Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Vybrané prípady 38. týždeň 2022

Dátum: 27.09.2022
Autor: Mestská polícia mesta Nitra
Vybrané prípady 38. týždeň 2022

Na našej webovej stránke Vám prinášame týždenné prehľady prípadov alebo zásahov príslušníkov Mestskej polície v Nitre. Do tohto prehľadu nezaraďujeme riešenia všetkých priestupkov alebo správnych deliktov, ktoré sme riešili či objasňovali, pretože opis tejto každodennej štandardnej práce by mohol pôsobiť nudným dojmom. Preto sme sa rozhodli v krátkosti opísať iba tie udalosti, ktoré sú o niečo neštandardnejšie, možno zaujímavejšie alebo si myslíme, že by ste o nich vedieť mali.

 

UDALOSTI  – 38. TÝŽDEŇ

 

 

19.09.2022 – PONDELOK:

V ranných hodinách príslušníci mestskej polície preverovali podnet nitrianskej občianky z Golianovskej ulice v mestskej časti Janíkovce, ktorá operačnému príslušníkovi telefonicky uviedla, že susedkin pes vnikol na jej pozemok a usmrtil minimálne jednu sliepku. Vyslaní príslušníci vykonali pohovor s oznamovateľkou, zistili, že na pozemku sa ešte stále nachádzal cudzí pes a v zuboch držal už nehybnú sliepku. Po kontrole kurína a ostatných kusov hydiny príslušníci zistili, že zranená je ešte jedna sliepka, avšak nie vážne. Mestskí policajti sa presunuli za majiteľkou psa, tá uviedla, že podobné problémy s ním mala i v minulosti, utekal z obydlia a často sa túlal po uliciach. Po zistení totožnosti a kontroly splnenia všetkých povinností držiteľa psa príslušníci zistili, že majiteľka, okrem nezabránenia voľného pohybu psa a spôsobenia škody na majetku z nedbanlivosti, si nesplnila zákonnú povinnosť prihlásiť psa do evidencie. Za súbeh priestupkov jej mestskí policajti uložili blokovú pokutu, ktorú zaplatila na mieste, rovnako na mieste poškodenej oznamovateľke v prítomnosti mestských policajtov zaplatila úhradu škody, ktorú spôsobil jej pes. Obidve strany mestským policajtom poďakovali za ústretovosť a priestupkyňa prisľúbila, že sa pokúsi zabezpečiť, aby sa podobná situácia neopakovala a aby predišla zbytočnej eskalácii sporu medzi susedmi.

 

V dopoludňajších hodinách na Párovskej ulici príslušníci mestskej polície zistili nezabezpečené osobné motorové vozidlo, ktoré malo otvorené jedno z okien. Príslušník operačného centra štandardne zistil totožnosť držiteľa vozidla a zasahujúca hliadka sa presunula do jeho miesta bydliska s úmyslom informovať ho o vzniknutej situácii a vyzvať ho, aby sa k svojmu autu dostavil a uzamkol ho. Majiteľ sa však doma nenachádzal, ani nikto z príbuzných. Počas hliadkovania a kontroly verejného poriadku mestskí policajti priebežne predmetné vozidlo skontrolovali.

 

 

20.09.2022 – UTOROK:

V dopoludňajších hodinách mestskí policajti v mestskej časti Dražovce preverovali telefonický oznam o možnom úmrtí šesťdesiatpäťročného muža z Rozmarínovej ulici. Vyslaní príslušníci sa skontaktovali s oznamovateľkou, jeho sestrou, tá uviedla, že brat je údajne nezvestný celý týždeň, počas ktorého ho nevidela, nepočula,  ani  inak nekontaktovala. Mestskí policajti v jej prítomnosti prezreli celý dom „nezvestného“ muža, čo sa zaobišlo bez násilného otvorenia nehnuteľnosti, keďže dom bol neuzamknutý. Po preverení vnútorných priestorov seniora našli v zadnej izbe domu, kde ležal značne pod vplyvom alkoholu. Po kontrole jeho vitálnych funkcií, ktoré mal stabilizované a po prebratí zasahujúci príslušníci skonštatovali, že nie je potrebné privolávať výjazd záchranárov a dôchodca je v poriadku až na značnú intoxikáciu alkoholom. Muža si do svojej starostlivosti prevzala jeho príbuzná.

 

21.09.2022 – STREDA:

V ranných hodinách príslušník operačného centra mestskej polície prijal podnet oznamovateľa zo sídliska Klokočina o neprispôsobivom a obťažujúcom správaním suseda. Na miesto vyslal motorizovanú hliadku preveriť oznam, príslušníci objasňovaním zistili, že neprispôsobivé správanie sa prejavuje u štyridsaťosemročného muža so psychickým problémom. Pri pohovore s matkou zistili, že jej synovi, o ktorého sa stará, bola diagnostikovaná schizofrénia a keďže nedokáže u neho zabezpečiť pravidelné užívanie predpísaných medikamentov, jeho konanie často eskaluje do rôznych nepredvídateľných reakcií. V tomto prípade muž v noci do rána vyhadzoval von z okna šatstvo a rôzne predmety. Jeho šesťdesiatosemročná matka bola zjavne unavená z konania svojho syna, príslušníkom sa vyjadrila, že neporiadok pôjde okamžite odpratať, uviedla, že nevie, ako má ďalej so synom pokračovať. Mestskí policajti jej poradili konzultovať ďalšiu liečbu alebo podporné preliečenie s lekármi, ktorí môžu nariadiť i hospitalizáciu jej syna na príslušnom oddelení. Pre právnu nespôsobilosť priestupkovej zodpovednosti za svoje skutky konanie psychicky chorého muža nebolo riešené ako porušenie zákona. O zistených skutočnostiach mestskí policajti informovali oznamovateľa.

