Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Vybrané prípady 28. týždeň 2022

Dátum: 22.07.2022
Autor: Mestská polícia mesta Nitra
Vybrané prípady 28. týždeň 2022

Na našej webovej stránke Vám prinášame týždenné prehľady prípadov alebo zásahov príslušníkov Mestskej polície v Nitre. Do tohto prehľadu nezaraďujeme riešenia všetkých priestupkov alebo správnych deliktov, ktoré sme riešili či objasňovali, pretože opis tejto každodennej štandardnej práce by mohol pôsobiť nudným dojmom. Preto sme sa rozhodli v krátkosti opísať iba tie udalosti, ktoré sú o niečo neštandardnejšie, možno zaujímavejšie alebo si myslíme, že by ste o nich vedieť mali.

 

UDALOSTI  – 28. TÝŽDEŇ

 

11.07.2022 – PONDELOK:

Príslušník operačného centra mestskej polície v ranných hodinách prijal telefonický oznam občana o tom, že sa stratil v budove Kliniky Orbis na ulici Štefánikova trieda a zostal zamknutý na chodbe, kde sú všetky dvere zatvorené a nie sú na nich kľučky. Do budovy vyslal podnet preveriť motorizovanú hliadku, tá s pomocou personálu kliniky po chvíli našla strateného muža z Nitry, ktorý sa v roli pacienta stratil v chodbách zariadenia a spoločne ho vyprevadili z interných priestorov budovy von.

 

V popoludňajších hodinách mestskí policajti preverovali podnet o poškodenom poklope na Ovocinárskej ulici. Oznam prijal operačný príslušník, ktorý vyslal motorizovanú hliadku preveriť situáciu. Tá zistila, že podnet je opodstatnený, tento cestný úsek sa stal potenciálne nebezpečným miestom pre motorizovaných i peších účastníkov cestnej premávky, keďže zničený a rozlámaný poklop kanalizačnej prípojky bol nefunkčný. Inkriminované miesto príslušníci zakryli kusom pevného betónu a označili výstražnou páskou. Neďaleko zistili aj druhý poškodený poklop, aj pri ňom vykonali rovnaké úkony, zároveň operačný príslušník tieto zistenia nahlásil zodpovedným osobám mestského úradu.

  

V takmer už nočných hodinách príslušník operačného centra prijal oznam o sedemdesiattriročnej obyvateľke bytového domu Senior na Krčméryho ulici, ktorú údajne už niekoľko dní nikto nevidel, nedvíha telefón, nereaguje na klopanie na dvere a dnes si neprevzala stravu. Do zariadenia vyslal podnet preveriť hliadku, príslušníci pred bytom seniorky našli oznamovateľku z obce Malý Cetín, o sedem rokov mladšiu sestru nezvestnej dôchodkyne. Hliadka zistila, že oznamovateľka má aj náhradné kľúče od bytu, ale kľúč je zasunutý v zámke dverí z vnútornej strany a nie je možné ich potvoriť. Pri pokuse o telefonické spojenie so seniorkou bolo počuť, že telefón v byte zvoní, nikto ho však nedvíha. Keďže sa kvôli neskorým hodinám nepodarilo sprostredkovať na miesto príchod kľúčovej služby, mestskí policajti do seniorského domu  privolali hasičov, ktorí byt sprístupnili. Po prehliadke vnútorných priestorov príslušníci zistili, že seniorka sa nachádza v byte, ale už nejaví známky života. Po tomto zistení zabezpečili byt pred vstupom nežiaducich osôb a do zariadenia privolali lekára i hliadku policajného zboru, ktorá si celú vec prevzala.

