Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Vybrané prípady 37. týždeň 2022

Dátum: 23.09.2022
Autor: Mestská polícia mesta Nitra
Vybrané prípady 37. týždeň 2022

Na našej webovej stránke Vám prinášame týždenné prehľady prípadov alebo zásahov príslušníkov Mestskej polície v Nitre. Do tohto prehľadu nezaraďujeme riešenia všetkých priestupkov alebo správnych deliktov, ktoré sme riešili či objasňovali, pretože opis tejto každodennej štandardnej práce by mohol pôsobiť nudným dojmom. Preto sme sa rozhodli v krátkosti opísať iba tie udalosti, ktoré sú o niečo neštandardnejšie, možno zaujímavejšie alebo si myslíme, že by ste o nich vedieť mali.

 

 

UDALOSTI  – 37. TÝŽDEŇ

 

12.09.2022 – PONDELOK:

Počas hliadkovania v uliciach sídliska Chrenová mestskí policajti v popoludňajších hodinách na Topoľovej ulici vedľa detského ihriska zistili poškodený strom so zlomeným hrubým konárom, ktorý bol potenciálnou hrozbou pre okoloidúcich občanov, predovšetkým deti. Keďže hrozilo, že nalomený konár môže z výšky približne desať metrov padnúť na zem, príslušníci privolali na miesto hasičov, ktorí konár z koruny stromu bezpečne odstránili.

 

13.09.2022 – UTOROK:

Na Štúrovej ulici v dopoludňajších hodinách mestskí policajti počas hliadkovania zistili túlavého psa rasy nemecký ovčiak. Ten sa aktuálne nachádzal na pozemku oznamovateľky, a keďže nebolo možné zistiť bývalého, prípadne súčasného držiteľa, príslušníci ho po odchytení odovzdali privolanému zmluvnému veterinárovi. Ten si psa prevzal a ustajnil vo svojom zariadení.  

 

Vo večerných hodinách mestskí policajti zistili na Súľovskej ulici nezákonné spaľovanie odpadu, ktorého sa dopustil päťdesiatjedenročný muž z miestnej komunity. Ten výzvu príslušníkov na ukončenie protiprávneho konania uposlúchol, oheň zahasil, upratal spôsobený neporiadok a po zmierlivom doriešení priestupku napomenutím muž z miesta odišiel. Zasahujúci príslušníci mestskej polície plánovali miesto opustiť a ďalej hliadkovať, obkolesili ich však viacerí príbuzní alebo susedia priestupcu a pod vplyvom emócií hlasno a intenzívne obviňovali príslušníkov z rôznych absurdných skutkov, ako napríklad to, že mestskí policajti sa im vyhrážali „ruskými občanmi“, poukazovali na údajne rasový a diskriminačný prístup mestských policajtov. Tiež im zakazovali robiť fotodokumentáciu ohniska so spálenými káblami napriek tomu, že priestupok bol spáchaný na verejnom priestranstve na pozemku mesta Nitry. Argumentovali, že oni si len na ohnisku robili romantiku, čo podľa nich nie je protizákonné. Po vykonaní všetkých potrebných úkonov a vydiskutovaní iracionálnych argumentov chceli príslušníci mestskej polície pokračovať v hliadkovaní, dvaja miestni občania sa postavili pred služobné vozidlo a fyzicky bránili príslušníkom odísť, niektorí rukami búchali po kapote služobného vozidla. Boli tak presvedčený o tom, že majú pravdu, že na miesto telefonicky privolali aj hliadku policajného zboru SR. Tá si po príchode celý prípad prevzala, jasne sa pred  emotívne eskalovaným občanom vyjadrila, že mestská polícia postupovala zákonným spôsobom, navyše zmierlivo, keďže priestupcu doriešili iba napomenutím. Tiež sa vyjadrili, že obvinenia o použití ruských občanov a rôzne iné podobné obvinenia sú iracionálne, účelové a zjavne sa nezakladajú na pravde. Po aspoň čiastočnom upokojení emócií prítomných občanov z komunity obe hliadky miesto opustili.

