Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Vybrané prípady 26. týždeň 2022

Dátum: 08.07.2022
Autor: Mestská polícia mesta Nitra
Vybrané prípady 26. týždeň 2022

Na našej webovej stránke Vám prinášame týždenné prehľady prípadov alebo zásahov príslušníkov Mestskej polície v Nitre. Do tohto prehľadu nezaraďujeme riešenia všetkých priestupkov alebo správnych deliktov, ktoré sme riešili či objasňovali, pretože opis tejto každodennej štandardnej práce by mohol pôsobiť nudným dojmom. Preto sme sa rozhodli v krátkosti opísať iba tie udalosti, ktoré sú o niečo neštandardnejšie, možno zaujímavejšie alebo si myslíme, že by ste o nich vedieť mali.

 

 

UDALOSTI  – 26. TÝŽDEŇ

 

27.06.2022 – PONDELOK:

V začínajúcich nočných hodinách mestskí policajti počas kontroly verejného poriadku a predpisov statickej dopravy zistili na Damborského ulici otvorené osobné motorové vozidlo. Operačný príslušník zistil totožnosť a telefonický kontakt držiteľky vozidla a vyzval ju, aby sa k svojmu autu dostavila a riadne ho zabezpečila. Tá výzve vyhovela, vozidlo si skontrolovala a po vyhlásení, že nie je poškodené, ani z neho nič nie je odcudzené, si vozidlo prevzala, uzamkla a hliadke poďakovala.

 

28.06.2022 – UTOROK:

Motorizovaná hliadka mestskej polície v ranných hodinách na Golianovej ulici na sídlisku Klokočina  zistila pri budove Matici slovenskej zlomený veľký konár, ktorý visel na strome a zasahoval na chodník. Príslušníci stiahli nalomený konár z chodníka nabok, aby ho aspoň sčasti uvoľnili pre peších účastníkov a prostredníctvom operačného príslušníka informovali nitrianske mestské služby  aby konár odpílili. Zatiaľ potenciálne nebezpečné miesto označili výstražnou páskou. Približne do hodiny pracovníci mestských služieb konár zo stromu odpílili a uložili bezpečne vedľa chodníka.

 

V popoludňajších hodinách hliadka mestskej polície na sídlisku Klokočina na Čerešňovom vrchu našla psa rasy Belgický ovčiak, ktorý voľne pobehoval po ulici. Odchytený pes nemal na sebe evidenčnú známku, podľa ktorej by sa dal zistiť jeho majiteľ, na obojku mal však známku z povinnej vakcinácie s evidenčným číslom konkrétneho veterinára. Príslušník operačného centra zistil telefonický kontakt na veterinára, informoval ho o zistených skutočnostiach a požiadal ho o osobné údaje a telefonický kontakt držiteľa psa. Veterinár operačnému príslušníkovi vyhovel, ten mohol následne majiteľa psa telefonicky informovať, kde si môže svojho psa prevziať. Ten tak neskôr vykonal a belgického ovčiaka si v poriadku prevzal.  

 

Príslušník operačného centra mestskej polície prijal telefonický oznam o uhynutom zvierati, ktorého telo bolo videné na Ľaliovej ulici. Vyslaná hliadka podnet preverila a na spomenutej ulici našla telo uhynutej srny v trávnatom poraste neďaleko pozemnej komunikácie. Mestskí policajti sa pokúsili v takýchto prípadoch štandardne  o kontakt so zodpovednou osobou miestne príslušného poľovného združenia, čo sa však okamžite nepodarilo. Približne za dve hodiny sa operačný príslušník telefonicky spojil s poľovníkom združenia a informoval ho o zistených skutočnostiach. Poľovník sa dostavil na miesto, príslušníci mestskej polície mu ukázali presné miesto nálezu kadáveru, ten neskôr vykonal asanáciu miesta.  

