Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Vybrané prípady 49. týždeň 2022

Dátum: 15.12.2022
Autor: Mestská polícia mesta Nitra
Vybrané prípady 49. týždeň 2022

Na našej webovej stránke Vám prinášame týždenné prehľady prípadov alebo zásahov príslušníkov Mestskej polície v Nitre. Do tohto prehľadu nezaraďujeme riešenia všetkých priestupkov alebo správnych deliktov, ktoré sme riešili či objasňovali, pretože opis tejto každodennej štandardnej práce by mohol pôsobiť nudným dojmom. Preto sme sa rozhodli v krátkosti opísať iba tie udalosti, ktoré sú o niečo neštandardnejšie, možno zaujímavejšie alebo si myslíme, že by ste o nich vedieť mali.

 

UDALOSTI  – 49. TÝŽDEŇ

 

05.12.2022 – PONDELOK:

V ranných hodinách mestskí policajti zabezpečili pomoc nitrianskej občianke v mestskej časti Mikova Ves, ktorá si zabuchla vchodové dvere a nedokázala sa dostať späť do domu, keďže kľúče zostali zvnútra vo dverách. O pomoc preto požiadala zavolaním na telefonickú linku mestskej polície 159, príslušníci jej privolali na miesto pracovníka kľúčovej služby, ten sa na miesto dostavil a dvere otvoril.

 

06.12.2022 – UTOROK:

Operačný príslušník necelé štyri hodiny po polnoci prijal telefonický oznam občana o vymknutej žene, ktorá kričí na balkóne o pomoc. Na oznámenú adresu bezodkladne vyslal motorizovanú hliadku, príslušníci po príchode na miesto zistili, že oznam je opodstatnený. Žena stála v sychravom a chladnom počasí na balkóne a nemohla sa dostať späť do bytu, pretože omylom za sebou zabuchla dvere. Keďže manžel je nepočujúci, nijako nereagoval na jej búchanie a krik.  Mestskí policajti preto baterkami svietili do izby, v ktorej mal manžel ležať a dúfali, že si ich signalizáciu všimne. Po určitom čase si manžel  svetelné lúče na strope izby všimol, zareagoval a po vysvetlení, čo od neho manželka potrebuje, balkón otvoril a vpustil ju dnu. 

 

V popoludňajších hodinách počas kontroly dodržiavania verejného poriadku a predpisov statickej dopravy mestskí policajti na ulici Fraňa Mojtu zistili otvorené zaparkované osobné motorové vozidlo, ktoré malo spustené okná na všetkých dverách. Operačný príslušník podľa evidenčného čísla auta zistil totožnosť i telefonický kontakt držiteľa a vyzval ho, aby sa dostavil na miesto a vozidlo si zabezpečil pred odcudzením. Šesťdesiatročný majiteľ z Nitry výzve vyhovel, po príchode vozidlo skontroloval a vyhlásil, že nie je poškodené, ani z neho z nič nechýba. Po tomto si svoje auto od mestských policajtov prevzal a uzamkol.  

 

07.12.2022 – STREDA:

Operačný príslušník mestskej polície v ranných hodinách prevzal telefonický oznam občana o fajčiacej mládeži na Lipovej ulici na sídlisku Chrenová. Vyslaní príslušníci mestskej polície zistili za vchodom paneláku piatich maloletých žiakov miestnej základnej školy, ktorý si polhodinu pred vyučovaním zapálili cigarety a fajčili. Týmto svojim konaním sa žiaci dopustili priestupku v zmysle zákona o ochrane nefajčiarov, ktorý zakazuje pod hrozbou sankcie osobám mladším ako 18 rokov užívať tabak a rôzne tabakové výrobky v rátane žuvacieho tabaku. Pre deliktuálnu nespôsobilosť v dôsledku nízkeho veku boli však ich priestupky odložené. Keďže žiaci sa presunuli do školy na vyučovanie, príslušníci následne vykonali pohovor s riaditeľkou školy a upozornili ju, že niektorí žiaci majú pri sebe cigarety a je dôvodné sa domnievať, že môžu ďalej užívať tabak aj počas pobytu v škole. Mestskí policajti sa pokúsili zistiť, odkiaľ majú maloletí cigarety, tí im uviedli, že deň predtým si ich nechali kúpiť neznámym dospelým mužom vo večierke na Mostnej ulici.

