Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Vybrané prípady 43. týždeň 2022

Dátum: 16.11.2022
Autor: Mestská polícia mesta Nitra
Vybrané prípady 43. týždeň 2022

Na našej webovej stránke Vám prinášame týždenné prehľady prípadov alebo zásahov príslušníkov Mestskej polície v Nitre. Do tohto prehľadu nezaraďujeme riešenia všetkých priestupkov alebo správnych deliktov, ktoré sme riešili či objasňovali, pretože opis tejto každodennej štandardnej práce by mohol pôsobiť nudným dojmom. Preto sme sa rozhodli v krátkosti opísať iba tie udalosti, ktoré sú o niečo neštandardnejšie, možno zaujímavejšie alebo si myslíme, že by ste o nich vedieť mali.

 

UDALOSTI  – 43. TÝŽDEŇ

 

24.10.2022 – PONDELOK:

Krátko po polnoci operátor kamerového systému mestskej polície spozoroval na  monitoroch požiar väčšieho rozsahu na Bratislavskej ulici. Jednalo sa o  budovu podnikateľského subjektu, nad ktorou sa nachádzali dva byty. Operačný príslušník vyslal na miesto motorizovanú hliadku na podporu zasahujúcemu hasičskému zboru pri záchrannej akcii. Počas zákroku hasičov, ani pred ním, neprišlo k zraneniu osôb.

 

Počas kontroly verejného poriadku a dodržiavania dopravných predpisov mestskí policajti v ranných hodinách zistili na Čajkovského ulici na sídlisku Klokočina zabudnuté kľúče vo dverách zaparkovaného osobného motorového vozidla. Príslušník operačného centra mestskej polície zistil z evidencie totožnosť majiteľky auta i jej telefonický kontakt a informoval ju o zistenej skutočnosti, zároveň ju vyzval, aby sa k svojmu vozidlu dostavila. Po jej príchode jej príslušníci odovzdali kľúče a majiteľka po skontrolovaní vozidla vyhlásila, že auto je v poriadku, nepoškodené a nič z neho nechýba. Po týchto slovách hliadke poďakovala a svoje vozidlo si riadne zabezpečila. 

 

V popoludňajších hodinách hliadka mestskej polície štandardne riešila dopravný priestupok spáchaný státím vozidla v zóne zákazu státia na Palárikovej ulici tým, že založila blokovacie zariadenie na koleso vozidla, aby sa príslušníci mohli skontaktovať s neprítomným vodičom. Po prihlásení vodiča mestskí policajti zistili, že dvadsaťšesťročný muž z Kanady sa s vozidlom i s blokovacím zariadením na kolese pohol, čím poškodil technický prostriedok odlomením jeho ramena. S vodičom príslušníci spísali zápisnicu o poškodení blokovacieho zariadenia, v zmysle zákona o priestupkoch bol doriešený i dopravný priestupok.

 

25.10.2022 – UTOROK:

Na poludnie hliadka mestskej polície z obvodu Klokočina preverovala na Benkovej ulici v opustenej budove bývalého Domu kobercov oznam o ležiacom bezdomovcovi, ktorý je údajne v zlom zdravotnom stave. Po príchode do priestorov nehnuteľnosti zistili viacerých sguatterov a medzi nimi na zemi ležať štyridsaťosemročného bezdomovca, pôvodom z Ukrajiny, ktorý sa príslušníkom sťažoval na bolesti a celkovú slabosť. Privolanie rýchlej zdravotnej pomoci však paradoxne odmietol, uviedol, že sa presunie na ošetrenie sám, čo následne aj začal vykonávať. Mestskí policajti mu vysvetlili, kam presne má ísť, s ostatnými prítomnými bezdomovcami vykonali pohovor a vyzvali ich, aby si všímali zdravotný stav muža a v prípade potreby volali RZP.

 

Cyklohliadka mestskej polície sa v popoludňajších hodinách na ulici Nábrežie za hydrocentrálou zúčastnila na slávnostnom otvorení cyklotrasy Nitra – Dražovce za účasti primátora mesta Nitry. Spolu s prítomnými cyklistickými účastníkmi absolvovali spoločnú jazdu po uvedenej cyklotrase.

 

Vo večerných hodinách mestskí policajti preverovali oznam občana z Lukáčovej ulici v mestskej časti Dražovce, ktorý tu prenajíma rodinný dom, že vidí na kamere, ako jeho bývalý podnájomník fyzicky napáda ženu. Telefonický podnet prijal operačný príslušník, ten bezodkladne do lokality vyslal motorizovanú hliadku, príslušníci ktorej na menovanej ulici zistili ženu, ktorá mala byť napadnutá. Jednalo sa občianku Českej republiky vo veku štyridsaťosem rokov. Tá príslušníkom uviedla, že keď si ako bývalá podnájomníčka prišla do prenajímaného domu pre svoje veci, fyzicky ju napadol jej bývalý priateľ. Ten po ataku z miesta činu ušiel preč na neznáme miesto. Po krátkej chvíli sa na adresu dostavila aj hliadka policajného zboru, ktorú privolal iný oznamovateľ. Príslušníci tejto hliadky si prípad prevzali na ďalšie objasňovanie.  

