Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Vybrané prípady 47. týždeň 2022

Dátum: 02.12.2022
Autor: Mestská polícia mesta Nitra
Vybrané prípady 47. týždeň 2022

Na našej webovej stránke Vám prinášame týždenné prehľady prípadov alebo zásahov príslušníkov Mestskej polície v Nitre. Do tohto prehľadu nezaraďujeme riešenia všetkých priestupkov alebo správnych deliktov, ktoré sme riešili či objasňovali, pretože opis tejto každodennej štandardnej práce by mohol pôsobiť nudným dojmom. Preto sme sa rozhodli v krátkosti opísať iba tie udalosti, ktoré sú o niečo neštandardnejšie, možno zaujímavejšie alebo si myslíme, že by ste o nich vedieť mali.

 

UDALOSTI  – 47. TÝŽDEŇ

 

21.11.2022 – PONDELOK:

V dopoludňajších hodinách hliadka mestskej polície zistila na Murániho ulici osobné motorové vozidlo, ktoré malo otvorené okno na vodičovej strane. Príslušník operačného centra zistil totožnosť i telefonický kontakt držiteľky predmetného vozidla, informoval ju o zistených skutočnostiach a vyzval ju, aby sa k svojmu autu dostavila. Tá výzvu uposlúchla, svoje vozidlo si skontrolovala a po vyhlásení, že nie je poškodené a nič z neho nechýba, si auto od mestských policajtov prevzala a riadne ho uzamkla.

 

Príslušník operačného centra mestskej polície vo večerných hodinách prijal oznam občana zo Štúrovej ulice o tom, že ho napádajú neznáme osoby. Vyslaní príslušníci v motorizovanej hliadke na mieste zistili muža, zo služobnej miestnej znalosti známeho nitrianskeho štyridsaťšesťročného bezdomovca, ktorého však nikto nenapádal. Muž počas komunikácie s hliadkou prejavoval zjavné suicidálne sklony. Aj vďaka miestnej znalosti o bezdomovcovi vzniklo dôvodné podozrenie, že užil lieky spolu s alkoholom, čo mu zhoršilo jeho zdravotný stav, fyzický i psychický. Z tohto dôvodu mestskí policajti na miesto privolali sanitku rýchlej zdravotnej pomoci, ktorej posádka muža prevzala do svojej starostlivosti a na ďalšie vyšetrenie.

 

22.11.2022 – UTOROK:

V popoludňajších hodinách operačný príslušník prijal oznam občana, ktorý uviedol, že v mestskej časti Orechov dvor ho v pondelok napadli a zbili rómske deti. Na útvare mestskej polície štyridsaťsedemročného muža ruskej národnosti k udalosti vypočula. Poškodený Rus uviedol, že v Nitre študuje sociálnu prácu, kde mu odporučili, že si má vykonať prax, najlepšie s marginalizovanou komunitou. Ruský študent, neznalý miestnych pomerov, sa sám vybral do mestskej časti Orechov dvor, ktorá je všeobecne známa svojou skladbou obyvateľov a pokúsil sa vybaviť si realizáciu praxe. Pri príchode a počas odchodu z Orechovho dvora ho fyzicky začali údermi, kopancami, palicami a hádzaním kameňov napádať prítomné maloleté rómske deti vo veku približne dvanásť - trinásť rokov, čím mu spôsobili bližšie nezistené zranenia a drobné poškodenia jeho osobných vecí. Mestskí policajti neskôr vykonali telefonický rozhovor so zodpovedným pracovníkom z komunitného centra na Orechovom dvore, ktorý uviedol, že o incidente vie a s oznamovateľom-poškodeným budú situáciu spoločne na druhý deň riešiť priamo na mieste. Na ďalší deň príslušníci mestskej polície pomocou záznamov kamerového systému spoznali deti, ktoré sa mali spomenutého protiprávneho skutku dopustiť. Prítomní sociálni pracovníci identifikovali konkrétne podozrivé neplnoleté osoby, na základe čoho mestskí policajti zistili kontakty na ich zákonných zástupcov. Keďže sa na adresách ich trvalého pobytu týchto rodín nik z dospelých nenachádzal, objasňovacie úkony boli naplánované na druhý deň. Mestskí policajti postupne vykonali pohovory so zákonnými zástupcami detí a ich priestupok bol pre nízky vek páchateľov odložený v zmysle zákona o priestupkoch. Skutok maloletých detí príslušníci písomne oznámili na Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR na ďalšie riešenie a následnú kontrolu.

