Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Vybrané prípady 24. týždeň 2022

Dátum: 24.06.2022
Autor: Mestská polícia mesta Nitra
Vybrané prípady 24. týždeň 2022

Na našej webovej stránke Vám prinášame týždenné prehľady prípadov alebo zásahov príslušníkov Mestskej polície v Nitre. Do tohto prehľadu nezaraďujeme riešenia všetkých priestupkov alebo správnych deliktov, ktoré sme riešili či objasňovali, pretože opis tejto každodennej štandardnej práce by mohol pôsobiť nudným dojmom. Preto sme sa rozhodli v krátkosti opísať iba tie udalosti, ktoré sú o niečo neštandardnejšie, možno zaujímavejšie alebo si myslíme, že by ste o nich vedieť mali.

 

UDALOSTI  – 24. TÝŽDEŇ

 

13.06.2022 – PONDELOK:

V ranných hodinách mestskí policajti počas hliadkovania v centre starého mesta zistili na Kúpeľnej ulici nezabezpečené zaparkované osobné motorové vozidlo s evidenčným číslo mesta Svidník, ktoré malo otvorené okno. Aby predišli jeho odcudzeniu alebo poškodeniu, operačný príslušník zistil totožnosť i telefonický kontakt držiteľky vozidla a vyzval ju, aby sa dostavila k svojmu autu a riadne ho zabezpečila. Majiteľka z Nitry výzvu uposlúchla, k vozidlu sa dostavila, skontrolovala ho a po vyhlásení, že nie je poškodené, ani nič z neho nechýba, si vozidlo od mestských policajtov prevzala, riadne ho uzamkla a na záver poďakovala.

 

14.06.2022 – UTOROK:

Mestskí policajti v ranných hodinách poskytli súčinnosť pracovníkom Slovenského plynárenského podniku pri oprave havarijného stavu spôsobeného únikom plynu na Farskej ulici. Príslušníci počas opravy na inkriminovanom cestnom úseku zabezpečovali bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. Oprava potrubia prebiehala i nasledujúci deň.

 

V popoludňajších hodinách hliadkujúci príslušníci mestskej polície zistili nitrianske osobné motorové vozidlo s otvoreným batožinovým priestorom, ktoré bolo zaparkované na Ďurkovej ulici pri obchode LIDL. Mestskí policajti v spolupráci s operačným príslušníkom zistili totožnosť držiteľa vozidla a na základe predpokladu, že vodič je pravdepodobne v priestoroch obchodu na nákupe, nechali ho zamestnancami Lidlu vyvolať. Predpoklad  sa potvrdil, vodič sa ozval, presunul sa k vozidlu, skontroloval ho a riadne uzamkol. Podľa skonštatovania vodiča vozidlo nevykazovalo známky poškodenia, ani nič z neho nebolo odcudzené.

 

Na telefonický podnet občianky z mestskej časti Orechov dvor sa mestskí policajti v popoludňajších hodinách presunuli do tejto lokality, aby preverili reálnosť obáv miestnych matiek o zdravie detí, ktoré mal ohrozovať túlavý pes. Vyslaní príslušníci počas kontroly na mieste zistili túlavého čierneho kríženca, ktorý sa v lokalite zdržiaval a obťažoval tam bývajúcu komunitu. Sebavedomý pes stredného vzrastu mohol byť potenciálnou hrozbou pre deti i dospelých, preto ho mestskí policajti odchytili a odovzdali privolanému zmluvnému veterinárovi, ktorý ho prevzal a ustajnil vo svojich priestoroch. V čase kontroly a ani pri odchyte pes nespôsobil žiadne škody na zdraví.  

 

V neskorších večerných hodinách príslušník operačného centra mestskej polície prijal telefonický podnet o zlomenom konári väčších rozmerov, ktorý zostal visieť na strome. Na označenú ulicu Janka Kráľa vyslal oznam preveriť motorizovanú hliadku, tá zistila, že na strome v niekoľkometrovej výške zostal v korune zakliesnený asi desaťmetrový hrubý konár, ktorý pri páde bol spôsobilý zraniť okoloidúcich. Keďže miesto nebolo frekventované a bolo mimo exponovaných používaných úsekov, mestskí policajti okolie ohradili vymedzovacou páskou a zistené skutočnosti boli v ranných hodinách nahlásené zodpovedným zamestnancom nitrianskych mestských služieb na odstránenie.

 

15.06.2022 – STREDA:

Na Wilsonovom nábreží vo večerných hodinách hliadka mestskej polície počas kontroly verejného poriadku zistila nitrianske osobné motorové vozidlo
s otvoreným zadným oknom. Keďže v tomto čase na relatívne menej frekventovanom parkovisku mohlo byť terčom záujmu potenciálnych páchateľov, mestskí policajti v spolupráci s operačným príslušníkom zistili totožnosť i telefonický kontakt majiteľky vozidla. Po viacerých pokusoch o skontaktovanie sa približne po hodine majiteľka auta dostavila na parkovisko, vozidlo si skontrolovala a po skonštatovaní, že je v poriadku a nepoškodené, si svoje auto riadne uzamkla a hliadke poďakovala.