 

14.09.2022 – STREDA:

V dopoludňajších hodinách hliadka mestskej polície preverovala v ubytovni na Novozámockej ulici oznam o fyzickom konflikte dvoch ubytovaných mužov. Príslušník operačného centra mestskej polície, ktorý telefonický podnet prijal, vyslal na miesto motorizovanú hliadku, príslušníci na mieste vykonali pohovory s oznamovateľkou i oboma mužmi. Zistili, že konflikt nastal medzi devätnásťročným českým občanom a štyridsaťročným Slovákom z Veľkého Krtíša. Podľa vyjadrenia českého občana mal Slovák verbálne i fyzicky napadnúť  poškodeného, ten sa však k skutku priznať na mieste odmietal, príslušníkom uvádzal, že k fyzickému napadnutiu údajne neprišlo, priznal iba verbálny konflikt a hádku, podľa jeho slov bolo všetko iba nedorozumenie. Počas objasňovania podnetu sa obaja muži správali pokojne, obaja sa plánovali z ubytovne odsťahovať a uvádzali, že nechcú podávať trestné oznámenie alebo oznámenie o priestupku. Aby preventívne zabránili eskalovaniu problému, mestskí policajti zotrvali na mieste až do momentu, kedy obaja muži opúšťali ubytovňu. Počas odchodu si poškodený Čech podanie trestného oznámenia rozmyslel a mestským policajtom uviedol, že sa rozhodol oznámenie podať a vec ďalej riešiť. Z tohto dôvodu ho mestskí policajti inštruovali na obvodné oddelenie policajného zboru.

 

Vo večerných hodinách príslušník operačného centra mestskej polície prijal telefonický oznam vystrašenej občianky o tom, že sa zdržala v mestskom cintoríne na Cintorínskej ulici, všetky východy z neho sú už uzamknuté a ona zostala zatvorená v objekte. K cintorínu vyslal hliadku, ktorá odomkla hlavný vchod a žene umožnila odísť.

 

15.09.2022 – ŠTVRTOK : bez zaznamenanej významnej udalosti   

 

16.09.2022 – PIATOK :

V skorých ranných hodinách hliadka mestskej polície na pokyn operačného príslušníka na Jesenského ulici preverovala oznam o spadnutí údajne veľkého stromu na parkovisku pred Zimným štadiónom. Vyslaní mestskí policajti skontrolovali označené miesto, žiadny spadnutý strom nezistili. Po obhliadke blízkeho okolia i mestského parku zistili pred miestnym bufetom na Sihoti odlomený a spadnutý hrubý konár väčších rozmerov spolu s viacerými odlomenými tenšími haluzami. Potenciálne nebezpečné miesto odpratali vlastnými silami a prostriedkami a veľký konár i haluze uložili na trávniku vedľa cesty. Situáciu nahlásili operačnému príslušníkovi, ktorý zabezpečil následné odpratanie zlomenej dreviny.  

 

Mestských policajtov v dopoludňajších hodinách oslovili dve zjavne nervózne ženy. Po krátkom rozhovore bolo jasné, že ich oslovili dve Ukrajinky, s ktorými sa mestskí policajti čiastočne dorozumeli ruským jazykom. Obe ženy sa vyjadrili, že im zatiaľ nikto z oslovených nevie alebo nechce pomôcť. Uviedli, že pred dvomi dňami jednej z nich zatiaľ neznámy páchateľ odcudzil cestovný pas v obchodnom centre Mlyny. Mestskí policajti sa s oboma Ukrajinkami pešo presunuli do blízkeho komunitného centra, ktoré je prvotným kontaktom pre cudzincov utekajúcich pred vojnovým konfliktom na Ukrajine. Tam skontaktovali poškodenú štyridsaťosemročnú Ukrajinku so zodpovednou kontaktnou pracovníčkou, tá zabezpečila prekladateľku. Po vypočutí prekladu opisu skutku sa mestským policajtom potvrdilo podozrenie zo spáchania trestného činu a na miesto privolali hliadku policajného zboru, ktorí si prípad prevzali. Obe Ukrajinky i pracovníčka centra mestským poďakovali za ochotu.