 

12.07.2022 – UTOROK:

Počas hliadkovania mestskí policajti v motohliadke v ranných hodinách zistili na križovatke ulíc 8. mája  a ulice Nálepkova vytekajúcu vodu na vozovku z dvoch poškodených vodovodných uzáverov. Zistenie bolo ihneď nahlásené na dispečing Vodárenskej spoločnosti. Počas následnej kontroly miesta príslušníci zistili, že na mieste sa už vytvorila veľká kaluž vody, prepadol asfalt v jazdnom pruhu a potenciálne nebezpečne bola podmytá vozovka bližšie nezistených rozmerov. Podľa zistení od občanov sa asfalt na ceste prepadol po tom, čo tadiaľ prešiel autobus. Za asistencie privolanej hliadky PZ SR príslušníci v súčinnosti uzatvorili prejazd na tomto cestnom úseku. Príslušník operačného centra mestskej polície zároveň o aktuálnej dopravnej situácii informoval dispečing autobusovej dopravy Transdev kvôli zabezpečeniu obchádzkovej trasy autobusov mestskej hromadnej dopravy.

 

V popoludňajších hodinách operačný príslušník mestskej polície prijal telefonický oznam občana o tom, že ho napadol neznámy muž na pešej zóne. Za štyridsaťročným oznamovateľom z Nitry vyslal motorizovanú hliadku, ten príslušníkom uviedol, že na začiatku pešej zóny  ho napadol muž, ktorý tam bol aj so svojou ženou. Mestskí policajti preverili okolie a podozrivého muža našli na Farskej ulici aj s priateľkou. Po zistení totožnosti muža, ktorým bol Gruzinec vo veku dvadsaťpäť rokov, sa gruzínsky občan mestským policajtom priznal, že udrel oznamovateľa, podľa jeho vyjadrenia tak urobil preto, že údajne chcel ochraňovať svoju priateľku z Nitry. Obaja partneri uviedli, že oznamovateľ ich skoro vozidlom zrazil, keď prechádzali cez priechod pre chodcov pred pešou zónou a následne prišlo k vzájomným obviňovaniam, kto je na vine, neskôr aj k verbálnej agresii, čo v emočnej tenzii eskalovalo do fyzického ataku zo strany Gruzínca. Mestskí policajti rázne všetkých prítomných vyzvali, aby sa upokojili a správali sa racionálne. Na miesto neskôr prišla aj hliadka policajného zboru, ktorú privolala priateľka útočníka, keďže všetci zúčastnení chceli na seba podávať trestné oznámenia. Príslušníci mestskej polície zistili, že napadnutý Nitran nemal žiadne vonkajšie zranenia, ani nežiadal a nechcel absolvovať lekársku prehliadku, po upokojení situácie už odmietol aj podať trestné oznámenie alebo oznámenie o priestupku.  Celý incident skončil verbálnym zmierom zúčastnených osôb.

 

Príslušník operačného centra mestskej polície v nočných hodinách prijal emotívny telefonický oznam občana z čerpacej stanice Slovnaft na Chrenovskej ulici, že kvôli ťažkej životnej situácii nevidí ďalší zmysel svojho života, má pri sebe nôž a rozhodol sa skončiť život. Po tomto oznámení hovor ukončil. Operačný príslušník na miesto bezodkladne vyslal za občanom motohliadku a pokúsil sa mu zavolať späť. Deprimovaný muž so suicidálnymi sklonmi hovor prijal a operačný sa snažil s ním udržiavať komunikáciu jednoduchou analýzou jeho problémov, snažil sa mu ponúknuť pomoc pri ich riešení. Tie boli spôsobené predovšetkým stratou zamestnania a následnou neschopnosťou nájsť si trvalý pracovný pomer, muž navyše uvádzal, že má dlhy, je bez domova a zároveň si tiež priznal závislosť na alkohole. Keď operačný počul v telefóne hlas vyslaných príslušníkov, mohol ukončiť udržiavací rozhovor a zásah prenechal kolegom v motohliadke. Tí zistili, že päťdesiatročný muž so samovražednými úmyslami, pochádzajúci zo Žiaru nad Hronom, je v zlom psychickom stave, celý sa triasol, mal problém súvislo komunikovať a bol potenciálnym nebezpečenstvom pre seba i okolie. Príslušníci najprv zabezpečili nôž, ktorým si chcel, pravdepodobne demonštratívne, ublížiť a následne privolali sanitku RZP. Zdravotníci si muža prevzali na vyšetrenie do nitrianskej nemocnice. 

