Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Vybrané prípady 25. týždeň 2022

Dátum: 01.07.2022
Autor: Mestská polícia mesta Nitra
Vybrané prípady 25. týždeň 2022

Na našej webovej stránke Vám prinášame týždenné prehľady prípadov alebo zásahov príslušníkov Mestskej polície v Nitre. Do tohto prehľadu nezaraďujeme riešenia všetkých priestupkov alebo správnych deliktov, ktoré sme riešili či objasňovali, pretože opis tejto každodennej štandardnej práce by mohol pôsobiť nudným dojmom. Preto sme sa rozhodli v krátkosti opísať iba tie udalosti, ktoré sú o niečo neštandardnejšie, možno zaujímavejšie alebo si myslíme, že by ste o nich vedieť mali.

 

UDALOSTI  – 25. TÝŽDEŇ

 

20.06.2022 – PONDELOK:

Hodinu po poludní príslušník operačného centra mestskej polície prijal telefonický oznam občana o bezvládnej ležiacej osobe na ulici Na čerešňovom vrchu na sídlisku Klokočina. Na miesto bezodkladne vyslal hliadku, tá zistila na zemi ležať staršiu ženu. Po kontrole vitálnych funkcií, ktoré boli stabilizované, príslušníci skontrolovali rozsah možných zranení. Povrchové zranenie nezistili žiadne a keďže žena z neznámych dôvodov nekomunikovala a neuviedla im tak konkrétne zdravotné problémy, vnútorné zranenia sa vylúčiť nedali. Po kontrole vďaka miestnej znalosti príslušníci zistili, že sa jedná o dlhoročnú nitriansku bezdomovkyňu vo veku päťdesiatšesť rokov. Mestskí policajti jej privolali rýchlu zdravotnú pomoc, ktorej posádka si po príchode na miesto ženu prevzalado starostlivosti. 

 

21.06.2022 – UTOROK:

V ranných hodinách hliadka mestskej polície preverovala oznam o ležiacej osobe na Mikovíniho ulici na sídlisku Klokočina. Podnet telefonicky prijal príslušník operačného centra a na miesto vyslal najbližšiu hliadku. Mestskí policajti na označenom mieste zistili staršieho muža z Nitry vo veku šesťdesiatdeväť rokov, ležal na schodoch, na tvári i rukách mal zakrvavené drobné zranenia, podľa rozsahu a mechaniky rán boli spôsobené pravdepodobne pádom na zem a nie cudzím zavinením. Muž bol zjavne otrasený a v šoku, komunikoval, avšak hliadke uviedol, že sa nedokáže postaviť na nohy. Z tohto dôvodu mu mestskí policajti privolali lekársku pomoc, privolaná RZP si seniora prevzala na ďalšie vyšetrenie do nemocnice.

 

Príslušník operačného centra prijal telefonický podnet rozhorčeného občana z Telgártskej ulice v mestskej časti Mlynárce, ktorý oznámil, že mu niekto popísal a poškriabal bočnú fasádu na jeho rodinnom dome. Uviedol, že má podozrenie, že to spravili rómske deti z menovanej ulice. V podnete zároveň žiadal o náhradu škody. Vyslaní mestskí policajti sa presunuli na miesto preveriť oznam, ten bol opodstatnený, fasáda domu oznamovateľa bola poškodená spôsobom, ako opísal. Hliadke následne označil podozrivé deti, ktoré, podľa jeho tvrdenia, škodu spôsobili. Príslušníci vykonali pohovor s matkou a neskôr i s podozrivou maloletou. Tá sa v prítomnosti matky po krátkom rozhovore k spáchaniu skutku priznala a zároveň označila ďalšie dievča, ktoré sa rovnako podieľalo na poškodení predmetného domu. Mestskí policajti vykonali pohovor aj v tejto rodine, za účasti zákonného zástupcu, matky, sa aj druhá maloletá k skutku priznala. Dievčatá boli vo veku sedem a desať rokov. Poškodený občan hliadke mestskej polície uviedol, že presnú kvantifikáciu výšky spôsobenej škody dodá príslušníkom v krátkej dobe, čo je dôležitý obligatórny znak potrebný na správne zadefinovanie skutku. Vec bola postúpená na objasnenie.

 

Príslušník operačného centra v popoludňajších hodinách telefonicky prijal nahlásený výskyt mladého diviaka, ktorý sa pohyboval po Hornozoborskej ulici v mestskej časti Zobor. Na miesto vyslal podnet preveriť motohliadku, tá však na uvedenej ulici, ani v širšom preskúmanom okolí, zviera nespozorovala. Neskôr, vo večerných hodinách, bol opäť hlásený pohyb mladého diviaka, údajne sa niekoľko dní pohybuje aj po uliciach Havrania a Ríbezľová. Vyslaní príslušníci ani po kontrole tejto lokality nezistili mláďa čiernej zveri, vykonali pohovor s tam bývajúcimi občanmi a dali im pokyny a rady, ako sa pri kontakte s divým zvieraťom správať. Diviak podľa svedkov zrejme stratil matku, údajne vybehuje z lesa, postupne stráca plachosť, zvyká si na ľudí a zjavne sa snaží dostať k potrave, ktorú cíti v blízkosti obydlí.  