 

17.09.2022 – SOBOTA :

V ranných hodinách príslušníci zasahovali na Zelenej ulici v Horných Krškanoch, kde preverovali oznam o túlavom psovi. Toho sa im podarilo nájsť i odchytiť vlastnými silami a prostriedkami. Na miesto štandardne privolali nitrianskeho zmluvného veterinára, aby mu psa odovzdali na ustajnenie. Počas čakania ich oslovil občan, ktorý uviedol, že pozná majiteľku psa a bude ju telefonicky informovať, aby si ho prišla prevziať. Mestskí policajti preto zotrvali na mieste a neskôr sa k nim dostavila štyridsaťročná držiteľka psa z Nitry, ktorá však nevedela hodnoverne preukázať vlastníctvo psa povinnou evidenčnou známkou. Podľa jeho pozitívnych reakcií smerom k žene však mestskí policajti akceptovali jeho zjavnú príslušnosť k nitrianskej občianke, psa jej odovzdali a úkon veterinára odvolali. Keďže si žena nesplnila zákonnú povinnosť prihlásenia psa do evidencie, príslušníci jej uložili blokovú pokutu v nižšej výške.

 

Počas kontroly verejného poriadku príslušníci mestskej polície v nočných hodinách zistili na Mikovíniho ulici na sídlisku Klokočina kľúče vo dverách zaparkovaného osobného motorového vozidla. Príslušníci v spolupráci s operačným príslušníkom zistili totožnosť i telefonický kontakt na držiteľa vozidla, ktorým bol  miestny nitriansky občan a vyzvali ho, aby sa dostavil k svojmu autu. Keďže ten tak nemohol vykonať okamžite, požiadal ich, aby vozidlo príslušníci uzamkli a kľúče vhodili do poštovej schránky. Zasahujúci mestskí policajti tak vykonali, pred tým však vozidlo skontrolovali a keďže nejavilo známky poškodenia alebo inej trestnej činnosti, kľúče podľa prosby majiteľa auta vhodili do schránky v mieste jeho trvalého bydliska.

 

18.09.2022 - NEDEĽA:

Dve hodiny po polnoci operátor kamerového systému spozoroval na monitoroch fyzický konflikt medzi dvomi mužmi. Na Mostnej ulici pri prevádzke Ugly Flamingo zatiaľ neznámy muž vytiahol iného muža von z prevádzky takým spôsobom, že ho ťahal za ruky po zemi. Podozrivý muž sa vracal naspäť do prevádzky, keď však zbadal, že poškodený vstal, vyšiel za ním, zhodil ho na zem, niekoľko krát ho na zemi kopol a udrel a následne sa vrátil späť do podniku. V tom čase sa už na miesto presúvali na pešo dve neďaleké hliadky mestskej polície, jedna hliadka policajného zboru a vozidlom ďalšia motorizovaná hliadka mestskej polície. Vykonali pohovor s poškodeným českým štátnym občanom vo veku päťdesiatjeden rokov, ktorý niesol známky napadnutia a zo zranení stále krvácal. Z tohto dôvodu jeden z príslušníkov zabezpečil pre zraneného Čecha ošetrenie lekárom a do jeho príchodu mu poskytol prvú pomoc. Poškodený spoločne s dvomi prítomnými svedkami mestským policajtom uviedli, že útočníkom mal byť „vyhadzovač“ z prevádzky. Privolaná posádka sanitky rýchlej zdravotnej pomoci si zraneného muža prevzala na vyšetrenie do nemocnice. Na pokyn príslušníka policajného zboru, ktorý si prípad prevzal, sa neskôr poškodený presunul na obvodné oddelenie PZ SR Západ, kde podal trestné oznámenie na podozrivého útočníka. Toho sa na mieste nepodarilo nájsť, pravdepodobne sa mu podarilo, podľa záznamu z kamier, opustiť miesto činu už na začiatku pri poskytovaní prvej pomoci zranenému a úvodnom objasňovaní skutku.

 

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.