Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Vybrané prípady 35. týždeň 2022

Dátum: 09.09.2022
Autor: Mestská polícia mesta Nitra
Vybrané prípady 35. týždeň 2022

Na našej webovej stránke Vám prinášame týždenné prehľady prípadov alebo zásahov príslušníkov Mestskej polície v Nitre. Do tohto prehľadu nezaraďujeme riešenia všetkých priestupkov alebo správnych deliktov, ktoré sme riešili či objasňovali, pretože opis tejto každodennej štandardnej práce by mohol pôsobiť nudným dojmom. Preto sme sa rozhodli v krátkosti opísať iba tie udalosti, ktoré sú o niečo neštandardnejšie, možno zaujímavejšie alebo si myslíme, že by ste o nich vedieť mali.

 

UDALOSTI  – 35. TÝŽDEŇ

 

29.08.2022 – PONDELOK:

Príslušník operačného centra mestskej polície prijal telefonický oznam vodiča MHD o mužovi, ktorý na Staničnej ulici na konečnej zastávke vypadol z autobusu čelom na chodník a zostal ležať na zemi. Na miesto okamžite vyslal najbližšiu motohliadku, tá pri zastávke MHD zistila na zemi ležať muža z obce Dúbrava vo veku päťdesiat rokov s krvácajúcimi zraneniami na hlave. Muž bol, podľa všeobecne známych vonkajších medicínskych príznakov, pod vplyvom alkoholu, nebol orientovaný, mal problémy so súvislou a racionálnou komunikáciou. Mestským policajtom okrem svojich dokladov predložil aj kompletné cudzie doklady v druhej peňaženke, ktorá evidentne patrila päťdesiatročnému mužovi z Lužianok. Zranený muž nevedel príslušníkom hodnoverne vysvetliť prítomnosť cudzej peňaženky s dokladmi inej osoby, ktorú mal pri sebe. Podozrivému mužovi kvôli zraneniam príslušníci privolali RZP a keďže nadobudli dôvodné podozrenie, že konanie  Dúbravčana mohlo naplniť skutkovú podstatu trestného činu, privolali na miesto aj hliadku policajného zboru. Následne bolo zistené, že policajný zbor eviduje nahlásenú stratu predmetných dokladov. Situácia bola neskôr príslušníkmi policajného zboru vyhodnotená ako nález a odovzdanie stratených dokladov občana z Lužianok, zranený muž nebol riešený za porušenie niektorých z platných právnych noriem.

Na poludnie operačný príslušník prijal telefonické podnety viacerých občanov o niekoľkých bezdomovcoch, ktorí údajne rôznym spôsobom narúšajú verejný poriadok v okolí vinotéky na Štúrovej ulici v blízkosti hypermarketu Tesco. Na miesto vyslal motorizovanú hliadku, tá zistila ležať na zemi tri osoby bez domova, ktorí spôsobili okolo seba znečistenie drobným odpadom z jedla a pitia, jeden z nich na mieste vykonával telesnú potrebu. Príslušníci ráznym pohovorom ukončili protiprávne konanie dvoch mužov a jednej ženy, vyzvali ich, aby očistili okolie od odpadkov a uviedli ho do pôvodného stavu. Za priestupky proti verejnému poriadku bezdomovcov doriešili v z mysle priestupkového zákona, po vykonaných úkonoch bezdomovci miesto opustili.

V popoludňajších hodinách mestskí policajti preverovali telefonický podnet rozhorčeného občana na parkujúce vozidlá na Fándlyho ulici a žiadal mestskú políciu o okamžité riešenie. Vyslaná hliadka na spomenutej ulici zistila približne dvadsať stojacich osobných motorových vozidiel, ktoré na relatívne krátkom úseku pozemnej komunikácie porušovali platné dopravné predpisy. Príslušníci za stierače vozidiel uložili oznámenia o spáchaní priestupku a upozornenie o povinnosti dodržiavať dopravné predpisy.