 

Počas hliadkovania v uliciach sídliska Klokočina mestskí policajti v ranných hodinách zistili na Pražskej ulici pri železiarstve nedostatočne zabezpečenú šachtu na verejne prístupnom mieste, kde sa vykonávala rekonštrukcia. Šachta bola prekrytá iba drevotrieskovou doskou, ktorá nespĺňala bezpečnostné parametre na prejazd motorových vozidiel a potenciálne hrozilo, vzhľadom na vlhké počasie, prelomenie dosky a prepadnutie vozidla do šachty. Mestskí policajti preto vykonali pohovor s personálom predmetnej prevádzky a vyzvali ich, aby vymenili drevenú dosku za železnú alebo oceľovú. Zamestnanci prisľúbili, že budú vo veci konať a okamžite budú informovať majiteľa, aby vykonal nápravu.

 

V dopoludňajších hodinách mestskí policajti preverovali na Záborského ulici oznam občana o zrazenom psovi na cestnej komunikácii. Po príchode na miesto príslušníci skonštatovali, že oznam je relevantný, k zranenému psovi privolali nitrianskeho zmluvného veterinára, ktorý sa psa ujal a uchovnil ho vo svojom zariadení.

 

Príslušník operačného centra mestskej polície prevzal oznam občana o ležiacej osobe na Schurmannovej ulici. Na uvedenú adresu vyslal motorizovanú hliadku, príslušníci na mieste zistili ležať na zemi muža, pre príslušníkov z miestnej služobnej znalosti známeho ako nitrianskeho bezdomovca. Po skontrolovaní jeho vitálnych funkcií a prípadných zranení mestskí policajti zistili, že muž je zjavne pod vplyvom alkoholu a na hlave mu zistili tržnú krvácajúcu ranu spôsobenú pravdepodobne pádom. Mužovi poskytli prvú pomoc a privolali mu záchrannú službu. Muž dokázal komunikovať, po príchode sanitky si ho záchranári prevzali a odviezli do nitrianskej nemocnice na vyšetrenie.

 

Vo večerných hodinách mestskí policajti počas hliadkovania v uliciach sídliska Chrenová pri obchodnom dome Centro  zistili dezorientovanú staršiu ženu. Opatrným rozhovorom zistili, že sa jedná o sedemdesiatročnú ženu bývajúcu na sídlisku Diely, čo je časť na opačnom konci mesta. Na miesto privolali jej syna, ktorý si matku prevzal a postaral sa o jej bezpečný návrat domov.

 

Počas dňa mestskí policajti vykonávali dohľad nad dodržiavaním verejného poriadku i statickej dopravy počas výstavy Agrosalón na Agrokomplexe. V súvislosti s týmto podujatím neboli zistené závažné porušenia právnych noriem.

 

08.12.2022 – ŠTVRTOK :

Vo veľmi skorých ranných hodinách hliadka preverila spustenú elektronickú signalizáciu narušenia objektu Materskej školy na ulici Štefánikova trieda. Hliadka po príchode vykonala obhliadku externých priestorov objektu, fyzické narušenie však zistené nebolo. K objektu príslušník operačného centra štandardne privolal zodpovednú kontaktnú osobu, po sprístupnení objektu mestskí policajti vykonali obhliadku aj vnútorných priestorov, narušenie cudzou osobou alebo cudzím zavinením však potvrdené nebolo. Objekt bol po kontrole opätovne zakódovaný.

Počas dňa mestskí policajti vykonávali dohľad nad dodržiavaním verejného poriadku i statickej dopravy počas výstavy Agrosalón na Agrokomplexe. V súvislosti s týmto podujatím neboli zistené závažné porušenia právnych noriem.

 

09.12.2022 – PIATOK :