 

V popoludňajších hodinách príslušníci mestskej polície počas riešenia iných podnetov zistili v interných priestoroch budovy polikliniky na Hviezdoslavovej ulici na sídlisku Klokočina bezdomovca. Ten v tomto zariadení nečakal na lekárske vyšetrenie alebo iný zdravotnícky úkon, našiel si menej frekventované miesto, kde sa potichu „ubytoval“. Mestskí policajti ho vyzvali, aby uviedol miesto do pôvodného stavu a odstránil po sebe rôzny odpad, ktorý spôsobil svojim pobytom. Nitriansky štyridsaťpäťročný bezdomovec výzvu uposlúchol, miesto očistil a budovu polikliniky opustil. Ešte predtým s ním príslušníci vykonali pohovor, poučili ho o možnostiach zmierňovať negatívne dôsledky jeho statusu bezdomovca využitím prespávania v azylovom dome a využitím charitatívnej pomoci. Za svoj skutok bol doriešený v zmysle priestupkového zákona.

 

Hliadky mestskej polície počas týždňa vykonávali nepretržitú hliadkovú činnosť v lokalite Orechov dvor počas plánovanej deratizácie a dezinsekcie tejto lokality. Zároveň v každej nočnej zmene hliadka dohliadala na verejný poriadok v mieste dočasného ubytovania obyvateľov tejto komunity v priestoroch ZŠ Krčméryho. Tu bol operačnému príslušníkovi vo večerných hodinách hlásený konflikt s ubytovanými i neubytovanými Rómami, ten však doriešili a upokojili členovia prítomnej miestnej občianskej poriadkovej služby. Privolaní príslušníci mestskej polície zotrvali na mieste, vykonali pohovor s členmi MOPS i s prítomnou terénnou sociálnou pracovníčkou. Tí sa spoločne vyjadrili, že napätú situáciu majú zatiaľ pod kontrolou, so zasahujúcimi príslušníkmi sa dohodli na častejších priebežných kontrolách počas dňa.   

 

22.09.2022 – ŠTVRTOK :

Hliadky mestskej polície boli na požiadanie členov MOPS počas dňa trikrát riešiť konflikty ubytovaných osôb v telocvični na ZŠ Krčméryho. Emotívne eskalovaná situácia bola spoločne s členmi MOPS vždy upokojená, konflikt vysvetlený a nebolo potrebné vec ďalej riešiť.

 

23.09.2022 – PIATOK :

Krátko po poludní príslušníci mestskej polície počas hliadkovania zistili na Jedlíkovej ulici psa, anglického buldoga. Jeho majiteľovi ušiel, ten sa informoval aj u operačného príslušníka mestskej polície, či jeho pes nebol niekde videný v uliciach mesta. Operačný držiteľovi psa vysvetlil, kde si môže svojho psa vyzdvihnúť a po preukázaní sa evidenčnou známkou zasahujúca hliadka majiteľovi psa odovzdala.

 

24.09.2022 – SOBOTA :

Dve a pol hodiny po polnoci hliadkujúci mestskí policajti na Mostnej ulici spozorovali fyzický konflikt dvoch mužov. Okamžitým zákrokom zabránili mužom pokračovať v protiprávnom konaní a zabezpečili, aby konflikt neeskaloval. Pri preverovaní totožnosti zistili, že jeden z účastníkov je dvadsaťjedenročný občan obce Poľný Kesov, druhý muž bol predvedený na útvar mestskej polície, keďže nevedel hodnoverne preukázať svoju totožnosť. Predvedenie sa zaobišlo bez použitia donucovacích prostriedkov a zranení, neskôr po objasnení skutku príslušníci tridsaťročného muža z Alekšiniec za hrubé správanie doriešili v zmysle zákona o priestupkoch.  