 

13.07.2022 – STREDA:

V dopoludňajších hodinách príslušník operačného centra prijal oznam občana o tom, že na Kláštorskej ulici v mestskej časti Zobor spozoroval zrazenú srnu. Na miesto vyslal podnet preveriť motohliadku, tá zistila, že je opodstatnený. Operačný preto telefonicky informoval zodpovednú osobu miestne príslušnej Poľovníckej spoločnosti Zoborský vrch, ktorého člen neskôr uhynutú lesnú zver odstránil z pozemnej komunikácie.

 

14.07.2022 – ŠTVRTOK :

Vo večerných hodinách príslušníci mestskej polície počas kontroly verejného poriadku v uliciach sídliska Klokočiny zistili otvorené osobné motorové vozidlo s nitrianskym evidenčným číslom, ktoré bolo zaparkované na Benkovej ulici. Operačný príslušník zistil totožnosť i telefonický kontakt držiteľa vozidla a vyzval ho, aby sa k svojmu autu dostavil. Majiteľ výzvu uposlúchol, svoje vozidlo si v prítomnosti mestských policajtov skontroloval a po vyhlásení, že je v poriadku, nepoškodené a nič z neho nechýba, si auto riadne zabezpečil pred odcudzením. 

 

Počas kontroly verejného poriadku v uliciach mesta motorizovaná hliadka mestskej polície v nočných hodinách spozorovala muža, ktorý sa na ulici Štefánikova trieda pohyboval po chodníku s bielo-červeným dopravným kužeľom v rukách. Mestskí policajti mali miestu znalosť o aktuálnej revitalizácii vodorovného dopravného značenia na Štefánikovej triede, kde boli nanovo striekané smerové šípky a miesto bolo označené aj dopravnými kužeľmi. Preto dôvodne predpokladali, že muž je podozrivý z majetkového deliktu bližšie nezistenej závažnosti. Po zastavení muža a preverení totožnosti zistili, že štyridsaťdeväťročný Nitran odcudzil dopravnú pomôcku počas cesty do miesta bydliska, inej protispoločenskej činnosti sa nedopustil. Príslušníci mu dopravný kužeľ odňali a neskôr vrátili zamestnancovi firmy, ktorý v menej dopravne exponovaných nočných hodinách striekal značenie na vozovke. Páchateľ bol za krádež v zmysle priestupkového zákona doriešený na mieste uložením blokovej pokuty.

 

15.07.2022 – PIATOK :

V popoludňajších hodinách príslušníci mestskej polície preverovali telefonickú sťažnosť vedúcich letného detského tábora. Tí operačnému príslušníkovi do telefónu uviedli, že na ulici Nábrežie mládeže na neďalekej autobusovej zástavke sa nachádza neznáma podozrivá žena, ktorá si opakovane fotografovala deti z ich tábora napriek tomu, že ju žiadali, aby od tejto činnosti upustila. Podľa ich vyjadrenia to táto žena robí pravidelne a údajne je už voči nej začaté trestné konanie v tejto veci a príslušníkov žiadali len o vykonanie pohovoru s ňou a zaevidovanie podnetu v správe zo služby, čo by malo, podľa oznamovateľa, neskôr slúžiť ako ďalší z podkladov pre vyšetrovanie. Operačný príslušník vyslal na miesto motorizovanú hliadku, príslušníci našli podozrivú ženu, zastavili ju a vyzvali, aby nepokračovala v protiprávnej činnosti. Po zistení totožnosti zistili, že sa jedná o päťdesiatdvaročnú ženu z Nitry. Vykonali s ňou pohovor, počas ktorého žena pokojným hlasom uviedla, že si deti fotila, lebo ich má rada, rada sa na ne pozerá, keďže ona sama zo zdravotných dôvodov nemôže mať vlastné. Mestskí policajti jej vysvetlili, že vedúci tábora, ktorí sú za deti zodpovední, a určite i zákonní zástupcovia, rodičia, nesúhlasia s tým, aby si ich fotografovala. Bezdetná Nitrianka príslušníkom prisľúbila, že už deti fotografovať nebude a miesto opustila. Priebeh riešenia podnetu bol zaznamenaný v správe zo služby i v knihe denných udalostí.