 

29.06.2022 – STREDA:

Hliadka mestskej polície na poludnie preverovala oznam občianky o ležiacej osobe na Štefánikovej triede na pešej zóne pred obchodom Úspech. Osoba podľa nej leží na lavičke a údajne je celá o krvi. Podnet telefonicky prevzal príslušník operačného centra a na miesto okamžite vyslal motorizovanú hliadku. Tá na pešej zóne našla sedieť na zemi približne päťdesiatpäťročného muža, podľa všeobecne známych vonkajších medicínskych príznakov pravdepodobne pod vplyvom alkoholu, ktorý ťažko komunikoval, bol do pol pása vyzlečený, na hlave mal tržnú ranu a na obnaženej časti tela bol celý od krvi. Oznamovateľka informovala vyslaných mestských policajtov, že videla muža spadnúť na zem, ten si pádom spôsobil tržné zranenie na hlave a keď volala na záchranársku linku 155, odporučili jej, aby zavolala na mestskú políciu. Po krátkej kontrole jeho vitálnych funkcií, rozsahu zranení  a tiež z dôvodu opísaného mechanizmu pádu muža hlavou na zem mestskí policajti mu okamžite privolali RZP, ktorej posádka si zraneného po príchode prevzala do sanitky na ďalšie vyšetrenie.

 

Vo večerných hodinách hliadka mestskej polície preverovala zistenie operátora kamerového systému, ktorý si na monitoroch všimol zabratie verejného priestranstva rozmiestnením bližšie nešpecifikovaných pútačov alebo plagátov. Operačný príslušník vyslal zistenie skontrolovať motohliadku, tá našla na lavičkách a schodoch na Svätoplukovom námestí rozmiestnené plagáty s fotografiami rôznych osobností z verejného alebo politického života, ku ktorým boli dopísané rôzne protestné komentáre. K rozmiestneniu týchto plagátov sa priznala šesťdesiattriročná žena z obce Veľké Úľany. Príslušníkom mestskej polície nevedela preukázať povolenie a doklad o zaplatení zabratia verejného priestranstva, preto ju mestskí policajti vyzvali, aby prezentovaný materiál z miesta odstránila. Žena spočiatku odmietala predmety odstrániť, po viacnásobných opakovaných výzvach, a zbytočne z jej strany eskalovaných emóciách, plagáty zo schodov pozbierala a protestný pútač z lavičky odstránila. Mestskí policajti jej v zmysle zákona o priestupkoch za neoprávnené zaberanie verejného priestranstva uložili blokovú pokutu, tú však odmietla na mieste zaplatiť, tiež  sa k priestupku odmietla vyjadriť do zápisnice, preto ju príslušníci informovali, že jej konanie bude postúpené na správny orgán na doriešenie. Na mieste sa nachádzal aj rovnako starý muž z Veľkého Krtíša, ktorý zjavne žene „asistoval“ pri tomto protestnom konaní. Podľa medicínskych príznakov bol muž pod vplyvom alkoholu, čo neskôr aj priznal, a podľa používaných rovnakých výrazov a argumentov bol zjavne dohodnutý s protestujúcou pani, čo presne má robiť a hovoriť. Pani hneď po jeho aktívnom zapojení sa do incidentu začala určité pasáže riešenia priestupku nahrávať príslušníkov na mobilný telefón s vyhrážkami, že údajne nezákonné počínanie mestských policajtov zverejní na kanály YouTube. Celý priebeh riešenia priestupku bol sprevádzaný nezvládnutými emóciami, rôznymi obviňovaniami, neochotou nechať si vysvetliť predmetné porušenie zákona, hlasitými a osočujúcimi poznámkami na adresu mestskej polície s evidentnou snahou príslušníkov vyprovokovať. Predovšetkým konanie muža z Veľkého Krtíša smerovalo k provokácii príslušníkov mestskej polície vyjadriť akúkoľvek reakciu, či vyjadrenie k súčasnému politickému dianiu, čo príslušníci striktne odmietli. Muž opakovane urážal mestských policajtov, nazýval ich „zbabelcami, ktorí sa boja vyjadriť svoj názor, Ficova polícia“ a podobne. Jeden z príslušníkov rázne oboch vyzval, aby okamžite upustili od protiprávneho konania a začali sa správať slušne a racionálne. Prítomným jasne vysvetlil, že mestská polícia, ako poriadkový útvar mesta Nitry, je inštitúcia, ktorá sa vždy správala apoliticky a koná vždy len v intenciách platných právnych noriem bez ohľadu na politickú verejnú mienku, sympatie alebo animozity k určitým politickým stranám. Jeden z príslušníkov mestskej polície upozornil obe spomenuté osoby, že priebeh riešenia priestupku bude nahrávať na služobný fotoaparát a nezostrihaná nahrávka bude použitá v prípade pokusu o zdiskreditovanie príslušníkov mestskej polície alebo pri nepravdivom opise ich štandardného zákroku.