 

V dopoludňajších hodinách príslušník operačného centra mestskej polície prijal podnet od občana zo Škultétyho ulici na sídlisku Klokočina o tom, že v priestoroch ich panelového domu leží v suteréne neznáma osoba. Na miesto vyslal oznam preveriť motorizovanú hliadku, príslušníci ktorej zistili nehybne ležať na dlažbe vo vchode dvadsaťštyriročného muža z Klokočiny. K paneláku medzitým prišla i matka mladého muža, ktorá bola zjavne nešťastná z opakovaného konania svojho syna, plakala, príslušníkom uviedla, že je krátko po rozvode a jej dospelý syn začal opakovane konzumovať alkohol. Príslušníci skontrolovali vitálne funkcie ležiaceho muža, tie boli stabilizované, po prebratí podľa všeobecne známych vonkajších medicínskych príznakov zistili, že aj tentoraz muž užil väčšie množstvo alkoholu. Po chvíľke začal s príslušníkmi komunikovať, uviedol, že spadol na dlažbu a udrel si hlavu. Napriek tomu, že pri kontrole mu nezistili žiadne vonkajšie zranenia, privolali mu zdravotnú pomoc, keďže sa nedali vylúčiť zranenia vnútorné spôsobené pádom na zem. Zdravotníci muža prehliadli, ošetrili a skonštatovali, že nie je nutný prevoz do nemocnice ani jeho hospitalizácia či detoxikácia a muža zo svojej starostlivosti prepustili. Mestskí policajti matke poskytli kontakt na poradenský servis združenia IPečko a Káčko, keďže si, podľa svojich slov, dlhodobo nevie poradiť so svojim synom.

 

V dopoludňajších hodinách príslušník operačného centra mestskej polície prijal oznam od občana o tom, že na Chrenovskej ulici pred obchodným centrom MAX dve osoby kopú do auta. Na miesto vyslal bezodkladne motohliadku, príslušníci na mieste činu zistili dvoch mužov, jedného dvadsaťdvaročného z obce Vlčany, druhého vo veku devätnásť rokov z obce Neded. Po zistení totožnosti a objasnení skutku mestskí policajti obom mužom uložili blokovú pokutu za majetkový delikt v zmysle zákona o priestupkoch. Majiteľa motorového vozidla o zistených skutočnostiach príslušníci informovali, podľa jeho vyjadrenia ďalej vec nechcel riešiť.

 

25.09.2022 - NEDEĽA:

V ranných hodinách mestskí policajti preverovali telefonický oznam vystrašených rodičov, ktorí bývali v Palárikove. Tí mali obavy o svojho dvadsaťdeväťročného dospelého syna, ktorý v Nitre na Ďumbierskej ulici býva sám,  niekoľko dní sa im neozval a nereaguje na ich pokusy o telefonický kontakt.  Operačný príslušník, ktorý podnet prevzal, vyslal na uvedenú adresu  motorizovanú hliadku, príslušníci ktorej zistili na mieste hľadaného syna. Ten bol značne pod vplyvom pravdepodobne alkoholu alebo inej návykovej látky, vykonali s ním pohovor, odporučili mu kontaktovať rodičov a priebežne sa im aspoň telefonicky ozvať. O zistených skutočnostiach telefonicky informovali rodičov, neskôr sa, podľa ich vyjadrenia pri poďakovaní za spoluprácu, ozval aj ich syn.

 

Hliadka mestskej polície v nočných hodinách reagovala na ústne upozornenie občanov na údajne nepríčetnú osobu, ktorá nekontrolovateľne vykrikuje a telom fyzicky naráža do zaparkovaných áut. Príslušníci sa okamžite presunuli na sídlisko Chrenová, kde na zastávke MAD na Výstavnej ulici zistili vykrikujúceho muža v strednom veku. Vyzvali ho, aby upustil od svojho protiprávneho konania a aby preukázal svoju totožnosť. Na výzvy príslušníkov muž nereagoval, odmietal sa upokojiť a odmietal tiež preukázať svoju totožnosť. Jeho emócie a iracionálne negatívne konanie skokovo eskalovali až do afektívnej reakcie smerom k príslušníkovi mestskej polície. Toho začal fyzicky napádať so zaťatými päsťami a niekoľkokrát ho udrel do oblasti ramena a trupu. Nereagoval na opakované márne výzvy, aby upustil od svojho konania, navyše viackrát vrazil do sklenenej výplne zastávky MAD, dôvodne hrozilo zranenie jeho osoby i zasahujúcich príslušníkov a zároveň i poškodenie majetku. Na odvrátenie tohto nebezpečenstva mestskí policajti voči podozrivému mužovi  použili miernejšie donucovacie prostriedky hmaty a chvaty, avšak muž neustále kládol aktívny odpor, nevedel sa upokojiť, snažil sa vytrhnúť a z miesta činu ujsť. Príslušníci muža spacifikovali až obmedzením jeho osobnej slobody použitím pút a zabránili tak hroziacemu zraneniu príslušníkov, podozrivého i možnej škode na majetku. Po obhliadke miesta, kde sa zadržaný muž pohyboval, mestskí policajti našli telefón s dokladom totožnosti, ktorý patril zadržanému štyridsaťštyriročnému občanovi z obce Ivanka pri Nitre. Pri zákroku k zraneniu osoby neprišlo, donucovacie prostriedky boli použité v zmysle zákona o obecnej polícii. Zadržaný muž bol mestskými policajtmi predvedený na najbližší útvar policajného zboru a odovzdaný službukonajúcim príslušníkom, ktorí so zadržaným mužom  vykonávali ďalšie objasňovacie služobné úkony.  

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.