokočina neznámy muž oproti paneláku strieľa z pištole. Operačný, ktorý podnet prijal, vyslal na miesto motorizovanú hliadku, príslušníci zistili na verejnom priestranstve muža, ktorý naozaj strieľal z pištole. Príslušníci ho vyzvali, aby upustil od ďalšieho protiprávneho konania a prestal strieľať, zároveň zistili, že muž nemá v rukách strelnú zbraň, ale plynovú pištoľ. Nebol však možné na mieste hodnoverne zistiť technické parametre plynovej zbrane, predovšetkým  hodnoty kinetickej energie strely na ústí hlavne predmetnej pištole, ktoré sú limitujúce na kategorizáciu zbrane a následné súvisiace povinnosti jej držiteľa, prípadne nadobúdajúce podmienky v zmysle nedávno novelizovaného Zákona o strelných zbraniach a strelive. Išlo o nitrianskeho občana vo veku štyridsaťosem rokov, príslušníkom uviedol, že si plynovú zbraň zakúpil, neuviedol však kde, podľa jeho vyjadrenia ju chcel údajne iba vyskúšať strieľaním na terč. Počas jednania s podozrivým sa na miesto dostavila aj privolaná hliadka PZ SR, ktorá si celú vec prevzala na doriešenie.

 

Na Dlhej ulici na sídlisku Chrenová mestskí policajti v popoludňajších hodinách vlastnými silami a prostriedkami odchytili túlavého psa, ktorý pobehoval na verejnom priestranstve. Na miesto privolali zmluvného veterinára, ten si psa prevzal do svojej starostlivosti  a uchovnil vo svojom zariadení.

 

Vo večerných hodinách operačný pracovník tiesňovej linky 112 telefonicky požiadal mestskú políciu o súčinnosť s RZP za účelom preverenia oznamu na ulici Štefánikova trieda na parkovisku pred Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, kde sa mala nachádzať ležiaca osoba. Operačný príslušník mestskej polície vyslal na miesto preveriť situáciu motorizovanú hliadku, príslušníci pred úradom našli na zemi ležať muža približne vo veku šesťdesiat rokov. Po kontrole jeho vitálnych funkcií skonštatovali, že muž nejaví známky života. Na miesto sa dostavila tiež aj sanitka RZP, záchranári potvrdili predpoklad mestských policajtov a rovnako skonštatovali exitus. Po tomto zistení bola na miesto privolaná aj hliadka policajného zboru.

 

V neskorých večerných hodinách dispečer rýchlej zdravotnej pomoci požiadal operačného príslušníka mestskej polície o spoluprácu. Uviedol, že na RZP telefonoval muž z Párovskej ulice a veľmi krátko uviedol, že potrebuje pomoc, ale  hovor sa hneď prerušil. Dispečer, ktorý hovor prijal, sa s volajúcim mužom nedokázal znovu spojiť, pretože ten hovor nedvíhal. Požiadal preto mestskú políciu, aby situáciu preverili príslušníci priamo na mieste. Operačný príslušník na adresu bezodkladne vyslal motorizovanú hliadku, mestskí policajti na treťom poschodí domu spozorovali pootvorené dvere na jednom z bytov a za nimi na zemi našli ležať  muža z Topoľčian vo veku dvadsaťosem rokov. Ten sa slabým hlasom a s artikulačnými problémami príslušníkom sťažoval na veľké bolesti v oblasti srdca a celkovú nevoľnosť a slabosť. Okamžite mu privolali sanitku RZP, posádka si osobu po príchode prevzala a previezla do nitrianskej nemocnice na ďalšie vyšetrenia.

 

Pol hodinu pred koncom roka operačný pracovník, v silvestrovský deň zjavne preťaženej a exponovanej tiesňovej linky 112, opäť požiadal mestskú políciu o súčinnosť s RZP za účelom preverenia oznamu na Tehelnej ulici, kde mala neznáma osoba spadnúť z bicykla a zraniť sa. Po príchode na miesto hliadka zistila na chodníku ležiaceho zraneného muža z Nitry vo veku šesťdesiat rokov, ktorý, podľa jeho vyjadrenia, precenil zjazdnosť vozovky i svoje jazdné schopnosti. Uviedol, že pri jazde dostal šmyk a spadol z bicykla. Muž vykazoval známky viacerých vonkajších zranení na hlave a tvári, rozsah potenciálnych vnútorných zranení nebolo možné na ulici zodpovedne posúdiť alebo odhadnúť. Mestskí policajti mu preto bezodkladne privolali sanitku RZP, ktorá sa o krátku chvíľu dostavila na miesto a zraneného previezla na ošetrenie do nitrianskej nemocnice. Muž ešte pred odvezením do nemocnice požiadal mestských policajtov, či by mohli  jeho bicykel príslušníci dočasne uskladniť na útvare mestskej polície, aby mu ho nikto neodcudzil počas jeho ošetrenia v nemocnice, prípadne počas jeho potenciálnej hospitalizácie. Hliadka po dohovore s mužom jeho bicykel previezla na útvar mestskej polície, kde si ho na druhý deň po ošetrení prevzal späť.

 

01.01.2023 - NEDEĽA:

Hliadka mestskej polície počas hliadkovej činnosti v nočných hodinách spozorovala požiar väčšieho rozsahu v obchodnom centre Polygón od Cintorínskej ulice, kde sa už nachádzali hasičské vozidlá a hasili  požiar strechy budovy. Na mieste hliadky mestskej polície poskytovali aktívnu súčinnosť zasahujúcim príslušníkom HaZZ pri zabezpečovaní miesta požiaru. O vzniknutej situácii boli telefonicky informovaní zástupcovia vedenia mesta i mestskej polície, ktorí sa dostavili na miesto a koordinovali potrebné súvisiace opatrenia. Nikto z príslušníkov mestskej polície nebol počas zásahu zranený.

 

Počas nočnej pracovnej zmeny mestskí policajti zaznamenali dve horiace veľkoobjemové smetné nádoby na ulici Janka Kráľa a Dunajskej ulici, ktoré hliadky nedokázali uhasiť vlastnými silami.  Na obe miesta bol privolaný výjazd HaZZ, hasiči požiar uhasili, zranenia alebo škody na iných predmetoch, vozidlách či zariadeniach neboli zistené.   

 

V popoludňajších hodinách mestskí policajti zistili a odchytili psa stredného vzrastu hnedej farby na Kláštornej ulici v mestskej časti Zobor. Pes bol bez evidenčnej známky, prípadne iných poznávacích markerov, podľa ktorých sa mohol identifikovať jeho potenciálny držiteľ.  Neskôr bol pes odovzdaný privolaného zmluvnému veterinárovi, ktorý ho prevzal a uchovnil vo svojom záchytnom zariadení.

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.