 

V popoludňajších hodinách príslušník operačného centra prijal viacero sťažností na obťažovanie hlukom z rómskej oslavy na Borovej ulici v mestskej časti Kalvária. Do komunity vyslal sťažnosť preveriť motorizovanú hliadku, tá po pohovore so zodpovednou osobu dosiahla stíšenie hudby. Neskôr, vo večerných hodinách, boli prijaté ďalšie podnety na obťažovanie hlukom z rovnakej adresy a mestskí policajti opäť preverili ich opodstatnenosť. Zistili, že na mieste sa na oslave narodenín nachádza približne stopäťdesiat osôb a zvukové vlny reprodukovanej hudby sa šírili smerom k spodným častiam mestskej časti Kalvária. Opäť dohodli stíšenie hlasitosti hudby a nastavenie reproduktorov smerom do dvora, kde oslava prebiehala a nie smerom von do verejného priestranstva. Oslavujúci tieto oparenie v prítomnosti mestských policajtov okamžite vykonali. Ďalšie sťažnosti na hluk príslušník operačného centra mestskej polície viac nezaznamenal.

 

22.06.2022 – STREDA:

Na poludnie na  ulici Fraňa Mojtu pred miestnou bankovou inštitúciou hliadka mestskej polície preverila oznam o poškodení vozidla. Na mieste sa nachádzal vodič osobného motorového vozidlo Kia Sorento, ktoré malo poškodený disk zadného pravého kolesa. Podľa vyjadrenia vodiča poškodenie vzniklo pri parkovaní,  keď sa pod jeho vozidlom prepadla krajnicová dlažobná kocka a koleso vpadlo do diery o veľkosti približne 50x30x30 cm. Vodič vozidla si následne  privolal aj hliadku policajného zboru, ako uviedol, za účelom zdokumentovania poistnej udalosti. Mestskí policajti na mieste vyhotovili fotodokumentáciu miesta a poškodenie vozovky nahlásili nitrianskym mestským službám na odstránenie.

 

23.06.2022 – ŠTVRTOK :

Mestskí policajti na sídlisku Chrenová na Výstavnej ulici vo večerných hodinách preverovali oznam tridsaťdvaročnej ženy, ktorá uviedla, že ju fyzicky napadol jej o šesť rokov starší životný druh. Podnet telefonicky prijal operačný príslušník a na uvedenú adresu vyslal motorizovanú hliadku. Príslušníci na mieste zistili, že oznam bol opodstatnený, muž po slovnej hádke udrel svoju družku päsťou do oblasti tváre, pričom jej spôsobil pomliaždeninu pod pravým okom a krvavé drobné zranenia na koreni nosa. Do bytu sa spoločne s hliadkou mestskej polície na žiadosť poškodenej dostavil aj jej otec, ktorý ju aj s jej dvomi maloletými deťmi vo veku šesť mesiacov a tri roky odprevadil za asistencie príslušníkov do miesta jej trvalého pobytu na Dlhej ulici. Keďže príslušníci mestskej polície po krátkom objasňovaní nadobudli dôvodné podozrenie, že konanie podozrivého muža môže napĺňať skutkovú podstatu trestného činu týrania blízkej a zverenej osoby, na miesto privolali hliadku policajného zboru, ktorej príslušníci si prípad prevzali na ďalšie objasňovanie.

 

24.06.2022 – PIATOK :

Vo večerných hodinách na ulici Boženy Němcovej v starom meste hliadka mestskej polície zistila kľúče vo dverách zaparkovaného osobného motorového vozidla s breznianskym evidenčným číslom. Vozidlo nejavilo známky násilného vniknutia, ani iného poškodenia. Keďže sa žiadnym spôsobom nepodarilo, ani po zistení totožnosti držiteľa, skontaktovať sa a informovať vodiča o zistených skutočnostiach, mestskí policajti auto uzamkli, kľúče odovzdali na útvare mestskej polície a vodičovi za stieračom nechali odkaz, kde si môže kľúče od vozidla prevziať. Vodič si kľúče prevzal v ten deň neskôr vo večerných hodinách.

 

25.06.2022 – SOBOTA :

Počas kontroly dodržiavania verejného poriadku na exponovanej Mostnej ulici v nočných hodinách príslušníci predvádzali na útvar mestskej polície devätnásťročného muža za účelom zistenia totožnosti. Predvádzanie sa zaobišlo bez zranenia a bez nutnosti použitia niektorého z donucovacích prostriedkov. Na ulici sa muž opakovane dopúšťal priestupku voči verejnému poriadku hrubým správaním, vzbudzoval verejné pohoršenie najmä hlasitými vulgárnymi nadávkami na verejnosti. Po zistení totožnosti mu príslušníci mestskej polície uložili blokovú pokutu a po jej zaplatení ho z útvaru prepustili.  

