Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Vybrané prípady 23. týždeň 2022

Dátum: 17.06.2022
Autor: Mestská polícia mesta Nitra
Vybrané prípady 23. týždeň 2022

Na našej webovej stránke Vám prinášame týždenné prehľady prípadov alebo zásahov príslušníkov Mestskej polície v Nitre. Do tohto prehľadu nezaraďujeme riešenia všetkých priestupkov alebo správnych deliktov, ktoré sme riešili či objasňovali, pretože opis tejto každodennej štandardnej práce by mohol pôsobiť nudným dojmom. Preto sme sa rozhodli v krátkosti opísať iba tie udalosti, ktoré sú o niečo neštandardnejšie, možno zaujímavejšie alebo si myslíme, že by ste o nich vedieť mali.

UDALOSTI  – 23. TÝŽDEŇ

 

06.06.2022 – PONDELOK: bez zaznamenanej významnej udalosti

 

07.06.2022 – UTOROK:

V nočných hodinách príslušník operačného centra mestskej polície prijal telefonický oznam občana zo Škultétyho ulice, odkiaľ oznamovateľ nahlásil, že sa vymkol vo vlastnom byte. Vyslaná hliadka sa presunula na udanú adresu a zistila, že oznamovateľ si kľúče nechal v zámku na vonkajšej strane dverí, ktoré sa následne uzamkli a on sa nemohol dostať z bytu. Mestskí policajti  oznamovateľovi byt odomkli, odovzdali mu kľúče a ten sa hliadke poďakoval.

 

08.06.2022 – STREDA:

Hliadka mestskej polície sa v ranných hodinách na pokyn operačného príslušníka presunula do mestskej časti Zobor na Chatársku ulicu, kde preverovali oznam občana o vytopenej kúpeľni. Po príchode na miesto ich čakal oznamovateľ, ktorý uviedol, že jeho sused, ktorý býva v neďalekej nehnuteľnosti, pred odchodom nechal pustenú vodu. Tá tiekla z hadici v jeho záhrade, postupne dotiekla na ich pozemok a presiakla im až do kúpeľne. Oznamovateľ uviedol, že v predmetnej nehnuteľnosti býva starší pán a mal obavy, či sa mu niečo nestalo, keďže v minulosti podobné problémy nenastali. Mestskí policajti sa snažili skontaktovať so susedom oznamovateľa, na adrese im však nikto neotváral, nehnuteľnosť bola riadne uzamknutá a dom bol zabezpečený. V spolupráci s operačným príslušníkom sa hliadke podarilo telefonicky skontaktovať s blízkou osobou seniora, ktorá im uviedla, že ten je hospitalizovaný v nemocnici. Oznamovateľ neskôr mestským policajtom ukázal spôsobenú škodu v ich vytopenej kúpeľni a skonštatoval, že škoda bude zjavne prevyšovať 266,- €, čo je hranica, kedy majetkový delikt prestáva mať atribúty priestupku a stáva sa trestným činom. Z tohto dôvodu bola na miesto privolá hliadka policajného zboru, ktorá si vec prevzala na ďalšie riešenie.

V popoludňajších hodinách príslušník operačného centra mestskej polície prijal oznam o vytopených uliciach v novej obytnej časti Janíkoviec. Vyslaná hliadka preverila v tejto mestskej časti stav ulíc, skonštatovala, že veľké časti pozemných komunikácií sú po búrke zaplavené dažďovou vodou a nánosom bahna z priľahlých rolí. Zistené skutočnosti hliadka nahlásila zodpovedným osobám mestského úradu.

 

09.06.2022 – ŠTVRTOK :

Vo večerných hodinách príslušník operačného centra mestskej polície prijal telefonický oznam občana, že „...sa presúva z Dražoviec so synom a ten videl na Zobore nad Liečebným ústavom medveďa“. Z jeho nahlásenia logicky vyplývalo, že jeho syn je už s ním vo vozidle, preto ho operačný požiadal, aby udalosť nahlásil aj na linku 158 alebo 112 a dispečingu presne uviedol miesto výskytu medveďa, prípadne jeho približnú veľkosť a smer pohybu. Neskôr, pri spätnom volaní oznamovateľovi z dôvodu zistenia aktuálnych informácií o mieste videnia zvieraťa, oznamovateľ uviedol, že je pri Liečebnom ústave a príslušníci policajného zboru mu prikázali z motorového vozidla nevystupovať. Medveď v ten večer opätovne nebol spozorovaný. V nasledujúci deň v ranných hodinách príslušník operačného centra udalosť nahlásil na miestne príslušný poľovný zväz kompetentnej osobe.