 

16.07.2022 – SOBOTA :

Mestskí policajti pravidelne kontrolujú dodržiavanie verejného poriadku na Mostnej ulici a jej blízke okolie predovšetkým počas víkendových nocí. Počas tejto činnosti v nočných, už takmer ranných, hodinách prišiel do blízkosti ich stanoviska neznámy muž,  ktorý sa voči ostatným občanom správal hlučne, vulgárne nadával a hrubo sa správal, čím sa dopustil priestupku proti občianskemu spolunažívaniu. Príslušníci ho niekoľko krát upozornili a vyzvali, aby ukončil svoju protiprávnu činnosť a správal sa slušne. Muž sa však naďalej správal vulgárne a svoju verbálnu agresiu presmeroval aj na príslušníkov mestskej polície. Po tom, čo vulgárne vynadal jednému z príslušníkov, chcel z miesta rýchlym krokom odísť. Mestskí policajti ho viac krát vyzvali, aby predložil doklad totožnosti, čo muž odmietal vykonať a výzvu ignoroval. Zároveň ho upozornili, že môže a bude predvedený na útvar mestskej polície i za prípadného použitia niektorého z donucovacích prostriedkov, ak bude klásť pri tomto úkone aktívny alebo pasívny odpor.  Napriek tomu muž doklad totožnosti nepredložil, odmietal akokoľvek spolupracovať a pokúšal sa z miesta ujsť. Príslušníci preto použili miernejší donucovací prostriedok, chvat, aby mohli dokončiť započatý úkon predvedenia na útvar za účelom zistenia totožnosti. Usadili ho do služobného vozidla, muž však po celý čas kládol aktívny odpor, i počas prevozu mestskí policajti museli mužovi pridržiavať ruky na jeho kolenách, keďže sa správal agresívne, rozhadzoval rukami a ohrozoval i vodiča. Po príchode do budovy mestskej polície príslušníci zistili jeho totožnosť, jednalo sa o dvadsaťjedenročného muža z Nitry. Predvedený nebol počas zákroku zranený, ani nežiadal lekárske ošetrenie. Za hore uvedený priestupok bol doriešený v zmysle priestupkového zákona.

 

V skorých ranných hodinách mestskí policajti po prijatí oznamu o fyzickom ataku medzi dvomi skupinami zasahovali na Kmeťkovej ulici. Podľa oznamovateľa do jedného z mužov, ležiaceho na zemi, aktéri ruvačky kopali.  Zasahujúci mestskí policajti sa bezodkladne presunuli na miesto, kde sa už nachádzal iba zranený Ukrajinec s tržným zranením oka vo veku tridsaťdeväť rokov bývajúci a pracujúci v Nitre. Okolostojaci svedkovia príslušníkom uviedli, že účastníci ruvačky sa pred príchodom mestských policajtov rozutekali do blízkych uličiek. Zranenému mestskí policajti privolali sanitku RZP, medzitým mu poskytli prvú pomoc. Manželka zraneného muža príslušníkom uviedla, že jeden z blízko stojacich a prizerajúcich sa mužov patrí do skupiny, ktorá napadla jej manžela. Mestskí policajti zistili totožnosť podozrivého muža, o ktorom bolo možné dôvodne sa domnievať, že bol spolupáchateľom skutku. Zistili, že sa jedná o prešovského Číňana vo veku štyridsaťšesť rokov. Keďže zranený chcel podať trestné oznámenie a skutok zároveň vykazoval obligatórne znaky trestného činu, mestskí policajti privolali hliadku PZ SR, ktorej prípad odovzdali i s priebežnými zisteniami.