V začínajúcich nočných hodinách operačný príslušník prijal telefonický podnet občana z Čajkovského ulice na sídlisku Klokočina, ktorý sa sťažoval na bezdomovca, ktorý opakovane chodí do ich vchodu panelového domu prespávať. Vyslaná hliadka našla na druhom poschodí ležať bezdomovca, známeho z miestnej služobnej znalosti, ktorý svojou prítomnosťou a drobným odpadom spôsobil znečistenie medziposchodia. Príslušníci ho vyzvali, aby znečistenie po sebe odstránil, čo bezdomovec vykonal. Po pohovore s príslušníkmi miesto opustil, uviedol však, že má veľké bolesti nôh a má problém chodiť. Mestskí policajti mu preto pomohli vyjsť z vchodu, usadili ho na lavičku, kde bezdomovec ponúknuté lekárske ošetrenie odmietol. Napriek pomoci a zmierlivému prístupu mestských policajtov začal muž vulgárne, miestami agresívne afektívne reagovať a hlasno vykrikovať. Na tento jeho hlasný prejav okamžite reagovali v blízkosti bývajúci občania, ktorí sa sťažovali na rušenie nočného pokoja. Stále prítomní mestskí policajti muža vyzvali, aby sa upokojil, ukončil protiprávne konanie a prestal nahlas vykrikovať a rušiť občanov.  Zároveň ho vyzvali, aby predložil doklad totožnosti, čo bezdomovec odmietol. Napriek snahe poskytnúť mu súčinnosť, ho nakoniec zasahujúci príslušníci predviedli na útvar mestskej polície za účelom zistenia totožnosti. Pred predvádzaním muž odhodil svoje tenisky so slovami, že nikam nejde, následne však za asistencie príslušníkov nastúpil do služobného vozidla, pomoc mu poskytli z dôvodu zníženej miery jeho mobility. Predvádzanie sa zaobišlo bez nutnosti použiť niektorý z donucovacích prostriedkov. Po doriešení priestupku v zmysle priestupkového zákona bezdomovec požiadal mestských policajtov o privolanie sanitky, keďže bolesť nôh eskalovala do údajne neznesiteľnej intenzity. Privolaní zdravotníci po úvodnom vyšetrení avizovali nutnosť previezť ho do nemocnice, zároveň však požiadali mestských policajtov o sprievod počas presunu, keďže psychický stav bezdomovca stále osciloval medzi apatiou a afektom.

Operačný príslušník v nočných hodinách prijal telefonický oznam na linku 159 o horiacom malom smetiaku v mestskej časti Kalvária pri Misijnom dome. Zároveň priznal, že informáciu nenahlásil hasičom, iba mestskej polícii. Vyslaná hliadka sa okamžite presunula na označené miesto a horiacu smetnú nádobu sa im podarilo uhasiť vlastnými silami a prostriedkami, takže nebolo potrebné privolávať výjazd hasičov.

 

30.08.2022 – UTOROK:

Počas štandardného hliadkovania a kontroly dodržiavania verejného poriadku mestskí policajti v ranných hodinách na Mostnej ulici zistili poškodené teleso verejného osvetlenia. Operátor kamerového systému mestskej polície spätne na zázname zistil, že k poškodeniu prišlo nárazom motorového vozidla, ktorého vodič z miesta ušiel. Zistenú udalosť operačný príslušník nahlásil na PZ SR ako dopravnú nehodu, ktorá sa ďalej objasňuje.

Príslušníci mestskej polície na poludnie preverovali telefonický podnet občana o neoprávnenom predaji časopisu Notabene na Štefánikovej triede. Príslušníci zistili na mieste muža, ktorý sa nevedel preukázať písomným alebo iným hodnoverným povolením na predaj časopisu. Za účelom zistenia totožnosti ho predviedli bez použitia donucovacích prostriedkov na útvar mestskej polície a neskôr ho doriešili v blokovom konaní. Muž po vykonaní potrebných objasňovacích úkonov v poriadku opustil budovu útvaru.  

 

31.08.2022 – STREDA: bez zaznamenanej významnej udalosti

 

01.09.2022 – ŠTVRTOK :

V neskorých nočných hodinách na sídlisku Chrenová na Výstavnej ulici dvadsaťsedemročný nitriansky vodič osobného motorového vozidla požiadal hliadkujúcich mestských policajtov o krátkodobé okamžité založenie blokovacieho zariadenia na jeho vlastné vozidlo z dôvodu, že stratil kľúče od auta. Chcel tak preventívne predísť potenciálnemu odcudzeniu jeho vozidla neznámym páchateľom, ktorý kľúče našiel. Príslušníci po preverení situácie vodičovi vyhoveli a po spísaní zápisnice založili na koleso vozidla blokovacie zariadenie. Vo večerných hodinách toho istého dňa sa vodič prihlásil s náhradnými kľúčmi a požiadal o sňatie technického prostriedku. Po jeho zložení vodič mestským policajtom poďakoval za ochotu a ústretovosť.

 

02.09.2022 – PIATOK :

Dva a pol hodiny po polnoci nitriansky občan telefonicky nahlásil na bezplatnú linku mestskej polície 159, že videl muža kresliť nápis na stenu budovy na ulici Nábrežie mládeže o rozlohe približne 2 x 8 metrov. Uviedol, že muža oslovil, ten si ho však nevšímal a z miesta činu odišiel. Oznamovateľ ho sledoval až ku konkrétnemu domu na Moyzesovej ulici, do ktorého muž vošiel. Vyslaná hliadka po príchode vykonala pohovor s oznamovateľom, ten im ukázal nápis na budove garáží na Nábreží mládeže pri SPU. Tiež ich upozornil na veľmi podobný nápis staršieho dáta na budove Študentského domova Mladosť na Štúrovej ulici. Po zvážení konania zatiaľ neznámeho páchateľa príslušníci mestskej polície privolali na miesto hliadku PZSR, keďže vzniklo dôvodné podozrenie, že konanie páchateľa mohlo naplniť skutkovú podstatu trestného činu. K miestu poškodenia prišli postupne dve hliadky policajného zboru, ich príslušníci sa neskôr vyjadrili, že vzhľadom na predbežne odhadovanú výšku spôsobenej škody skutok nie je trestným činom a má ho doriešiť mestská polícia ako prvotný prijímateľ podnetu. Mestskí policajti pokračovali na mieste v objasňovacích úkonoch a prípad bol postúpený na ďalšie objasňovanie.

