Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Vybrané prípady 29. týždeň 2022

Dátum: 27.07.2022
Autor: Mestská polícia mesta Nitra
Vybrané prípady 29. týždeň 2022

Na našej webovej stránke Vám prinášame týždenné prehľady prípadov alebo zásahov príslušníkov Mestskej polície v Nitre. Do tohto prehľadu nezaraďujeme riešenia všetkých priestupkov alebo správnych deliktov, ktoré sme riešili či objasňovali, pretože opis tejto každodennej štandardnej práce by mohol pôsobiť nudným dojmom. Preto sme sa rozhodli v krátkosti opísať iba tie udalosti, ktoré sú o niečo neštandardnejšie, možno zaujímavejšie alebo si myslíme, že by ste o nich vedieť mali.

 

 

UDALOSTI  – 29. TÝŽDEŇ

 

18.07.2022 – PONDELOK:

V skorých ranných, ešte nočných, hodinách operátor kamerového systému mestskej polície na monitoroch spozoroval zaparkované osobné motorové vozidlo na Kmeťkovej ulici, na ktorom začali blikať všetky smerové svetlá, čo mohlo signalizovať spustenie alarmu pri potenciálnom pokuse o vlámanie do vozidla alebo pri pokuse o jeho odcudzenie. Operačný príslušník na miesto bezodkladne vyslal situáciu preveriť motorizovanú hliadku, tá zistila, že na vozidle alarm spustený nebol, na mieste, ani v okolí, sa nikto podozrivý nenachádzal. Na vozidle nezistili stopy pokusu násilného vniknutia, zistili však pootvorené okno na spolujazdcovej strane. Preto príslušník operačného centra zistil totožnosť i telefonický kontakt na držiteľa vozidla a pokúšal sa mu telefonicky dovolať a informovať ho o zistených skutočnostiach, nikto však hovor neprijímal. Zasahujúca hliadka sa pokúsila kontaktovať nitrianskeho majiteľa auta v mieste trvalého bydliska osobne, avšak tiež neúspešne, keďže im nikto neotváral. Pred ukončením nočnej zmeny vozidlo počas hliadkovania niekoľkokrát preventívne skontrolovali a informáciu odovzdali príslušníkom v dennej pracovnej zmene.

   

Na pokyn operačného príslušníka mestskej polície hliadka obvodu Klokočina v dopoludňajších hodinách preverovala oznam občana o úžitkových zvieratách, ktoré údajne ušli z miestneho zooparku a pobehujú po frekventovanej vozovke na Hviezdoslavovej ulici. Dočasný zoopark bol postavený a prevádzkovaný na trávnatej ploche vedľa pozemnej komunikácie na spomenutej ulici. Vyslaní príslušníci na mieste zistili, že sa jednalo o kozy, v čase kontroly však zvieratá boli riadne ustajnené v ohradenom priestore. Mestskí policajti vykonali pohovor s vedúcim zariadenia a vyzvali ho, aby zamestnanci zooparku vykonávali intenzívnejšiu a dôslednejšiu kontrolu, kde sa nachádzajú ich zvieratá, zároveň ho tiež vyzvali, aby riadne zabezpečili priestor a oplotenie pred opakovaným únikom chovných alebo vystavovaných zvierat. Situácia sa neskôr neopakovala, vec nebola riešená ako porušenie z niektorých platných právnych noriem.

 

Počas hliadkovania a kontroly verejného poriadku a dodržiavania dopravných predpisov príslušníci mestskej polície našli na parkovisku na ulici Fraňa Mojtu tabuľku s evidenčným číslom nitrianskeho motorového vozidla. Keďže nebolo možné sa skontaktovať s držiteľom vozidla, po spísaní úradného záznamu neskôr nájdenú povinnú súčasť motorového vozidla odovzdali príslušníkom Okresného riaditeľstva PZ v Nitre na okresnom dopravnom inšpektoráte.

 

V popoludňajších hodinách príslušník operačného centra mestskej polície prijal telefonický podnet občana o tom, že skupinka ľudí z miestnej komunity tlačí nákupný vozík po Štúrovej ulici smerom do zadnej časti lokality Mlynárce. Podnet vyslal preveriť najbližšiu motorizovanú hliadku, príslušníci vykonali kontrolu širšieho okolia na Telgártskej ulici v Mlynárciach a v jednom z domov spozorovali odstavený prázdny nákupný vozík. Vykonali pohovor s miestnymi obyvateľmi v komunite, pri ktorom sa im jedna žena priznala, že vozík zobrala ona, údajne si chcela nákup iba zaniesť domov a potom by vozík vrátila. Ženu vo veku tridsaťosem rokov príslušníci za majetkový delikt doriešili v zmysle priestupkového zákona za krádež, vozík priestupkyňa vrátila do novootvoreného obchodného domu Lídl v Mlynárciach.

Vo večerných hodinách na Wilsonovom nábreží príslušníci mestskej polície počas hliadkovania našli mobilný telefón značky Xiaomi Redmi s puzdrom, v ktorom sa nachádzali doklady ženy zo Spišského Hrhova vo veku tridsaťdva rokov. Príslušník operačného centra prostredníctvom rodinných príslušníkov ženu informoval o náleze, tá si svoj majetok neskôr v poriadku prevzala na útvare mestskej polície.