 

Príslušník operačného centra mestskej polície prijal oznámenie  o nájdenej peňaženke s dokladmi pri reštaurácii Hofferka na Palárikovej ulici. Vyslaná hliadka peňaženku našla na terase reštaurácie, po obhliadnutí nálezu zistili v peňaženke osobné doklady, doklady od motorového vozidla, platobnú kartu, rôzne vernostné a klubové karty, darčekové poukážky a drobnú finančnú hotovosť. Po spísaní úradného záznamu príslušníci majiteľovi z Nitry vo veku tridsaťdeväť rokov nález osobne priniesli a odovzdali v mieste jeho bydliska. Majiteľ si peňaženku prevzal, nič mu z nej nechýbalo, hliadke srdečne poďakoval.

 

Vo večerných hodinách príslušník operačného centra prijal oznam  o staršom pánovi v byte na Jurkovičovej ulici na sídlisku Klokočina, ktorý pravdepodobne potrebuje zdravotnícku pomoc. Podnet podala suseda, ktorá ho ešte v popoludňajších hodinách videla chodiť po chodbe paneláku iba v plienkach, zjavne dezorientovaného. Vyslaná hliadka s pánom komunikovala cez dvere, rozhovor bol však z jeho strany chaotický, nesúrodý, senior nedokázal racionálne odpovedať na konkrétne otázky príslušníkov, pomoc však tvrdohlavo odmietal. Príslušníkom sa podarilo skontaktovať a privolať na miesto jeho dcéru, tá však bola bez kľúčov od bytu. Keďže muž býval v podnájme, mestskí policajti zistili totožnosť i kontakt na majiteľa nehnuteľnosti, ten sa však na miesto dostaviť nemohol, keďže v súčasnosti sa nachádzal v Prahe a nevie zabezpečiť presun náhradných kľúčov. Príslušníkom však vyhlásil, že v prípade potreby súhlasí s násilným otvorením bytu. Neskôr sa k dverám bytu dostavila i seniorova dcéra z druhého manželstva, ktorá uviedla, že otec je onkologický pacient. Postupne boli na miesto privolané zložky záchranného systému - hasiči, príslušníci Policajného zboru SR i záchranná služba. Po zvážení všetkých okolností sa rozhodli dvere otvoriť. Do tohto rozhodnutia a úkonu sa mestskí policajti snažili s dôchodcom udržiavať rozhovor cez dvere. Po otvorení dverí hasičmi bol senior nájdený ležiac na zemi v zlom zdravotnom stave, okamžite si ho prevzala záchranná služba. Po vykonaní všetkých život zachraňujúcich úkonov byt uzamkli jeho príbuzní.

 

17.07.2022 - NEDEĽA:

Na pokyn operačného príslušníka mestskej polície sa v skorých ranných hodinách motorizovaná hliadka presunula na Podzámsku ulicu do hotela de Luxe, kde príslušníci preverovali opodstatnenosť oznamu o vyzlečenom mužovi pred ich zariadením, ktorý im údajne pravdepodobne aj poškodil vchodové dvere. Po príchode na miesto ich čakala oznamovateľka, recepčná hotela, ktorá im podozrivého muža ukázala. Jednalo sa dvadsaťdvaročného muža z Nitry, ktorý pred dverami ležal a spal s vyzlečenými nohavicami a vyzutý. Muž sa po zobudení v  prítomnosti mestských policajtov obliekol a obul. Počas pohovoru uviedol, že bol pod  vplyvom alkoholu a myslel si, že už je doma, preto sa vyzliekol, vyzul a zaspal. To, kde sa nachádza, si údajne neuvedomil. Za budenie verejného pohoršenia bol Nitran zmierlivo doriešený napomenutím. Zároveň skontrolovali rozsah nahláseného poškodenia vstupných dverí do hotela, tie však vyzerali byť bez poškodenia. Recepčnej mestskí policajti uviedli, že ak v prípade neskoršieho  zistenia skrytého poškodenia dverí alebo závesného mechanizmu, muž je stotožnený a majiteľ alebo prevádzkar hotela môže podať oznámenie o priestupku, tentokrát majetkového deliktu. 

