Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Vybrané prípady 22. týždeň 2022

Dátum: 10.06.2022
Autor: Mestská polícia mesta Nitra
Vybrané prípady 22. týždeň 2022

Na našej webovej stránke Vám prinášame týždenné prehľady prípadov alebo zásahov príslušníkov Mestskej polície v Nitre. Do tohto prehľadu nezaraďujeme riešenia všetkých priestupkov alebo správnych deliktov, ktoré sme riešili či objasňovali, pretože opis tejto každodennej štandardnej práce by mohol pôsobiť nudným dojmom. Preto sme sa rozhodli v krátkosti opísať iba tie udalosti, ktoré sú o niečo neštandardnejšie, možno zaujímavejšie alebo si myslíme, že by ste o nich vedieť mali.

 

UDALOSTI  – 22. TÝŽDEŇ

 

30.05.2022 – PONDELOK:

Na žiadosť posádky rýchlej zdravotnej pomoci sa hliadka mestskej polície presunula na Novozámockú ulicu, kde záchranári ošetrovali zraneného cyklistu. Po jeho ošetrení a prevoze do nemocnice bicykel zostal na mieste. Vyslaní príslušníci mestskej polície bicykel prevzali a preniesli ho na útvar mestskej polície, o čom spísali úradný záznam. Pri neskoršom pokuse skontaktovať sa so zraneným za účelom odovzdania bicykla príslušník operačného centra mestskej polície zistil, že zrazený muž v nemocnici zraneniam podľahol.

V popoludňajších hodinách hliadku mestskej polície oslovil nitriansky občan s informáciou, že pred jednou z prevádzok na Podzámskej ulici našiel čiernu tašku. Príslušníci nález prevzali a po preskúmaní nálezu zistili, že v taške sa nachádza notebook s príslušenstvom a rôzna písomná dokumentácia s konkrétnym menom. Príslušník operačného centra podľa tejto informácie zistil totožnosť i telefonický kontakt na štyridsaťdvaročnú majiteľku nálezu z Nitry a vyzval ju, aby si svoj majetok prevzala. Tá tak neskôr urobila a notebook si vyzdvihla na útvare mestskej polície na Cintorínskej ulici.

 

31.05.2022 – UTOROK:

Hliadka mestskej polície vo večerných hodinách počas kontroly verejného poriadku v uliciach sídliska Klokočina na Petzwalovej ulici zistila otvorené okno na zaparkovanom osobnom motorovom vozidle. Príslušník operačného centra mestskej polície zistil totožnosť i telefonický kontakt na držiteľa auta a vyzval ho, aby sa dostavil na parkovisku a vozidlo si zabezpečil. Ten výzve vyhovel, prišiel  na miesto, vozidlo si skontroloval a po vyhlásení, že nie je poškodené, ani z neho nič nechýba, si svoje auto riadne uzamkol.

 

01.06.2022 – STREDA:

V ranných hodinách operačný príslušník prijal oznam o túlavom psovi, ktorý sa pohyboval v okolí autobusovej a železničnej stanici. Na miesto vyslal hliadku, príslušníci psa našli na Staničnej ulici a odchytili ho. Pri tomto úkone bol zranený jeden zo zasahujúcich príslušníkov, pretože pes ho pri odchyte pohrýzol do ruky. Túlavého psa neskôr hliadka odovzdala zmluvnému veterinárovi, ktorý ho prevzal a ustajnil. 

Príslušník operačného centra mestskej polície v nočných hodinách prijal telefonickú žiadosť občana, ktorý požiadal o sprístupnenie objektu bývalých kasární pod Zoborom. Uviedol, že z jeho odstaveného stavebného mechanizmu mu bola odcudzená nafta a na miesto činu ide on a tiež privolaná hliadka policajného zboru. Mestskí policajti objekt sprístupnili a zároveň na žiadosť policajného zboru im poskytli súčinnosť pri kontrole objektu a zabezpečenia, aby sa páchateľ, ak by sa ešte prípadne nachádzal v priestoroch kasární, z objektu neodišiel. Príslušníci mestskej polície zotrvali pri bráne kasární a hliadka PZ SR opakovane preverila objekt. Prípad krádeže pohonných hmôt prevzali príslušníci policajného zboru a ďalej sa objasňuje. 