 

26.10.2022 – STREDA:

V ranných hodinách príslušník operačného centra mestskej polície prijal podnet občana o narúšaní verejného poriadku a čistoty v uliciach na pešej zóne pred obchodom Úspech, ktorého sa mala dopúšťať skupina siedmich bezdomovcov. Na miesto vyslal motorizovanú hliadku, tá na lavičkách pred obchodom zistila piatich známych nitrianskych bezdomovcov a ďalších dvoch, ktorí ešte neboli zaradení do evidencie ľudí bez domova v meste Nitra. Jednalo sa o dve ženy, jednu Slovenku vo veku dvadsaťdeväť rokov a druhú vo veku štyridsaťjeden rokov pôvodom z Rumunska. Mestskí policajti s nimi všetkými vykonali pohovor o dodržiavaní verejného poriadku a čistoty a vyzvali ich, aby lavičky a ich okolie očistili a zbavili drobného odpadu, ktorý veľmi pravdepodobne pochádzal z ich činnosti a prítomnosti. Bezdomovci výzvu uposlúchli, miesto očistili a po pohovore lavičky dobrovoľne opustili a presunuli sa do inej časti mesta. Do konca pracovnej zmeny hliadky mestskej polície nezaznamenali sťažnosť alebo iný podnet od občanov na túto alebo podobnú skupinu bezdomovcov.

 

27.10.2022 – ŠTVRTOK :

Podobný zákrok so skupinou bezdomovcov vykonávali mestskí policajti v popoludňajších hodinách na Staničnej ulici, ktorí mali, podľa oznamovateľa, narúšať verejný poriadok na autobusovej stanici. Vyslaní príslušníci aj s touto skupinkou vykonali rázny pohovor, tiež ich vyzvali, aby miesto po sebe očistili a vyzbierali drobný odhodený odpad, čo prítomní muži uposlúchli. Po očistení miesta aj títo bezdomovci stanicu opustili a premiestnili sa do inej mestskej časti.

 

28.10.2022 – PIATOK :

V neskorých nočných hodinách na bezplatnej telefonickej linke mestskej polície príslušník operačného centra prevzal oznam vodiča taxislužby, ktorý uviedol, že na Mostnej ulici pred jednou z prevádzok sa vzájomne  napádajú viaceré osoby. Na označenú adresu okamžite vyslal motorizovanú hliadku, príslušníci po príchode na mieste zistili poškodeného dvadsaťdvaročného muža, ktorý im uviedol, že ho fyzicky napadli viacerí neznámi muži a tí hneď po útoku z miesta činu ušli. Mestským policajtom poskytol približný opis podozrivých. Po prvotných objasňovacích úkonoch sa na miesto dostavila hliadka policajného zboru a keďže poškodený mal v úmysle podať trestné oznámenie, prípad si prevzali na ďalšie objasňovanie.

 

29.10.2022 – SOBOTA :

Hliadky mestskej polície počas celého dňa primárne dohliadali na dodržiavanie verejného poriadku a bezproblémový priebeh komunálnych volieb za poslancov mestského zastupiteľstva a primátora mesta a volieb do orgánov vyšších územných celkov. Jedna z hliadok riešila porušenie volebného moratória kandidáta do  VÚC  výlepom plagátov na smetné nádoby.

 

Počas hliadkovania v uliciach sídliska Klokočina mestskí policajti v ranných hodinách zistili na Petzwalovej ulici dvoch mužov, ktorí porušovali  zákaz konzumácie alkoholu na verejnom priestranstve a zároveň znečisťovali verejné priestranstvo. Keďže obaja muži tvrdohlavo odmietali predložiť doklad totožnosti, odmietli uviesť aj svoje osobné údaje, z tohto dôvodu ich príslušníci mestskej polície predviedli na útvar za účelom zistenia totožnosti. Predvedenie sa zaobišlo bez použitia ráznejších donucovacích prostriedkov a tým aj bez zranení predvádzaných osôb. V budove mestskej polície muži začali spolupracovať, príslušníci zistili, že sa jedná o nitrianskych občanov vo veku tridsaťpäť a tridsaťosem rokov. Po vykonaní potrebných úkonov boli obaja muži doriešení v zmysle zákona o priestupkoch a z útvaru mestskej polície prepustený.  