 

V dopoludňajších hodinách mestskí policajti preverovali oznam o dezorientovanej osobe na Štúrovej ulici. Podnet telefonicky prijal operačný príslušník, ktorý na miesto bezodkladne vyslal motorizovanú hliadku. Príslušníci zistili na chodníku muža približne vo veku šesťdesiat rokov, pod vplyvom alkoholu, nekomunikoval, nemal pri sebe žiadne doklady, podľa správania a reakcií zjavne nebol orientovaný. Mestskí policajti mu privolali pomoc záchrannej služby, ktorá si ho prevzala na vyšetrenie.

 

Príslušník operačného centra mestskej polície prijal telefonický podnet člena súkromnej bezpečnostnej služby, ktorý na Tokajskej ulici strážil novostavbu bytového domu. Podľa jeho vyjadrenia má problém s neznámou ženou, ktorá sa opakovane snaží dostať dnu do nehnuteľnosti. Po príchode na miesto príslušníci vykonali pohovor s oznamovateľom, ten ich informoval, že budova ešte len bude skolaudovaná koncom augusta tohto roku, dovtedy nemá nik, okrem správcu budovy a neho, povolený prístup do nehnuteľnosti. Mestskí policajti vykonali pohovor aj s podozrivou ženou z Nitry vo veku päťdesiatšesť rokov. Tá tvrdila, že v novostavbe kúpila byt spolu s priateľom a že vo vnútri má už osobné veci. Žena sa však počas rozhovoru správala a reagovala dezorientovane, iracionálne, potichu sa nezrozumiteľne rozprávala sama so sebou, tvárila sa, že telefonuje s imaginárnou osobou, aj keď v ruke nemala mobil. Neskôr sa k novostavbe dostavil dospelý syn dezorientovanej ženy a príslušníkom uviedol, že jeho matka má zdravotné problémy, berie lieky, bola liečená na psychiatrii a prepustená do domácej liečby. Zasahujúcim mestským policajtom povedal, že bývajú s matkou v spoločnej domácnosti pár vchodov v neďalekom panelovom dome, matku si prevezme do svojej starostlivosti. Príslušníci skutok neriešili ako porušenie z niektorých právnych noriem a syn s matkou miesto následne spoločne opustili.

 

Vo večerných hodinách operačný príslušník prijal telefonický oznam o výtržnosti na Štefánikovej triede pred budovou Podkova. Na miesto bezodkladne vyslal podnet preveriť dve motorizované hliadky. Príslušníkom oznamovateľ, tridsaťšesťročný muž z obce Dulovce, uviedol, že pri prechádzaní cez ulicu Štefánikova trieda spolu so svojou partnerkou videl, ako jedna žena zo skupiny štyroch osôb, ktoré stáli na zástavke MHD, zrazu začala búchať do skleneného reklamného panelu, ktorý sa následne rozbil. Reklamný plagát spolu so sklom, ktorý zostal visieť, žena strhla na zem. Keď oznamovateľ upozornil prítomných, že na miesto bude privolaná polícia, jeden muž zo skupiny ho fyzicky napadol a udrel do oblasti tváre. Oznamovateľ mestským policajtom aj označil konkrétneho muža, ktorý ho atakoval, i ženu, ktorá poškodila zastávku. Mestskí policajti oboch podozrivých stotožnili, jednalo sa o tridsaťročného občana obce Kozárovce a ženu z Nitry vo veku dvadsaťjeden rokov. Muž sa k skutku počas krátkeho objasňovania na mieste priznal, k spoluúčasti na fyzickom atakovaní sa priznal aj ďalší prítomný muž zo skupinky, dvadsaťdeväťročný občan obce Mašková. Hlavného aktéra mestskí policajti doriešili v blokovom konaní, druhého zmierlivo napomenutím. Keďže nebola exaktne určená výška spôsobenej škody na autobusovej zastávke, skutok  podozrivej ženy sa bude v nasledujúcich dňoch objasňovať a podľa výšky škody sa určí, či skutok napĺňa obligatórne znaky trestného činu alebo majetkového deliktu v zmysle priestupkového zákona. S oznamovateľom príslušníci spísali zápisnicu o podanom vysvetlení.

 

 

      

 

 

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.