Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Vybrané prípady 27. týždeň 2022

Dátum: 15.07.2022
Autor: Mestská polícia mesta Nitra
Vybrané prípady 27. týždeň 2022

Na našej webovej stránke Vám prinášame týždenné prehľady prípadov alebo zásahov príslušníkov Mestskej polície v Nitre. Do tohto prehľadu nezaraďujeme riešenia všetkých priestupkov alebo správnych deliktov, ktoré sme riešili či objasňovali, pretože opis tejto každodennej štandardnej práce by mohol pôsobiť nudným dojmom. Preto sme sa rozhodli v krátkosti opísať iba tie udalosti, ktoré sú o niečo neštandardnejšie, možno zaujímavejšie alebo si myslíme, že by ste o nich vedieť mali.

UDALOSTI  – 27. TÝŽDEŇ

 

04.07.2022 – PONDELOK:

Dve hodiny po polnoci operátor kamerového systému mestskej polície spozoroval na Svätoplukovom námestí skupinu troch mladých mužov, z ktorých jeden liezol na opáskované pódium pripravené na Cyrilo-metodské slávnosti. V tom čase ho už člen SBS na námestí upozornil, aby z pódia odišiel, čo muž uposlúchol. Skupinu potenciálnych výtržníkov operátor ďalej preventívne monitoroval, tá sa postupne presunula na Mostnú ulicu. Jeho predpoklad bol správny, pretože kamerou spozoroval kopnutie jedného z mužov do výkladu alebo dverí budovy na Mostnej ulici pri zastávke MHD. Z tohto dôvodu operačný príslušník mestskej polície vyslal jednu motohliadku za skupinou, druhú preveriť poškodené miesto. Keďže medzitým jeden zo skupiny ešte stihol kopnúť a zhodiť smetnú nádobu na vozovky, mestskí policajti ich dostihli, zastavili, ukončili ich protiprávnu činnosť a zistili ich totožnosť. Hliadka, ktorá vykonala kontrolu miesta na Mostnej ulici zistila, že ani výklad, ani dvere nie sú poškodené. Muž z Hlohovca vo veku dvadsaťjeden rokov bol prvou hliadkou za zhodenie smetnej nádoby a následné znečistenie verejného priestranstva doriešený blokovou pokutou. Zasahujúci príslušníci mestskej polície ho vyzvali, aby smetnú nádobu dal späť na svoje miesto a vozovku očistil od rozsypaných odpadkov. Hlohovčan výzvu uposlúchol a miesto uviedol do pôvodného stavu.

 

V dopoludňajších hodinách príslušník operačného centra mestskej polície prijal telefonický oznam od občana o tom, že na križovatke ulíc Štúrova a Cintorínska leží na zemi nehybne neznámy muž. Operačný na miesto vyslal oznam preveriť motohliadku, príslušníci zistili na zemi ležať muža v strednom veku, skontrolovali mu vitálne funkcie, ktoré mal stabilizované, po prehliadke nenašli na ňom žiadne stopy po vonkajších zraneniach. Po prebratí tridsaťšesťročný muž z Cinobane hliadke uviedol, že nie je zranený, ani nemá žiadne zdravotné problémy, príslušníkom sa priznal, že vypil väčšie množstvo alkoholu, ľahol si, že si oddýchne, ale na mieste zaspal. Vyhlásil, že nepotrebuje ošetrenie lekárom a za prítomnosti mestských policajtov sa zo zeme dvihol a odkráčal preč.

 

Príslušníci mestskej polície vo večerných hodinách na sídlisku Chrenová na Lomnickej ulici pri jednopodlažných garážach odchytili psa rasy Čivava. Podarilo sa im zistiť totožnosť majiteľa z obce Zbehy, telefonicky mu oznámili nájdenie jeho psa, ten si ho neskôr v poriadku prevzal na útvare mestskej polície na Cintorínskej ulici.   