 

10.06.2022 – PIATOK :

V neskorých nočných hodinách operátor kamerového systému mestskej polície spozoroval na monitoroch intenzívne prenasledovanie unikajúceho motorového vozidla SUV tmavej farby niekoľkými motorizovanými hliadkami policajného zboru. Vodič tmavého SUV bol prenasledovaný na Štúrovej ulici pri križovatke s Bernolákovou, pokračovanie po Hollého na Klokočinu, Hviezdoslavova trieda, Kmeťova smer Na Hôrku, po Kmeťovej okolo skateparku, na Mlynárce, znovu po Štúrovej, Párovskej, Vodnej, Janka Kráľa,  znovu na Hollého, späť na Štúrovu ulicu. Napriek odstavenému vozidlu PZ SR na hlavnej križovatke páchateľ cez ňu prešiel, pokus hliadok obkľúčiť vodiča na Triede A. Hlinku. Kamerovému záznamu mestskej polície sa unikajúce vozidlo stratilo pri úniku na Chrenovskú ulicu alebo Zlatomoraveckú cestu. Vozidlo priebežne intenzívne prenasledovalo päť motorizovaných hliadok, ďalšie tri sa mu snažili nadbiehať a blokovať cestu. Na druhý deň hliadka mestskej polície zistila prenasledované vozidlo odstavené v protismere na Chrenovskej ulici na zastávke MHD pri Brezovom háji.

V popoludňajších hodinách príslušník operačného centra prijal telefonický oznam občana o spadnutom konári v mestskom parku. Vyslaná hliadka na mieste zistila veľký, približne dvadsať metrov dlhý, konár, ktorý spadol na odpočinkovú lavičku, čím ju výrazne poškodil. Pri tejto udalosti nikto nebol zranený a nevznikli ani iné škody na majetku mesta či občanov. Mestskí policajti na miesto privolali výjazd hasičov, tí konár spílili a uložili na voľné miesto. Vec bola nahlásená kompetentnej osobe mestského úradu.

Vo večerných hodinách neskôr mestskí policajti počas hliadkovania zistili ďalší nalomený veľký konár na strome, tentokrát v areáli mestského cintorína na Cintorínskej ulici. Ten zostal visieť vo výške približne štyri metre nad zemou a svojimi rozmermi i hmotnosťou bol spôsobilý byť potenciálnou hrozbou pre všetkých okoloidúcich návštevníkov cintorína, prípadne mohol pádom na náhrobné kamene spôsobiť nemalé hmotné škody. Aj v tomto prípade mestskí policajti privolali na miesto výjazd hasičov, ktorí svojou technikou a vybavením konár bezpečne odpílili, zniesli z koruny stromu dolu, spíli na prenosné časti a uložili na voľné miesto. Aj v tomto prípade bola vec nahlásená kompetentnej osobe Mestského úradu v Nitre.  

 

11.06.2022 – SOBOTA :