 

23.11.2022 – STREDA:

Operačný príslušník v intenciách e-mailového oznamu v dopoludňajších hodinách vyslal preveriť podnet o nájdení mŕtveho tela lesnej zveri motorizovanú hliadku. Príslušníci na Hájnickej ulici v priľahlom lesíku našli kadáver zjavne poľovnej zvery. Mestskí policajti identifikovali presné miesto nálezu, informovali o ňom zodpovedného pracovníka miestne príslušného poľovného združenia, ktorý si vec prevzal na doriešenie a prisľúbil zabezpečiť sanáciu mŕtveho zvieraťa.  

 

24.11.2022 – ŠTVRTOK :

V dopoludňajších hodinách príslušník operačného centra mestskej polície prijal oznam a zároveň žiadosť o pomoc pri hľadaní stratenej osobe vyššieho veku. Podľa oznamovateľa  sa stratila seniorka vo veku 95 rokov, pravdepodobne sa bude pohybovať v mestskej časti Čermáň. Vyslané motorizované hliadky  preverili a skontrolovali menovanú mestskú časť i priľahlé ulice, neskôr operačný príslušník dostal informáciu, že seniorku našli a je v poriadku. Po tejto informácii boli hliadky z pátrania odvolané a následne plnili ďalšie úlohy mestskej polície.

 

Krátko po poludní občan telefonicky informoval operačného príslušníka na bezplatnej telefonickej linke 159 o tom, že v telese bankomatu SLSP na Štefánikovej triede našiel zabudnutú finančnú hotovosť vo výške 130,- eur. Na miesto operačný vyslal hliadku, peniaze od poctivého a všímavého občana príslušníci prevzali a po spísaní úradného záznamu hotovosť odovzdali na pobočke banky, ktorá sa pokúsi identifikovať a stotožniť zábudlivého výbercu.

 

Vďaka oznamu občana priamo v teréne hliadkujúci príslušníci mestskej polície našli a riadnym spôsobom zlikvidovali odhodené použité injekčné striekačky, ktoré sa nachádzali pri schodisku na horné ihrisko areálu ZŠ Beethovenova. Potenciálne nebezpečný infekčný materiál pozbierali a umiestnili ho do špeciálnej nádoby. Na mieste zistili i plastovú fľašu upravenú na užívanie omamných látok inhalovaním, tá bola taktiež príslušníkmi z blízkosti školy odobratá a neskôr  znehodnotená.

 

25.11.2022 – PIATOK :

Na pokyn operačného príslušníka mestskej polície príslušníci v ranných hodinách preverovali oznam občana o tom, že na Lieskovej ulici pobehuje pes bez dozoru. Vyslaní príslušníci na ulici zistili približne štvormesačné šteňa, kríženca zlatej farby. Mladého psa sa im podarilo odchytiť a neskôr ho odovzdali privolanému zmluvnému veterinárovi, ktorý psa uchovnil vo svojom zariadení.

 

V popoludňajších hodinách príslušník operačného centra mestskej polície prijal telefonický oznam občana z Tokajskej ulice na sídlisku Klokočina o náleze peňaženky s osobnými dokladmi. Vyslaní príslušníci priamo na mieste od oznamovateľa peňaženku prevzali, v ktorej sa, okrem dokladov, nachádzala aj finančná hotovosť. O náleze bola následne informovaná dvadsaťpäťročná majiteľka z Nitry, ktorá si peňaženku neskôr prevzala na útvare mestskej polície.