 

V ranných hodinách účastník kultúrno-spoločenskej akcie Nitriansky Street Food Fest na Svätoplukovom námestí a zároveň majiteľ jedného z predajných stánkov telefonicky oznámil, že zrejme počas noci mu bol do rána vylomený zámok na dverách stánku a odcudzená hotovosť z pokladne vo výške 120,- Eur. Operačný príslušník vyslal na miesto podnet preveriť hliadku, príslušníci po príchode zistili, že aj ďalší stánok mal vylomený zámok. Informovali majiteľa predajného stánku a privolali ho na miesto činu, aby uviedol rozsah poškodenia. Keďže vzniklo dôvodné podozrenie, že konanie zatiaľ neznámeho páchateľa pri oboch stánkoch naplnilo skutkovú podstatu trestného činu, k prípadu privolali hliadku policajného zboru, ktorým vec v zmysle zákona o obecnej polícii vec odovzdali.

 

Príslušník operačného centra mestskej polície prijal telefonický podnet občana zo sídliska Klokočina o tom, že ho vytápa sused z horného poschodia v bytovom dome. Vyslaní príslušníci podnet preverili a zistili, že u oznamovateľa vznikla škoda na zatečených stenách toalety. V spolupráci s operačným zistili totožnosť i telefonický kontakt majiteľa nehnuteľnosti z obce Rabča, ten sa však v súčasnosti nachádzal v zahraničí a nemohol sa dostaviť a poruchu odstrániť. Mestskí policajti sa preto nakontaktovali na jeho priateľku z blízkej obce Jarok, ktorá im byt otvorila a sprístupnila. Príslušníci vstúpili do bytu a vykonali opatrenia, aby zabránili ďalšiemu vytekaniu vody uzavretím ventilu s prívodom vody.

 

Vo večerných hodinách príslušník operačného centra prijal oznam od personálu prevádzky na Štefánikovej triede o tom, že podnapitý zákazník nechce uhradiť účet za konzumáciu a snaží sa z prevádzky odísť. Na miesto bezodkladne vyslal motorizovanú hliadku podnet preveriť a vyriešiť. Príslušníci v prevádzke zabránili mužovi z pohostinstva odísť a po vykonanom pohovore ho vyzvali, aby dlžnú sumu za vypitý alkohol v hotovosti vyrovnal. Muž výzvu mestských policajtov uposlúchol, účet v prítomnosti hliadky zaplatil a následne z prevádzky odišiel. Po zvážení všetkých okolností mestskí policajti zmierlivo vec neriešili ako priestupok.

V priebehu piatka a soboty (24. – 25.6.2022) bolo na mestskú políciu občanmi prinesené alebo príslušníkmi v teréne nájdené spolu desať rôznych predmetov. Jednalo sa o dva mobilné telefóny, peňaženky s dokladmi, dva krát kľúče od vozidiel, samostatný občiansky preukaz, evidenčná známka psa a iné predmety. Do nedele rána sa podarilo zistiť a informovať ôsmich majiteľov nálezov.

 

26.06.2022 - NEDEĽA:

V popoludňajších hodinách príslušník operačného centra mestskej polície prijal telefonický oznam z mestskej časti Párovské Háje, že v kontajneri na plasty pri miestnom kultúrnom dome sa nachádza osie hniezdo. Vyslaná hliadka opodstatnenosť podnetu operačnému príslušníkovi po skontrolovaní kontajnera potvrdila, miesto dočasne opáskovala a vec bude doriešená v nasledujúci pracovný deň s nitrianskymi komunálnymi službami, prípadne štandardne s miestnym spolupracujúcim odborníkom na apidológiu, ktorý sa zaoberá behaviorológiou a etológiou včelstva.

 

Počas kontroly verejného poriadku a dodržiavania dopravných predpisov statickej dopravy v uliciach sídliska Klokočiny mestskí policajti v popoludňajších hodinách zistili na Partizánskej ulici osobné motorové vozidlo, ktoré malo otvorené okno na predných dverách a vodič sa zjavne nenachádzal v blízkosti vozidla. Keďže vozidlo nebolo zabezpečené a mohlo sa stať záujmom potenciálnych páchateľov trestnej činnosti, mestskí policajti v spolupráci s operačným príslušníkom zistili totožnosť a telefonický kontakt na držiteľa otvoreného auta a vyzvali ho , aby sa k svojmu vozidlu dostavil. Ten tak vykonal, vozidlo si skontroloval a po vyhlásení, že nie je poškodené, ani z neho nič nechýba, si auto v prítomnosti mestských policajtov riadne uzamkol a zabezpečil.  

 

Hliadky mestskej polície počas dňa nezaznamenali významnejšie narušenie verejného poriadku v súvislosti s konaním akcií „Detský festival“ a „Nitriansky Street Food Fest“.

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.