Mestskí policajti vo večerných hodinách počas kontroly verejného poriadku v uliciach sídliska Klokočina preverovali telefonický oznam o skupinke mladých ľudí na Popradskej ulici v areáli skateparku, ktorí údajne konzumujú alkohol.  Príslušníci pri kontrole zistili zjavne neplnoleté dievča pod vplyvom alkoholu, čo bolo evidentné podľa všeobecne známych vonkajších medicínskych príznakov. Dievča nemalo pri sebe žiaden doklad totožnosti a keďže bola zjavne vo fáze ťažkej opitosti, nedokázalo racionálne odpovedať na otázky príslušníkov, malo problémy s komunikáciou i koordináciou pohybov. Viackrát opakovalo, že ju opustil priateľ a preto vypila väčšie množstvo alkoholu. Na mieste sa nachádzali mladiství chlapci, ktorí hliadke uviedli, že dievča videli viac krát spadnúť, pričom si udrela hlavu, zranila obe kolená a lakte. Po prehliadke dievčaťa príslušníci zistili viaceré drobné krvavé zranenia na oboch končatinách, na hlave nespozorovali vonkajšie zranenia žiadne. Dievča však, zrejme vplyvom alkoholu a prežívaného stresu z rozchodu, vytrvalo odmietalo mestským policajtom uviesť svoje osobné údaje, okrem informácie, že má trinásť rokov. Rovnako vytrvalo odmietalo ponúkané lekárske ošetrenie. Keďže maloletá aj po predošlom poskytnutí súčinnosti  odmietala preukázať svoju totožnosť, mestskí policajti ju predviedli na útvar mestskej polície za účelom zistenia totožnosti. Dievča bolo ochotné ísť do vozidla dobrovoľne, nebolo však toho fyzicky schopné pre skonzumované množstvo alkoholu, preto ju museli obaja príslušníci podopierať z oboch strán, aby nespadla a znovu sa nezranila. Počas presunu na útvar sa zdravotný stav maloletej náhle zhoršil, prestala komunikovať a začala strácať vedomie. Z tohto dôvodu mestskí policajti maloletú zaviezli rovno do nitrianskej fakultnej nemocnice na detské urgentné oddelenie. Počas čakania na príchod zdravotných  sestier maloletej prišlo nevoľno, začala zvracať krv, pričom znečistila aj služobné vozidlo. Keďže opäť strácala vedomie a nedokázala ani sedieť, príslušníci ju uložili do stabilizovanej polohy a kontrolovali jej vitálne funkcie až do príchodu zdravotníkov, ktorí si ju prevzali na ošetrenie. Zdravotným sestrám mestskí policajti ešte poskytli súčinnosť pri uložení dievčaťa na prenosné ležadlo. Zdravotné sestry uviedli, že maloletá bude hospitalizovaná na detskom oddelení JIS. Zdravotníci maloletému trinásťročnému dievčaťu z Nitry pri vyšetrení namerali takmer 3 promile alkoholu v krvi. Prípad je z dôvodu porušenia  ustanovenia §2 ods.2 písm. a) zákona č. 219/1996 o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov postúpený a rodičom maloletej hrozí od obci uloženie blokovej pokuty.  

 

12.06.2022 - NEDEĽA:

Tri hodiny po polnoci sa na pokyn operačného príslušníka hliadka mestskej polície presunula na ulicu Na Vŕšku. Oznamovateľ v telefonickom podnete operačnému uviedol, že predajňa Večierka na spomenutej ulici je otvorená a prázdna. Vyslaní príslušníci prevádzku skontrolovali a zistili, že nie je uzamknutá, dvere neniesli známky vlámania či poškodenia a personál sa v nej nenachádzal, keďže nikto nereagoval na hlasné volanie hliadky v priestorovo pomerne malej prevádzke. Príslušníci preverili aj okolie prevádzky, nikto podozrivý, či prípadný zamestnanec prevádzky sa v blízkosti nenachádzal.  Následne mestskí policajti vstúpili do interných priestorov Večierky, aby sa presvedčili, či sa vo vnútri nenachádza zranená osoba, prípadne či neexistuje určitý dôvod na okamžitý zásah, napríklad požiar, únik plynu a podobne. Po vstupe do predajne sa spustil zvukový alarm. Príslušníci skontrolovali všetky priestory predajne, nikto sa v nej nenachádzal. Na vstupných dverách mestskí policajti zistili telefonický kontakt na majiteľa predajne, ktorého o  situácii informovali a vyzvali ho, aby sa dostavil do prevádzky, skontroloval rozsah prípadných materiálnych škôd a prevádzku si uzamkol. Ten na miesto privolal svojho rodinného príslušníka, ktorý sa k Večierke dostavil v krátkej chvíli. Po príchode a krátkej kontrole hliadku informoval, že predajňa je monitorovaná kamerovým systémom, ktorý zachytil, ako neznámy muž štyridsaťpäť minút po polnoci vnikol bez násilia do predajne a odcudzil z nej finančnú hotovosť. Tento záznam príslušníkom mestskej polície aj ukázal. Po tomto zistení si pre podozrenie zo spáchania trestného činu prevádzkar do predajne privolal hliadku policajného zboru. Príslušníci PZ SR si po príchode prípad prevzali na ďalšie objasňovanie.      

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.