 

30.06.2022 – ŠTVRTOK :

Operátor kamerového systému mestskej polície dve hodiny po polnoci spozoroval na Svätoplukovom námestí muža, ktorý vykonával malú potrebu do vody vo fontáne a neskôr odchádzal preč. Operátor jeho odchod monitoroval kamerami a rádiostanicou navigoval vyslanú motohliadku, ktorá sa ho pokúšala v uliciach mesta nájsť a zadržať. Muž tesne pred príchodom hliadky na Mostnej ulici vošiel do jednej z prevádzok, avšak príslušníci podľa prevzatého popisu v prevádzke muža našli a vyzvali ho, aby išiel s nimi von, kde priestupok doriešili. Za znečisťovanie verejného priestranstva bola tridsaťštyriročnému Bratislavčanovi uložená bloková pokuta, ktorú zaplatil na mieste. V začiatkoch ranných hodín bolo znečistenie fontány nahlásené zodpovednému pracovníkovi Mestského úradu v Nitre.  

 

V popoludňajších hodinách príslušník operačného centra mestskej polície prijal oznam od občanov o dyme, ktorý sa šíril zo zalesneného porastu na kopci Borina. Podnet vyslal preveriť motorizovanú hliadku, tá na Borine spozorovala dym, ktorý ju doviedol na miesto ložiska požiaru. Tam sa nachádzala skupinka šiestich maloletých detí, z ktorých štrnásťročný chlapec z Nitry sa priznal, že neúmyselne založil požiar, keď, podľa jeho slov, si zapaľoval ohník a ten nekontrolovateľne prerástol do požiaru. Maloletí, jeden z obce Nitrianske Hrnčiarovce, druhý zo Štitár, ostatní z Nitry, sa aj aktívne snažili eskalujúci lesný požiar uhasiť, utekali k najbližšiemu zdroju nabrať do fľašiek vodu, ale aj po opakovaných pokusoch bolo takéto neodborné hasenie nedostatočné a márne. Rozrastajúci požiar uhasil až privolaný výjazd hasičov, jednému z príslušníkov sa po niekoľkých pokusoch podarilo zahasiť všetky ložiská rozrastajúceho ohňa v suchom lesnom poraste. So zákonným zástupcom, pôvodcu požiaru, jeho matkou, mestskí policajti vykonali pohovor. Škody na zdraví maloletých, ani nikoho z návštevníkov Boriny, nevznikli žiadne, ukončenie zásahu sa pretiahlo do neskorších večerných hodín. Vec si prevzali príslušníci Hasičského a záchranného zboru SR.

 

Hliadka mestskej polície počas kontroly verejného poriadku na sídlisku Klokočina vo večerných hodinách zistila na ulici Pavla Straussa uprostred vozovky vydutý a prasknutý asfaltový koberec zdvihnutý do výšky približne 20 – 30 cm. Keďže dôvodne hrozilo poškodenie prechádzajúcich motorových vozidiel, ale aj iných, nemotorizovaných  účastníkov cestnej premávky, mestskí policajti označili tento potenciálne nebezpečný cestný úsek vymedzovacou páskou a o zistení informovali nitrianske mestské služby za účelom odstránenia poruchy.

 

Vo večerných hodinách príslušník operačného centra mestskej polície prijal oznam občana o chlapcovi, ktorý na Párovskej ulici opakovane leží, vstáva a padá na zem medzi zaparkovanými motorovými vozidlami. Na miesto vyslal podnet preveriť motorizovanú hliadku, tá na ulici medzi autami zistila sedemnásťročného mladistvého z mestskej časti Dražovce, ktorý bol zjavne pod vplyvom alkoholu, čo sa dalo identifikovať podľa všeobecne známych vonkajších symptómov. Mladistvého bez použitia donucovacích prostriedkov predviedli na útvar mestskej polície, kde ho podrobili dychovej skúške na prítomnosť alkoholu. Prístroj ukázal hodnotu v prepočte rovných 2 promile alkoholu (0,96 mg/l vydychovaného vzduchu). Príslušníci telefonicky informovali zákonného zástupcu mladistvého, jeho matku, o stave jej syna a vyzvali ju, aby sa dostavila na útvar a prevzala si svoje dieťa. Zároveň ju informovali o oznámení správneho deliktu jej syna na príslušný sociálny útvar mestského úradu o porušení zákazu konzumácie alkoholu osobám mladším ako 18 rokov. 

