Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Vybrané prípady 31. týždeň 2022

Dátum: 11.08.2022
Autor: Mestská polícia mesta Nitra
Vybrané prípady 31. týždeň 2022

Na našej webovej stránke Vám prinášame týždenné prehľady prípadov alebo zásahov príslušníkov Mestskej polície v Nitre. Do tohto prehľadu nezaraďujeme riešenia všetkých priestupkov alebo správnych deliktov, ktoré sme riešili či objasňovali, pretože opis tejto každodennej štandardnej práce by mohol pôsobiť nudným dojmom. Preto sme sa rozhodli v krátkosti opísať iba tie udalosti, ktoré sú o niečo neštandardnejšie, možno zaujímavejšie alebo si myslíme, že by ste o nich vedieť mali.

 

UDALOSTI  –  31. TÝŽDEŇ

 

01.08.2022 – PONDELOK :

Na pokyn operačného príslušníka mestskej polície sa hliadka v dopoludňajších hodinách presunula na Dolnohorskú ulicu do mestskej časti Zobor preveriť údajné vlámanie do rodinného domu, ktoré  nahlásil nitriansky občan. Ten mal na dome nainštalovaný alarm, aplikácia mu signalizovala narušenie a preto telefonicky požiadal mestskú políciu o pomoc, napriek tomu, že nie je napojený na pult centralizovanej ochrany mestskej polície. Príslušníci sa bezodkladne presunuli na adresu, kde sa dostavil i oznamovateľ, ktorý uviedol, že sa jedná o dom jeho rodičov, ktorí sú v súčasnosti odcestovaní. Spoločne skontrolovali objekt, zistili, že vchodová brána i celý dom sú riadne uzamknuté, preverené boli i interné priestory, nikde neboli objektivizované stopy po násilnom vniknutí. Oznamovateľ poďakoval mestským policajtom za ústretovosť a v objekte sa ešte zdržal. Príslušníci  pokračovali ďalej v hliadkovaní.

 

Na poludnie príslušníci mestskej polície počas kontroly verejného poriadku zistili pred nitrianskym okresným úradom muža, ktorý bol značne zakrvavený v hornej polovici tela. Po bližšej kontrole zistili, že päťdesiatdvaročný bezdomovec, ktorého poznali z miestnej služobnej znalosti, mal krvácajúce zranenia na tvári v oblasti čela cez nos smerom k ľavému oku, ktoré mal opuchnuté a zatvorené, opuchnutú mal tiež pravú ruku a jeho reakcie naznačovali, že je dezorientovaný. Hliadke pár slovami uviedol, že spadol na zem. Po zvážení rozsahu jeho zranení i psychického stavu mestskí policajti privolali mužovi záchrannú službu, posádka ktorej si ho prevzala do svojej starostlivosti. Pri telefonickom kontakte s dispečerkou záchrannej služby príslušníci dostali informáciu, že uvedeného pacienta záchranári poznajú i z iných výjazdov, podľa nej muž pravidelne nekontrolovateľne padá na zem bez cudzieho zavinenia a takto prichádza k menším, či väčším zraneniam.

 

V popoludňajších hodinách hliadka mestskej polície počas kontroly verejného poriadku zistila na ulici Štefánikova trieda pred budovou Domina nehybne ležať na zemi muža. Po skontrolovaní jeho vitálnych funkcií zistili, že tie sú stabilizované, nenašli na ňom stopy po vonkajších zraneniach, po prebratí a začatí komunikácie zistili, že muž vo veku štyridsaťpäť rokov je pod vplyvom alkoholu, nepožadoval ponúknuté lekárske ošetrenie, uviedol, že nemá, okrem priestorovej dezorientácie spôsobenej alkoholom, žiadne problémy. Po vykonanom pohovore sa muž dokázal sám postaviť a následne samostatne odkráčal z miesta preč.

 

02.08.2022 – UTOROK :

Dvaja príslušníci mestskej polície sa v skorých nočných hodinách na žiadosť z policajného zboru zúčastnili služobných vyšetrovacích úkonov ako nezúčastnené osoby. Úkony boli zrealizované bez zistených problémov.

 

Mestskí policajti počas hliadkovania v uliciach sídliska Chrenová zistili na ulici Kozmonautov chýbajúci kanalizačný poklop. Po kontrole miesta našli v blízkosti vyhodený liatinový poklop, ktorý osadili na miesto, aby predišli potenciálne hroziacich zraneniam okoloidúcich občanov. Po preverení blízkeho okolia zistili ďalšie dva chýbajúce poklopy na kanalizácie, jeden na rovnakej ulici, druhý na Dlhej ulici, oba poklopy našli a osadili späť na pôvodné miesto.