V nočných hodinách počas hliadkovania mestskí policajti na ulici Horný Palánok spozorovali skupinku mládeže, ktorých členovia konzumovali alkohol. Po zistení totožnosti a nízkeho veku troch prítomných dievčat, ktoré boli evidentne pod vplyvom alkoholu,  príslušníci tri mladistvé dievčatá previezli na útvar mestskej polície za účelom vykonania dychovej skúšky na prítomnosť alkoholu. Dievčatá vo veku 15 a 16 rokov, všetky z obce Veľký Kýr, sa zasahujúcim príslušníkom samé priznali, že konzumovali alkohol, napriek tomu, že ešte nie sú plnoleté. Výsledok dychovej skúšky ukázal od 0,6 do 1,25 promile alkoholu v krvi. Ich zdravotný stav a miera intoxikácie nevykazovali potrebu privolať lekára, po zistení potrebných skutočností mestskí policajti na útvar privolali ich zákonných zástupcov, matky, ktoré si svoje dcéry prevzali do svojej starostlivosti. Zároveň boli informované, že skutok mladistvých dievčat bude nahlásený na miestne príslušný obecný úrad na ďalšie doriešenie porušenia zákazu konzumácie alkoholu osobám mladším ako 18 rokov. Mestskí policajti zároveň zistili, kto poskytol mladistvým dievčatám alkohol a mladému mužovi vo veku devätnásť rokov za priestupok uložili blokovú pokutu.  

 

03.09.2022 – SOBOTA :

V nočných, takmer už ranných, hodinách hliadkujúci príslušníci mestskej polície spozorovali na Mostnej ulici pred prevádzkou Rio fyzický konflikt troch žien. Svojim okamžitým zákrokom zabránili ženám pokračovať v protiprávnom konaní a eskalujúcu situáciu upokojili. Zistili totožnosť zúčastnených osôb, ktorými boli ženy z Ukrajiny. Jedna z nich, ktorá sa označila za napadnutú a poškodenú, mestským policajtom uviedla, že chce podať trestné oznámenie na útočníčku a hneď aj privolala hliadku policajného zboru. Počas zásahu sa na miesto dostavila aj privolaná hliadka policajného zboru, ktorá si konanie troch ukrajinských žien prevzala na objasnenie a doriešenie.

Počas hliadkovania v uliciach sídliska Klokočina príslušníci mestskej polície v popoludňajších hodinách našli na Petzwalovej ulici tabuľku s nitrianskym evidenčným číslom motorového vozidla. Mestskí policajti preverili evidenčné číslo aj u občianskej organizácii HAKA a zistili, že vozidlo je na pátraní. Z tohto dôvodu na miesto privolali aj hliadku policajného zboru, ktorá si tabuľku i celý prípad prevzala do svojej kompetencie.

 

04.09.2022 - NEDEĽA:

V popoludňajších hodinách mestskí policajti prevzali od člena súkromnej bezpečnostnej služby obchodného centra Promenáda na Napervilskej ulici peňaženku s dokladmi a finančnou hotovosťou 190,- €, ktorú našiel v priestoroch centra. Príslušníci spísali o náleze úradný záznam, operačnému príslušníkovi sa podarilo zistiť telefonický kontakt na nitrianskeho majiteľa a informoval ho, kde si môže svoj majetok prevziať. Ten tak urobil približne o hodinu a peňaženku s dokladmi i hotovosťou si prevzal na útvare mestskej polície na Cintorínskej ulici.

Vo večerných hodinách príslušník operačného centra mestskej polície prevzal telefonický podnet o mládeži, ktorá na zastávke MHD na Tokajskej ulici na sídlisku Klokočina – Diely narúša verejný poriadok, močí na verejnosti a agresívne sa správe k občianke, ktoré ich na toto protispoločenské konanie upozornila. Na miesto bezodkladne vyslal motorizovanú hliadku, príslušníci na označenom mieste zistili podozrivých, zabránili im pokračovať v ich protiprávnom konaní a dvadsaťtriročného muža z Dubnice nad Váhom, ktorému bolo možné zavinenie preukázať, doriešili v blokovom konaní. Po zákroku skupina miesto opustila, počas služby nebolo zistené alebo nahlásené pokračovanie protiprávneho konania týchto osôb.

Počas 35. kalendárneho týždňa mestskí policajti riešili 208 priestupkov, privolali k dvom osobám rýchlu zdravotnú pomoc, skontrolovali 43 držiteľov psov pri vodení na verejnom priestranstve, zabezpečili jedno otvorené motorové vozidlo pred potenciálnym odcudzením alebo poškodením, našli a odovzdali nájdené doklady troch občanov.

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.