V popoludňajších hodinách hliadkujúcich mestských policajtov pri obchodnom centre Mlyny oslovil maloletý trinásťročný chlapec, ktorý im oznámil, že ho asi pred hodinou pri mestskej tržnici zastavili dvaja rómski chlapci. Uviedol, že ho poprosili o finančnú výpomoc, aby si údajne mohli zakúpiť cestovné lístky na autobus MHD domov. V okamihu, ako si vybral peňaženku z vrecka vetrovky a otvoril ju, mu jeden z rómskych chlapcov vytrhol z ruky desaťeurovú bankovku. Keď si to maloletý chlapec všimol, začal kričať o pomoc na okoloidúcich, z ktorých sa však nikto pri nich nezastavil. Rómski chlapci mu povedali, aby nekričal, že bankovku mu  vrátia, ale musí im každému darovať jednoeurovú mincu. Maloletý chlapec z obavy o svoje zdravie i ďalší majetok každému z nich po chvíli dal 1,- € a následne všetci miesto opustili. Maloletý chlapec po tomto vysvetlení mestským policajtom rovno na mieste ukázal a označil predmetnú podozrivú dvojicu rómskych chlapcov, ktorí sa mali tohto skutku dopustiť a obaja sa aktuálne nachádzali v priestoroch OC Mlyny pri hlavnom vstupe zo Štúrovej ulici. Príslušníci mestskej polície po vypočutí a opise skutku s uvedenými podozrivými vykonali pohovor, počas ktorého sa k protiprávnemu skutku priznali. Počas riešenia udalosti sa na miesto dostavila aj matka maloletého poškodeného a za jej prítomnosti mu podozriví finančnú hotovosť 2,- € vrátili. Podozrivých príslušníci vyzvali, aby preukázali svoju totožnosť, ale keďže ju na mieste nevedeli spoľahlivo preukázať ani po poskytnutí potrebnej súčinnosti, obaja boli predvedení na útvar mestskej polície za účelom zistenia ich totožnosti. Počas predvádzania neboli použité donucovacie prostriedky a neprišlo ani k zraneniu predvádzaných osôb. Počas predvádzania sa pri zasahujúcich mestských policajtoch v priestoroch obchodného centra Mlyny zastavil neznámy rómsky muž, ktorý uviedol, že pozná matku predvádzaných chlapcov, má na ňu telefonický kontakt a ak je to potrebné, je ochotný ju privolať. Podľa inštrukcií príslušníkov muž počas telefonického rozhovoru matke v krátkosti opísal skutok, ktorý spáchali jej synovia a zároveň ju vyzval, aby sa dostavila na útvar mestskej polície na Cintorínsku ulicu, čo matka prisľúbila. Na útvare po zistení totožnosť podozrivých chlapcov bola zistená skutočnosť, že obaja páchatelia boli tiež maloletí. Pred opustením budovy mestskej polície im jeden z maloletých páchateľov odovzdal preukaz prepravnej spoločnosti Transdev Nitra na konkrétne meno, ktoré údajne začiatkom novembra našiel v smetnej nádobe v mestskej časti Čermáň bez bližšieho upresnenia miesta a dátumu. Príslušníci mestskej polície následne zistili trvalé bydlisko majiteľa preukazu a zistili, že aj tento chlapec je vo veku maloletého. Presunuli sa do mestskej časti Zobor k bydlisku majiteľa karty a v prítomnosti jeho otca vykonali s ním pohovor s úmyslom vrátiť mu údajne stratený preukaz. Pri pohovore však zistili, že preukaz nestratil, ale mu ho 8.11.2022 v popoludňajších hodinách na zastávke MHD pred OC Mlyny na Štúrovej ulici  odcudzili dvaja mladí rómski chlapci. Popis oboch podozrivých sa zhodoval s maloletými páchateľmi z predchádzajúceho prípadu. Podľa jeho opisu skutku mu jeden z rómskych chlapcov preukaz odcudzil a následne mu povedal, že preukaz mu vrátia, ale len vtedy, ak im dá svoj mobilný telefón alebo zaplatí za neho peniazmi. Maloletý chlapec zo Zobora im zaplatiť odmietol, do autobusu MHD nastúpil bez  preukazu, u vodiča si za hotovosť zakúpil cestovný lístok a celú udalosť doma oznámil svojim rodičom. Tí sa vtedy rozhodli, že nebudú vo veci kontaktovať políciu, otec poškodeného na druhý deň v pobočke prepravnej spoločnosti Transdev Nitra preukaz zablokoval. Po vypočutí týchto skutočností mestskí policajti otca na mieste poučili, že protiprávne konanie, ktoré bolo spáchané na jeho synovi, je možné riešiť, čo on však opätovne odmietol. Príslušníci ho informovali, že ak si riešenie rozmyslí, môže s oznámením kontaktovať mestskú políciu alebo policajný zbor. Preukaz bol následne odovzdaný otcovi. Napriek tomu, že páchatelia skutku sú maloletí a pre chýbajúcu deliktuálnu spôsobilosť bude ich protiprávne konanie pre nízky vek odložené, celý prípad bude v zmysle príslušného ustanovenia o povinnostiach zákona o obecnej polícii odovzdaný policajnému zboru ako dôvodné podozrenie zo spáchania viacerých trestných činov v súbehu.