 

Vo večerných hodinách hliadka mestskej polície počas kontroly verejného poriadku a dodržiavania dopravných predpisov zistila na sídlisku Chrenová na Potravinárskej ulici nezabezpečené zaparkované osobné motorové vozidlo, ktoré malo otvorené okno na zadných dverách. Keďže takéto vozidlo sa mohlo stať objektom záujmu potenciálnych páchateľov, operačný príslušník zistil totožnosť držiteľky vozidla i jej telefonický kontakt, informoval ju o zistených skutočnostiach a vyzval ju, aby sa dostavila k autu a zabezpečilo ho proti odcudzeniu. Otvorené vozidlo nejavilo známky násilného vniknutia, ani poškodenia, čo po príchode na miesto potvrdila aj jeho majiteľka. Tá si auto vizuálne skontrolovala a uviedla, že len zabudla zavrieť zadné okno a nič jej z auta nechýba. Mestským policajtom poďakovala za všímavosť a vozidlo si riadne uzamkla.

 

05.07.2022 – UTOROK:

Hliadky mestskej polície sa prioritne zamerali na kontrolu dodržiavania verejného poriadku počas priebehu nitrianskych Cyrilo-metodských slávností v dopoludňajších hodinách a vystúpenie folklórneho súboru SĽUK vo večerných hodinách, obe akcie boli organizované na Svätoplukovom námestí a prebehli bez výraznejších porušení právnych noriem.

 

06.07.2022 – STREDA:

Vo večerných hodinách na útvar mestskej polície obvodu Klokočina prišlo maloleté dievča vo veku štrnásť rokov z obce Veľký Lapáš , ktoré uviedlo, že bolo napadnuté na skateparku na Popradskej ulici. Príslušníkom opísala, že ju napadlo rovnako staré dievča z obce Branovo, v súčasnosti bývajúce na Klokočine. Jej verziu potvrdil prítomný rovesník z Nitry v roly svedka skutku. Mestskí policajti po prijatí podnetu sa s obomi presunuli na skatepark, kde sa podozrivá už nenachádzala, ale následne ju našli na Čajkovského ulici, kde poškodená i svedok na streetworkoutom ihrisku opoznali a označili mladistvú útočníčku. Tá sa po krátkom objasňovaní na mieste k skutku mestským policajtom priznala. Príslušníci telefonicky informovali o zistených skutočnostiach zákonnú zástupkyňu maloletej poškodenej a privolali ju na miesto. Po príchode matka mestským policajtom uviedla, že nechce v tejto veci podávať trestné oznámenie, rovnako odmietla lekárske vyšetrenie pre dcéru. Zasahujúci mestskí policajti skutok kvalifikovali ako priestupok proti občianskemu spolunažívaniu a mladistvú útočníčku doriešili na mieste uložením blokovej pokuty za hrubé správanie.  

 

Operačný príslušník mestskej polície vo večerných hodinách prevzal od občana smartfón značky Xiaomi, ktorý našiel na Hviezdoslavovej ulici pred obchodným domom Billa. Operačný zistil totožnosť šesťdesiatdvaročného majiteľa telefónu  z Nitry a prostredníctvom rodinných príslušníkov mu sprostredkoval informáciu o nájdení jeho mobilu i o tom, kde si ho môže prevziať. Ten si svoj majetok prišiel na útvar mestskej polície na Cintorínskej ulici vyzdvihnúť v skorých ranných hodinách nasledujúceho dňa.

 

V nočných hodinách sa motohliadka mestskej polície na pokyn operačného príslušníka presunula na Kúpeľnú ulicu za hotel Zobor, kde preverili  žiadosť o pomoc občanovi pri hľadaní jeho zaparkovaného vozidla. Občan z okresu Banská Bystrica vo veku šesťdesiatdva rokov sa nevedel zorientovať pre neho v cudzom meste a nedokázal presne lokalizovať miesto, kde zaparkoval svoje vozidlo. Príslušníci skontrolovali okolie hotela a na blízkej Sládkovičovej ulici našli osobné motorové vozidlo dezorientovaného Bystričana. Toho neskôr previezli na miesto, kde si svoje vozidlo opoznal a prevzal, predtým ešte príslušníkom mestskej polície preukázal právoplatný majetkový vzťah k autu. 