 

V popoludňajších hodinách mestskí policajti na ulici Za humnami zistili a odchytili mladého psa, kríženca bližšie nezistenej rasy. Keďže pes nemal na sebe žiadne poznávacie markery, ktoré by mohli určiť totožnosť súčasného alebo bývalého majiteľa, psa odovzdali privolaného zmluvnému veterinárovi, ktorý ho ustajnil vo svojom zariadení.  

 

V neskorých večerných hodinách príslušník operačného centra mestskej polície prijal oznam občianky zo Stračej ulice v mestskej časti Zobor, ktorá uviedla, že na jej pozemku sa v záhrade nachádza zranená srna. K oznamovateľke vyslal bezodkladne motorizovanú hliadku, tá skonštatovala, že lesné zviera má vážne zranenia, ktoré boli spôsobené pravdepodobne psovitou šelmou. Na miesto sa dostavil i privolaný člen miestne príslušného poľovníckeho združenia, ktorý uviedol, že rozsah a intenzita zranení srny sa nestotožňujú s prežitím vo voľnej prírode a veľmi pravdepodobne ani v zajatí. Prípad si prevzal do svojej kompetencie, v zmysle ktorej sa rozhodol vážne zranenú srnu usmrtiť a telo  následne asanoval.

 

V nočných hodinách operačný príslušník mestskej polície prijal telefonický oznam o tom, že na železničnej stanici sa zdržuje viac bezdomovcov, ktorí sa tam správajú hlučne, znečisťujú priestory železnice a rôznym iným spôsobom narúšajú verejný poriadok. Podnet vyslal preveriť motorizovanú hliadku, tá na nástupišti zistila šiestich bezdomovcov, ktorý, podľa vlastného vyjadrenia, nikam necestovali, ani nikoho z vlaku nečakali. Mestskí policajti vykonali s nimi pohovor a vyzvali ich, aby znečistenie, ktoré spôsobili, bezodkladne odstránili. Muži výzvu uposlúchli, odpadky odstránili a následne všetci muži priestory železničnej stanice opustili.

 

03.08.2022 – STREDA :

Mestskí policajti na ulici J. Zelenáka v mestskej časti Dražovce odchytili psa bez majiteľa. Pes rasy stredoázijský ovčiak sa voľne pohyboval po mestskej časti a keďže je to vzrastom veľké plemeno, bol potenciálnou hrozbou pre občanov. Pes nemal na sebe žiadne poznávacie markery, podľa ktorých by bolo možné zistiť totožnosť jeho súčasného alebo bývalého držiteľa, preto mestskí policajti na miesto privolali nitrianskeho zmluvného veterinára, ktorý psa bezpečne odchytil a následne ustajnil.

 

04.08.2022 – ŠTVRTOK :

Vo večerných hodinách na Wilsonovom nábreží mestskí policajti odchytili psa rasy jazvečík, ktorý sa voľne pohyboval po ulici. Po odchyte sa na miesto dostavil jeho majiteľ, ktorý hliadke uviedol, že pes mu odbehol a nevedel ho nájsť. Mestskí policajti najprv preverili majetkový vzťah sedemdesiatdvaročného muža z Nitry k psovi a keď zistili, že jazvečík mu patrí, čo napokon naznačovalo aj jeho pozitívne správanie a neverbálne prejavy, psa mu odovzdali.

 

Mestskí policajti počas hliadkovania v uliciach mesta skontrolovali problémové miesto garážach na ulici Richtára Peregrína, kde už v dopoludňajších hodinách zistili a páskou označili prepadnutú časť v strede vozovky. Pri večernej kontrole zistili, že poškodené miesto sa zväčšilo a potenciálne hrozí ďalšie a výraznejšie prepadnutie vozovky. Porucha bola opakovane nahlásená  Stredisku mestských služieb, zamestnanci ktorého sa neskôr dostavili na miesto, úsek ohradili dopravnými zábranami a následne bude na ňom prebiehať rekonštrukcia.   