 

02.06.2022 – ŠTVRTOK :

Hodinu po poludní príslušník operačného centra prevzal podnet od občanov o túlavom psovi, ktorý sa pohybuje po mestskej časti Párovce. Vyslaní príslušníci psa na Párovskej ulici našli a podarilo sa im ho bez zranenia odchytiť vlastnými silami a prostriedkami. Odchyteného psa, čierneho kríženca bez známky, príslušníci neskôr odovzdali privolanému zmluvnému veterinárovi, ktorý psa prevzal a ustajnil vo svojom zariadení.

Počas kontroly verejného poriadku a predpisov statickej dopravy v uliciach sídliska Klokočina hliadka mestskej polície na Zvolenskej ulici vo večerných hodinách zistila otvorené osobné motorové vozidlo. Po spolupráci s operačným príslušníkom zistili totožnosť a telefonický kontakt držiteľa vozidla, informovali ho o zistených skutočnostiach a vyzvali ho, aby sa dostavil k svojmu autu riadne ho uzamknúť a zabezpečiť ho proti odcudzeniu. Ten sa okamžite k svojmu autu dostavil a po kontrole vyhlásil, že jeho vozidlo je v poriadku, nič  nie je poškodené, ani odcudzené. Hliadke poďakoval a auto si uzamkol.

 

03.06.2022 – PIATOK :

Príslušníci mestskej polície počas hliadkovania na Staničnej ulici v dopoludňajších hodinách spozorovali staršiu ženu, ktorá spadla na zem. Mestskí policajti zastavili svoje motorové vozidlo a chceli seniorke poskytnúť prvú pomoc, ak to bude potrebné. Žena z Nitry vo veku sedemdesiattri rokov hliadke uviedla, že je v poriadku, ako dôvod spadnutia uviedla, že jej prišlo nevoľno od tepla, zakrútila sa jej hlava a spadla na zem. Príslušníci skontrolovali jej vitálne funkcie, ktoré boli stabilizované, seniorka nemala žiadne vonkajšie zranenia, podľa videného mechanizmu pádu vnútorné zranenia pravdepodobne nehrozili. Napriek tomu jej ponúkli privolať na miesto rýchlu zdravotnú pomoc, tú však žena odmietla. Poskytli jej pitný režim a po celkovom skonsolidovaní a oddýchnutí jej pomohli bezpečne sa presunúť do miesta bydliska na Kostolnej ulici.

Hliadka mestskej polície na Novomeského ulici na sídlisku Klokočina vo večerných hodinách zistila osobné motorové vozidlo s trnavským evidenčným číslom, ktoré malo otvorené okno na zadných dverách. Príslušník operačného centra mestskej polície zistil totožnosť i telefonický kontakt na držiteľa vozidla a vyzval ho, aby sa dostavil na parkovisku a auto si zabezpečil. Tridsaťpäťročný vodič z obce Vlčkovce výzve vyhovel, prišiel  na miesto, vozidlo si skontroloval a po vyhlásení, že nie je poškodené, ani z neho nič nechýba, si svoje auto riadne zabezpečil.

 