 

Vo večerných hodinách mestskí policajti na ulici Janka Kráľa preverovali oznam občana o nehybne ležiacom staršom mužovi pri prevádzke Trafačka. Podnet prijal operačný príslušník a na miesto vyslal motohliadku skontrolovať, či je podnet opodstatnený. Po príchode príslušníci našli na terase prevádzky ležať muža, ktorý bol zjavne pod vplyvom vypitého množstva alkoholu, čo indikovali všeobecne známe vonkajšie medicínske príznaky. Túto skutočnosť potvrdili i prítomní okolostojaci občania. Príslušníci mužovi skontrolovali základné životné funkcie, tie boli stabilizované, preto muža prebrali a snažili sa skonsolidovať jeho stav aspoň do tej miery, aby dokázal komunikovať a bol priestorovo orientovaný. Päťdesiatpäťročný muž z Janíkoviec odmietol ošetrenie lekárom, napriek artikulačným problémom vyhlásil, že je v poriadku. Hliadka ho zmierlivo doriešila za budenie verejného pohoršenia napomenutím, po čom Janíkovčan prevádzku opustil. Približne o tri hodiny neskôr operačný príslušník opäť prijal oznámenie o ležiacom mužovi na rovnakej ulici, tento krát nie na terase, ale na lavičke. Na miesto vyslal preveriť podnet nočnú hliadku, tá zistila na lavičke tohto istého muža, ktorý bol ešte v horšom zdravotnom stave, celú tvár mal zaliatu zvratkami a vydával chrčivé zvuky. Z obavy, aby sa nezadusil zvratkami, ho uložili do stabilizovanej polohy a telefonicky privolali sanitku rýchlej zdravotnej pomoci, ktorej posádka muža previezla do Fakultnej nemocnice v Nitre. Na požiadanie posádky sanitky vykonal jeden z príslušníkov počas prevozu asistenciu. V sanitke neprišlo k žiadnej nečakanej udalosti.

 

16.06.2022 – ŠTVRTOK :

V popoludňajších hodinách mestskí policajti počas hliadkovania v uliciach sídliska Klokočina zistili nezabezpečené zaparkované osobné motorové vozidlo na Novomeského ulici, ktoré malo otvorené okno na vodičovej strane. Príslušník operačného centra zistil totožnosť  držiteľa vozidla, ktorého zasahujúci mestskí policajti oslovili v mieste bydliska a informovali ho o zistenej skutočnosti. Ten na miesto vyslal svojho dospelého syna, ktorý vozidlo v prítomnosti príslušníkov skontroloval a uviedol, že je v poriadku, nepoškodené a nič z neho nie je odcudzené. Po prevzatí poďakoval a vozidlo riadne zabezpečil.

 

Hliadka mestskej polície na žiadosť  policajného zboru  vo večerných hodinách na Cabajskej ulici v Nitre poskytovala súčinnosť orgánom činným v trestnom konaní so statusom nezúčastnenej osoby pri prehliadke podozrivých osôb a motorového vozidla v prípade podozrenia z drogovej trestnej činnosti.

 

V nočných hodinách hliadka mestskej polície preverovala oznam o rušení nočného kľudu v mestskej časti Kynek na Medovkovej ulici. Rozhorčení občania sa sťažovali na hluk, ktorý je údajne spôsobovaný uhlovou brúskou. Operačný príslušník na miesto vyslal motorizovanú hliadku, tá zistila, že telefonické sťažnosti občanov boli oprávnené, pretože v rozostavanom dome našli troch mužov, ktorí stále pracovali a spôsobovali značný hluk elektrickými pracovnými nástrojmi.  Muži sa mestským policajtom za spôsobený hluk ospravedlňovali a na obhajobu svojho konania uviedli, že sú si vedomí, že pracujú po 22:00 hodine, ale pre nepriazeň počasia v poobedných hodinách nemohli pracovať, zdržal ich dážď a podľa ich vysvetlenia bolo potrebné vytvoriť a dokončiť dilatačné škáry na budovanej betónovej komunikácii, aby plocha nepraskala. Príslušníkom uviedli, že už dokončovacie práce prevádzať nebudú, v prítomnosti hliadky upratali pracovné nástroje a v čase odchodu hliadky bol na mieste pokoj. Muži boli po zohľadnení všetkých faktorov za spáchaný priestupok doriešený zmierlivo napomenutím.

 

17.06.2022 – PIATOK :

V neskorých večerných hodinách sa na útvar mestskej polície dostavila občianka a operačnému príslušníkovi odovzdala nájdenú platobnú kartu VÚB, ktorú našla na Svätoplukovom námestí. O náleze bol spísaný úradný záznam, kartu mestskí policajti odovzdali v pobočke príslušnej banky.