 

Počas večernej kontroly verejného poriadku v uliciach mesta príslušníci zistili na ulici Štefánikova trieda pred okresným úradom na lavičke sedieť bezdomovca zjavne v zlom zdravotnom stave. Päťdesiatdvaročný muž, pôvodne z obce Čierne Kľačany, sa sťažoval na bolesť hlavy, mal výrazný opuch rúk a nôh, na tvári pomliaždeniny a modriny. Muž bol pred dvoma dňami ošetrený vo Fakultnej nemocnici v Nitre na úraz hlavy, čo potvrdila aj operátorka na dispečingu záchrannej služby. Keďže sa nedali vylúčiť i vnútorné zranenia, mestskí policajti mužovi privolali záchrannú službu, posádka ktorej si ho po úvodnom vyšetrení prevzala do svojej starostlivosti. Muža mestskí policajti z miestnej služobnej znalosti ako bezdomovca evidujú v uliciach mesta už vyše roka. Odmieta nocľah v útulkoch pre bezdomovcov s tvrdením, že „...na ulici mu je dobre.“

 

05.08.2022 – PIATOK :

Hodinu a pol po polnoci mestskí policajti preverovali telefonický podnet občana z ulice Viničky na sídlisku Klokočina-Diely, ktorý oznámil, že zo šiesteho poschodia paneláku mladý muž pod vplyvom alkoholu vyhadzuje sklenené pivové fľaše z okna. Operačný príslušník, ktorý podnet prijal, vyslal na uvedenú adresu motorizovanú hliadku, tej sa po skontaktovaní sa s oznamovateľom podarilo stotožniť podozrivého mladíka, ktorý chcel z obytného domu odísť preč. Mestskí policajti podozrivého zadržali, snažili sa zistiť jeho totožnosť a požadovali od neho vysvetlenie k priestupku znečistenia verejného priestranstva. Počas objasňovania bolo podľa všeobecne známych vonkajších medicínskych príznakov zjavné, že podozrivý mladý muž je pod vplyvom alkoholu, k čomu sa aj priznal. Podľa jeho vyjadrenia vypil desať pív a prázdne fľaše vyhadzoval von oknom. Mladý muž bol doma sám, bez rodičov a keďže nevedel alebo nechcel hodnoverne preukázať svoju totožnosť, za účelom jej zistenia ho mestskí policajti predviedli na útvar mestskej polície na Cintorínskej ulici. Na útvare muž predložil doklad totožnosti, podľa ktorého bol mladistvý vo veku šestnásť rokov. Príslušníci ho preto podrobili aj dychovej skúške na prítomnosť alkoholu, prístroj ukázal takmer 1,4 promile alkoholu v krvi. Zasahujúci príslušníci sa pokúsili kontaktovať jeho zákonného zástupcu, matku, tá však odcestovala k starým rodičom mimo Nitru a telefón matky bol nedostupný. Rovnako sa nepodarilo skontaktovať s otcom, ktorý, podľa vyjadrenia mladistvého, s nimi nežije v jednej domácnosti. Pre posúdenie zdravotného stavu mladistvého preto príslušníci na útvar privolali lekára, ktorý po vyšetrení chlapca skonštatoval, že jeho súčasný stav nepotrebuje hospitalizáciu alebo detoxikáciu a môže ísť domov. Po týchto úkonoch mestskí policajti mladistvého previezli do miesta trvalého bydliska, kde chcel očistiť verejný priestor od rozbitého skla z pivových fliaš, tie však už boli z chodníka odstránené, pravdepodobne susedmi. Správny delikt, ktorého sa mladistvý dopustil porušením zákazu konzumácie alkoholu osobám mladším ako 18 rokov, bude oznámený na sociálny útvar mestského úradu  na doriešenie. Porušenie ustanovenia §47 Zákona o priestupkoch, ktorého sa svojim konaním mladistvý dopustil tým, že znečistil verejné priestranstvo vyhodením sklenených pivových fliaš na chodník, bude postúpené na vecne príslušný správny orgán.

 

Na poludnie v mestskej časti Krškany na ulici Pri Mlyne mestskí policajti odchytili psa, ktorý sa voľne bez dozoru pohyboval po verejnom priestranstve i vozovke. Keďže pes nemal na sebe evidenčnú známku, odchyteného psa príslušníci chceli štandardne odovzdať zmluvnému veterinárovi, ktorý by ho ustajnil vo svojom zariadení. Počas telefonického rozhovoru sa hliadke dostavil muž z Krškán, ktorý uviedol, že je majiteľom psa, čo naznačovala i jeho pozitívna reakcia. Na vysvetlenie uviedol, že pes mu ušiel počas prechádzky okolo rieky a doteraz sa ho snažil nájsť. Po preverení majetkového vzťahu mestskí policajti odchyteného psa mužovi v poriadku odovzdali.

 

V popoludňajších hodinách na ulici Trieda Andreja Hlinku hliadka mestskej polície zistila ležiaceho muža vo vyššom veku, ktorý mal evidentne zdravotné ťažkosti. Podľa vonkajších rozpoznateľných príznakov i vyjadrenia seniora mal sťažené dýchanie, búšenie srdca, celkovú únavu, čo naznačovalo potenciálnu hrozbu infarktu myokardu. Z tohto dôvodu mu okamžite privolali rýchlu zdravotnú pomoc, ktorá si seniora prevzala na ošetrenie. Do ich príchodu mestskí policajti pozorne sledovali aktuálny zdravotný stav dôchodcu, aby v prípade potreby mohli začať poskytovať adekvátnu prvú pomoc.