 

19.07.2022 – UTOROK:

Príslušníci mestskej polície obvodu Klokočina v dopoludňajších hodinách preverovali podnet občana o skládke odpadu na Cabajskej ulici približne 2 km od hlavnej cesty na poľnej ceste. Vyslaná hliadka na mieste zistila skládku nebezpečného odpadu vo forme desiatich platní starého azbestu o rozmeroch 1m x 1,5m. Keďže skutok vykazoval znaky trestného činu, príslušníci mestskej polície na miesto privolali hliadku policajného zboru. Príslušníci PZ SR si prípad od mestských policajtov prevzali a v súčasnosti je vec v štádiu objasňovania.  Na mieste boli zistené ešte dve ďalšie skládky, na ktorých sa nachádzal stavebný a iný odpad.  

 

20.07.2022 – STREDA:

Vo večerných hodinách operačný príslušník mestskej polície prijal oznam občana o tom, že na sídlisku Klokočina na Považskej ulici vznikol eskalujúci verbálny konflikt medzi neznámym mužom a konkrétnou ženou, ktorú oznamovateľ poznal. Operačný na miesto bezodkladne vyslal motorizovanú hliadku, tá od obyvateľov domu zistila, že neznámy muž sa už z miesta vzdialil a odišiel smerom na Kmeťovu ulicu. Mestskí policajti sa presunuli označeným smerom a po kontrole okolia muža podľa popisu našli na konečnej autobusov MHD. Podozrivého zadržali, zistili jeho totožnosť a keďže udalosť bola oznamovateľmi nahlásená aj príslušníkom policajného zboru, na miesto sa dostavila aj hliadka PZ SR. Tá si štyridsaťjedenročného muža i celý prípad od mestských policajtov prevzala na ďalšie objasňovanie.

 

Počas kontroly dodržiavania verejného poriadku a dopravných predpisov statickej dopravy v okolí parkoviska hypermarketu Tesco na Štúrovej ulici oslovil mestských  policajtov s prosbou o pomoc muž z obce Cífer, aby mu pomohli otvoriť jeho vozidlo, v ktorom si zabuchol kľúče. Príslušníkov požiadal o nejaký predmet, ktorým by mohol rozbiť okno a dostať sa ku kľúčom a následne vozidlo naštartovať. Mestskí policajti mu najprv ponúkli skontaktovať ho s kľúčovou službou, čo muž odmietol, údajne sa ponáhľal. Mestskí policajti mu preto požičali jedno z kovových ramien blokovacieho zariadenia, predtým však ešte zistili jeho totožnosť a preverili doklady od vozidla, či auto skutočne patrí jemu. Pri úkone nebol nik zranený. Vodič sa po rozbití skla na bočných dverách dostal do interiéru svojho auta, poďakoval nitrianskym mestským policajtom za pomoc a z miesta odišiel.

 

Vo večerných hodinách hliadka mestskej polície na Rýnskej ulici na sídlisku Klokočina odchytila psa, kríženca rasy Jack Russel Teriér. Pes bol  bez evidenčnej známky. Keďže nebolo možné zistiť bývalého alebo súčasného držiteľa psa, ktorý navyše javil známky dehydratácie, príslušníci ho preniesli na útvar mestskej polície na ulici Na Hôrke a poskytli mu vodu. Neskôr si psa prevzala pracovníčka nitrianskeho zmluvného veterinára, ktorá ho ustajnila v ich zariadení.

 

 21.07.2022 – ŠTVRTOK :

V popoludňajších hodinách mestskí policajti preverovali oznam občana o otvorenom vozidle na Sládkovičovej ulici pred prevádzkou Moretti. Podnet prevzal operačný príslušník, ktorý na miesto vyslal motorizovanú hliadku. Tá skonštatovala, že podnet je opodstatnený, keďže pred prevádzkou zistila nezabezpečené osobné motorové vozidlo. Vykonali pohovor s prevádzkarom v reštaurácii, ten im uviedol, že majiteľ auta sa tam už nenachádza, údajne mu prišlo nevoľno a previezli ho domov na Mostnú ulicu, kde býva. Keďže otvorené vozidlo sa potenciálne mohlo stať objektom záujmu páchateľov akejkoľvek protispoločenskej činnosti, hliadka držiteľa otvoreného vozidla vyhľadala v mieste trvalého bydliska s úmyslom informovať ho o zistenej skutočnosti. Keďže sa ešte stále necítil zdravotne v poriadku, vozidlo uzamknúť poslal rodinného príslušníka, ktorý ho skontroloval a uzamkol. Majiteľ auta, ktorý bol aj držiteľom preukazu ŤZP, uviedol, že vozidlo preparkuje, keď sa bude cítiť lepšie.