 

18.06.2022 – SOBOTA :

Počas hliadkovania v nočných uliciach starého mesta príslušníkom v motohliadke neznáma osoba odovzdala nájdenú pánsku peňaženku s osobnými dokladmi, kartami rôzneho druhu a finančnou hotovosťou 133,- €. Operačný príslušník mestskej polície prostredníctvom sociálnej  siete zistil totožnosť i kontakt majiteľa  a informoval ho o náleze a možnosti prevzatia na útvare mestskej polície na Cintorínskej ulici. Tridsaťdeväťročný majiteľ z Nitry si neskôr svoj majetok v poriadku prevzal.  

 

V nočných hodinách počas kontroly verejného poriadku si hliadka mestskej polície na Kmeťkovej ulici pred prevádzkou Tullum všimla muža, ktorý zjavne stratil vedomie, odpadol a zostal ležať na zemi. Mestskí policajti rozpoznali príznaky epileptického záchvatu, preto mu poskytli adekvátnu prvú pomoc a privolali záchrannú službu, ktorá si osobu prevzala na ošetrenie do nemocnice. Počas týchto úkonov a v zdravotnom stave, v akom bol muž,  nebolo možné zistiť jeho totožnosť.

 

Mestskí policajti zasahovali v nočných, už v takmer ranných, hodinách pred jednou z prevádzok na Mostnej ulici, kde spozorovali fyzický konflikt dvoch mužov. Okamžitým zákrokom im zabránili pokračovať v ďalšom protiprávnom konaní, zistili ich totožnosť a začali skutok na mieste objasňovať. Mestskí policajti zistili, že konflikt vznikol z dôvodu krádeže prsteňa, ktorého hodnota presahovala hodnotu spôsobenej škody nad 266,-€, čo je jeden z obligatórnych znakov trestného činu. Pre dôvodné podozrenie, že prvotným konaním bol spáchaný trestný čin, na miesto privolali hliadku policajného zboru, príslušníci ktorého si celý prípad, i oboch aktérov, dvadsaťjedenročného muža z mestskej časti Dražovce a dvadsaťpäťročného muža zo sídliska Klokočina, prevzali na ďalšie objasňovanie.  

 

19.06.2022 - NEDEĽA:

V nočných hodinách tri hodiny po polnoci operátor kamerového systému na monitoroch spozoroval na Svätoplukovom námestí konflikt viacerých osôb. Operačný príslušník podľa jeho usmernení na miesto vyslal motorizovanú hliadku, ktorá svojim zásahom zabránila mužom pokračovať v protiprávnom konaní. Mladý muž, ktorý bol hlavným aktérom konfliktu, nedokázal zasahujúcim mestským policajtom hodnoverným spôsobom preukázať svoju totožnosť ani po predchádzajúcom poskytnutí súčinnosti. Z tohto dôvodu bol predvedený na útvar mestskej polície bez nutnosti použitia donucovacích prostriedkov. Neskôr mestskí policajti zistili, že sa jedná o osemnásťročného mladíka z Ukrajiny. Za priestupok proti občianskemu spolunažívaniu, ktoré sa prejavilo hrubý správaním, bol mladý Ukrajinec doriešený v zmysle zákona o priestupkoch.

 

V neskorších večerných hodinách príslušník operačného centra mestskej polície prijal telefonický oznam o napadnutom zamestnancovi Charity na Štúrovej ulici jedným z miestnych bezdomovcov. Na miesto okamžite vyslal hliadku, ktorá podnet začala preverovať. Na terase v areáli Charity zistili skupinu bezdomovcov, prostredníctvom jedného z nich bol ohlásený oznamovateľ skutku, zamestnanec Charity vo veku štyridsaťtri rokov. Ten vyšiel z budovy celý od krvi, silno krvácal z nosa, mal zaschnutú krv na perách, krvnú podliatinu pod ľavým okom, viacero modrín a odrenín v oblasti tváre a povrchové rany na lakti a kolene. Po príchode poškodeného a krátkom vypočutí o tom, čo sa stalo, hliadka privolala na miesto rýchlu zdravotnú pomoc na ošetrenie rán zraneného zamestnanca Charity a pokračovala ďalej v objasňovaní skutku. Poškodený mestským policajtom označil neďaleko stojaceho, ktorý ho napadol a spôsobil mu uvedené zranenia. Podozrivého muža príslušníci okamžite stotožnili a vyzvali ho, aby zotrval na mieste. Tridsaťšesťročný bezdomovec sa priznal, že prišlo ku konfliktu medzi ním a poškodeným údajne z tohto dôvodu, pretože si chcel zaliať vriacou vodou jedlo, no zamestnanec Charity mu to nedovolil a snažil sa ho z Charity vykázať, pretože má vstup do budovy zakázaný. Priznal sa, že poškodeného viac krát udrel do oblasti tváre, následkom čoho oznamovateľ aj spadol na zem. Zranený zamestnanec potvrdil jeho verziu a trval na podaní trestného oznámenia na agresívneho bezdomovca, preto prostredníctvom operačného príslušníka bola na miesto privolaná hliadka policajného zboru. S oboma aktérmi skutku mestskí policajti zotrvali na mieste až do príchodu posádky sanitky RZP i hliadky PZ, ktorým po odovzdaní a prevzatí prípadu neskôr poskytli súčinnosť.  

 

 

 

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.