 

06.08.2022 – SOBOTA :

Počas dňa, keď fúkal silný nárazový vietor na uliciach Wilsonovo nábrežie, Spojovacia, Výstavná a Bazovského prišlo k poškodeniu viacerých stromov. Všetky zistené poškodenia drevín mestskí policajti  nahlásili kompetentnej osobe, na Wilsonovo nábrežie, kde vietor zlomil lipu väčších rozmerov, privolali aj hasičov, aby svojou technikou rozpílili a odstránili z vozovky polámaný strom. Mestskí policajti spoločne s príslušníkmi PZ SR počas odstraňovacích úkonov hasičov spoločne organizovali premávku na tomto cestnom úseku.

 

Mestskí policajti v skorých popoludňajších hodinách vykonávali hliadkovú činnosť zameranú na kontrolu verejného poriadku v mestskom parku.  Vedľa mŕtveho ramena rieky Nitra pri hydrocentrále v lesoparčíku spozorovali muža sediaceho na zvalenom kmeni stromu. Držal v ruke vrecúško so zelenou sušinou, ktorú si ukladal do malej kovovej fajky. Po oslovení sa muž z Nitry vo veku štyridsaťjeden rokov príslušníkom na mieste priznal, že má v plastovom vrecúšku marihuanu, ktorú má pre svoje potreby a chcel si tam zafajčiť. Po tomto zistení mestskí policajti nadobudli dôvodné podozrenie, že mužovo konanie naplnilo skutkovú podstatu trestného činu, preto ho vyzvali, aby zotrval na mieste až do príchodu privolanej hliadky policajného zboru. Počas čakania na hliadku PZ SR sa podozrivý Nitran snažil presvedčiť mestských policajtov, aby jeho skutok neriešili a snažil sa ich podplatiť sumou 1000,-€, čo mestskí policajti rázne odmietli. Zároveň ho vyzvali, aby si svojou ďalšou podobnou trestnou činnosťou nepriťažoval a s pokusmi o podplácanie okamžite prestal. Mužovi príslušníci obmedzili osobnú slobodu až do príchodu vyslanej hliadky policajného zboru, ktorá si muža i celý prípad prevzala.

 

07.08.2022 - NEDEĽA :

Dve hodiny po polnoci hliadky mestskej polície na Mostnej ulici v priebehu pätnástich minút riešili zistené fyzické ataky troch dvojíc. Pri všetkých troch prípadoch hrubého správania na verejnom priestranstve mestskí policajti zabránili zúčastneným pokračovať v protiprávnom konaní, oddelili ich od seba, upokojili situáciu i emócie, zistili totožnosť a priestupky doriešili v blokovom konaní. V prvom prípade na seba útočili devätnásťroční muži, jeden zo Šale a druhý z Komjatíc, v druhom prípade sa vzájomne napádali dvaja Ukrajinci vo veku dvadsaťsedem a tridsaťdva rokov. V treťom prípade boli aktérmi dvadsaťročný muž zo Šurian a osemnásťročný Nitran. Ani v jednom prípade neprišlo k zraneniu aktérov, ktoré by vyžadovalo ošetrenie lekárom. Rovnako neboli zranení ani zasahujúci príslušníci mestskej polície.

 

Mestskí policajti v ranných hodinách na požiadanie poskytli asistenciu Hasičskému a záchrannému zboru SR, keď v teréne vyhľadali a presne lokalizovali miesto nahláseného požiaru. Hasiči telefonicky oznámili operačnému príslušníkovi, že majú nahlásený požiar niekde v mestskej časti Krškany na ulici Bita vo viniciach, oznamovateľ však nevedel presne uviesť miesto, údajne dym vidieť až zo Zobora. Motorizovaná hliadka mestskej polície sa presunula do predmetnej lokality, miesto požiaru našla, informovali hasičov, tí sa do krškanských viníc s svojou technikou premiestnili a požiar z likvidovali. Pôvodca požiaru nebol zatiaľ zistený.

 

V dopoludňajších hodinách bola hliadka mestskej polície privolaná na Dobšinského ulicu do areálu bývalých kasární, kde oznamovateľ našiel vykradnutý sklad. Mestskí policajti preskúmali miesto i jeho blízke okolie, vyhotovili fotodokumentáciu, počas týchto úkonov si oznamovateľ privolal aj hliadku PZ SR, ktorá si od mestských policajtov vec prevzala.

 

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.