 

26.11.2022 – SOBOTA :

Dve hodiny po polnoci k hliadke mestskej polície na Mostnej ulici prišiel muž, ktorý im odovzdal zbraň, ktorú údajne v akte nutnej obrany zobral neznámemu mužovi pred prevádzkou Flamingo. Ten ju údajne na oznamovateľa vytiahol spod svojej bundy so slovami, „aby si s ním nezahrával!“ Mestskí policajti najprv zistili totožnosť dvadsaťpäťročného oznamovateľa z Nitry a následne podľa popisu sa im podarilo nájsť a stotožniť aj podozrivého muža. Keďže vzniklo dôvodné podozrenie, že muž vo veku dvadsať rokov z obce Vlčany mohol naplniť skutkovú podstatu trestného činu, na miesto mestskí policajti privolali hliadku policajného zboru. Príslušníci PZ SR si po príchode muža i zadržanú pištoľ prevzali na ďalšie objasňovanie a presnú právnu kvalifikáciu skutku.

 

V nočných hodinách príslušník operačného centra mestskej polície prijal oznam občana – majiteľa jednej z reštaurácií na pešej zóne o tom, že mu neznámy páchateľ odcudzil bicykel, ktorý odstavil pred reštauráciu. Mestskí policajti prezreli záznamy v inkriminovanom čase a mieste a vďaka kamerovému systému zistili popis podozrivej osoby, ktorá bicykel odcudzila. Následne zo záznamov zistili, ktorým smerom sa muž pohyboval. Zistené informácie zasahujúci príslušníci odovzdali poškodenému, ten im uviedol, že si situácií premyslí a neskôr podá trestné oznámenie. Mestskí policajti ho informovali kde a akým spôsobom môže trestné oznámenie na neznámeho páchateľa podať.

Niekoľko minút neskôr mestskí policajti na križovatke ulíc Štúrova a Cintorínska spozorovali vozidlo s prívesným vozíkom stojace na semafore, pri ktorom na zemi ležala žena. Po príchode na miesto vykonali pohovor s ležiacou ženou, zistili, že je značne pod vplyvom alkoholu. Žena z Nitry vo veku tridsaťpäť rokov príslušníkom uviedla, že nie je zranená, pri prechádzaní krížom cez vozovku mala kvôli vypitému väčšiemu množstvu alkoholu problém s koordináciou pohybov, chôdzou i odhadom vzdialeností a vrazila do stojaceho vozidla s prívesným vozíkom. Tento opis udalosti potvrdili aj svedkovia incidentu, ktorí sa na mieste nachádzali, rovnako vypovedal aj vodič predmetného vozidla. Na miesto bola privolaná hliadka policajného zboru i sanitný voz RZP.  Žena, napriek vlastnému vyhláseniu, že nie je zranená, bola záchranármi vyšetrená. Príslušníkom policajného zboru neskôr žena odmietla vykonať dychovú skúšku, z tohto dôvodu ju previezli do nemocnice na zistenie prítomnosti alkoholu z krvi. Príslušníci PZ SR hliadku mestskej polície informovali, že prípad si preberajú a nebudú potrebovať ďalšiu súčinnosť.

 

V neskorých nočných hodinách operátor kamerového systému na monitoroch spozoroval muža, ktorý na Svätoplukovom námestí znečistil verejné priestranstvo tým, že rozhádzal odpadky z kontajnera. Operačný príslušník, ktorý pohyb podozrivej osoby ďalej monitoroval, na miesto vyslal motorizovanú hliadku, príslušníci podozrivého muža podľa pokynov operačného zadržali na Kupeckého ulici. Muž sa k činu na mieste priznal, jeho priestupok bol doriešený v zmysle zákona o priestupkoch a po vykonaných objasňovacích úkonoch ho mestskí policajti vyzvali, aby miesto od odpadkov očistil a uviedol, ho do pôvodného stavu, čo muž bez námietok a dobrovoľne vykonal. 