04.06.2022 – SOBOTA

V ranných hodinách bola motohliadka mestskej polície vyslaná na Kvetnú ulicu, kde v ranných hodinách malo prísť k napadnutiu oznamovateľky inou ženou. Štyridsaťosemročná oznamovateľka z Nitry operačnému príslušníkovi v telefonickom podnete uviedla, že ju napadla žena, ktorá býva v dome na rovnakej ulici. Napadnutie popísala ako verbálny útok vulgarizmami, pričom prišlo aj k fyzickému kontaktu, keďže žena ju chytila a ťahala za vrchnú časť odevu, pričom jej roztrhla aj retiazku, ktorú mala na krku. Vyslaným príslušníkom sa krátkym objasňovaním na mieste potvrdili prvotné informácie, k zraneniu poškodenej neprišlo. Zistili, že päťdesiatdvaročná útočníčka z Nitry je psychicky nestabilná osoba, ktorá v minulosti údajne už absolvovala psychiatrické liečenie. V súčasnosti je invalidná osoba, zbavená svojprávnosti však nie je. Svedok, ktorý sledoval incident z okna domu, potvrdil mestským policajtom verziu tak, ako ju opísala poškodená. Tá ešte príslušníkom uviedla, že pri podozrivej  sa jedná o opakované protiprávne konanie takéhoto charakteru, ktoré bolo navyše už v minulosti prejednávané na Okresnom úrade v Nitre.
Za hrubé správanie voči inej osobe mestskí policajti útočiacej žene uložili blokovú pokutu nezaplatenú na mieste vo výške 30,- €. Vzhľadom na vyššie uvedené zistenia príslušníci ihneď kontaktovali sociálny útvar Mestského úradu v Nitre, kde požiadali o spoluprácu pri riešení tohto problému, ktorý pretrváva viac rokov a pravdepodobnou príčinou všetkých animozít  v  občianskom spolunažívaní je neriešený nestály psychický stav útočiacej ženy. Požiadali o sociálnu intervenciu sociálnych pracovníčok v rodine, ktorej účelom je docieliť dobrovoľnú diagnostiku a následnú ambulantnú alebo prípadnú ústavnú liečbu ženy. O tomto zámere mestskí policajti informovali obe zainteresované strany. Nikto z nich nevzniesol žiadne námietky, dokonca problémová žena spoločne s jej matkou, s ktorou žije v spoločnej domácnosti, im poskytla telefónne číslo, na ktoré ju môže kontaktovať sociálna pracovníčka. Obe ženy, postihnutá dcéra i matka, zasahujúcich príslušníkov  ubezpečovali, že budú ochotne spolupracovať. Mestskí policajti na záver pre poškodenú dohodli telefonický pohovor so sociálnou pracovníčkou, ktorej poskytne všetky potrebné vstupné informácie.  

 

05.06.2022 - NEDEĽA:

V skorých popoludňajších hodinách hliadka mestskej polície preverovala oznam o údajne nebezpečnom roji včiel v mestskom parku. Telefonický podnet prijal operačný príslušník, ktorý na miesto vyslal situáciu preveriť motorizovanú hliadku. Tá strom s rojom včiel našla, nikto z prítomných návštevníkov nebol včelami napadnutý, napriek tomu privolali odborníka včelára, aby roj skontroloval. Ten na mieste konštatoval, že počas prítomnosti osôb v parku a počas dennej aktivity včelstva ich nebude odchytávať hneď, ale až neskôr v neskorých večerných hodinách. V takmer nočných hodinách poskytol operačnému informáciu, že odchyt roja prebehol úspešne,  v dutine stromu bolo založené funkčné hniezdo, vrátane vytvorených plástov medu. Matku a väčšinu včiel sa mu podarilo zobrať, miesto vyčistil od produktov včelstva, no niekoľko stoviek jedincov určite zostane ešte pár dní lietať v okolí, nemajú však byť prečo nebezpečné.

Operačný príslušník mestskej polície prijal telefonický oznam o osobe v obchodnom dome MAXX, ktorá je údajne psychicky nestabilná a nevie si s ňou poradiť ani prítomný člen SBS. Na miesto okamžite vyslal podnet preveriť motorizovanú hliadku mestskej polície, tá pri obchode našla na zemi sedieť štyridsaťštyriročného muža zo Zlatých Moraviec, ktorý mal tričko od krvi, plakal a okolo neho bol drobný odpad. Vykonali s ním pohovor, pri ktorom im uviedol, že práve prežíva ťažkú životnú situáciu, čo sa snažil utlmiť aj vypitým alkoholom. Podľa viditeľných vonkajších medicínskych príznakov bol muž naozaj pod vplyvom alkoholu. Krv na tričku vysvetlil tým, že ešte v ranných hodinách sa doma zranil a zatiaľ sa neprezliekol. Príslušníkov ubezpečil, že nemá suicidálne sklony a nemieni sa ani sebapoškodzovať. Po rozhovore s mestskými policajtami si miesto po sebe upratal a uviedol, že neďaleko vlastní byt, kam sa ide vyspať.

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.