 

10.12.2022 – SOBOTA :

Štyridsať minút po polnoci mestskí policajti na Mostnej ulici zistili ležať na cestnej komunikácii muža, ktorý bol v bezvedomí. Skontrolovali mu bazálne funkcie, tie mal stabilizované, vonkajšie zranenia nezistili, vnútorné poranenia sa však vylúčiť nedali. Po prebratí dvadsaťštyriročný muž z Levíc dokázal komunikovať. Počas týchto úkonov mestských policajtov oslovil vodič taxislužby, ktorý ako svedok udalosti, uviedol, že muž na zem spadol po tom, čo sa zvalil na bok jeho motorového vozidla a skĺzol po ňom na vozovku. Toto sa malo stať po mužovej hádke s jeho priateľkou. Počas objasňovania na mieste príslušníci zistili, že Levičan bol zapojený do konfliktu i vo vnútri jednej z prevádzok, čo potvrdila jej zamestnankyňa. Na miesto sa dostavila i hliadka policajného zboru, ktorá si prípad i muža z Levíc od mestských policajtov prevzala a začala udalosť objasňovať.

 

O štyri hodiny neskôr mestskí policajti na pešej zóne na ulici Štefánikova trieda v podchode pri prevádzke zistili muža, ktorý zostal omylom zavretý v pube za spustenými železnými mrežami. Príslušníci zistili totožnosť tridsaťjedenročného muža z obce Dulovce a následne zistili telefónny kontakt na majiteľku prevádzky, informovali ju o zistených skutočnostiach a vyzvali ju, aby sa dostavila na miesto. Tá tak urobila, prevádzku na radu mestských policajtov skontrolovala a po jej zistení a vyhlásení, že nič v pube nechýba, ani nie je poškodené, príslušníci muža z vnútorných priestorov prepustili. Na vysvetlenie príslušníkom uviedol, že údajne skonzumoval väčšie množstvo alkoholu, následne zaspal a po prebratí zistil, že mreža je zatvorená a nemohol sa dostať von.

 

11.12.2022 - NEDEĽA:

V ranných hodinách príslušníci mestskej polície na Svätoplukovom námestí pri obhliadke trhového vianočného mestečka zistili spadnuté svetelné osvetlenie „2022“, ktoré spadlo vplyvom silného nárazového vetra. Situáciu na zázname kamerového systému preveril  aj operátor s príslušníkom operačného centra a  cudzie zavinenie nezistili. Po tomto zistení operačný k poškodenému zariadeniu privolal príslušnú firmu, ktorá po príchode na miesto vec začala riešiť.

 

Operačný príslušník prijal telefonický podnet občana o ležiacej osobe v autobusovej zastávke na Výstavnej ulici na sídlisku Chrenová. Po príchode mestskí policajti našli ležať na zemi v priestoroch zastávky MHD muža z Nitry vo veku päťdesiatsedem rokov, ktorý bol, podľa vonkajších medicínskych príznakov, zjavne pod vplyvom alkoholu. Po prebratí príslušníkmi bol schopný komunikovať i samostatného a bezpečného pohybu. Muž zranenia ani iné zdravotné problémy neuvádzal, ponúknuté lekárske ošetrenie odmietol a následne miesto opustil.

V popoludňajších hodinách sa mestskí policajti presunuli na Coboriho ulicu za všímavým a poctivým nitrianskym občanom, ktorý im uviedol, že v telese bankomatu našiel nevyzdvihnutú hotovosť. Zabudnuté bankovky päťdesiatštyriročný Nitran príslušníkom odovzdal, tí po spísaní úradného záznamu hotovosť odovzdali do príslušnej banky, kde sa budú snažiť stotožniť zábudlivého výbercu a peniaze mu odovzdať.

 

Príslušníci mestskej polície vo večerných hodinách počas hliadkovania v mestskej časti Zobor zistili na Hornozoborskej ulici nehybne ležať na zemi muža. Štandardne mu skontrolovali vitálne funkcie, muž bol stabilizovaný, bez vonkajších zranení. Po prebratí zistili, že muž vo veku päťdesiatosem rokov napriek problémom s artikuláciou komunikoval, samostatného pohybu však schopný nebol. Mestskí policajti usúdili, že nie je potrebné privolávať rýchlu zdravotnú pomoc, zistili však mužovho rodinného príslušníka a jeho trvalý pobyt. Jeden z príslušníkov sa presunul za bratom imobilného muža a previezol ho na miesto, aby sa mohol postarať o svojho príbuzného a prevziať ho do svojej starostlivosti.

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.