 

Tesne pred polnocou hliadkujúcich príslušníkov mestskej polície na Mostnej ulici oslovil kuchár z blízkej prevádzky a uviedol im, že vo vnútri im neznámy muž v červenej bunde mal rozbiť výklad. Keďže bolo evidentné, že výška škody bude prevyšovať výšku sumy potrebnej na naplnenie skutkovej podstaty trestného činu, mestskí policajti mu odporučili privolať do prevádzky hliadku PZ. V ten istý moment sa na miesto dostavila hliadka PZSR, ktorá šla okolo. Príslušníci mestskej polície v spolupráci s operačným pomocou kamerového systému zistili bližší popis osoby páchateľa a začali ho hľadať v bližšom i širšom okolí pešej zóny. Zistené skutočnosti o presnejšom popise a pravdepodobnom pohybe podozrivej osoby operačný poskytol aj hliadke policajného zboru. Neskôr bol podozrivý muž videný a zadržaný na pešej zóne. Celú vec začala riešiť hliadka policajného zboru ako podozrenie z trestného činu.

 

27.11.2022 - NEDEĽA:

Krátko po polnoci v začiatkoch dňa počas hliadkovania na Mostnej ulici, ktorá je z hľadiska porušovania verejného poriadku dlhodobo exponovaná, mestskí policajti spozorovali fyzický konflikt dvoch žien. Príslušníci okamžite zasiahli, zabránili im pokračovať v protiprávnom konaní, oddelili ich od seba a zistili ich totožnosť. Jednalo sa o ukrajinské ženy vo veku tridsaťtri a štyridsať rokov. Po upokojení situácie a opadnutí emócií boli obe ženy za hrubé správanie doriešené v zmysle zákona o priestupkoch, následne Mostnú ulicu obe opustili.

 

O hodinu neskôr mestskí policajti na Mostnej ulici pri identickom prípade, tentokrát pri hrubom správaní dvoch mužov. Aj pri nich postupovali rovnako, zabránili im pokračovať v protiprávnom konaní, po preverení totožnosti zistili, že sa jedná o dvoch mužov z Ukrajiny vo veku tridsaťjeden a devätnásť rokov s povoleným pobytom na Slovensku. Obaja boli doriešení v blokom konaní v zmysle priestupkového zákona, po vykonaní potrebných úkonov Ukrajinci miesto opustili.

 

V dopoludňajších hodinách hliadka mestskej polície zasahovala pri podnete občanov, ktorí telefonicky oznámili skutočnosť, že dve neznáme osoby ležia v interiérových priestoroch ich domu na Mostnej ulici. Po preverení oznamu príslušníci zistili vo vchode dve ležiace osoby, muž a žena, ktoré po prebudení vykazovali známky požitia alkoholu. Tie boli zjavné podľa všeobecne známych vonkajších medicínskych symptómov užitia alkoholických nápojov. Osoby neboli zranené a ani nežiadali lekárske ošetrenie. Keďže príslušníkom odmietli preukázať svoju  totožnosť, obaja boli predvedení na útvar mestskej polície za účelom zistenia totožnosti. V budove mestskej polície muž nakoniec predložil svoj občiansky preukaz, jednalo sa o dvadsaťpäťročného muža z Nitry, dievčaťu príslušníci poskytli potrebnú súčinnosť a poskytnuté osobné údaje preverili v evidencii obyvateľstva. Zistili, že sa jedná o nitrianske dievča vo veku mladistvej. Z tohto dôvodu ju vyzvali k podrobeniu sa orientačnej dychovej skúške na zistenie alkoholu, prístroj určil objemové percento alkoholu 1,32 mg/l, čo predstavuje vysokú hodnotu 2,75 promile alkoholu v krvi. O zistených skutočnostiach a stave dcéry bola telefonicky informovaná jej matka, zároveň ju operačný príslušník vyzval, aby sa dostavila na útvar mestskej polície a dcéru si prevzala. Tá výzvu uposlúchla a neskôr si mladistvú dcéru pod vplyvom alkoholu prevzala do svojej starostlivosti. Obaja, muž i dievča, boli za budenie verejného pohoršenia zmierlivo doriešení napomenutím, porušenie zákazu užívania alkoholu osobám mladším ako 18 rokov v zmysle § 2 ods. 2 zák. 219/1996 Z.z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov bude oznámené na sociálny útvar mestského úradu na doriešenie.

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.