 

07.07.2022 – ŠTVRTOK :

Počas hliadkovania v uliciach sídliska Chrenová na Dlhej ulici príslušníci mestskej polície v popoludňajších hodinách našli tabuľku s nitrianskym evidenčným číslom motorového vozidla. Keďže sa nepodarilo zistiť telefonický kontakt na držiteľa motorového vozidla, po spísaní úradného záznamu tabuľku na druhý deň ráno odovzdali na Okresnom dopravnom inšpektoráte Okresného riaditeľstva PZ v Nitre.

 

08.07.2022 – PIATOK :

V dopoludňajších hodinách na pokyn operačného príslušníka mestskej polície sa príslušníci presunuli na sídlisko Klokočina na Hviezdoslavovu ulicu, kde preverili oznam o nájdenej bankomatovej karte. Po príchode na miesto mestskí policajti prevzali od dvadsaťšesťročného občana z Branču bankomatovú kartičku VUB banky. Operačný príslušník zistil telefonický kontakt majiteľky karty, skontaktoval sa s ňou a spoločne si dohodli, kde a kedy si môže svoj majetok prevziať. Majiteľka tak urobila v popoludňajších hodinách toho istého dňa, kartička jej bola v poriadku odovzdaná na útvare mestskej polície na Cintorínskej ulici.

 

09.07.2022 – SOBOTA :

Do budovy útvaru Mestskej polície v Nitre na Cintorínskej ulici boli občanmi prinesené nezávisle na sebe dva nájdené mobilné telefóny. Pri oboch smartfónoch sa operačnému podarilo sprostredkovať informáciu majiteľom telefónov a tí si ich neskôr v poriadku od mestských policajtov prevzali.

 

V neskorých večerných hodinách príslušník operačného centra mestskej polície prijal oznam o nehybne ležiacej osobe na križovatke ulíc Štefánikova trieda s ulicou Staničná. Na miesto vyslal podnet preveriť motorizovanú hliadku, tí na mieste zistili ležať staršieho muža. Po skontrolovaní bazálnych životných funkcií a možných vonkajších zranení zistili, že muž je stabilizovaný a bez zranení. Po prebratí zistili, že sa jednalo o Nitrana vo veku sedemdesiatdva rokov, ktorý bol pod vplyvom alkoholu. Keďže muž býval na neďalekej Krčméryho ulici, príslušníci ho odprevadili do miesta jeho bydliska, aby tak predišli ďalším možným pádom a prípadným zraneniam alebo dopravnej nehode pri prechádzaní seniora cez cestu.

 

Na pokyn operačného príslušníka mestskej polície sa motohliadka v nočných hodinách presunula na sídlisko Klokočina, kde mali podľa podnetu oznamovateľa ležať pred vchodom domu na Mikovíniho ulici dve neznáme osoby. Po príchode na miesto príslušníci zistili ležať na zemi tridsaťpäťročného muža z Klokočiny, vedľa neho stál jeho priateľ. Podľa jeho vyjadrenia je ležiaci muž značne pod vplyvom alkoholu a údajne si potrebuje len chvíľu oddýchnuť. Priateľ uviedol, že muž nepotrebuje lekárskej ošetrenie, nie je zranený, ani nemá žiadne zdravotné problémy a on ho po chvíľke odpočinku odprevadí domov na Bizetovu ulicu. Po neskoršej kontrole ulíc v smere bydliska ležiaceho muža mestskí policajti oboch priateľov nespozorovali, bolo dôvodné predpokladať, že sa v poriadku dostali domov.  

 

10.07.2022 - NEDEĽA:

V popoludňajších hodinách príslušníci mestskej polície na Azalkovej ulici odchytili psa rasy Nemecký ovčiak. Počas odchytu nebol nikto zranený a psa si v poriadku prevzal nitriansky zmluvný veterinár, ktorý ho ustajnil vo svojom zariadení.

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.