 

Príslušník operačného centra mestskej polície vo večerných hodinách prevzal oznam občana o nehybne ležiacej osobe pri obchodnom dome Centro na Výstavnej ulici. Muž bol výrazne pod vplyvom návykovej látky, podľa všeobecne známych exogénnych medicínskych symptómov pravdepodobne alkoholu. Nebol schopný samostatnej chôdze, dokonca ani za pomoci iných osôb, nedokázal komunikovať, ani prijať ponúknuté tekutiny. Vzhľadom na vysokú mieru intoxikácie jeho organizmu alkoholom a s prihliadnutím na stále vysoké denné teploty mu mestskí policajti privolali záchrannú službu. Posádka RZP si štyridsaťjedenročného muža z Nitry po vyšetrení prevzala do svojej starostlivosti.   

 

22.07.2022 – PIATOK :

Vo večerných hodinách operačný príslušník mestskej polície prijal telefonickú žiadosť z dispečingu záchrannej služby o preverenie opodstatnenosti oznamu o osobe, ktorá údajne potrebuje zdravotnú pomoc a nachádza sa na sídlisku Chrenová pri čerpacej stanici. Na miesto vyslal motohliadku, príslušníci na mieste zistili, že muž zo Žiaru nad Hronom vo veku päťdesiatštyri rokov sa sťažoval na veľké bolesti v chrbte, zároveň sa sťažoval na búšenie srdca a zrejme zvýšený tlak, čo bolo pravdepodobne dôsledkom celodennej únavy a vysokých denných teplôt. Muž hliadke tiež uviedol, že chrbát mal nedávno operovaný. Podľa posúdenia príslušníkov mestskej polície bol výjazd RZP k mužovi opodstatnený, čo aj bezodkladne uviedli na dispečing záchrannej služby. Mestskí policajti zotrvali pri mužovi až do príchodu sanitného vozu RZP, posádka ktorého si muža prevzala do svojej starostlivosti.

 

23.07.2022 – SOBOTA :

V neskorých nočných hodinách, dva a pol hodiny po polnoci, príslušníci mestskej polície počas hliadkovania spozorovali na Štefánikovej ulici skupinku žien, ktoré vzrušene pobehovali po ulici. Na zemi vedľa nich tiež spozorovali nehybne ležať ženu vo veku približne štyridsaťpäť rokov. Po rýchlej fyzickej prehliadke mestskí policajti zistili, že žena má vitálne funkcie stabilizované a nemá viditeľné vonkajšie zranenia. Keďže však žena bola, podľa výpovede jej priateliek, značne pod vplyvom alkoholu, pádom na zem mohla utrpieť aj zranenia vnútorné. Žena nereagovala, nekomunikovala, nedalo sa rozpoznať, či tieto symptómy boli spôsobené v dôsledku pádu a následného potenciálneho zranenia alebo intoxikáciou väčšieho množstva vypitého alkoholu, prípadne konzumáciou aj iných návykových látok. Ležiacej žene bezodkladne privolali rýchlu zdravotnú pomoc, posádka si ženu prevzala na vyšetrenie a detoxikáciu.

 

Vo večerných hodinách príslušníkov mestskej polície požiadal o operatívnu participáciu veliaci príslušník policajného zboru, ktorý mal na starosti bezpečnostné opatrenia na Mostnej ulici a okolí z dôvodu, že v dnešnú noc sa konalo plánované stretnutie členov hnutia skinheads po dvadsiatich rokoch, ktorého sa malo zúčastniť aj bývalé tvrdé jadro hnutia, prítomné mali byť pre verejný poriadok nebezpečné osoby z Čiech, klubu Sparty Praha, z Košíc a rôzne iné registrované problémové osoby. Tiež požiadal o súčinnosť operátora kamerového systému mestskej polície i participáciu hliadok mestskej polície v prípade potrebného zásahu. S identickou požiadavkou prišli takmer súčasne aj príslušníci kriminálnej polície. Situácia mala byť potenciálne problematickejšou z dôvodu, že súčasne v Nitre v priestoroch výstaviska Agrokomplex prebiehal medzinárodný hudobný festival rómskej kultúry Amaro Fest 2022 a potenciálne hrozil konflikt pri strete týchto dvoch skupín, ktorý mohol byť aj cielene vyhľadávaný. Príslušníci oboch zložiek si parciálne rozdelili úlohy, počas noci neprišlo k nutnosti zasahovať, keďže ku konfliktu medzi členmi subkultúry skinheads a Rómami neprišlo a verejný poriadok nebol narušený.

 

24.07.2022 - NEDEĽA:

V dopoludňajších hodinách počas kontroly verejného poriadku v uliciach starého mesta príslušníci mestskej polície spozorovali na Kúpeľnej ulici dvoch nitrianskych bezdomovcov, ktorí spali na schodoch budovy Telecomu. Muži budili verejné pohoršenie u okoloidúcich osôb a znečistili okolie rôznym drobným odpadom. Mestskí policajti mužov prebrali, nezistili u nich žiadne zranenia, na žiadne zdravotné ťažkosti sa nesťažovali a po pohovore a očistení miesta od odpadkov sa z miesta obaja muži vzdialili.

 

 

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.