 

01.07.2022 – PIATOK :

V ranných hodinách hliadka mestskej polície preverovala oznam o poškodení meča na ulici Štefánikova trieda na centrálnej pešej zóne. Mestskí policajti zistili, že meč je poškodený a odlomený leží na dlažbe. Na mieste sa nachádzal aj vodič vozidla Fiat Ducato, ktorým do známej nitrianskej atrakcie narazil, pričom prišlo k jej devastačnému poškodeniu. Na miesto sa dostavila aj privolaná hliadka Policajného zboru  SR, ktorá si vec prevzala na doriešenie.

 

Príslušník operačného centra vo večerných hodinách na budove mestskej polície prijal oznam primátora mesta o krádeži mobilného telefónu a kabelky s dokladmi jeho manželky, ku ktorej malo prísť na nitrianskom kúpalisku. Keďže  vo svojom  mobilnom telefóne mal nainštalovanú aplikáciu, ktorá ukazuje polohu mobilného telefónu, mestskí policajti sa podľa nej spoločne s ním presunuli do mestskej časti Dražovce na ulicu Jána Zelenáka. Na aplikáciou udanej presnej adrese poskytla pri hľadaní osoby páchateľa krádeže aj druhá motohliadka mestskej polície, ktorá vykonávala v Dražovciach štandardnú kontrolu dodržiavania verejného poriadku. Oslovené osoby z miestnej komunity popierali, že by sa u nich mali nachádzať odcudzené predmety a mali tendenciu z adresy odchádzať preč do svojich obydlí. Pri ich odchode z miesta však spomenutá aplikácia signalizovala, že odcudzený mobil je v pohybe presne v smere odchádzajúcich osôb. Z tohto dôvodu mestskí policajti osoby zastavili, nedovolili im z miesta odísť a rázne ich  vyzvali na vydanie mobilného telefónu. Jedna zo žien v skupinke, osemnásťročná žena z Vinodolu, v súčasnosti v bývajúca Dražovciach, výzvu uposlúchla a odcudzený mobilný telefón príslušníkom vydala. Na otázku mestských policajtov, kde sa nachádza aj kabelka s dokladmi, podozrivá spočiatku uvádzala, že o žiadnej kabelke nič nevie a mobil iba našla. Po ďalšom pohovore žena po chvíli priniesla aj kabelku s dokladmi a platobnými kartami, ale už bez finančnej hotovosti. Poškodený predmety opoznal a uviedol, že veci patria jeho manželke. Ich majetková príslušnosť bola zjavná aj z údajov osobných dokladov v kabelke. Na miesto bola privolaná hliadka PZ SR, ktorá si celú vec prevzala na doriešenie pre dôvodné podozrenie zo spáchania trestného činu.

 

Vo večerných hodinách hliadka mestskej polície počas kontroly verejného poriadku v uliciach sídliska Klokočina zistila na Murániho ulici nezabezpečené osobné motorové vozidlo, ktoré malo otvorené okno na spolujazdcovej strane a stalo sa tak potenciálnym objektom pre rôznu trestnú činnosť. Operačný príslušník zistil totožnosť i telefonický kontakt držiteľa vozidla a vyzval ho, aby sa k svojmu autu dostavil a zabezpečil ho proti odcudzeniu. Ten výzve vyhovel, vozidlo si skontroloval, a po vyhlásení, že nie je poškodené, ani nič z neho nie je odcudzené, si vozidlo od mestských policajtov prevzal a po poďakovaní ho riadne uzamkol.

 

02.07.2022 – SOBOTA :

Hliadky mestskej polície kontrolovali dodržiavanie verejného poriadku v okolí nitrianskeho amfiteátru počas  koncertu hudobnej skupiny IMT Smile. Počas vystúpenia alebo po ňom neboli zaregistrované výraznejšie porušenia verejného poriadku.

 

03.07.2022 - NEDEĽA:

V popoludňajších hodinách príslušníci mestskej polície počas hliadkovania spozorovali horieť malú smetnú nádobu na Štúrovej ulici na zastávke MHD pri obchodnom centre Prior. Mestskí policajti drobný lokalizovaný požiar uhasili vlastnými silami a prostriedkami a nebolo potrebné na miesto privolávať celý výjazd hasičského zboru. Po zahasení ohňa zistili poškodenie plastu opláštenia smetnej nádoby. Prípad je postúpený na doriešenie a vo veci poškodenia cudzieho majetku ďalej prebieha objasňovanie.

 

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.