 

Počas hliadkovania a kontroly verejného poriadku príslušníci mestskej polície na Petzwalovej ulici na sídlisku Klokočina spozorovali konflikt medzi mužom a ženou. Muž podľa všeobecne známych vonkajších medicínskych príznakov javil známky požitia alkoholu a hrubo sa k žene správal. Príslušníci pristúpili k dvojici a muža vyzvali, aby upustil od svojho hrubého správania, aby sa upokojil a od ženy sa vzdialil. S ňou následne mestskí policajti vykonali pohovor,  tridsaťjeden ročná žena z Martina im uviedla, že sa údajne iba pohádala so svojim známym a vec zatiaľ nechce nijako riešiť. Muž s hrubým správaním sa medzitým pripojil k obďaleč postávajúcej skupinke iných mužov, ktorí všetci javili známky užitia väčšieho množstva alkoholu, v prítomnosti mestských policajtov však verejný poriadok nijako nenarúšali. Príslušníci pri žene počkali až do príchodu taxíka, ktorý si zavolala, aby sa mohla z miesta bezpečne vzdialiť.

 

30.10.2022 - NEDEĽA:

Príslušník operačného centra mestskej polície v popoludňajších hodinách prijal oznam občana o ležiacej osobe na Štefánikovej triede. Na miesto vyslal podnet preveriť hliadku, príslušníci zistili opodstatnenosť podnetu, pretože na označenom mieste našli ležať na zemi muža, ktorý nedokázal rozprávať. Podľa neverbálnej komunikácii pochopili, že muž bol po operácii hrdla. Keďže nebolo možné so zraneným mužom presnejšie komunikovať a identifikovať jeho iné zdravotné problémy, privolali mu zdravotnú službu. Posádka RZP si po príchode muža prevzala a previezla na ďalšie vyšetrenie.  

 

Vo večerných hodinách hliadka mestskej polície preverovala podobný oznam o nehybne ležiacej osobe, tentokrát na Štúrovej ulici na zastávke MHD pri Tescu. Po príchode na miesto zistili ležiaceho muža, z pracovnej miestnej znalosti známeho ako muža dlhoročne bez domova. Po skontrolovaní jeho vitálnych funkcií a možných zranení mohli skonštatovať, že muž bol stabilizovaný, bez vonkajších zranení, po prebratí sa nesťažoval na bolesti alebo iné zdravotné ťažkosti. Mestskí policajti podľa exogénnych medicínskych symptómov zistili užitie zvýšeného množstva alkoholu, čo bezdomovec potvrdil. Zároveň hliadke uviedol, že keď trošku vytriezvie a bude môcť chodiť, presunie sa do nízkoprahovej nocľahárne pre bezdomovcov. Príslušníci sa rozhodli, že stav muža nevyžaduje privolanie rýchlej zdravotnej pomoci. Pri neskoršej kontrole miesta sa muž v zastávke nenachádzal.

 

Pár minút pred polnocou si operátor kamerového systému mestskej polície na monitoroch všimol fyzický konflikt medzi mužom a ženou, ktorý prebiehal na Svätoplukovom námestí pri Divadle Andreja Bagara. Muž mal ženu udierať, zhodiť na zem a kopať ju. Na základe tohto zistenia operačný príslušník bezodkladne vyslal na inkriminované miesto motorizovanú hliadku preveriť situáciu a zabrániť ďalšiemu protiprávnemu konaniu. Po zrýchlenom presune hliadky príslušníci na mieste zadržali podozrivého muža vo veku dvadsaťjeden rokov z obce Výčapy Opatovce a svedka udalosti, o dva roky mladšieho muža z obce Nána v okrese Štúrovo. Nik iný sa na mieste nenachádzal. Obaja muži boli predvedení na útvar mestskej polície za účelom podania vysvetlenia k priestupku, v obidvoch prípadoch nebolo potrebné použitie donucovacích prostriedkov. Keďže obaja muži javili známky užitia alkoholických nápojov, príslušníci s nimi vykonali dychovú skúšku na prítomnosť alkoholu, v oboch prípadoch s pozitívnym výsledkom. Podozrivý muž mal v krvi 1,4 promile a svedok udalosti 1,15 promile alkoholu v krvi. Počas týchto úkonov sa na útvar dostavila priateľka podozrivého, osemnásťročná mladá žena z blízkej obce Zbehy, ktorá uviedla, že násilník je jej priateľ a na ulici sa údajne iba pohádali. Mestskí policajti zisťovali, či má nejaké zranenie, prípadne, či nepotrebuje lekársku alebo inú pomoc. Žena sa vyjadrila, že nič jej nie je, po vizuálnej kontrole  príslušníci nezistili žiadne viditeľné zranenia. K uvedenej udalosti bol s ňou spísaný záznam o podaní vysvetlenia k skutku. Na útvare si zasahujúci príslušníci mestskej polície spolu s operačným príslušníkom premietli na zázname kamerového systému celý incident od začiatku a nadobudli podozrenie, že konanie podozrivého muža môže napĺňať skutkovú podstatu trestného činu Výtržníctva. Z tohto dôvodu privolali hliadku obvodného oddelenia policajného zboru, tí po  konzultácii s ich príslušníkom na skrátenom konaní vec vyhodnotili ako podozrenie zo spáchania priestupku a podozrenie zo spáchania trestného činu odmietli. Mestskí policajti v objasňovaní skutku preto pokračovali ďalej, doriešenie priestupku pre stav opitosti podozrivého i svedka udalosti postúpili na objasnenie.

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.